ZA POZNÁNÍM I ZÁBAVOU PROJEDEME OSTRAVOU

Na tento projekt získala ZŠ Jarní Orlová-Poruba finanční příspěvek 15 tisíc Kč od ocelářské firmy ArcelorMittal v rámci vyhlášeného ZAME grantu 2018. Získané peníze byly určeny pro speciální třídy naší školy s cílem přiblížit mentálně postiženým žákům zajímavá místa našeho krajského města formou zážitkových aktivit. 

Podařilo se nám uskutečnit zajímavé výlety. První byl do ZOO Ostrava s krásnou udržovanou zahradou a zajímavými výběhy pro zvířata a další do Dětského světa techniky v Ostravě Vítkovicích. V Dětském světě měli žáci možnost poznat různé zábavné činnosti z oblasti vědy a techniky, přírodovědy, zdravovědy a lidské práce. Koncem října shlédli žáci krásné představení Dášeňka v Divadle loutek v Ostravě. Zpracování známé knihy bylo velmi originální a zábavné, dětem se moc líbilo. Čtvrtý výlet financovaný ze sponzorského daru jsme zorganizovali na Letiště Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově. Domluvená exkurze probíhala velmi příjemně a v klidu, protože od listopadu má letiště omezený provoz. Děti se dozvěděly, jak probíhá odbavení při odletu, co si mohou vzít do letadla, kam se přilétá, co se nesmí dovážet. Vše bylo názorně ukázáno pracovnicí letiště. Ve venkovním prostoru jsme shlédli jedno menší letadlo. Dále exkurze pokračovala k letištním hasičům, kteří nám předvedli svou techniku a ochranné obleky. Vše názorně ukázali, s dětmi se dokázali přiměřeně bavit a jednoduše vysvětlit svou práci. Všichni byli spokojeni a plni dojmů z tohoto zajímavého výletu. 

Velmi si vážíme přízně, kterou k nám firma ArcelorMittal Ostrava a.s. již dlouhodobě chová a také toho, že jim není lhostejný osud handicapovaných dětí z Ostravska.


Mgr. Jana Raszková
učitelka speciální třídy


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.11.2018

Zpět na výpis