Kotlíkové dotace - blíží se den příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci na krajský úřad


Žádost o poskytnutí dotace v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji bude možné odesílat na krajský úřad elektronicky od 10,00 hodin dne 13. května 2019, a to prostřednictvím webové aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz.

V první vlně budou podpořeni žadatelé, na které vyjdou finanční prostředky z již přidělené alokace (500 mil. Kč/asi 3400 žadatelů) . Po vyčerpání těchto finančních prostředků budou žádosti zařazovány do zásobníku projektů. Bude-li rozhodnuto, že je žádost zařazena do zásobníku projektů, zbývá žadatelům čekat na uvolnění finančních prostředků v rámci tohoto dotačního programu, nebo na přerozdělení volných prostředků v roce 2021. Všichni žadatelé budou o tomto rozhodnutí e-mailem informování Krajským úřadem.

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.5.2019

Zpět na výpis