NÁMĚSTÍ ROSTE NAVZDORY PŘEKÁŽKÁM

Přes veškeré nástrahy pandemického roku se obnova centra Orlové zdárně posouvá k cíli. Stavaři dokončili hrubou stavbu podzemního parkoviště a před dokončením je i hrubá stavba polyfunkčního domu. Nutnost přeložit inženýrské sítě a komplikace způsobené pandemií koronaviru stavbu zhruba o pět měsíců zpozdily. Toto zpoždění se zřejmě nepodaří dohnat.

Uplynulý rok byl pro nás všechny velice náročný, a proto jsem rád, že i přes překážky se projekt dál zdárně sune k cíli. Dělníci by se brzy měli pustit do finálních prací na budoucím náměstí, včetně pokládky dlažby a asfaltových komunikací, a začnou i práce na novém veřejném osvětlení,“ říká starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Dělníci z firem VW WACHAL a VHS CZ, které stavbu realizují, nyní dodělávají střechu polyfunkčního domu, osazují okna a dokončují rozvody. Následovat budou práce na vnitřních omítkách. Venku se pracuje na opěrných zídkách a kašně a dokončuje se poslední přeložka dešťové kanalizace.

„Bohužel jsme ještě před zahájením prací museli na vjezdu a výjezdu do podzemního parkoviště přeložit optické a metalické kabely, přičemž se trasa přeložky musela několikrát měnit. Při hloubení jámy pro vjezd jsme narazili na neúnosné podloží, kterému bylo třeba přizpůsobit projekt. Tím v kombinaci s dalšími faktory zdržení vzniklo,“ vysvětluje Jan Kajan, vedoucí projektu ze stavební firmy VW WACHAL. Podle něj se na zpoždění podepsal i koronavirus a nedostatek materiálů, který ve stavebnictví panuje.

Zadavatelem a investorem humanizace centra Orlové-Lutyně je ministerstvo financí a město Orlová. Cena projektu, který měli stavaři dokončit letos v prosinci, je 288 milionu korun bez daně.

V nejbližších dnech budou nezbytné změny projektu včetně žádosti o posunutí termínu projednány s dotčenými subjekty, kterými jsou kromě ministerstva financí, také ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí.

„Zhotovitel zpracovává návrh změny závazku ze smlouvy, který popisuje důvody prodlení. Až zhotovitel tuto změnu předloží, zadavatelé ji posoudí. V případě, že důvody prodlení naplní podmínky smlouvy a změny závazku ze smlouvy, může být uzavřen dodatek,“ upřesnila financí Monika Zbořilová z ministerstva financí.  


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.6.2021

Zpět na výpis