PRÁCE NA NÁMĚSTÍ JSOU V PLNÉM PROUDU

Po více než roce a půl od ukončení smlouvy s předchozím realizátorem a zakonzervování stavby se na staveniště vrací stavební technika.  Vítěz nové veřejné zakázky sdružení firem VW Wachal, a.s., a VHS CZ, s.r.o., dne 8. června zahájilo stavební práce. Práce budou probíhat 18 měsíců a celkově budou stát 345 milionů korun, ze kterých zaplatí 242 miliony ministerstvo financí.

V rámci stavby bude vybudováno podzemní parkoviště  pro 92 automobilů s vjezdem a výjezdem z Masarykovy třídy. Na stropní desce tohoto parkoviště bude umístěn třípatrový dům, který v přízemí nabídne menší komerční prostory a v patrech celkem 15 bytů.  Byty jsou orientované obytnými místnostmi a lodžiemi do prostoru náměstí, vchody do bytů, kuchyně a koupelny jsou orientované do zasklené pavlače, která tvoří zvukovou bariéru od komunikace.

Dominantou náměstí bude kašna s čtyřmetrovou sochou orla od akademického sochaře Jiřího Plieštika.  Na nové náměstí budou navazovat parkové úpravy směrem k tržnici, kde také dojde k úpravě chodníků a vysázení zeleně. Vše doplní nové osvětlení, lavičky nebo koše.  Celá stavba je poměrně technicky obtížná a podmínky jsou komplikované, protože se jedná o území s velkým pohybem obyvatel. Stavba vyvolává řadu přeložek inženýrských sítí, které jsou náročné na koordinaci a bohužel také několik dopravních omezení v centru města.  Aby se nikomu nic nestalo, je nutné respektování pokynů stavby všemi občany pohybujícími se v blízkosti staveniště.

„Tato náročná stavba je ve městě největší stavbou za posledních 20 let. Projektový záměr byl připravován již od roku 2007. V roce 2009 byla schválena žádost o spolufinancování nákladů v rámci odstraňování ekologických škod v Moravskoslezském kraji. V roce 2010 byly zahájeny projektové práce a všechna povolení byla získána až v roce 2013," upřesňuje starosta Orlové Miroslav Chlubna.

Stavba byla částečně realizována v roce 2018. Kdy bylo dokončeno malé náměstí mezi městským úřadem a domem kultury. Náměstí tvoří odpočinková zóna s lavičkami a mlhovou fontánou doplněná o parkoviště pro 39 automobilů. Současně byla provedena úprava autobusového zálivu před Priorem. Celou stavbu náměstí se bohužel nepodařilo dokončit a spolupráce s realizátorem byla ukončena a po novém výběrovém řízení na dokončení stavby dne 20. 5. 2020 mohlo být staveniště předáno nové stavební firmě.

"Za společnost VW Wachal, a.s. bychom chtěli občany požádat o trpělivost a shovívavost, jelikož stavba si vyžádá nemalá omezení v samém centru města. Věříme, že po těch 18 měsících útrap si občané budou moci užívat nového náměstí a parku, které se jak předpokládáme, stane novou chloubou města a centrem společenského dění. Na stavbě v tuto chvíli probíhají bourací práce a práce na inženýrských sítích. Osadili jsme věžový jeřáb a zahajujeme práce na železobetonových konstrukcích, jež tvoří skoro polovinu zakázky. Ty bychom chtěli mít hotovy včetně nových sjezdů do podzemních garáží na jaře 2021. Vše záleží samozřejmě na počasí, které nám zatím moc nepřeje, a to přesto, že letošní rok měl být nejsušší za 500 let, tak jsme zatím na stavbě měli jen 3 slunečné dny," konstatuje Ondřej Wachal, ekonomicko-provozní ředitel stavební společnosti VW Wachal. 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.6.2020

Zpět na výpis