DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


23.2.2022, 8:14, Milena

Dobrý den jake jsou podmínky k dostání bytu v domě s bývalou pecovatelskou sluzbou u gymnázia děkuji za odpověď

Dobrý den,

žádost o poskytnutí bytů do nájmu v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) a bezbariérových bytů je občan povinen podat písemně na předepsaném formuláři na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Orlové.
Žádost o poskytnutí bytu v DPS a bezbariérového bytu do nájmu může podat svéprávný občan České republiky, který:
a) má trvalé bydliště v Orlové (v mimořádných případech může příslušná komise přijmout žádost občana, který není trvale hlášen ve městě Orlová);
b) je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby;
c) dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.;
d) kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popele apod.);
e) manželská dvojice či jiná dvojice (např. druh a družka) splňuji-li bod a)-d), a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytovat;
f) nemá žádné nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová (doloží potvrzení o bezdlužnosti vydané právním odborem MěÚ).
V odůvodněných případech lze zapsat do evidence i žádost občana, který má nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová, pokud žadatel doloží platný splátkový kalendář a čtvrtletně doloží kopie potvrzení úhrad splátkového kalendáře.

Na Váš e-mail zasíláme i formulář žádosti.
S pozdravem
odbor sociální a zdravotní22.2.2022, 17:22, Zbigniew

Mam dotaz, proč byly odvezeny kontejnery na odpad z ulice F.S.Tůmy od vchodu čp. 1245

Dobrý den,

město Orlová ve spolupráci s SMO, m.a.s. bylo nuceno k tomuto kroku přistoupit po četných stížnostech občanů. Nádoby na komunální odpad byly přesunuty na kontejnerové stání opodál, jelikož neukáznění občané nádoby přesouvali na chodník, aby zde zaparkovali svými vozidly. Obsluha svozového vozu tak měla problém s vývozem. Když už zde zaparkovaná vozidla nestála, byl problém plné a těžké nádoby přesunout z chodníku ke svozovému vozidlu, navíc hrozil jak úraz pracovníků, tak poškození nádob.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS15.2.2022, 17:25, Dagmar Ruislova

Zdravím,chci se zeptat,jsou už v Orlové popelnice na použitý olej?

Dobrý den,

ano, město Orlová má rozmístěny nádoby na použité jedlé tuky a oleje. Jejich rozmístění najdete např. na webových stránkách městského úřadu
https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/odpadove-hospodarstvi/36083-kam-v-orlove-s-jedlymi-tuky-a-oleji.html
nebo na webových stránkách SMO, m.a.s.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WwCX73uWvxNIhCiG0rTuuaQUCYE&ll=49.87529904755373%2C18.431665589183808&z=15

S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy14.2.2022, 7:30, Emil Vyhlas

Dobrý den, mám dotaz,proč se neuklízí krajnice cest a chodníky i přes zimní období,auta a vítr to roznáší,kdo to má dýchat ten prach-viz ulice Okružní s pozdravem Emil Vyhlas za lepší Orlovou.....

Dobrý den,

úklid komunikací provádí SMO m.a.s. až po skončení zimního období, tedy od dubna. V zimním období používá společnost SMO m.a.s. veškerou dostupnou techniku i personál na zvládání zimní údržby komunikací a chodníků (strojní i ruční odklízení sněhu a posyp solí, případně inertním materiálem). Na úklid komunikací během zimního období schází jednak finanční prostředky v rozpočtu města, jednak už zmíněný potřebný personál. Aby mohlo být vůbec strojní čistění komunikací realizováno, předchází mu zajištění vymístění vozidel z daných lokalit. Jinak totiž takové čištění pozbývá jakýkoliv smysl. Navíc čištění se provádí systematicky po celých úsecích a ulicích, ne jen v místech, kde zrovna ulpěla nějaká nečistota, nebo kde vítr navál prach a zbytky posypového materiálu. Takovéto čištění komunikací a chodníků není možné technicky ani finančně zajistit a ani by to nebyl příliš racionální přístup. Určitě to není jenom postoj města Orlová, ale i v jiných městech to funguje obdobně...

