Poděkování

DUHA DĚKUJE ZA FINANČNÍ PODPORU
6.9.2021

DUHA DĚKUJE ZA FINANČNÍ PODPORU

Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Mládí 725 děkuje: * MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na rok 2021, a to ve výši 2 137 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky budou využity na pokrytí neinvestičních provozních nákladů a hlavně na mzdy zaměstnanců našeho centra denních s... více informací

BYL TO ZÁŽITEK, DĚKUJEME!
6.9.2021

BYL TO ZÁŽITEK, DĚKUJEME!

Klub seniorů Orlová-Lutyně se 14. července zúčastnil komentované prohlídky Zámeckého parku v Orlové. Touto cestou děkujeme místostarostce Bc. Naděždě Kubalové za zajištění této akce a paní Květce Vítové za provedení parkem se zajímavým a vyčerpávajícím výkladem. Děkujeme za milé odpoledne v pěkném prostředí. ... více informací