MŠ ORLÍK V BESKYDECH

Osmnáct dětí z Mateřské školy Orlík se zúčastnilo ozdravného pobytu v Beskydech, a to v rekreačním středisku Švarná Hanka v termínu od 22. do 26. října.
Pobyt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí – výzvou 13/2017 realizovanou v letech 2018-2020. Projekt „Skřítek Vítek na toulkách lesem“ byl zaměřen na vztah dětí k přírodě, pochopení důležitosti krásné, čisté a zdravé přírody okolo nás, a hlavně pro člověka a celé lidstvo.
Po příjezdu na chatu jsme se seznámili nejen s panem provozním, ale celým objektem a ubytovali se na pokojích. Před obědem si děti pohrály v přírodním dětském koutku, daly si oběd a při odpoledním klidu poslouchaly čtení z knihy Vyprávění veverky Zrzečky. Odpoledne pak vyplnil Tomáš Kukuč z agentury Rozchodník, která na našem pobytu zajišťovala environmentální výchovu ve spolupráci s našimi pedagogy. Tomáš nám rozplánoval poznávací vycházky na celý pobyt do čtyř tematických dnů - Strážci lesa, Království lesa, Na pytlácké stezce a Tady žijí oni (zvířata, brouci, ptáci, hmyz…).
Poznávali jsme a vyprávěli si o tom, proč lidé chovají domácí zvířata, čím jsou lidem přínosem vlna, maso, mléko…, proč se jim daří na horách, kde je čistá tráva, vzduch a klid. Také o stromech a jejich významu pro svět (očištění ovzduší, dřevo, místo, kde mohou spokojeně žít zvířata a ptáci). Popisovali jsme výšku stromů, rozdíly stromů ve tvarech, barvě a stavbě kúry. Také jsme plnili úkoly na vyznačené trase a aktivně odpovídali na zadané otázky týkající se přírody. Třídili jsme obrázky (zvířata, ptáci, hmyz, neživá příroda). Hodnotili jsme nesprávné chování člověka, kterého se v přírodě dopouští (pohazování odpadků a chemikálií), a tím jsme děti vedli k zodpovědnému chování k přírodě.

Počasí bylo velmi proměnlivé a ne vždy přálo pobytu venku. Pracovali jsme proto také v klubovně střediska, kde jsme vypracovávali pracovní listy, společně tvořili na velké archy papíru z obrysů svých rukou od předloktí, které jsme obtáhly barevnými fixy (Náš kouzelný les) a společně jsme svou práci hodnotili. Vyráběli jsme také z přírodnin a kousků vlny různá lesní strašidla, zvířata jako sovy, ježky, medvědy a svůj výrobek jsme popisovali. Ze zvukových nahrávek jsme poznávali zvířata (žába, kukačka, sova, kobylka aj.). Pan Kukuč nám přinesl peříčka z různých druhů ptáků a my je pozorovali, popisovali a učili se poznávat, kterým ptákům patří.
Zajímavou formou přímých ukázek a různých hrátek v lese jsme měli možnost seznámit se se vším, co patří k živé i neživé přírodě. Bylo nám nabídnuto mnoho atraktivních úkolů přímo v přírodě i klubovně a také dětem bylo odpovězeno na spoustu dotazů.

Ozdravný pobyt se vydařil. Děti přijely spokojené a plné nových dojmů a poznatků, o kterých si i nadále povídají jak s pedagogy, tak i svými rodiči.


Bc. Kateřina Ligocká, vedoucí učitelka MŠ Orlík


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.11.2018

Zpět na výpis