S pozdravem

OSMHS12.2.2022, 16:00, Jana Švecová

Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak se nakládá s městským bytem, pokud ten, na koho je napsán, umře, a v bytě v tu dobu bydlí jeho bývalá manželka a syn? Přejde byt automaticky na syna, prosím? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

v návazností na Váš dotaz sdělujeme, že smrtí nájemce nedochází k zániku nájmu. Nájemcem bytu zůstane pozůstalý manžel, pokud se jednalo o společné nájemní právo.
V případě, že se nejednalo o společné nájemní právo manželů, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti. Mezi těmito osobami má přednostní právo potomek nájemce. Člen domácnosti, na kterého má nájem bytu přejít musí splňovat dvě podmínky, a to, že:
- ke dni smrti nájemce prokazatelně žil v bytě a
- nemá vlastní byt.
Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel.

K přechodu nájmu nedochází u služebního bytu a bytu zvláštního určení.

Problematika přechodu nájmu v případě smrti nájemce je upravena v ust. § 2279 až 2284 nového občanského zákoníku.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy10.2.2022, 4:38, Jan

Dobrý den, píšu již několikátý dotaz a stále žádná odpověď. Takže se ptám na to zda bude někdy výstavba chodníků na ulici Zátiší ( pod kopcem).bydlím tam již deset let a chodník stále nikde,je tam autobusová zastávka a chodník?nikde.Deti už chodí ze školy samy domů a víte po čem chodí?Po cestě kde jezdí někteří rychlostí 100 km/h. Byl bych rád kdyby se to začalo řešit,nebo čekáte až tam někoho srazí?To už bude pozdě!!! Myslím že mluvím za všechny občany co bydlí na Zátiší. P.S. Není lepší dát ten radar co měří rychlost v kopci (aby se jim netřásl dům)dát dolů na rovinu kde chodí děti po silnici?

Dobrý den,

velice děkujeme za Váš podnět, ke kterému Vám sdělujeme, že město Orlová, odbor správy majetku města a hospodářské správy v současné době neplánuje v této lokalitě výstavbu chodníku. V současné době, ale řešíme s projektantem možnost vybudování pruhu pro chodce od rodinné zástavby až k Vámi zmiňovaným autobusovým zastávkám. Původním záměrem města bylo umístění radarové skříně dole "pod kopcem", nicméně toto místo neprošlo z hlediska metrologie.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy9.2.2022, 16:31, Silvie Staniková

Dobrý den, neplánuje se náhodou nějaká cyklostezka v lese spojující Zimný důl a Havířov-Šumbark? Po cestě, kde jezdí auta chodí hodně pejskařů, je tam i hodně běžců a samozřejmě cyklistů. Díky za odpověď

Dobrý den,

po cestě, která je prodloužením ul. V Zimném dole (v Orlové) a napojuje se na ul. U Jelena (v Havířově) je již vedena regionální cyklistická trasa č. 56 (páteřní trasa v rámci regionu Těšínské Slezsko).

Pokud Váš dotaz směřuje spíše k technické stránce věci, tzn. jestli se připravuje výstavba nové stezky, popř. rozšíření nebo jiné stavební úpravy stávající komunikace, musím Vám sdělit, že nepřipravuje.

Důvodem je záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR na výstavbu nové silnice I. třídy propojující silnici I/11 v Havířově s dálnicí D 1 v Bohumíně. Tato silnice měla procházet Orlovou pouze okrajově a právě tímto územím, čímž by došlo ke změně dopravních vazeb mezi Lazy a Šumbarkem. Přesto, že se v současné době jedná o opuštění záměru výstavby této silnice, v územním plánu Orlové i v nadřazených Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je koridor stále územně hájen. Po definitivním zrušení záměru ze strany ŘSD bude možné v koordinaci s Havířovem o úpravě komunikace uvažovat.

odbor rozvoje a investic6.2.2022, 8:54, Jarmila Kapusnakova

Dobry den.Hledáme bydlení,jsme matka60let,dcera33let.Nebyla u vas možnost.

