Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

3. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Právní úprava: § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon")

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.:

Základní informace k dané životní situaci lze získat na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je oprávněn podat podnikatel na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pokud podnikatel již nehodlá provozovat živnost, může podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 

Podáním písemné žádosti o zrušení živnostenského oprávnění na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

Kterýkoliv obecní živnostenský úřad nebo kontaktní místo veřejné správy.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová
Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad
Osvobození 796
735 14 Orlová - Lutyně

budova B, č. dveří 103,

Bc. Jana Bukovská, jana.bukovska@muor.cz

Bc. Gabriela Majzlíková, gabriela.majzlikova@muor.cz

tel. 596 581 473

Úřední hodiny:
Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)
Polední přestávka: 11:30 - 12:30

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při žádosti o zrušení živnostenskíého oprávnění nejsou požadovány žádné další doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

Potřebné formuláře (Jednotný Registrační Formulář) jsou k dispozici

  • na živnostenském úřadu
  • na internetových stránkách MěÚ Orlová (v sekci "Formuláře ke stažení")
  • na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
  • interaktivní formulář pro elektronické podání na adrese https://www.rzp.cz/epo/cs/
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
 

S provedením úkonu nejsou spojeny žádné správní poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění se vydává podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
 

Další účastníci postupu nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 

Žádné další činnosti nejsou po žadateli vyžadovány.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
 

 

Služba Elektronické podání prostřednictvím JRF umožňuje podnikatelské veřejnosti vytvořit elektronické podání, které musí učinit podnikatel před vstupem do živnostenského podnikání nebo během podnikání vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ), příslušné správě sociálního zabezpečení (SSZ), zdravotní pojišťovně (ZP) nebo ve vztahu k finančnímu úřadu (FÚ) a hlášení úřadům práce (ÚP). Přihlášený uživatel má usnadněn výběr subjektu, pro který chce vytvořit podání, a může si do formulářů načíst své osobní údaje ze základních registrů veřejné správy. Uživatelé se přihlašují prostřednictvím online služby elektronické identifikace uživatele - národního bodu pro identifikaci a autentizaci.

Správně vyplněné podání lze elektronicky přímo odeslat na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky vybraného živnostenského úřadu.

Vybraný ŽÚ po obdržení podání toto odpovídajícím způsobem zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání, a pokud to bude možné, i elektronicky vyřídí.

Odeslání vyplněného podání na elektronickou podatelnu ŽR

Tento způsob podání vyžaduje od uživatele uznávaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) založený na kvalifikovaném certifikátu. Seznam tuzemských poskytovatelů kvalifikovaných certifikátů (řazeno abecedně), platný k 1.1.2021 je následující:

  • Česká pošta, s. p.,
  • eIdentity a. s.,
  • První certifikační autorita, a. s.

Další informace a službu pro posouzení certifikátů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

Tento způsob podání vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 Podrobné informace k elektronickému podání lze nálezt na této stránce.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
 

Související předpisy:

  • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 

Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění je vydáváno v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako správní rozhodnutí a tudíž proti němu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O použití opravného prostředku je účastník řízení řádně poučen.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
 

Žádné.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jaké doklady musí být doloženy k žádosti o zrušení živnostenského oprávnění?
Při žádosti o zrušení živnostenskíého oprávnění nejsou požadovány žádné další doklady.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
 

Dotazy k žádosti o zrušení živnostenskéh oprávnění Vám zodpoví kterýkoli živnostenský úřad.

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
   
25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Bc. Jana Bukovská
27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
  14.10.2021
28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
14.10.2021
29. Datum konce platnosti návodu:
     
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
     

Datum zveřejnění/aktualizace: 14.10.2021

Zpět na výpis