DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


7.2.2021, 22:27, Daniel Kučera

Dobry den.Mám požadavek a to v otazce plynofikace v Orlová Město.Všude je aktualni téma vytápění a rušeni topeništ na tuhá paliva ve velice krátké době.Všude je plynofikace zavedena, snad v každém koutu republiky s občanskou vybaveností.Proto bych rád,aby to Město vzalo v potaz a zavedlo plyn i konečně a bezodkladně zde,, pro nás domkaře,jelikož se pracně vytápí tuhými palivy.Tepelná čerpadla jsou velice drahá a bez návratnosti,solární panely jsou nefunkční na vytápění a velice drahé bez návratnosti.,,elektřina dnes již po zdraženi je ekonomický nesmysl..Většina části Orlové má napojený plyn,,tak je k nepochopení proč už dávno není zde.Je to jediná možná dostupná ekologická možnost vytápění s brzkou návratností a komfortem.Lidé zde si to jednoznačně přejí.Prosím neopomíjejte nejhehezčí a nejpotencialnější čast našeho města a začnete brát vážně přání zdejšich obyvatel..Je možno pro tuto dobrou a ekologickou věc sepsat petici.....Děkuji..

Dobrý den,

v územním plánu Orlové máme uvedeny konkrétní lokality k možnému rozšíření středotlaké plynovodní sítě, a to ve všech částech města. V palivo-energetické bilanci je použití zemního plynu preferováno před využitím elektrické energie a biomasy. Nicméně požadavek na plynofikaci určité lokality jsme již dlouhou dobu nezaznamenali, spíše se při projednávání záměrů výstavby nových rodinných domů setkáváme s tím, že vedení plynu stavebníky ani nezajímá, protože nemají zájem se na plyn napojit.

Zlepšování kvality ovzduší řeší Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Orlová prostřednictvím poskytování tzv. kotlíkových dotací. Kotle na pevná paliva byly v 1. a 2. vlně jedním z podporovaných zdrojů vytápění, v současné 3. vlně je podporována z pevných paliv pouze biomasa. Platí, že kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, musí do září 2022 splňovat alespoň 3. emisní třídu. Právě z tohoto důvodu byly na výměnu nevyhovujících kotlů vyhlášeny postupně už tři výzvy kotlíkových dotací.

Při dodržování zásad správného topení pevnými palivy (spalovat palivo určené výrobcem, palivo je v suchém stavu, výkon zdroje odpovídá tepelné potřebě objektu, dodržovat předepsané postupy při zatápění a přikládání apod.) lze dosáhnout značného snížení vypouštěných emisí.
V současné době lze na trhu pořídit pouze certifikované kotle na tuhá paliva, které splňují předepsané emisní požadavky.

Město Orlová proto v současné době neplánuje realizovat výstavbu plynovodu v žádné lokalitě města Orlová.

Ing. Hana Juřicová
Odbor výstavby a životního prostředí5.2.2021, 19:47, Ondrusz

Dobrý večer, mam dotaz z kterého roku mate kalendář na plánu akcí, kde vám začíná únor v pátek když začal v pondělí ! S pozdravem přesností zdar. Ondrusz

Dobrý den,

děkujeme za Vaši připomínku, na vině je chybné zobrazení kalendáře na úvodní obrazovce městských webových stránek. Po rozkliknutí políčka ZOBRAZIT VŠECHNY AKCE se již kalendář zobrazuje správně, stejně tak po výběru možnosti KALENDÁŘ AKCÍ v modré liště na úvodní obrazovce. Požadavek na správné zobrazení kalendáře ve spodní části úvodní obrazovky webových stránek města Orlové jsme zaslali správci webu a dohlédneme na urychlenou nápravu.

Kancelář starosty4.2.2021, 19:07, Václav

Dobrý den, šlo by alespoň provizorně opravit stále se zvětšující výtluky na křižovatce ulic Hornická X Jabloňová? Jedná se o dvě díry a je prakticky nemožné alespoň jednu z nich netrefit při odbočování z/do ulice. Děkuji.

Dobrý den,

zástupce města Orlová provede na místě samém kontrolu a poté zajistí provizorní opravu obalovanou asfaltovou směsí za studena. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy3.2.2021, 9:35, Juchelka Ing.

Není načase už vyměnit roušky v rouškomatu u Kauflandu za respirátory FFP2. Ty dnes nejsou nikde k sehnání a když už se mají používat ve veřejné dopravě a v obchodech. Děkuji.

Dobrý den,

rouškomat byl formou pronájmu pořízen v době, kdy byl nedostatek ochranných prostředků obličeje. V současné době již není o ochranné prostředky úst a nosu nouze, a proto vedení města rozhodlo o ukončení pronájmu rouškomatu k 28. 2. 2021. Dle dostupných informací nebude nošení respirátorů na rizikových místech, jako např. v MHD či v obchodech, povinné, a vedení města tudíž nezvažuje prodloužení pronájmu rouškoumatu, a tím pádem ani obměnu nabízených typů ochranných prostředků obličeje.

