Den učitelů

 

Dne 27. března 2019 proběhlo ve výstavní síni Domu kultury města Orlové slavnostní ocenění pedagogů.

Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů.  V České republice a na Slovensku je určen na 28. března, na výročí narození Jana Amose Komenského.  Tento den je věnován učitelům i proto, že je to velmi důležité povolání, vždyť právě učitelé se velkou měrou podílí na výchově a vzdělání nových generací.

„Byl to právě kantor, jenž nám vždy vstřícně, oddaně a ochotně pomáhal na někdy trnité cestě školním životem a snažil se tu pomyslnou „cestičku“ co nejvíce zamést, abychom zdárně došli do námi vytyčeného cíle.“

Oceněno bylo 12 pedagogů z mateřských a základních škol v Orlové. Učitelky byly oceňovány v kategoriích „Významná pedagogická osobnost“ a „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.“

První skupinu oceněných tvořily učitelky mateřských škol. Další dvě skupiny oceněných obsadily učitelky starších dětí na základních školách města Orlová.

 

Vedení města všem přítomným poděkovalo za jejich pracovní výsledky, rozdávaly se květiny a dárky.


Ing. Veronika Frejová, referent školství

 

 Více informací:

https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/35181-slavnostni-setkani-u-prileitosti-predavani-oceneni-pedagogickym-pracovnikum-mesta-orlova.html

 

ZŠ Mládí 726, Mgr. Denisa HeinzováMŠ Okružní 917, Bc. Veronika Holková, Dis.MŠ Na Mateřská škola yhlídce 1143, Jana KoňaříkováMŠ Ke Studánce 1033, Libuše KrainováZŠ K. Dvořáčka 1230, Mgr. Dagmar MolinkováMŠ K. Dvořáčka 1228, Hana MolnárováZŠ Školní 862, Mgr. Hana RettováZŠ Školní 862, Mgr. Marie ŠvikruhováZŠ Ke Studánce 1050, Mgr. Eliška UlmanováZŠ K. Dvořáčka 1230, Věra UnuckováZŠ Jarní 400, Mgr. Věra VrlíkováZŠ U Kapličky 959, Mgr. Taťána Bartoncová

Datum zveřejnění/aktualizace: 28.3.2019

Zpět na výpis