DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


13.5.2021, 16:08, Barta

Na co mame v Orlove MP kdyz Sanmarku na terase je plna a toči se pivo 10.5., 11.5. 12.5. plna terasa !!!!!!!!!

Dobrý den,

pakliže se děje cokoliv protizákonného nebo v rozporu s celostátními opatřeními, a Vy to vidíte, je nepsanou občanskou povinností na to upozornit Policii ČR, případně městskou policii. Pokud jste takto učinil a policisté nebo strážníci nedorazili na místo, nebo nepřijali zákonná opatření, je třeba podat stížnost. Území našeho města je poměrně rozsáhlé a není možné, aby strážníci byli na všech místech najednou. Je skutečně nezbytné je na všechny nesprávnosti upozornit.
Děkujeme za pochopení.

kancelář starosty12.5.2021, 16:30, Filip

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali má vedení města vizi, jak řešit problém s parkováním v našem městě? Každý vidí, že situace se neustále zhoršuje, aut přibývá. Chtěl jsem se zeptat, zda-li město neuvažuje např. o zřízení rezidentního parkování, např. jedna bytová jednotka rovná se jedno parkovací místo. Tím to by do rozpočtu města mohlo přibýt nemálo finančních prostředků. Dále bych se chtěl zeptat na to, co ví město o budovaném parkovacím domu, který se připravuje z bývalého bazénu u Kapličky. Termín dokončení atd. Děkuji za Vaše odpovědi.

Dobrý den,
parkování je problém nejen v Orlové. Město Orlová má zpracovaný generel statické dopravy, který vyhodnocuje možnosti pro vybudování maximálního počtu parkovacích míst ve městě. Město postupně počet parkovacích míst navyšuje. Další opatření musí již být komplexní a ano, rezidenční stání mohou být jedním, nikoli jediným řešením. Takové opatření musí být vždy vyváženo nějakou alternativou, jako jsou např. záchytná parkoviště, caresharing nebo napojení na železniční a tramvajovou dopravu atd.
Město Orlová se v blízké budoucnosti stejně jako ostatní města nevyhne nutnosti regulace dopravy ve městě a tato regulace se musí týkat celého města, jinak by se problém pouze přesouval z jedné části města do druhé. V současné době město Orlová takovou koncepci zpracovanou nemá a prozatím sleduje účinnost a úspěšnost obdobných opatření v jiných městech. Řešení tohoto problému vyžaduje změnu myšlení a do řešení se musí zapojit také vlastníci nemovitostí a samotní občané (vlastníci automobilů).
S pozdravem
odbor rozvoje a investic10.5.2021, 11:47, Daniel O

Dobrý den, chci se zeptat kdy se bude sekat tráva v okolí ulice Květinová jelikož byl zasazen nový trávník, který už je opravdu velice vysoký. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

na ulici Květinová se budou trávníky kosit v průběhu následujících cca dvou dní.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy8.5.2021, 12:20, radek

mam zahrádku v zimnem dole platí se nějaké poplatky za odpad trvale bydliště Havířov dekuji za odpověď

Dobrý den,

poplatek za provoz systému shromažďování,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Pokud jste vlastníkem zahrádky se zahradním domkem, jste povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne,kdy Vám povinnost vznikla.

S pozdravem
právní odbor7.5.2021, 16:35, K. Koláčková

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by mohl být udělan alespoň přechod pro chodce na zastávce Dvě Hranice. Cesta se zde ve špičce celkem špatně přechází. Některé auta zde jezdí jako prasata. Při představě, že mi tam mají přecházet děti na autobus do školy mám z toho obavy. Dalo by se s tím něco udělat? Děkuji Koláčková

Dobrý den,

hlavním kritériem pro zřízení přechodu pro chodce je dostatečná zatíženost lokality jak pěší, tak motorovou dopravou, tj. minimálně 50 chodců/hodina a 200 vozidel/hodina. Dané místo nesplňuje požadovanou intenzitu pěších. Zřízení přechodu pro chodce se dále řídí příslušnými ČSN a Technickými podmínkami, jde především o stavebně technické řešení, řádné nasvětlení doplňkovým veřejným osvětlením apod. Na základě uvedeného nelze v tomto případě o zřízení přechodu pro chodce uvažovat.

