Krajský přebor


Sportovní akce
So 16.9.2023, 08:00
GOA Orlová

KRAJSKÝ PŘEBOR
KATEGORIE U12 U14 U16
UZAVŘENÁ SOUTĚŽ PRO ODDÍLY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE!
BODOVACÍ SOUTĚŽ PRO POSTUP NA PČR PRO U14

16. září 2023
GOA-Orlová.cz, Masarykova tř. 1313, Orlová – Lutyně
08:00 – 9:00 prezentace a vážení
10:00 zahájení soutěže

Soutěž proběhne na 3 tatami.
Závodníci se utkají systémem každý s každým
do počtu 6 závodníků ve váze, KO systémem s
dvojitou repasáží při počtu nad 6 závodníků ve váze.

Podmínky účasti:
- evidenční karta s licencí pro rok 2023
- půlroční příprava u kategorie U12
Startovné 200 Kč

BODOVACÍ SOUTĚŽ PRO POSTUP NA PČR PRO U14
PO SKONČENÍ TURNAJE PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA 2 HODINY KRYTÝ BAZÉN ZDARMA.
ŽÁDÁM TRENÉRY O POČET VSTUPENEK PRO JEJICH DRUŽSTVA - VČETNĚ TRÉNÉRŮ A RODIČŮ.


PŘIHLÁŠENÍM DO TÉTO SOUTĚŽE DÁVAJÍ JEJÍ ÚČASTNÍCI (ZÁVODNÍCI, TRENÉŘI,
DOPROVOD A DALŠÍ ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI) SOUHLAS SE:
- zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění pro
identifikaci sportovců a ostatních účastníků při soutěži. ČSJu a pořadatel se zavazuje s
těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou
osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají -
zpracováním a publikací fotografií a videonahrávek, které je zachycují v souvislosti s účastí
na soutěži v tisku nebo v elektronických médiích.


ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE SVÝM PŘIHLÁŠENÍM BEROU NA VĚDOMÍ ŽE:
- se soutěže účastní na vlastní nebezpečí - je jejich povinností se seznámit se svým
zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly soutěže, a to zejména s tím, že účast na
soutěži může být fyzicky náročná. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech
pokynů pořadatele soutěže, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci soutěže -
ČSJu nebo pořadatel soutěže není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku
účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným - veškeré aktivity
a jednání v místě konání soutěže, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na soutěži,
jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese ČSJu
ani pořadatel žádnou odpovědnost


Kontakty

GOA Orlová
www.msksju.cz
judo.club.orlova@seznam.cz
727 894 797


Zpět na výpis

Další akce

Otevřené chrámy

Kulturní akce
Po 1.5.2023 - Út 31.10.2023

VÝSTAVA NE-KLIDNÁ ORLOVÁ

Kulturní akce
Čt 8.6.2023 - Pá 31.5.2024

Kino O / září 2023

Kulturní akce
Pá 1.9.2023 - Ne 17.9.2023

Další akce