Kotlíkové dotace a zapůjčky

Kotlíkové dotace - 5. výzva spuštěna od 10 hodin 31.7.2023
26.7.2023

Kotlíkové dotace - 5. výzva spuštěna od 10 hodin 31.7.2023

Moravskoslezský kraj spouští v pondělí 31.7. v 10:00 hodin příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. 5. výzva je poslední výzvou před účinnosti zákazu provozu kotlů, které nesplňují alespoň 3. emisní třídu (zákaz provozu kotlů od 1.9.2024). Podmínky programu a žádost o k vyplnění je na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ a str... více informací  |  Připojené soubory: 1

5. kolo kotlíkových dotací
14.6.2023

5. kolo kotlíkových dotací

5. kolo kotlíkových dotací pro nízkopříjmové skupiny Od 1.9.2024 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy, proto budou od 31.7.2023 přijímány prostřednictvím Moravskoslezského kraje žádosti o kotlíkové dotace, aby byla opět podpořena výměna nevyhovujících kotlů. Elektronické vyplnění žádosti bude možné do 28. 6. 2023 na h... více informací

Měření kotlů zdarma
28.3.2022

Měření kotlů zdarma

Výzkumné energetické centrum VŠB-TUO nabízí možnost měření domácích kotlů na tuhá paliva (pod „záštitou“ SMOKEMANa a jeho týmu) a to v rámci projektu TAČR, Analýza skutečného provozu zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy, č. SS01010121. Prioritně potřebují měřit kotle odhořívací, případně zplyňovací nebo automatické n... více informací  |  Připojené soubory: 1

Blíží se konec lhůty k podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc (3. výzva kraje) na předfinancování výměn nevyhovujících kotů - jen do 29. dubna 2022
24.2.2022

Blíží se konec lhůty k podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc (3. výzva kraje) na předfinancování výměn nevyhovujících kotů - jen do 29. dubna 2022

Blíží se konec lhůty k podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů Připomínáme všem žadatelům(z 3. výzvy kraje) že možnost podávání žádostí o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhouvujícíh kotlů vyhlášené Výzvou č. 6/2021 a Programem č. 9/2021 městem Orlová kon... více informací

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla
6.1.2022

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj tepla

Kotlíkové dotace – 4. kolo   Od září příštího roku bude zakázáno používat kotle první a druhé emisní třídy, proto ministerstvo životního prostředí rozdělí krajům 5,5 mld. korun.  Peníze se budou rozdělovat mezi jednotlivé kraje na základě zájmu občanů o dotaci. Tento zájem je třeba prokázat vyplněním jednoduchého online formul... více informací  |  Připojené soubory: 2

O KOTLÍKOVÉ DOTACE LZE OPĚT ŽÁDAT OD LEDNA 2022
5.8.2021

O KOTLÍKOVÉ DOTACE LZE OPĚT ŽÁDAT OD LEDNA 2022

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou ve výzvách krajů získat domácnosti s nízkými příjmy, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. Na dotace na výměnu zastaralých kotlů a dalších topidel dosáhnou i ostatní domácnosti, a to díky programu Nová zelená úsporám. Zde bude možné podáva... více informací

Příjem žádostí o návratnou finanční výpomoc od 16. 3. 2020
12.2.2020

Příjem žádostí o návratnou finanční výpomoc od 16. 3. 2020

  Vážení žadatelé o bezúročnou návratnou finanční výpomoc, město Orlová úspěšně podepsalo v lednu 2020 smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí „ podpory na výměnu kotlů ve městě Orlová „ formou dotace ve výši 22 630 tis. Kč. Rada města na 25. zasedání dne 5. února 2020 schválila Výzvu č. 4/2020 a Program... více informací

Formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla
12.2.2020

Formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zdroje tepla

V přiloženém dokumentu je k dispozici formulář žádosti o návratnou finanční výpomoc s přílohami. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Oznámení pro žadatele o bezúročnou návratnou finanční výpomoc
26.9.2019

Oznámení pro žadatele o bezúročnou návratnou finanční výpomoc

Vážení žadatelé o bezúročnou návratnou finanční výpomoc, jelikož Státní fond životního prostředí ČR dosud neprojednal žádost města Orlová o poskytnutí podpory výměn nevyhovujících kotlů, nemohou být v této chvíli městem Orlová přijímány od občanů žádosti o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů... více informací

Oznámení pro žadatele o bezúročnou návratnou finanční výpomoc
30.7.2019

Oznámení pro žadatele o bezúročnou návratnou finanční výpomoc

V současné době město Orlová podalo žádost na Státní fond životního prostředí a čeká na její schválení Radou fondu, podpis smlouvy a následné uvolnění finančních prostředků. V září 2019 vyhlásí město Orlová vlastní program pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů za moderní zd... více informací

Zásady pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
24.7.2019

Zásady pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva

Zastupitelstvo města Orlová na svém 5. zasedání dne 17.06.2019 schválilo Zásady pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rámci 117. výzvy Operačního programu životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Součástí výše uvedených Zásad je n... více informací  |  Připojené soubory: 1

3. kolo kotlíkových dotací
25.6.2019

3. kolo kotlíkových dotací

3. kolo kotlíkových dotací 3. kolo kotlíkových dotací je pro příjem žádostí již uzavřeno. Z Orlové projevilo zájem o kotlíkovou dotaci téměř 180 domácností. 96 z nich hodlá financovat výměnu kotle z bezúročné půjčky poskytnuté Městem Orlová. Město už požádalo Státní fond životního prostředí o poskytnutí financí na tyto půjčky. ... více informací

Příjem žádostí o kotlíkové dotace v 3. kole byl ukončen
12.6.2019

Příjem žádostí o kotlíkové dotace v 3. kole byl ukončen

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000. Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádosti vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva https://www.mzp.cz/cz/... více informací

Kotlíkové dotace - blíží se den příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci na krajský úřad
9.5.2019

Kotlíkové dotace - blíží se den příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci na krajský úřad

Žádost o poskytnutí dotace v rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji bude možné odesílat na krajský úřad elektronicky od 10,00 hodin dne 13. května 2019, a to prostřednictvím webové aplikace "Kotlíková dotace" dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. V první vlně budou podpořeni žadatelé, na které vyjdou fi... více informací

Návratná finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů
9.5.2019

Návratná finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů

Občané města Orlová, kteří mají zájem o návratnou finanční výpomoc na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla, v souvislosti s podáním žádosti o dotaci ve 3. výzvě Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, mohou podat vyplněný formulář ankety zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu kotle j... více informací

KOTLÍKOVÉ ZÁPŮJČKY
9.4.2019

KOTLÍKOVÉ ZÁPŮJČKY

Město Orlová podnikne potřebné administrativní kroky k získání prostředků na předfinancování bezúročných finančních návratných pomocí (dále jen „kotlíkové zápůjčky“). podá žádost na Státní fond životního prostředí ČR vyhlásí vlastní výzvu, spolu se zásadami pro poskytnutí kotlíkové zápůjčky (červen 2019), na základě kt... více informací  |  Připojené soubory: 1

KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI - 3. VÝZVA
9.4.2019

KOTLÍKOVÉ DOTACE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI - 3. VÝZVA

Pro koho je dotace určena? Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícícm 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5 napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný d... více informací