Oceňování nejlepších výsledků v oblasti sportu za rok 2008

 

Město Orlová ve spolupráci s komisí pro sport, děti a mládež připravuje také v letošním roce oceňování těch nejlepších v oblasti sportu za rok 2008 (uplynulou sezónu). Již tradiční kategorie „nejlepší sportovec“ a „nejlepší sportovní kolektiv“ letos poprvé doplní dvě nové kategorie „významná sportovní osobnost“ a „trenér roku“. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení jednotlivce, sportovní osobnosti, trenéra případně název sportovního kolektivu, adresu trvalého bydliště nebo sídla klubu a jakých sportovních výsledků a úspěchů dosáhli (o jakou akci se jednalo, na jaké úrovni, počet zúčastněných sportovců apod.). Pro nové dvě kategorie bude podkladem pro výběr předložené zhodnocení dosavadní činnosti a sportovní kariéry nominovaného. Na základě dosažených významných sportovních výsledků a úspěšné reprezentace města Orlová u nás i v zahraničí předložte písemný návrh nominovaného s uvedením příslušné kategorie na odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Orlová k rukám tajemnice komise p. Valové v termínu nejpozději do 26. září 2008. Po posouzení zaslaných návrhů budou vybráni nejlepší jednotlivci, kolektivy, sportovní osobnosti a trenéři roku, kteří budou oceněni na slavnostním vyhlášení koncem listopadu 2008.

 

- zva -


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.8.2008

Zpět na výpis