Kancelář starosty2.2.2021, 18:25, Ďuris Jan

Dobrý den. 2.2.2021 1.Téměř před rokem jsem zde napsal dotaz (níže uvedený) a bylo mně odpovězeno, že záležitost byla předána patřičnému odboru. Od té doby nic. Říkal jsem si, že řešíme jiné problémy, (covid) odpoví později. Dnes jsem kolem výběhu opět musel projít a doporučil bych zainteresovaným (projektantovi a patřičnému odboru), aby se na to dílo přišli podívat, jak to v praxi funguje a jakou cestu jsou jsou nuceni chodci volit. A to nemluvím ani o nedokončené části ,,chodníku" od branky oplocení směrem k přechodu u Alfréda. Dobrý den. Dotaz z 29.3.2020. Je tomu cca 14 dní od zprovoznění oploceného výběhu pro psy na V. etapě. Nevím, kterého ,,génia" napadlo umístit toto zařízení přímo na ,,chodník", který, město za celou dobu existence V. etapy nedokázalo uvést do podoby chodníku, ale přesto je chodci velice hodně využívám. Navíc směřuje přímo k přechodu silnice směr Dětmarovice. A tak již za tuto krátkou dobu si chodci udělali cestičky kolem oplocení, po trávě. Krása. A je to logické. Asi málo kdo chce otvírat 2 ks branek a procházet prostorem, kde volně pobíhají psi. To nemluvím o matkách s kočárky, či malými dětmi. Můžete mně vysvětlit, jak si projektant představoval, že ten chodník, při tom co tam naprojektoval, má fungovat? Ano, můžete namítat, že níž je chodník (betonové panely). Vede ke světelné křižovatce bez přechodu, osvětlení žádné od počátku výstavby této etapy nebyl nijak upraven, dobré za tmy na zvrtnutí nohy. Také je možnost jít po chodníku kolem cukrárny. Ale lidská povaha volí cestu nejkratší a tato to zrovna není, když jdete směrem od Pětky (bývalý Atom). Vypadá to, jako by někdo chtěl určovat obyvatelům kudy mají chodit. V praxi je to tak, že buď projektant se seznámí s potřebami a chování obyvatel dané lokality a přizpůsobí tomu svůj projekt, nebo ,postaví" něco takového, co akceptuje jen část obyvatel, a pokud se týká tohoto případu, máme super výběh pro psy a kolem něj prošlapaný chodník v travnaté ploše. Vím, že je doba, kdy řešíme epidemii, ale obyvatelé jsou nuceni obcházet tuto ,,překážku". Co s tím??? 2. Zpomalovací práh na ulici F.S.Tůmy u Billy. Po poslední opravě (cca před rokem) mnohá osobní vozidla přijíždějící od rondelu jsou nucena najíždět na něj v protisměru. Jinak hrozí i při opatrné jízdě, že při sjíždění z tohoto prahu dochází k drhnutí zadní části vozu o něj. Také umístění tohoto dopravního prvku v místě kde manévrují těžká zásobovací vozidla při nájezdu k zásobování Billy je nevhodné. Řidiči jsou nuceni často couvat s návěsy do kopce, manévrovat v omezeném prostoru a ještě nerovnost vozovky takového charakteru jim řízení určitě komplikuje. Také váha těchto vozidel deformuje tvar prahu a jsou v něm vyjeté koleje. Opět je dnes rozbitý. Jelikož jej bude nutno opravit, nebylo by možné zvážit změnu v umístění tohoto prvku, nebo změnu jeho konstrukčního řešení? Děkuji.

Dobrý den,

OSMHS Vám k Vašemu dotazu sděluje:

1. Oplocené psí hřiště (cca 20 x 20 m) s prvky pro výcvik malých plemen a agility překážkami (přeskok, kruh, slalom, lávka) bylo provedeno na základě vítězných návrhů podaných do participativního rozpočtu pro rok 2019.

Návrh občana viz https://www.lepsi-orlova.cz/cz/participativni-rozpocet/vitezne-projekty-2019/ splnil požadované podmínky účasti, byl podroben technické analýze proveditelnosti - odborem výstavby a životního prostředí, odborem správy majetku a hospodářské správy - a na základě kladných vyjádření těchto odborů realizoval odbor rozvoje a investic v 02-03/2020 tuto akci. Rovněž byly respektovány všechny podzemní sítě.

2. OSMHS provede na jaře nejnutnější opravy na zpomalovacím prahu tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Co se týká výměny a přesunu zpomalovacího prahu, tak tento požadavek je zahrnut ve IV. etapě revitalizace V. etapy.1.2.2021, 17:08, Alena

Dobrý den, musím se objednávat na vyřízení řidičáku nebo můžu přijít kdykoliv v úředních dnech?

Dobrý den,

bez objednání můžete využít úřední hodiny , které nejsou kráceny, tj. pondělí, středa od 8 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17 hodin.

