Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Kotlíkové dotace a zapůjčky

Příjem žádostí o návratnou finanční výpomoc od 16. 3. 2020

12.2.2020  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka

  Vážení žadatelé o bezúročnou návratnou finanční výpomoc, město Orlová úspěšně podepsalo v lednu 2020 smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí „ podpory na výměnu kotlů ve městě Orlová „ formou dotace ve výši 22 630 tis. Kč. Rada města na 25. zasedání dne 5. února 2020 schválila Výzvu č. 4/2020 a Program... více informací

Formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla

12.2.2020  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka  |  Připojené soubory: 1

V přiloženém dokumentu je k dispozici formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc s přílohami.... více informací

Oznámení pro žadatele o bezúročnou návratnou finanční výpomoc

26.9.2019  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka

Vážení žadatelé o bezúročnou návratnou finanční výpomoc, jelikož Státní fond životního prostředí ČR dosud neprojednal žádost města Orlová o poskytnutí podpory výměn nevyhovujících kotlů, nemohou být v této chvíli městem Orlová přijímány od občanů žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů... více informací

Oznámení pro žadatele o bezúročnou návratnou finanční výpomoc

30.7.2019  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka

V současné době město Orlová podalo žádost na Státní fond životního prostředí a čeká na její schválení Radou fondu, podpis smlouvy a následné uvolnění finančních prostředků. V září 2019 vyhlásí město Orlová vlastní program pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zd... více informací

Zastupitelstvo města Orlová na svém 5. zasedání dne 17.06.2019 schválilo Zásady pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rámci 117. výzvy Operačního programu životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Součástí výše uvedených Zásad je n... více informací

3. kolo kotlíkových dotací

25.6.2019  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka

3. kolo kotlíkových dotací 3. kolo kotlíkových dotací je pro příjem žádostí již uzavřeno. Z Orlové projevilo zájem o kotlíkovou dotaci téměř 180 domácností. 96 z nich hodlá financovat výměnu kotle z bezúročné půjčky poskytnuté Městem Orlová. Město už požádalo Státní fond životního prostředí o poskytnutí financí na tyto půjčky. ... více informací

Příjem žádostí o kotlíkové dotace v 3. kole byl ukončen

12.6.2019  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000. Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádosti vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva https://www.mzp.cz/cz/... více informací

Žádost o poskytnutí dotace v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji bude možné odesílat na krajský úřad elektronicky od 10,00 hodin dne 13. května 2019, a to prostřednictvím webové aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. V první vlně budou podpořeni žadatelé, na které vyjdou fi... více informací

Návratná finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů

9.5.2019  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka

Občané města Orlová, kteří mají zájem o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla, v souvislosti s podáním žádosti o dotaci ve 3. výzvě Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, mohou podat vyplněný formulář ankety zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu kotle j... více informací

KOTLÍKOVÉ ZÁPŮJČKY

9.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka  |  Připojené soubory: 1

Město Orlová podnikne potřebné administrativní kroky k získání prostředků na předfinancování bezúročných finančních návratných pomocí (dále jen „kotlíkové zápůjčky“). podá žádost na Státní fond životního prostředí ČR vyhlásí vlastní výzvu, spolu se zásadami pro poskytnutí kotlíkové zápůjčky (červen 2019), na základě kt... více informací

KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI - 3. VÝZVA

9.4.2019  |  Za článek zodpovídá: Podzemná Lenka

Pro koho je dotace určena? Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícícm 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5 napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný d... více informací

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.