Kino O / červen 2021


Kino O / červen 2021
Pá 11.6.2021 - Ne 27.6.2021


Jaké podmínky platí pro návštěvu Kina O?

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.
  • Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
  • V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.
  • Pro nákup vstupenek preferujeme online prodejní systém, případně bezhotovostní platby na pokladně Kina O. 

Kapacita hlediště je omezena na 50 %, všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).


Místo konání:DKMO - Kino O
Pořadatel:DKMO
Informace:Ing. Pavel Sikora

Web:www.dkorlova.cz
E-mail:kino@dkorlova.cz
Telefon:596 511 661, 604 295 976


Zpět na výpis