DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


2.3.2021, 9:21, Andrea Trojovská

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bude v nejbližší době ve městě Orlová řešena tragická situace týkající se parkovacích míst nebo toto řešení bude nadále spočívat v udělování blokových pokut občanům?

Dobrý den,

parkování ve městě Orlová je řešeno prakticky neustále. Za poslední dva roky přibylo ve městě přes 200 parkovacích míst, momentálně vzniká dalších 100 a k tomu bylo od 1. 1. 2021 zrušeno 33 vyhrazených parkovacích stání, která se pronajímala. Tato jsou nyní k dispozici všem občanům bez omezení.

Jsme si vědomi, že lidé nejsou se situací spokojeni a děláme, co se dá. Je ale potřeba si uvědomit, že v sídelním městě, jako je Orlová, je to složitý úkol. Většina obyvatel Orlové za prací dojíždí do jiných měst. Není výjimkou, že rodina vlastní dvě i tři auta, a tak zatímco počet obyvatel každoročně klesá, potřeba parkovacích míst je stále stejná, ne-li vyšší.

Kancelář starosty2.3.2021, 6:01, Ozsvath Milan

Dobrý den. Majitelka psa zemřela, chci psa přihlásit na sebe, jak postupovat? Děkuji za odpověď. Ozsvath

Dobrý den,

pokud zemřel původní držitel psa, pak ho nový držitel přihlásí písemně vyplněním ohlášení k místnímu poplatku na právním odboru MěÚ. Ohlášení k místnímu poplatku ze psů najdete na tomto odkazu: https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/formulare-ke-stazeni/odbor-pravni/37014-ohlaeni-k-mistnimu-poplatku-ze-psu.html

Ohlášení je možné naskenovat a zaslat e-mailem, případně ho osobně odevzdat na podatelně MěÚ Orlová.

Právní odbor1.3.2021, 14:27, KLVÁČKOVÁ Gabriela

DOBRÝ DEN, dcera ztratila občanský průkaz. Jak máme postupovat, pro vyřízení nového OP. Děkuji za informaci Klváčková Gabriela

Dobrý den,

ztrátu OP je potřeba neprodleně osobně ohlásit na úřadu obce s rozšířenou působností, jste-li z Orlové, tak na Městském úřadu Orlová. K podání žádosti o nový OP je nutné předložit rodný list nebo cestovní doklad. OP v měsíční lhůtě je vyřízen za poplatek 100 Kč, OP za 5 pracovních dnů lze vyřídit za 500 Kč.

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad27.2.2021, 18:52, Šarka

Dobrý den... chtěla bych se zeptat, jakým způsobem bude probíhat registrace na očkování v Orlovské nemocnici.....a od kdy. Děkuji

Dobrý den,

registrace na očkování do centra v orlovské nemocnici bude probíhat standardním způsobem přes Centrální rezervační systém, který najdete na adrese crs.uzis.cz. Na dotaz, odkdy bude rezervace do očkovacího centra na orlovském pracovišti NsP Karviná-Ráj možná, nám mluvčí nemocnice Ing. Věra Murínová dnes ráno odpověděla, že očkovací centrum v Orlové prochází registrací, jakmile nemocnice obdrží dostatek vakcín a finální informaci o registraci na ministerstvu zdravotnictví, bude nás o tom informovat. V tu chvíli by už občané v systému měli mít možnost zvolit si očkovací centrum v Orlové.

Kancelář starosty27.2.2021, 17:00, Ivana Fleissigova

Dobrý den, chci se zeptat, kdy bude probíhat úklid veřejných ploch, konkrétně ul. 1.Máje ,kde je dětske hriste? Úklid zde probíhal v říjnu 2020. Je to zde hrůza. Můžete sjednat nápravu? Celá 5.etapa jsou samé odpadky. Děkuji.

Dobrý den,

úklid veřejných ploch probíhá pravidelně s údržbou zeleně. V pondělí 1. 3. 2021 byla na uvedenou ulici vyslána četa VPP, která odpadky uklidila. Následně zde bude probíhat úklid odpadků v zeleni.