Dobrý den,

město nabízí volné byty prostřednictvím licitace. Ta nejbližší se uskuteční koncem března:

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 20
Velikost a kategorie: 0+1, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží
Další údaje: byt se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 27,74 m2
Celková obytná plocha bytu: 28,24 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 30.03.2022 v 15:00
Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 21.03.2022 od 16:00 do 16:30
22.03.2022 od 10:00 do 10:30
• bližší informace k licitaci získáte na odboru správy majetku a hospodářské správy na telefonním čísle 596 581 325 (p. Blanka Kaczorová),
• bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte na telefonním čísle 596 581 226 nebo 734 765 619 (p. Kateřina Nosková)
Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie
a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří:
• mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města,
nebo
• mají místo trvání zaměstnání v Orlové na dobu neurčitou, případně 1 rok trvající zaměstnání ve městě Orlová

Licitačního řízení se mohou zúčastnit občané, kteří splňují tyto podmínky
• nemají úřední adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
• nejsou dlužníky vůči městu Orlová
• nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
• nevlastní byt nebo obytný dům ani nejsou členem bytového družstva, nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů (platí i pro manžela/ku, druha/družku)

• nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
• nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku v posledních třech letech
• nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
• nebyl jim ukončen nájemní vztah k městskému bytu v Orlové výpovědí na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a sjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
• budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při podpisu nájemní smlouvy prokáže schopnost hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu potvrzením zaměstnavatele o svém průměrném výdělku nebo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení o výši důchodu.

Průběh licitace najdete na www.mesto-orlova.cz
S pozdravem

kancelář starosty5.2.2022, 15:26, Daniel Harčarik

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli smi na parkovišti pro osobní vozidla parkovat přívěsný vozík. Konkrétně na parkovišti 1.maje 1270. Majitel si z místa pro jedno vozidlo udělal stálé místo pro svůj přívěsný vozík. Děkuji za odpověď Harčarik

Dobrý den,

samozřejmě, že na parkovišti pro osobní vozidla nesmí parkovat přívěsný vozík. Pokud zmíněné přípojné vozidlo (přívěsný vozík) je nadále odstavené na parkovišti ul. 1. Máje, oznamte tuto skutečnost Městské policii Orlová.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor dopravy4.2.2022, 15:50, Miroslav

Ještě k poplatkům za odpady. Do Orlové jsem se přistěhoval nedávno, tak se ptám, zda městský úřad bude zasílat složenky za odpady? A i za ještě ne roční dítě je poplatek 792 Kč?

Dobrý den,

poplatek se vypočítává z roční sazby (r. 2022: 792,- Kč), hradí se v poměrné výši, a to podle počtu měsíců, od kdy je občan přihlášen v obci k trvalému pobytu.
Ohledně dítěte: děti narozené od 1.1.2021 jsou zpoplatněny až od 3 let jejich věku. Doporučuji se telefonicky nebo osobně obrátit na pracoviště správy místních poplatků, kde budou tazateli podány konkrétní informace k úhradě a má možnost se doptat na podrobnosti.

Složenky jsou zasílány pouze v případě přihlášení občana k trvalému pobytu, v dalších letech pak už nikoliv.
S pozdravem

právní odbor1.2.2022, 15:29, Jaroslav Doffek

Dobrý den,chtěl bych vědět, kdo dál příkaz kacet v parku zdravé stromy buky,chodime parkem skoro denně a je už vidět z jednoho konce na druhy za málou chvíli tam zůstane pár stromů a houšto které vždy vyroste mezi stromy.Mohu potvrdit,že z 20skácených stromu byly jen 4 vevnitř kmenu poškozené jinak vše zdravé,jsou tam třeba 2roky zlomené stromy od vichřice a 4m čouhají nad zem,těch se nikdo ani nevšimne..děkuji

