Statut Orlovských novin

1. Cílem Orlovských novin je objektivně informovat o aktuálním dění ve městě, o jednání zastupitelstva a rady města.

2. Prostřednictvím tohoto periodika budou veřejnosti předávány informace o volnočasových aktivitách, činnosti sportovních a kulturních subjektů, společenských organizací, škol, podniků i institucí působících ve městě a dáván jim prostor k vyjádření.

3. Zásady zveřejňování příspěvků v Orlovských novinách:

3.1 Orlovské noviny jsou apolitické, nebudou zveřejňovány názory a připomínky politických stran. Propagace politických stran je proto až na níže uvedené výjimky nepřípustná. Budou zveřejňovány pouze názory a postoje pisatelů, bez uvedení jejich politické příslušnosti.

3.2 Příspěvky jsou zveřejněny pouze za předpokladu, že jsou obsahově zaměřeny na aktuální život a dění v Orlové, jsou do redakce zaslány (předány) a podepsány konkrétní osobou, která souhlasí s uvedením svého jména včetně předání kontaktních údajů pro potřeby redakce Orlovských novin.

3.3 Redakce má možnost pozastavit zveřejnění příspěvku (zejména bude-li obsahovat text pomlouvačného charakteru, nebude svým obsahem zaměřen na konkrétní události či aktuální dění ve městě).

3.4 Redakce si vyhrazuje právo na krácení příspěvků.

3.5 V příspěvcích je nutno se vyhnout osobním invektivám.

3.6 Zveřejňování kontroverzních příspěvků bude řešeno projednáním na zasedání rady města a další postup bude proveden v souladu s usnesením rady města.

3.7 Zvláštní režim může být přijat při zveřejňování příspěvků volebních stran před konáním voleb či referenda (rada města může rozhodnout o specifických podmínkách volební kampaně na stránkách Orlovských novin).

3.8 Politické příspěvky budou zařazovány na stránky Orlovských novin pouze v předvolebním období jako forma prezentace politických stran a hnutí kandidujících na území města Orlová. Pro tento účel lze použít pouze dvě čísla Orlovských novin, které vycházejí před stanoveným termínem voleb.


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.10.2012

Zpět na výpis