Odbor správy majetku a hospodářské správy27.2.2021, 14:52, Graběc Dominik

Dobrý den, jsme s manželkou oba zdravotníci a jelikož jsme v jeslích jediní nebudou otevřené. Ve školce pro zdravotníky ji odmítli že je malá a má plinu (22.mesicu) kam ji tedy umístit když musíme oba do práce?

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že mateřské školy na území města Orlové poskytují vzdělávání dětem starším 24 měsíců.

Kancelář starosty27.2.2021, 13:43, Michal

Zdravím, chtěl bych se zeptat na omezení pohybu za účelem rekreace po katastru obce od 1. 3. Bydlím v Orlové-Lutyni, vztahuje se toto omezení na část Orlová-Lutyně, nebo se mohu pohybovat po katastru celé Orlové? Děkuji

Dobrý den,

dle vládního nařízení se můžete pohybovat po celém území obce, tedy ve všech městských částech Orlové, nikoliv však po okresu, pokud nejedete do práce, nebo k lékaři, což musíte prokázat potvrzením zaměstnavatele, čestným prohlášením, příp. formulářem s časem, místem a délkou návštěvy (např. zdravotnického zařízení).

Kancelář starosty26.2.2021, 20:35, I.Juchelková

mě připadá že v Orlové si hodně lidí z přísnějším nošení roušek dělají legraci ,dokonci i v Lídlu se nedesinkuji vozíky a rukavice jsou až v prodejně a ten pán hlídač na to jen kouká i když je v prodejně pár lidí zážitek včera

Dobrý den,

doporučujeme dezinfikování rukou před i po nákupu a raději u sebe noste kromě povinného respirátoru také vlastní jednorázové rukavice, abyste se ochránila i v případě, že prodejna u vchodu nenabízí ochranné prostředky.

Kancelář starosty26.2.2021, 17:09, Miroslav Lacko

Dobrý den, Lze poslat elektronická dokumentace celkové dlužné částky k zaplacení za odpady v momentální situaci ? Posléze zaplatit z účtu.

Dobrý den,

sdělení nedoplatku elektronickou formou je závislé na jeho výši. Bližší informace k místnímu poplatku za komunální odpad Vám sdělí: Bc. Dominika Buchtová, tel. 596 581 217, e-mail: dominika.buchtova@muor.cz

Právní odbor25.2.2021, 16:01, Martina

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli se pořádají vítání občánků v téhle pandemii děkuji.

Dobrý den,

vítání občánků proběhlo naposledy koncem září 2020 a od té doby se obřady z důvodu epidemické situace a s ní spojenými vládními nařízeními nemohou tyto obřady konat. Vítání občánků začne probíhat neprodleně poté, co jej situace v České republice umožní. Rodiče budou o konání těchto obřadů informováni prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů, které má město Orlová k dispozici.

Kancelář starosty25.2.2021, 13:32, JaroslavDoffek

Chtěl bych taky zažádat o prověřeni udajně chodníku za domem 732-735,kde se dle zákonu nesmi vjet autem,jak my důchodci máme nosit nákupy ,když cesta Vnitřní je kolikrát plná a je tam provoz,ale na druhou stranu k výtahu se nesmi zajet vyložit nákup nebo něco jiného.Nešlo by tam z chodníku udělat cestu,kde by se mohlo s nákupem či objemnými věcmi zajet až k výtahu?a nebo s budem řídit 30 let starým usnesením,že je tam chodník a prostě je to neprůstřelné a chodník bude dalších sto let..slyšel jsem,že by se ostatni ohradili,že to chtěji taky,ale zdaleka to nemaji všichni jak my a mělo by se pro staré a starší dělat něco k pohodli těchto lidi a ne jim to ztrpčovat a nebo potřebujete soupis všech nájemníků??

Dobrý den,

na Vámi zmíněný chodník po dohodě s městem Orlová možné vjet je, a to např. za účelem stěhování. Budovat zde komunikaci pro osobní vozidla město Orlová neplánuje.