Dobrý den,
o této záležitosti jsme psali v Orlovských novinách č. 1. Je zde kompletně vysvětlena problematika. Článek přikládám.
Jmelí neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Do domu prý přináší štěstí, odvahu a lásku. Takové štěstí však nepřináší stromům, na nichž roste. Tato invazivní rostlina se napojuje na cévní systém stromů a odebírá jim vodu a živiny. Mnohé stromy následně usychají a ohrožují bezpečnost.
Naše město nechalo zmapovat v lokalitě staré Orlové všechny stromy, na nichž jmelí „parazituje“ a rozhodlo se provést rozsáhlé ošetření těchto stromů. „Odborná firma posoudila stav dřevin v Zámeckém parku a bohužel dospěla k závěru, že s ohledem na rozsah napadení některých dřevin touto poloparazitickou rostlinou, bude muset být 42 stromů vykáceno. Kácení bude prováděno co nejšetrnějším způsobem s ohledem na okolní zdravé stromy i jejich kořenový systém,“ vysvětluje místostarostka Bc. Naděžda Kubalová.
„Dalším faktorem negativního působení jmelí je zatížení jednotlivých větví trsy, které následně způsobují jejich zlom. Z tohoto důvodu je nutno dřeviny ošetřit a jmelí eliminovat. Některé dřeviny, kde není zasažení tímto poloparazitem až tak velké, budou ošetřeny ořezem. Dřeviny, kde však jmelí zasahuje s velikým rozsahem do celé koruny, případně by ořez vzhledem ke své velikosti vedl k poškození stromu, je nutno pokácet,“ upřesňuje Ing. Kateřina Stachurová z úseku ochrany přírody a krajiny orlovské radnice.
V praxi to znamená, že většina těchto stromů bude kácena postupně z mobilních plošin. „Součástí samotného projektu sice nebyla úhrada nákladů na náhradní výsadbu stromů, nicméně město po konzultacích s odbornými firmami bude řešit dosazování vhodných druhů dřevin,“ doplňuje orlovská místostarostka.
Odborná firma posuzovala i „zdravotní“ stav stromů v lokalitě místního hřbitova. I tady jsou stromy napadeny již zmíněným poloparazitem a je nezbytné je ošetřit a ty nebezpečné vykácet. V tomto případě půjde o čtyři stromy.
„Vhodně zvoleným řezem či kácením stromů dojde k jejich ozdravení a stabilizaci. Odstraněním jmelí bílého pravého se eliminuje další rozšiřování tohoto poloparazita na okolní stromy a současně k prodloužení životnosti stromů. V konečném důsledku očekáváme zvýšení ekologické hodnoty krajiny a zvýšení biodiverzity v lokalitě staré Orlové,“ podotýká místostarostka Naděžda Kubalová.
Práce lze provádět pouze v době vegetačního klidu, tudíž byly zahájeny v polovině prosince a měly by být dokončeny nejpozději do března. Celkové náklady představují částku ve výši 2,3 mil. Kč. Město na tento projekt získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 mil. Kč. Do budoucna má město se Zámeckým parkem značné plány. „Rádi bychom tam vysadili další zeleň, vybudovali naučné stezky a zrealizovali další akce, které by vedly k jeho zatraktivnění. O první fázi revitalizace parku se lidé budou moci přesvědčit při komentovaných prohlídkách v příštím roce,“ uzavírá místostarostka.

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty31.1.2022, 7:54, Alena Šeligová

Dobrý den, budou se dávát sačky pro pejsky? Děkuji Alena

Dobrý den,

ano, po zaplacení poplatku za pejska se občanům sáčky vydávají, a to v kanceláři č. 323.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy24.1.2022, 6:31, Anežka

Bude se někdy řešit četnost svozu tříděného odpadu od rodinných domů? Jednou měsíčně s malou popelnicí na plasty (ani nemluvím o papíru na který nádoba ani není) opravdu ale nestačí. Člověk se pak snaží třídit a odrazuje ho to, že bude muset měsíc skladovat odpad doma než si pro to přijedou. Krom toho větší nádoby na tříděný odpad v blízkosti ani nejsou že by byla možnost to odnést jinam.

