NAŠE MONTESSORI V MŠ K. DVOŘÁČKA

V září 2017 byla v MŠ K. Dvořáčka poprvé otevřena třída, která vzdělává děti podle pedagogiky Marie Montessori. Tato třída byla první Montessori třídou v Orlové. Jestliže jsme se projektu obávali, tak obavy se při zápise okamžitě rozplynuly, neboť kapacita třídy se rychle naplnila. Jsme jedna z mála škol v Moravskoslezském kraji, kde pedagogiku Montessori vyučují kvalifikované diplomované učitelky – obě dvě vystudovaly dvouletý diplomovaný kurz Montessori pedagogika – pro využití v předškolním vzdělávání. Děti za tuto nadstandardní výuku neplatí, neboť jsme škola zřízená městem Orlová.

Proč právě pedagogika Montessori? Alternativní formy vzdělávání jsou v některých částech republiky již naprosto normální a vyhledávané. Anketou bylo u rodičů zjištěno, že by děti chtěli vzdělávat jinak, jiným přístupem učitelky k dítěti, ne teoreticky, ale více prakticky. 
A co to vlastně je ta Montessori?

Montessori pedagogika je založena na myšlence, že děti jsou schopny vlastního rozvoje, a že mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporovány v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám.

m

V montessori přístupu je to všechno o aktivitě dětí. Učitel přijímá jinou roli, kterou je poskytnutí správného druhu podnětů. Děti si pak samy zjistí, co z dané nabídky využijí a potřebují. Stávají se tak aktivními účastníky svého učení a jsou schopny dosáhnout svého unikátního potenciálu, protože se učí podle svého vlastního tempa a rytmu se zaměřením na své vlastní konkrétní vývojové potřeby v daném okamžiku.

Pro pedagogiku je důležitá rodina, které se snaží co nejvíce přiblížit. Ať už výchovnými aktivitami nebo úzkou spoluprací s rodiči. Kolektiv dětí je rovněž z tohoto důvodu věkově smíšený. Starší děti pomáhají mladším a mladší děti chtějí být jako ty starší a snaží se co nejrychleji vše naučit. Děti objevují svět praktickými činnostmi. Samy se oblékají, uklízí si po sobě, chystají svačiny, vaří, loupou nebo krájí ovoce a zeleninu, myjí nádobí, utírají po jídle stůl, učí se domácím pracím, které vidí doma u maminky a tatínka, avšak doma je rodiče k těmto činnostem nepustí. Mají obavu, že děťátko něco vyleje, rozbije, pořeže se. U nás je vše dovoleno a děti to hrozně baví. Mohou být konečně užiteční, být jako maminka a velký táta.

m

Kromě praktických činností se děti seznamují také se světem kolem sebe. Zde nechybí pokusy, výlety za zvířátky, seznamování s písmeny, počítání. Většina pomůcek je vyrobena ze dřeva, které lahodí oku i ruce. Děti se tak učí estetickému vnímání, samy si zdobí třídu, vyrábí vánoční ozdoby na stromeček. Pečují o květiny a o zvířátka v koutku přírody. Ve třídě je přátelská atmosféra, protože děti si s učitelkou hodně povídají a společně si vytvářejí pravidla soužití.

A vadí dětem, že v MŠ nemají hračky, ale pomůcky? Ne, protože ve školce mají něco, k čemu se doma nedostanou, něco přitažlivého – vodu, mouku, rýži, magnety a další zajímavosti. A hračky? Těch mají spoustu ve svém pokojíčku.

Všichni zájemci, kteří by se chtěli podívat na práci v této třídě, ozvěte se emailem na adresu info@mskarladvoracka.cz. V případě většího počtu zájemců uspořádáme den otevřených dveří.

Mgr. Jana Valošková, ředitelka MŠ
Mgr. Lucie Kocurová a Ing. Lucie Klapsiová , učitelky Montessori třídy


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.11.2018

Zpět na výpis