POZVÁNKA na XIII. ročník výstavy spolkové a klubové činnosti

Čas plyne rychle jak voda. Zdá se nám, že jsme teprve nedávno slavili při ohňostroji příchod nového roku a už je tady zase podzim a s ním již tradičně listopadová Výstava spolkové a klubové činnosti. Letos se koná již potřinácté.

A právě díky této dlouholeté tradici se z nesmělých začátků dostala neustálým zkvalitňováním na velmi dobrou úroveň, kterou obdivují a tak trochu Orlové závidí nejen okolní města a obce, ale i naši zahraniční partneři z Polska, kteří se snaží od roku 2006 ve městě Rydultowy po našem vzoru pořádat výstavu obdobnou.

Za skutečnost, že se touto tradiční akcí může město pochlubit, patří velké poděkování nejen zakladatelům této myšlenky, ale také samozřejmě současným i minulým členům spolkové komise, kteří zajišťují výstavu po stránce organizační, pracovníkům oboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Orlové, kteří hlídají především ekonomickou stránku výstavy a v neposlední řadě i stovkám členů našich klubů, spolků a organizací, kteří připravují rok od roku hezčí a kvalitnější výstavní expozice. Letos se přihlásilo téměř šedesát vystavovatelů.

Chtěl bych na výstavu spolkové klubové činnosti, která se uskuteční v prostorách Domu kultury města Orlové 7. listopadu od 9 do 18 hodin a 8. listopadu od 9 do 16 hodin, pozvat všechny občany našeho města, bez rozdílu věku i pohlaví, protože její náplň je velmi různorodá a každý si zde určitě najde oblast, která je mu blízká. Výstava je samozřejmě v prvé řadě prezentací volnočasových aktivit našich spoluobčanů.

Jejím cílem však není pouze ukázat, co se již podařilo vykonat, ale také přilákat občany našeho města, zejména pak ty nejmladší, k účelnému trávení volného času v našich klubech a spolcích. Proto pevně věřím, že tento ročník nebude významný pouze nárůstem vystavovatelů, ale i počtem návštěvníků. Pro každého návštěvníka je připraven i drobný dárek, který obdrží u prezentace.

Těšíme se na vaši účast.

PaedDr. Radislav Mojžíšek,

místostarosta a předseda spolkové komisePřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [603.7KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 27.10.2008

Zpět na výpis