Úplné znění Územního plánu Doubravy po změně č. 1

Územní plán Doubravy po změně č. 1 nabyl účinnosti 12. 11. 2021.

Úplné znění územního plánu je k dispozici k nahlédnutí na Městském úřadě v Orlové, odboru rozvoje a investic, v kancelří úřadu územního plánování, a také v elektronické podobě na následujcím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/t7eozqwFZI2qnan


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.11.2021

Zpět na výpis