Přejeme krásný MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Původní základní myšlenkou MDŽ je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění genderové diskriminace?

www.internationalwomensday.com

VZNIK A VÝVOJ MDŽ
Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a příprav států na nadcházející světovou válku. V této době se začaly ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného života. 
Počátky můžeme spatřovat v roce 1907, kdy se konal první mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. Právě zde padl návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební právo. Této konference se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí. Důvodem proč se měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden určitý den, byla snaha upozornit na tuto problematiku širokou veřejnost, jak ženy, tak také muže.

Heslem průvodu žen v newyorských ulicích 8. března 1908 bylo „Chléb a růže“ jako symbolika ekonomických jistot a lepší kvality života. Demonstrovalo se za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal slavit poslední únorovou neděli „Národní den žen“.
V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, v roce 1910, na druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani. Německá socialistka Clara Zetkinová prosadila to, aby byl mezinárodní den žen připomínkou boje proti nerovnoprávnosti a podrobování žen, které byly ustrkovány i společensky.
Na slogan navázaly ruské ženy v únoru 1917, když vyšly protestovat do ulic pod hesly „Chléb a mír“, po týdnu byl vládnoucí car donucen k abdikaci a ruským ženám bylo přiznáno volební právo. 

Svátek žen se poprvé slavil 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Přijat byl ve Švýcarsku, Dánsku, Německu, USA, ale i v Rakousko-Uhersku. K ustálení svátku došlo až po první světové válce.

Na obrázku může být: květina a textA JAK JE TO DNES?
Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě vůbec.

Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých oblastech k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále ještě není situace ve všech oblastech a také ve všech státech uspokojující.

Je nutné dále prosazovat rovnoprávnost žen a mužů a v některých zemích je navíc nutné dále bojovat za ženská práva, kterých se tam ženám nedostává ještě ani nyní, v 21. století. 

MDŽ nám tedy připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost ušel už dlouhý kus cesty, ale další dlouhý kus cesty má ještě před sebou.


Datum zveřejnění/aktualizace: 8.3.2019

Zpět na výpis