Z CHOTĚBUZE DO BOHUMÍNA PODÉL OLŠE - 45 KM PRO CYKLISTY

Dálková cyklotrasa č. 10 spojuje Bukovec a Bohumín. V terénu chyběl vyznačit úsek mezi Chotěbuzí a Věřnovicemi. Díky iniciativě Svazku měst a obcí okresu Karviná a za finanční podpory Moravskoslezského kraje byl letos na jaře vyznačen také chybějící úsek.

Svazku měst a obcí okresu Karviná se podařilo získat dotaci 120 tis. Kč na tento projekt. Trasa vede po místních komunikacích po cyklotrase č. 6257, na levé straně řeky Olše. Od chotěbuzského zámku vede cyklotrasa č. 10 kolem Rybího domu a Archeoparku do Louk nad Olší, dále přes Karvinou do Dětmarovic. Od soutoku Olše s Mlýnkou v Dětmarovicích lze pokračovat do Věřňovic po cyklotrase č. 6257 s výhledy na Elektrárnu Dětmarovice, obří skleníky či pásové dopravníky a nové vodní nádrže vznikající těžbou štěrku (trasa 6257 je momentálně značně poškozena pojezdy těžkých vozidel v souvislosti s probíhající těžbou štěrku) nebo nově trasou č. 10 po obslužné komunikaci Povodí Odry s.p., s výhledy na řeku Olši. Z Věřňovic lze pokračovat k soutoku Odry s Olší a dále do Starého Bohumína, ze kterého lze pokračovat například do polské Ratiboře. Cyklisté jsou však povinni respektovat případný pohyb mechanizace Povodí Odry. Jízda po nezpevněné účelové komunikaci vyžaduje spíše treková či horská kola.

Trasa je již vyznačena a cyklisté ji mohou používat. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019". Ostatní náklady ve výši 140 tis. Kč zaplatil Svazek.

Projekt „Vyznačení dálkové cyklotrasy Bohumín - Bukovec č. 10 v úseku Chotěbuz - Bohumín" s evidenčním číslem MSK 87054/2019 je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.4.2020

Zpět na výpis