Děkujeme za pochopení.
odbor dopravy7.5.2021, 8:57, vlasta dziková

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,co bude místo zvláštní školy? děkuji Dziková

Dobrý den,

objekt bývalé Zvláštní školy na ul. Polní č. p. 963 v Orlové-Lutyni rekonstruuje společnost Room 4 You, s. r. o., která jej koupila i s přilehlými pozemky od města Orlová, se záměrem vytvořit a nabídnout k prodeji či pronájmu nové bytové a komerční prostory a vystavět na přilehlých pozemcích jednopodlažní řadové domy.

odbor správy majetku a hospodářské správy7.5.2021, 7:50, Andrej

Dobrý den, jelikož se mi stejně, jako paní Lence přede mnou odpovědi poprvé nedostalo, táži se znovu. Kde bych mohl najít či nahlédnout do jakéhokoliv odborného posudku nebo vyjádření ohledně poškozeného retardéru na ulici Dětmarovická? Stále by mě zajímalo, na jakém základě jste vyhodnotili, že podélným stáním automobilů na okraji silnice "docházelo k dalšímu poškozování retardéru a bohužel i automobilů". Je něco takového k dispozici? Nebo bylo toto doporučení a následné zrušení většího množství parkovacích míst vydáno na základě posudku laika? Děkuji.

Dobrý den,

velmi se omlouvám, pokud jsem se nevyjádřila přesně. Podélné parkování není zakázáno z důvodu poškozeného retardéru. Toto parkování není povoleno několik let, minimálně od dokončení stavby regenerace panelového sídliště (viz dopravní značení a dopravní předpisy). Nelegální stání způsobuje, že oboustranný provoz probíhá pouze v jednom jízdním pruhu místo ve dvou a zhotovitel na tuto skutečnost v rámci reklamačního řízení poukázal. Dopravní značení je vždy navrženo autorizovanou osobou v oboru dopravních staveb, je samozřejmě schváleno policií a odborem dopravy. S laiky nespolupracujeme.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic6.5.2021, 14:34, Silvia Božiková

Dobrý den žádám o doplnění dopravního značení na ulici adamusova kde bylo vytvořeno parkovací místo pro postižené ale bohužel chybí značka již 8měsíců takže ani městská policie s tim nemůže nic dělat.V březnu bylo přislíbeno že značka bude ale bohužel stále nic.Nemluvě o tom že toto parkovací místo je jediné v celé ulici. Město by mělo zvážit zda je to že zákona vůbec dostačující. Děkuji moc za nápravu. Mám postižené dítě a tím že že zákona nárok na parkovací místo dcera před domem má ale díky vyhlášky Orlové ne. Děkuji Božiková

Dobrý den,

dopravní značení na ul. Adamusova u čp. 1254 - 1255 bude instalováno do konce měsíce května.
S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy6.5.2021, 11:37, Dana Urbaníková

Dobrý den, ctěla bych se zeptat, zda v Orlové na Lesní ulici budete přistavovat kontejnery na velkoobjemový odpad. Děkuji za odpověď. Dana

Dobrý den,

ulice Lesní není zahrnuta v harmonogramu pro přistavování velkoobjemových kontejnerů. Prosím obraťte se přímo na odbor správy majetku a hospodářské správy pro upřesnění požadavku pro přistavení velkoobjemového kontejneru. E-mail denisa.nitschova@muor.cz.

S pozdravem
Kancelář starosty5.5.2021, 16:11, Jana Gvuzdová

Dobrý den, kolik má zaplatit v letošním roce (2021) dvoučlenná rodina žijící v rodinném domku za odvoz odpadu? Jsme důchodci žijící v rodinném domku a v loňském roce jsme měli slevu na "poplatek ze psů". Platili jsme 100 Kč. Platí to i v letošním roce? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

platební podmínky a výše poplatku pro rok 2021 je stejná jako v roce 2020.

S pozdravem
Právní odbor5.5.2021, 11:30, I.Juchelková

Vážený pane starosto ,nevím už opravdu na koho se obrátit z tímto letitým problémem ,pro někoho prkotiny ,ale pokaždým dešti a v zimě se brodit blátem přes travník k popelnicím o hulkách tak to je pro nás staré strašné a ját okolo po příjezdové cestě na parkoviště tak to taky je o žívot chodník od věžáku 738taky pro kořeny stromu taky není v zimě udržovanyjsem velmi zvědavá na odpovědi někdy nepřijdou a to je každý rok co to u Moravy to krásně vyřešili tak čekám na zprávu I.Juchelková

Dobrý den,

zvlnění hlavního přístupového chodníku od domu č.p. 738 směrem k parkovišti způsobují kořeny vzrostlého stromu. Odborem životního prostředí byl při místním šetření učiněn příslib, že bude moci být pokácen, ovšem až v období vegetačního klidu, reálně tedy na podzim letošního roku. Odstraněním stromu je podmíněno zahájení stavebních prací na opravě chodníku. Odbor správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu Orlová tak zařadí opravu výše uvedeného chodníku jako prioritu do harmonogramu oprav komunikací na rok 2022.