Odbor správy majetku a hospodářské správy25.2.2021, 13:21, Jaroslav Doffek

Chtěl bych vědět jestli se vůbec hlídá na dětských hříštich,jestli se tam bavi děti do 7 let nebo tinejdři.Už kolikrát jsem v lesoparku viděl na dětském hřišti se houpat na košové houpačce i dvě najednou holky tak 13-14 let nikdo jim nic neřekl krom nás,ale naše povinnost to neni,jezdi tam i policie,ale ti zastavi u letního kina a pak zas odjedou

Dobrý den,

provoz na dětských hřištích se řídí provozním řádem každého hřiště, který mimo jiné určuje pro jakou věkovou skupinu jsou herní prvky určeny. Není v silách úředníků ani strážníků městské policie hlídat provoz na dětských hřištích dennodenně pro celou otvírací dobu. Zaměstnanci úřadu pravidelně dohlížejí na stav hřiště a jednotlivých prvků, a pokud by se v době jejich přítomnosti na hřišti dělo něco, co je v rozporu s provozním řádem, tak samozřejmě zasáhnou, stejně tak strážníci městské policie. Vše je však o lidech a o domluvě. Samozřejmě že občané nejsou povinni upozorňovat teenagery na nevhodné chování na dětských hřištích, na druhou stranu jim ale nic nebrání v tom, aby mládež na nevhodné chování upozornili.

Kancelář starosty25.2.2021, 9:05, Pavel Fedor

Dobrý den, je možné v budoucnu postavit WC pro občany kolem zastávky Orlová-střed? protože těch WC moc v městě nemáme krom obchodů a lesoparku.

Dobrý den,

město prověřuje možnost vybudování veřejného WC v budově městského úřadu v prostorách po bývalé PNS u hlavního vchodu do pošty.

Odbor rozvoje a investic23.2.2021, 18:53, Nikola

Dobrý den, prosím vás chtěla bych se zeptat kdybych si chtěla zažádat o městský byt v Orlové, může se do bytu vzít pejsek když je slušně vychovaný děkuji za odpověď Buglová Nikola.

Dobrý den,

ve věci Vašeho dotazu na chov zvířat v městském bytě sdělujeme, že dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., § 2258 má nájemce právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli. Nájemce městského bytu je povinen dodržovat Domovní řád, který tvoří přílohu č. 3 nájemní smlouvy. V čl. VII. odst. 3 Domovního řádu se uvádí, že chov psů, koček a jiných zvířat nesmí způsobovat hygienické závady a obtěžovat ostatní nájemce.

Odbor správy majetku a hospodářské správy23.2.2021, 8:28, Victor

Bude parkování pod novým náměstím pro lidi a nebo zase pro nějaké VIP?Nebo to bude jako s těmi VIP vyhrazenými parkovacími místy před bytovými domy (nemyslím invalidy),kdy se údajně od roku 2000 lidem neposkytují,ale nájemcům,kteří je měli před r. 2000 se každý rok neopodstatněně prodlužují?Když se tedy tato místa od roku 2000 neposkytují,tak by se též logicky neměl prodlužovat jejich nájem,že.

Dobrý den,

není nám známa skutečnost, že by někde v Orlové bylo VIP parkoviště, jak uvádíte ve svém dotazu. Provoz parkoviště ještě není definitivně stanoven. Proběhne analýza a potom bude předložen návrh, který samozřejmě může být upravován dle potřeb nebo obsazenosti parkoviště. Pokud se ptáte, zda bude parkování zpoplatněno, tak ano. Část míst bude sloužit pro rezidenty (např. nájemníky domu a komerčních prostor) a část pro krátkodobé parkování. V současné době se nepočítá s vyhrazenými parkovacími místy pro zaměstnance úřadu.

K druhé části Vašeho dotazu sdělujeme, že ve městě Orlová bylo k 1. 1. 2021 zrušeno 33 vyhrazených parkovacích stání, která byla občanům pronajímána za poplatek stanovený příslušnou městskou vyhláškou. Vyhrazení nových parkovacích míst za úplatu není možné. Vyhrazená tak zůstávají pouze parkovací místa pro podnikání a zdravotně znevýhodněné.

Odbor rozvoje a investic, Kancelář starosty