DUHA DĚKUJE ZA FINANČNÍ PODPORU

Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Mládí 725 děkuje:

* MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2021, a to ve výši 2 137 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pokrytí neinvestičních provozních nákladů a hlavně na mzdy zaměstnanců našeho centra denních služeb.

* MĚSTU ORLOVÁ za poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2021, a to ve výši 50 000 Kč. Tyto prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů za energie či služby našeho centra denních služeb.

* OBCI DĚTMAROVICE za poskytnutí neinvestiční dotace ze svého rozpočtu na rok 2021, a to ve výši 8 000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů za energie či služby našeho centra denních služeb.

* MĚSTU PETŘVALD za poskytnutí neinvestiční dotace ze svého rozpočtu na rok 2021, a to ve výši 4 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu energií, popř. služeb našeho centra denních služeb.

Za všechny z DUHY, o.p.s. děkuje

Marcela Králová, statutární zástupce


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.9.2021

Zpět na výpis