S pozdravem
OSMHS5.5.2021, 8:24, Vlastimil Fedič

Dobrý den, Jak hodláte řešit úpravu zákona o silničním provozu a to povinný odstup aut od cyklistů při předjíždění - 1,5 m? Na silnici Masaryková třída díky dělícímu pásu (úsek nemocnice – čerp. Stanice Shell a zpět) není dostatečný prostor pro předjetí cyklisty. Ve chvílí kdy vejde toto pravidlo v platnost budeme jezdit v tomto úseku rychlostí nejpomalejšího cyklisty nebo budeme neustále porušovat zákon. Přejí pěkný den Vlastimil Fedič

Dobrý den,
ve zmíněném úseku Masarykovy třídy mají cyklisti vyhrazený jízdní pruh. V tomto případě stejně jako u souběžné jízdy platí, že nejde o vzájemné předjíždění, pokud ve vyhrazeném jízdním pruhu jedou vozidla, v našem případě cyklisti, jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem. Znamená to, že se na danou situaci nepoužije ust. § 17 zákona o silničním provozu o předjíždění, konkrétně nové ust. odst. 6, ale ust. § 14 stejného zákona o jízdě ve zvláštních případech.

S pozdravem
odbor dopravy4.5.2021, 6:09, Lenka

Dobrý den, zkusím to znovu, jelikož jsem odpověď nedostala. Kdy se bude opravovat zpomalovací práh na Dětmarovické ulici? A proč se stále rozdávají pokuty, i když značky zákazu stání tam již nejsou? Policie předtím tvrdila, že se pokuty rozdávají kvůli opravě retardéru, proto tam byly i zákazové značky, značky jsou dávno pryč, oprava žádná a pokuty stále. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
na jaře letošního roku město Orlová reklamovalo poškozený retardér na ulici Dětmarovická. Po počátečních sporech se zhotovitelem došlo k dohodě o způsobu opravy. Vzhledem ke skutečnosti, že oprava bude technicky i organizačně náročná, její povolení dotčenými orgány vyžaduje dle zákona až 30 dní a 20 dní dopravní uzávěru. Práce byl měly být dokončeny do konce června. Na dopravní omezení budou občané včas upozorněni. Vzhledem ke skutečnosti, že koncem května bude probíhat oprava komunikace Dětmarovická v úseku mezi čp. 1065 po čp. 1077, oprava retardéru bude na tuto stavbu navazovat.

Ve věci pokutování si Vás dovolujeme upozornit na trvalé dopravní značení a platné dopravní předpisy, které v této lokalitě parkování neumožňují. Dočasné dopravní značení bylo umístěno, protože lidé nerespektovali trvalé značení a docházelo k dalšímu poškozování retardéru a bohužel i automobilů.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic

Dobrý den,
ze strany městském policie dochází pouze k dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu a z místní úpravy vyplývá, že na retardéru na ul. Dětmarovické nelze stát (parkovat). Nejedná se o parkoviště.
Městská policie Orlová3.5.2021, 23:32, I.Juchelková

V Orlové se uklízí po zimě ,ale komu patří parkoviště u Billy tam je nehorázny binec v okolí uklizeno ,kvetou květiny a ten nepořádek vynikne I.J.

Dobrý den,

parkoviště před supermarketem Billa není v majetku města Orlové, ale právě v majetku supermarketu. Tudíž zde město Orlová neuklízí a ani nečistí parkoviště. Město se nemůže starat o cizí majetek, byť je na jeho území, ale patří někomu jinému. Děkujeme za pochopení.

odbor správy majetku a hospodářské správy3.5.2021, 16:55, Mecnerová

Dobrý den. Bydlíme na první nebo poslední ulici Orlové, podle toho z které strany se to vezme - na Porubské ulici. Je pravda, že nás zde bydlí poměrně málo, v pár rodinných domech od ulice Záchranářů po Ostravskou. Přesto bychom byli rádi, kdyby i my jsme slyšeli hlášení městského rozhlasu. Nejbližší hlásič je zřejmě na ulici U haldy, ale na Porubské hlášení není slyšet, snad jen nezřetelně gong. Nelze hlásič umístit i na Porubské ulici? Děkuji.

Dobrý den,

stávající varovný systém byl spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí. V současné době není vyhlášena žádná dotační výzva, tzn. že rozšíření "rozhlasu" je závislé na finančních možnostech rozpočtu města. Rozpočet pro rok 2021 již byl schválen orgány města, tj. rozšíření je možné zařadit do rozpočtu města pro rok 2022.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy