DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


25.5.2021, 19:05, D.Zehnula

Dobrý den, syn bude mít v polovině června 15let, rezervační systém je již obsazen, nejbližší volný termín 21.7. Můžete mi poradit, jak postupovat?

Dobrý den,

občanský průkaz můžete přijít vyřídit bez nutnosti objednání v úřední dny PO a ST 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00. Pokud přijdete žádat o občanský průkaz před 15tými narozeninami, bude mít syn občanský průkaz s platností 5 let za poplatek 50,-Kč. Žádá zákonný zástupce, je nutno vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a originál rodného listu syna.

Pokud přijdete žádat o občanský průkaz až v době, kdy syn bude mít 15 let, občanský průkaz je platný 10 let a je zdarma. Jestliže má syn platný cestovní pas, může si přijít požádat sám s rodným listem a cestovním pasem. Jestliže cestovní pas syn nemá, opět musí přijít se zákonným zástupcem.

S pozdravem

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad24.5.2021, 20:58, Pavla Hasalíková

Dobrý den,jak vyřídit duplicitní úmrtní list? Prarodiče byli z Orlové a zemřeli před dvaceti lety.

Dobrý den,

s žádostí o úmrtní list je potřeba se obrátit na matriku v místě úmrtí. Protože okruh osob, kterým se matriční doklady mohou vydávat, je zákonem omezen, je potřeba prokázat příbuzenský vztah k osobě, jíž se matriční událost týká (rodnými listy, oddacími listy). Správní poplatek za vydání dokladu činí 100 Kč. V případě dalších dotazů zkontaktujte naši matriku (tel. č. 596 581 220, 596 581 238).

S pozdravem
odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad24.5.2021, 17:35, Daniel Kučera

Dobry den.Píšu znovu.Mé dotazy nejsou zodpovězené..Čtu zde o koupališti jsou to opodstatněné připomínky..Na jednání před rokem a 3/4 s panem starostou bylo sděleno, že koupaliště v krátkém čase bude mít zpracováno projekt a poté začne výstavba.Výstavba optimalizovaná a to nerezová vana včetně terennich úprav..Letos už měla probíhat stavba.Tak samo bylo sděleno na opravy chodníků ulice Nádražní(havarijní stav),před tím však měl být položen datový kabel.Pak chodník podél silnice 59 napojení na Petřvald(havarijní stav).Jak je vůbec možné tohle opomíjet taková léta letoucí.Všude v okolí se čerpají dotace, všude to jde..Prosím vás mohli byste odpovědět transparentně proč jediná Orlová má opět problém,když okolní obce budují?Můžete tyto skutečnosti jasně a zřetelně vyvěsit nebo zřidit stránku,kde bude pro všechny občany zřejmé,proč to nelze,co se pro to udělalo ,aby to nešlo,nebo-li šlo.To je stále dokola a 30ti tisicové město které nemá nádraži,má zoptimalizovanou nemocnici, bez koupaliště,zdevastované okrajové části bez cyklostezek se prsí orlem jak pokoří Říčany .Jsou to prázdná motivačni hesla prosim...Mohli byste nám všem sdělit a to transparentně proč to nelze??Velice rádi si občane vyslechnou kdo za tím vším stoji,když to jinde funguje(nedávno jsem byl v Čechách a věřte..Jde to)..Děkuji a prosim nezlobte se ,,neni se čemu divit..

Dobrý den,

bohužel finanční potřeby města přesahují jeho finanční možnosti. Uplynulý rok s covidem poznamenal nejen přípravu a realizaci staveb, ale především se odráží ve snížených příjmech města a rostoucích cenách stavebních prací. V žádném případě pan starosta neslíbil realizaci koupaliště v letošním roce. Pouze konstatoval, že pokud se podaří zajistit financování a vše půjde dobře, mohl by být do konce roku vybrán zhotovitel stavby. Ano na jaře měla být kompletní dokumentace se stavebním povolením. Bohužel teprve v těchto dnech bude na rekonstrukci koupaliště vydáno stavební povolení a další dva měsíce potrvá projekční kanceláři dokončit projektovou dokumentaci pro realizaci stavby. V současné době neexistuje dotační titul na vybudování koupaliště a město Orlová nemá dostatek vlastních finančních prostředků. Chodníky jsou ve městě opravovány postupně dle plánu oprav a přidělených finančních prostředků. Ulice Nádražní je v plánu zahrnuta. Na kompletní rekonstrukce (nikoli opravy) chodníků, pokud je to možné, Město Orlová podává žádosti o dotace. O poskytnutí dotace na chodník na ulici Ostravská dosud poskytovatel nerozhodl. Na poskytnutí dotace není právní nárok, přesto je město Orlová úspěšným žadatelem jak evropských, tak státních dotací. Díky dotacím v letošním roce bude zateplen dům dětí, budou vybaveny zahrady v mateřských školkách, budou ve školách pořízeny nové učebny, bude vysázena zeleň, bude eliminováno jmelí, budou postaveny cykloboxy, bude revitalizována V. etapa atd. atd. Město Orlová žádá o dotace v maximální míře. Stejně jako vy v Čechách, tak i návštěvníci Orlové vidí proměnu města.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic24.5.2021, 10:01, Lumír Lata

Dobrý den.Chci se zeptat zdali Město neuvažuje o vybudování semaforu s kontrolou průjezdu rychlosti a ruční ovládáním pro chodce? Na přechodě pro chodce na ulici 17.Listopadu v místě křížení s ulicí Dětmarovická. Přechod pro chodce je v tomto místě nebezpečný a nepřehledný z důvodu zaparkovaných vozidel podél hlavní silnice 17 Listopadu. Vozidla vyjíždějící z města směr traktorka již mají značnou rychlost a nedávají chodcům prakticky možnost bezpečně přejít a to samé platí v opačném směru kdy rozjetá vozidla dojíždějí do města také značnou rychlostí. Děkuji za odpověď s pozdravem Lumír Lata

Dobrý den,

zavedení světelného signalizačního zařízení (SSZ) na přechodech pro chodce se řídí příslušnými technickými normami a technickými podmínkami. V zásadě mají být řízené přechody pro chodce přes dva a více stejnosměrných jízdních pruhů, stejně tak intenzity dopravy v průměru osm dopravně nejvíce zatížených hodin dne mají přesahovat mezní hodnotu intenzity dopravy, při které mohou chodci za běžných podmínek podle pravidel provozu na pozemních komunikacích bezpečně přejít, tj. 1100 voz/hod. Žádnou z těchto podmínek tento přechod nesplňuje. Proto se o SSZ neuvažuje.

Přechod je řádně označen a nasvětlen. Obecná úprava pravidel silničního provozu zakazuje zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním. Tento zákaz je v místě, nad rámec obecné úpravy, zdůrazněn vodorovným dopravním značením V13, jímž je vyznačena plocha, do které je zakázáno vjíždět.

Porušování pravidel silničního provozu řidiči motorových vozidel je oprávněna řešit PČR, MP.

S pozdravem
Odbor dopravy24.5.2021, 6:47, Jolana Žabčíková

Dobrý den, mé mamince (82 let) končí v červnu platnost OP. Můžeme si zažádat o nový, či se jen prodlouží platnost, nebo stále platí, že nové žádosti nevyřizujete?

Dobrý den,

občanský průkaz můžete přijít vyřídit v úřední dny PO a ST 8:00-11:30 a 12:30-17:00. V případě, že není možno s maminkou přijít na úřad osobně k vyřízení, jezdíme dělat občanské průkazy i domů, ale je potřeba maminku telefonicky nahlásit a je zde delší čekací doba. Pro další dotazy nás kontaktujte na telefonních číslech 596 581 237, 254, 227.

S pozdravem
odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad23.5.2021, 15:54, Martin

Dobrý den. Mám dotaz ohledně opravy silnice na ulici Odlehlá. Proč opravujete pouze část vozovky? Pouze tu část, kterou je spolumajitel "pán velkostavitel" který vystavěl šest nových domů, u posledního z nich končí plánovaná oprava. My ostatní, kteří zde žijeme celý život, na opravu vozovky nárok nemáme? Naše potřeby jsou jiné než potřeby nových obyvatel? Nechci předjímat, ale oprava pouze části, a té lepší, části vozovky zavání něčím nekalým. Proč tedy neopravíte celou vozovku? Děkuji Šuba

Dobrý den,
úvodem pro ujasnění uvádíme několik málo obecných informací o způsobu oprav místních komunikací ve městě Orlová. Harmonogram oprav místních komunikací na jednotlivé roky je ve městě Orlová utvářen dle potřebnosti oprav daných komunikací. Výhradním kritériem pro výběr lokalit je jejich aktuální technický stav. Limitujícím prvkem rozsahu oprav je výše finančních prostředků v rozpočtu města Orlové.

Co se týká opravy části místní komunikace na ulici Odlehlé, v roce 2021 bude opraven úsek od napojení na ulici 17. listopadu po č. p. 1537. O tomto vymezení rozsahu opravy bylo rozhodnuto vzhledem k plánované stavbě prodloužení vodovodního řadu v navazujícím úseku ulice Odlehlé, která proběhla v letošním roce. V současné době zvažujeme zařazení navazujícího úseku místní komunikace na ulici Odlehlé do harmonogramu oprav místních komunikací na následující roky.

S pozdravem
OSMHS22.5.2021, 15:10, Marta Sýkorová

Dobrý den, chtěla bych touto cestou požádat, zda by bylo možné opravit výtluky na místní komunikaci (ulice K Olšině, Orlová Lutyně). Silnice není místy po zimě příliš sjízdná, hrozí poškození automobilů. Děkuji za kladné vyřízení S pozdravem Sýkorová

Dobrý den,

výtluky na ulici V Olšině opraví město Orlová v rámci harmonogramu oprav výtluků na rok 2021. Díky nepříznivému počasí v letošním roce máme určitý skluz oproti původnímu harmonogramu, takže prosíme o strpení.

S pozdravem
OSMHS22.5.2021, 15:09, Monika L.

Dobrý den, dnes jste se pokoušeli informovat veřejnost přes rozhlas. Prosím vás, není absolutně ničemu rozumět. Rozhlas rezonuje, píská, vše je s ozvěnou, ale zachytit slova a rozumět sdělení není možné! Plánujete s tím něco dělat? Je to takto pokaždé od té doby, co je v Orlové nový rozhlas. L.

Dobrý den,

omlouváme se za nepříjemné ozvučení rozhlasu, bude provedena kontrola vstupních zařízení (mikrofonů). Bohužel co se týče samotných reproduktorů, tak pro rychlé a efektivní řešení je však nutné udat alespoň přibližnou lokaci, kde problém nastal, protože jinak nemůžeme identifikovat pomocí většího množství ohlášení problémové zařízení a zajistit tak nápravu.

Odbor správy majetku a hospodářské správy22.5.2021, 15:08, Marta Sýkorová

Dobrý den, chtěla bych touto cestou oznámit nefunkčnost rozhlasového systému na ulici K Olšině (Orlová Lutyně). Bohužel při hlášené z rozhlasu nejde hlášení rozumět. S pozdravem Sýkorová

Dobrý den,

děkujeme za ohlášení a omlouváme se za vzniklé potíže, provedeme kontrolu vstupních zařízení (mikrofonů) a v předáme zhotoviteli ke kontrole reproduktorů a nápravě.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy22.5.2021, 15:02, Vít Walaszczyk

Dobrý den, muzete mi prosím sdělit k čemu je dobrý veřejný rozhlas když buďto není slyšet nebo naopak řve tak že není rozumet ? Přeji krásný den

Dobrý den,

omlouváme se za nepříjemné ozvučení rozhlasu, bude provedena kontrola vstupních zařízení (mikrofonů). Bohužel co se týče samotných reproduktorů, tak pro rychlé a efektivní řešení je však nutné udat alespoň přibližnou lokaci, kde problém nastal, protože jinak nemůžeme identifikovat pomocí většího množství ohlášení problémové zařízení a zajistit tak nápravu.

odbor správy majetku a hospodářské správy22.5.2021, 13:36, Ladislav

Kdy se bude pokládat nový koberec v Zimném dole od točny na veverku. Ten původní byl položen za totality. To samé platí i pro silnici v Zimném dole. Ďekuji.

Dobrý den,

oprava povrchu komunikace v úseku mezi zastávkami MHD "U Kornase" a "Veverka" je jednou z priorit města Orlová na letošní rok a figuruje v harmonogramu oprav komunikací. Výběrové řízení a následná realizace rekonstrukce výše uvedeného úseku silnice proběhne ještě v roce 2021.