Odbor dopravy1.2.2021, 14:33, Mirek

Kdy se opraví chodník před školkou na ul.K.Dvořáčka,je to ostuda hlavně že mame školku Montesori a před školkou velkou díru ....

Dobrý den,

k Vašemu dotazu ve věci opravy chodníku před MŠ na ul. K. Dvořáčka Vám sdělujeme, že oprava chodníku je zařazena do seznamu oprav na rok 2021.

Odbor správy majetku a hospodářské správy28.1.2021, 18:02, Marek

Dobrý den.Kdy se konečně někdo rozhodne zalít díru v asvaltu za kruhovym objezdem ul.Na Stuchlíkovci směr stadion.Dal by se do ní ulovit mamut , ani značku před ní se nikdo neobtěžuje postavit.

Dobrý den,

výtluk na komunikaci v ul. Na Stuchlíkovci byl 29. 1. 2021 označen a jeho provizorní oprava studenou obalovanou asfaltovou směsí bude provedena za příznivějších povětrnostních podmínek. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy27.1.2021, 19:37, Wijacká

Dobrý den, potřebuji nový cestovní pas. Je možno zajít na MÚ kdykoliv, nebo se musím objednat.

Dobrý den,

přednostně vyřizujeme objednané klienty ve dnech pondělí, středa od 8 do 11:30 a od 12?30 do 17 hodin. K vyřízení cestovního pasu se můžete objednat na webových stránkách města Orlová nebo telefonicky na číslech 596 581 255 (254, 227, 237).

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad27.1.2021, 16:37, Věra

Dobrý den, chtěla bych vědět, zda plánuje vedení města očkovací místo -COVID- pro občany města. Děkuji Věra B.

Dobrý den,

očkovací místo s předpokládanou kapacitou 500 lidí denně by mělo v březnu vzniknout v orlovské nemocnici. V současné době čekáme na potvrzení této informace Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj.

Kancelář starosty27.1.2021, 12:14, Dagmar Ruislova

25.1.21 jsem se ptala na tržnici,ale asi máte pravdu lidí jdou radši do obchodu.Je to škoda z dětství pamatuji ještě trhy ve staré Orlové pod kostelem,potom pod kinem Vesmír.Tu atmosféru jsem měla moc ráda.

Dobrý den,

také na tržiště rádi vzpomínáme. Vše se odvíjí od nákupních zvyklostí orlovských občanů. Bude-li v budoucnu zájem ze strany občanů a potenciálních prodejců, město bude reagovat.

Kancelář starosty27.1.2021, 10:18, František Vlček

Dobrý den, budete dávat na FB města Orlové aktuální fotky z průběhu stavby náměstí? Poslední jsou z listopadu 2020 Děkuji Vlček

Dobrý den,

aktuální fotky z výstavby náměstí budou na FB města zveřejněny v řádu několika dnů. Čekáme pouze na písemný popis aktuálního stavu, v jakém se stavba nachází, z odboru rozvoje a investic.

Kancelář starosty26.1.2021, 20:53, Pavel J.

Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, když máte ve "Zpravodajství" záložku "Rekonstrukce náměstí", proč ji neaktualizujete? Poslední aktualizace je 21.8. 2020.

Dobrý den,

jsme si vědomi, že záložka věnovaná rekonstrukci náměstí nebyla od konce léta aktualizována. Z odboru rozvoje a investic máme přislíbenou aktuální zprávu o stavu rekonstrukce. Rádi bychom ji zveřejnili, co nejdříve.

Kancelář starosty26.1.2021, 20:48, Pavel J.

Dobrý den, proč se v Orlové nelze v online rezervaci objednat do registru řidičů a registru vozidel?

Dobrý den,

současný objednávkový systém neumožňuje provádět on-line rezervace na registru řidičů a registru vozidel. S jeho rozšířením v rámci již schváleného dotačního projektu je počítáno v průběhu letošního roku.

Odbor dopravy26.1.2021, 19:25, Monika krokviak

Dobrý den, Chtěla bych se za občany zeptat, zda město plánuje nebo může zprovoznit osvětlení v Orlím kaňonu, kde se nachází v dolině parku maják, který již nějakou dobu nesvítí. Světlo bychom uvítali nejen z praktických důvodů, procházky občanů v parku, hrátky dětí v kaňonu, ale také už z důvodu zachování původní investice. Vytvořené místo tak ztrácí svůj význam a potenciál. Osvětlení je vhodné i z důvodu bezpečnosti pohybu v okolí daného místa, kde se nachází spousta pejskařů a celkově bychom se jako občané cítili večer bezpečněji. Uvítali bychom tak znovu zprovoznění světla majáku. Děkujeme za odpověď a případné brzké vyřešení.

Dobrý den,

odbor správy majetku a hospodářské správy prověří zprovoznění osvětlení v majáku, který se nachází v Orlím kaňonu a pokud to bude technicky možné, tak bude zprovozněn. Děkujeme za Váš podnět.

Odbor správy majetku a hospodářské správy