Orlovské minuty 16. 1. 2021

Televizní kanál: LTV Plus

Moderátor: Oldřich Gbelec

Redaktor + kameraman: Monika Ociepková

1) Nová vyšetření v ortopedické ambulanci KHN v Orlové
2) Dary psímu útulku
3) Zámecká alej Alejí roku v MSK, hledání názvu pro novou alej
4) Letní činnost DDM Orlová
5) MěÚ Orlová hledá referenta správy osobních údajů


Zpět na výpis