OTAZNÍKY KOLEM NÁMĚSTÍ – odpovídá vedoucí ORI Ing. Martina Szotkowská

18.2.2019

OTAZNÍKY KOLEM NÁMĚSTÍ – odpovídá vedoucí ORI Ing. Martina Szotkowská


V jaké fázi je projekt nyní? Kdy by cca mohlo být vyhlášeno nové výběrové řízení na nového dodavatele díla, kdy by pak mohly začít samotné práce?

Byla ukončena fyzická přejímka stavby, v rámci které  byly definovány vady a nedodělky nebránící užívání, u kterých byl stanoven termín odstranění na jaro.  V současné době se stavba vyúčtovává a probíhá její oficiální ukončení. Připravuje se závěrečná zpráva, která musí být schválena všemi orgány a závěrečným statutárním kontrolním dnem bude akce oficiálně ukončena. Termín jednání ještě nebyl stanoven, protože musí být nejdříve získána kladná stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí.  Zároveň byla projektantem předána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a  chybí aktualizovat část dokumentace, která zahrnuje polyfunkční dům. Po kontrole a kompletaci dokumentace budou zahájena jednání s Ministerstvem financí o podmínkách výběrového řízení a financování akce. Předpokladem je, že potřebné smlouvy o financování a společném zadávání mohou být schváleny na dubnovém zastupitelstvu. Od schválení těchto dokumentů a zadávacích podmínek se odvíjí možný termín vyhlášení výběrového řízení a zahájení stavebních prací.


Bude potřeba aktualizovat projektovou dokumentaci. Jaké budou ty největší změny a budou zde i aktualizace, které dílo výrazně ovlivní? Myslím tím především případné vzhledové změny nebo funkčnost - přeci jen před X lety byly jiné architektonické trendy, technické požadavky atd.

Dokumentace podzemních garáží ani polyfunkčního domu se nijak nemění, to není a ani nemůže být předmětem aktualizace. Dokumentace pouze řeší rozsah prací, který bude předmětem nové smlouvy. Jakákoli změna projektu a změna stavebního povolení by trvala mnoho měsíců. Cílem města je dokončit započatou stavbu. Jedinou významnou změnou je vynechání kruhové fontány před restaurací Koulovna.


Kdybyste měli ten dnešní stav z pohledu města okomentovat, kde se stala ta největší chyba, jaké jsou hlavní objektivní příčiny, že projekt je nyní ve fázi, v jaké je?
Město Orlová není jediným investorem, který se potýká s tímto problémem.  V posledních dnech mediálním světem hýbou obdobné problémy, např. i u staveb dálnic.  Stavba se samozřejmě potýkala s řadou technických překážek,  nálezem archeologů apod. Tyto problémy však byly řešitelné. Je těžké stanovit jednu hlavní příčinu. Možná je to komplikovaná legislativa, která neumožňuje efektivně řešit problémy a reagovat na změny na trhu. Největším problémem stavby je skutečnost, že vysoutěžená cena byla poměrně nízká. Po zahájení realizace stavby se stav na trhu radikálně změnil a zhotovitel nebyl schopen stavbu za původní smluvní ceny dokončit. Smluvní podmínky a platná legislativa však neumožnila objednateli cenu změnit. Jedinou logickou cestou byla dohoda o ukončení a nová soutěž.  


Dá se nyní předběžně říci, kdy by tedy mohlo být celé dílo cca hotovo a Orlová tak bude mít konečně hotové náměstí?


Pokud nenastanou výrazné komplikace, stavba by mohla stát ode dneška  do 2,5-3 let. Jenže komplikace stavbu provázejí už od samého začátku. Řešil se výskyt veverek, zpoždění ve financování, nálezy  archeologů a nakonec ukončení smlouvy.  Takže kdo ví, co nám budoucnost přinese.

18.2.201918.2.2019

Datum zveřejnění/aktualizace: 10.2.2019

Zpět na výpis