Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

Formuláře ke stažení:

Manželství, sňatek, matrika (aktualizace k 4.3.2017)
Žádost o změnu jména nebo příjmení31.1.2024 PDF [31.0KB]
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství31.1.2024 PDF [193.9KB]
Osvědčení k uzavření sňatku17.1.2024 DOC [35.5KB]
Žádost o matriční doklad18.1.2024 PDF [396.2KB]
Dotazník k uzavření manželství31.1.2024 DOCX [18.3KB]
Dotazník k registrovanému partnerství31.1.2024 PDF [962.5KB]
Živnostenské podnikání: JRF (aktualizace k 6.1.2021)
Základní JRF pro fyzickou osobu15.3.2018 PDF [269.1KB]
Základní JRF pro právnickou osobu15.3.2018 PDF [147.5KB]
Změnový list15.3.2018 PDF [266.5KB]
Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu15.3.2018 DOCX [69.1KB]
Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu15.3.2018 DOC [127.5KB]
Pokyny ke změnovému listu15.3.2018 DOCX [68.6KB]
Prohlášení odpovědného zástupce15.3.2018 PDF [127.0KB]
Příloha - Odpovědný zástupce15.3.2018 PDF [147.6KB]
Příloha - Provozovny15.3.2018 PDF [92.2KB]
Příloha - předmět podnikání15.3.2018 PDF [75.7KB]
Příloha - Statutární orgán právnická osoba15.3.2018 PDF [139.9KB]
Příloha - Statutární orgán15.3.2018 PDF [136.8KB]
Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu15.3.2018 PDF [82.0KB]
Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR15.3.2018 PDF [165.7KB]
Příloha pro správu sociálního zabezpečení15.3.2018 PDF [248.1KB]
Pokyny k příloze pro správu sociálního zabezpečení15.3.2018 DOC [12KB]
Zvláštní příloha pro Finanční úřad15.3.2018 PDF [97.2KB]
Přihláška k registraci pro fyzické osoby15.3.2018 PDF [192.5KB]
Přihláška k registraci pro právnické osoby15.3.2018 PDF [187.5KB]
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny15.3.2018 PDF [139.9KB]
Žádost o zrušení registrace15.3.2018 PDF [261.5KB]
Odštěpný závod15.3.2018 PDF [123.8KB]
Oznámení o změně registračních údajů15.3.2018 PDF [254.8KB]
Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné6.1.2021 PDF [151.1KB]
Pobyt, evidence obyvatel (aktualizace k 29.5.2018)
Žádost o zprostředkování kontaktu6.3.2015 PDF [1.7MB]
Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu6.3.2015 PDF [370.6KB]
Zemědělské podnikání (aktualizace k 15.10.2020)
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická osoba)3.3.2015 DOC [72KB]
Oznámení změn a doplnění evidence zemědělského podnikatele3.3.2015 DOC [41KB]
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (právnická osoba)3.3.2015 DOC [88KB]
Živnostenské podnikání: Ostatní formuláře a žádosti (aktualizace k 5.3.2015)
Žádost o vydání výpisu (potvrzení) ze živnostenského rejstříku9.5.2022 DOT [59KB]