Územní plán obce Doubrava

Územní plán Doubravy vydaný formou opatření obecné povahy, ketré nabylo účinnosti dne 5. května 2011.

Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Doubravy (PDF)

Územní plán (ZIP)

Platné znění Územního plánu Doubravy, po změně č. 1, naleznete zde: https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan/38718-uplne-zneni-uzemniho-planu-doubravy-po-zmene-c-1.html

Územní plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje a investic MěÚ Orlová, Osvobození 796, Orlová – Lutyně.Připojené dokumenty:

Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravy (2015) PDF [108.3KB]
Zpráva o uplatňování územního plánu Doubravy (2019) PDF [522.9KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.6.2012

Zpět na výpis