S pozdravem
OSMHS22.5.2021, 7:23, Zaneta Mrozkova

zdravim.. prosim jak to bude s koupalištem!bude nebo nebude.zatim se nic nedeje,tak me to zajima kvuli detem

Dobrý den,

v současné době se na letní koupaliště zpracovává projektová dokumentace, která by mohla být dokončena koncem léta. Bohužel v současné době neexistuje dotační titul, který by městu Orlová pomohl s financováním takto náročné investiční akce a finanční zdroje města nejsou dostatečné. Město Orlová bude stát před rozhodnutím, za jakých podmínek tato akce může být realizována.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic21.5.2021, 14:46, Eva

Dobrý den, chci se zeptat,kdy se začne něco dělat s letním koupalištěm,bude to ještě v tomto volebním období nebo se to zase odsune a koupaliště definitivně zaroste stromy. děkuji za odpověď

Dobrý den,

v současné době se na letní koupaliště zpracovává projektová dokumentace, která by mohla být dokončena koncem léta. Bohužel v současné době neexistuje dotační titul, který by městu Orlová pomohl s financováním takto náročné investiční akce a finanční zdroje města nejsou dostatečné. Město Orlová bude stát před rozhodnutím, za jakých podmínek tato akce může být realizována.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic19.5.2021, 17:13, Petr Vavříček

Dobrý den přeji. Chtěl bych se prosím zeptat na opravu potrubí u paneláku s vchody 728-731. Z ulice Mládí byly prováděny firmou výkopové práce a oprava potrubí. Po dokončení práce proběhla úprava rozkopaného chodníku a porostu. Rád bych se zeptal, zda kompetentní osoba za Město kontroluje dokončení a přebírá od firem zhotovenou práci. Pokud ano, tak zda se tak stalo v tomto případě. A pokud ano, zda stav úprav je konečný. Protože určitě není. Tento stav přeci není možno schválit a převzít. A pak i zaplatit. Mohl by přijít někdo na obhlídku dokončených prací? Děkuji Vám moc za zpětné info. A ještě jeden dotaz ...byla by možnost u dotazů vkládat fotografie/přílohy? Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Já bych třeba v tuto chvíli určitě rád fotografii k dotazu vložil.

Dobrý den,

pozemky ve vlastnictví města Orlová, které byly dotčeny opravou havárie stoky na ulici Mládí od č.p. 728 do 731 byly s realizační firmou zkontrolovány a na základě zjištění závad nebyly převzaty. Firma bude za příznivého počasí dělat ještě jemné terénní úpravy tzn. srovnání terénu, sběr větších kamenů a na propadlých místech dosypávat zeminu. Rovněž bude dodělán chybějící asfalt. Firma má konečný termín do 30.06.2021. Fotodokumentace zásahu do městských pozemků je rovněž pořízena.

S pozdravem
OSMHS19.5.2021, 4:55, Ivana

Dobrý den,chtěla bych se zeptat:V Orlovských novinách bylo psáno,že se bude na podzim(2021)rozšiřovat či řešit parkoviště na 5 etapě F.S.Tůmy u domů 1209,1210,1211..Teď můj dotaz:Bude se kácet alej vzrostlých, zdravých stromů okolo cesty?Mluví se,že údajně ANO,když tu byli už i měřiči a právě měřili tento úsek.Jak to tedy je,ať víme co se chystá.Je-li to pravda a krásné stromy se mají odstranit,není to škoda?Ano,zasadí se třeba nové,ale trvá to i 30 let,než vzrostou do té velikosti.Taky je nám jasné,že není kde parkovat,ale odstranit kvůli aut tyhle nádherné velké zdravé stromy?Co vím,tak lidi se zděsili před touto případnou realizací,proto se raději ptám,zda-li je to v plánu,nebo jen..".jedna paní povídala".Moc Vám děkuji za Vaši odpověď .

Dobrý den,
v rámci stavby Regenerace panelového sídliště dojde k úpravě zeleně. Při návrhu byly v maximální možné míře zachovány stávající perspektivní vzrostlé stromy. Vybraní jedinci s nízkou sadovnickou hodnotou, se špatnou fyziologickou vitalitou, taktéž jedinci přestárlí, popř. jedinci v kolizi se stavbou, které nelze přesadit, budou před započetím stavebních prací skáceny. Kácení a mýcení stávajících neperspektivních (zdravotně nevyhovujících) a nevhodně umístěných stromů a keřů, je navrženo na základě místního šetření za účasti zástupce odboru životního prostředí. Za kácené stromy je požadována náhradní výsadba. Ke kácení jsou určeny 2 stromy (třešeň a jeřáb) a žádný z nich nevyžaduje povolení. Zároveň budou odstraněny keře a keřové skupiny. Vysázeny budou nové stromy: třešeň 1 ks, buk 2 ks, javor 4 ks.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic