Orlovské minuty 26. 9. 2020

Televizní kanál: LTV Plus

Moderátor: Oldřich Gbelec

Redaktor + kameraman: Monika Ociepková

1) Slavnostní shromáždění zastupitelstva+ oceňování dárců krve

2) Cykloboxy

3) Vítání občánků

4) Svatováclavký hudební festival v Orlové

5) Knihovna zprostředkuje nákup nových knih čtenářům

6) Přechod na DVBT2

7) KAM V ORLOVÉ


Zpět na výpis