Letní tábory 2018 „Společně proti nudě“ a „Barevné léto“

V době letních prázdnin připravilo oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Orlová ve spolupráci s Městskou policií v Orlové dva turnusy týdenních pobytů v horském prostředí pro děti a mládež v evidenci sociálně-právní ochrany dětí. 

První tábor byl realizován v červenci s názvem „Společně proti nudě“ a byl určen pro starší děti ve věku 12 až 17 let, a to v počtu dvaceti dětí a šesti pracovníků OSPOD. Tábor proběhl v Hrádku ve Slezsku na chatě Hrádek. Pro děti byl připraven bohatý program, koncipovaný jako sled zážitkově-vzdělávacích aktivit zaměřených na snížení míry výskytu rizikového chování u dětí. Každý den byl tematicky zaměřen, děti měly možnost získat informace z oblasti prevence zneužívání návykových látek, rizik internetu a z oblasti prevence sociálně-patologických jevů. V průběhu pobytu děti navštívila Městská policie z Orlové se svým preventivním programem. Společně s městskou policií byla pro děti připravena stezka odvahy. Dále k nám zavítal odborný lektor Probační a mediační služby, který děti informoval, mimo jiné, o praktických dopadech zákona o obětech trestných činů. Přijel i odborný lektor primární prevence Renarkonu a dětem přiblížil problematiku zneužívání návykových látek. 

Program byl doplněn i o sportovně-relaxační činnosti, kdy děti navštívil místní znalec přírody a zvířat, který je provedl okolními lesy a informoval o zvířatech žijících v místních lesích. Dalším zážitkem byla návštěva místní ovčí farmy, kde měli pro děti připravenu ochutnávku sýrů. Pro zlepšení kondice všichni společně absolvovali výšlap na Filípku. Tak jako každoročně děti ukončily pobyt táborákem, který byl zpestřen hledáním pokladu. Druhý tábor se uskutečnil v srpnu s názvem „Barevné léto“. Skupinu tvořily mladší děti ve věku 6 až 10 let, v počtu třinácti dětí a pěti pracovníků OSPOD. Druhý turnus byl realizován v Penzionu u Přehrady na Morávce. Sociální pracovníci pro děti připravili zajímavé soutěže, podle úspěšnosti v nich dostávaly děti táborové barevné smailíky. Nechyběly výlety do okolí penzionu a výšlap na Kotař. Jelikož dětem přálo počasí, mohly se koupat v místním bazénu a zahrát si minigolf. Také druhý turnus navštívila městská policie se svým preventivním programem a soutěžemi, za které děti obdržely drobné odměny. Rovněž druhý turnus byl zakončen tradičním táborákem. 


Pozitivní reakce dětí na oba pobyty jsou pro nás motivací k přípravě dalšího, již sedmého, ročníku letních táborů 2019. Na tomto místě je třeba také poděkovat vedení města a vedení Městské policie Orlová za podporu realizace obou táborů. 


Šárka Potyková


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.8.2018

Zpět na výpis