Dobrý den,

o zvýšení četnosti vývozu nádob na tříděný odpad z rodinné zástavby město Orlová zatím neuvažuje. Odpad je možný odvézt do jednoho ze sběrných dvorů ve městě. Pokud nám sdělíte ulici, zvážíme umístění kontejnerů typu zvon.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS22.1.2022, 8:30, Vlasta Radová

Dobrý den, u domu 1208 na F.S.Tůmy byla lavička, kde si odpočívali starší lidé když vyšlapali kopeček, a nebo když šli z nákupu. Lavičku odnesli dělníci když dělali chodník, vlastně až byl chodník dokončen. A nazpět ji nedonesli. Zůstal jen prázdný výklenek pro lavičku. Starší občané se opírají o odpadkový koš, aby nabrali sílu pro další cestu. Nevím na koho se obrátit aby byla lavička navrácená

Dobrý den,

zmíněná lavička musela být odstraněna kvůli tamní probíhající stavbě. Po jejím ukončení bude vrácena na místo zpět. Věříme, že tuto situaci pochopíte.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy21.1.2022, 14:13, Kolář

21.1.2022. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaký stavební dozor při rekonstrukci na DDM. Všude kolem DDM je bordel, tento týden celkem dost foukalo, chytráci co stáli na střeše DDM, jen přihlíželi tomu, jak polystyreny, plachty a všelijaký bordel lítá ze střechy směrem na chodníky a parkoviště. Bordel byl až na zastávku střed, směrem k nemocnici. Pak je nenapadlo nic jiného, než zbylé polystyreny vel. cca 2x1 metr házet dolů že střechy. Většina skončila rozlámaná dole na cestě. Město má zřejmě dost peněz. Mám již delší dobu pocit, že jakoukoliv práci v Orlové nikdo nehlídá ani nekontroluje. Na střeše DDM je už víc jak týden urvaný kus plechu, nikdo to neřeší. Až to někomu přistane na hlavě nebo na autě, bude pozdě. Takový bordel, jaký je momentálně ve městě, nikdy nebyl. Chodníky, ikdyž už jsou nové, ze zámkové dlažby, jsou jak housenková dráha, na přechodu u DDM jsou po dešti kaluže, že starší lidé a děti je mají problém překročit. Firma PEMA, která kopala v prosinci díry na káble, vše jen zahrabala a nechala tak. Hlínu a bláto jsme si museli u vchodu několikrát uklidit abychom vše neměli furt v baráku. 24.11. mě paní Badurová ujistila, že než nasněží a začne mrznout, bude vše v pořádku. Bohužel, hromady zamrzly, díry v chodnících se nechaly zasypat kamínky a tím to skončilo. A to nemluvím o tom, že mi bylo p. Kasanovou řečeno, že toto není akce města, ale že zjistí detaily a dá mi vědět...už se neozvala. Pokud ale kopou na pozemcích města a nechávají bordel na chodnících, tak by vás to zajímat mělo. Ale to byste museli mít zájem a být více v terénu. Chápu, že máte spoustu papírování, ale poslední dobou nejen mi připadá, že tady nikoho nic nezajímá. Chce se mi z toho jak v současné době Orlová vypadá, zvracet. Nechci od vás žádnou odpověď, stejně by to byla jen zase hromada výmluv.

Dobrý den,
stavbyvedoucím stavby DDM je autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb. Za investora, město Orlová, zde probíhá autorský dozor, technický dozor a působí koordinátor BOZP. Stavba je technickým dozorem kontrolována několikrát týdně. Dále je vždy stavba přímo investorem kontrolována při zakrývání konstrukcí a jednou týdně na kontrolních dnech. Na nepořádek byla stavební firma několikrát upozorněna a vždy zjednala nápravu.
V minulých dnech docházelo na našem území, tzn. i v Orlové k extrémně silným poryvům větru, které lámaly stromy i poškozovaly střechy. Ano, je pravda, že při prvním takovém extrémním větru došlo k roztržení upevňovacích sítí, uvolnění těžkých rolí hydroizolace a rozfoukání polystyrénových desek. Zde je nutné upozornit, že město nic z toho zhotoviteli nehradí. Cena za dílo je cenou pevnou a město hradí pouze zabudovaný materiál. Tyto škody jdou na vrub zhotovitele.
I přes maximální opatření při takovýchto extrémně silných větrech, může dojít k uvolnění lehkých materiálů, jako jsou úlomky polystyrenu, vaty, igelity apod. Zhotovitel vždy zjedná nápravu.
Město u všech svých staveb vykonává řádný dozor, jsou prováděny předepsané zkoušky a převzaté dílo musí odpovídat předepsané kvalitě a normám. Pokud dochází ke zvlnění chodníků v záruční době z důvody vady, jsou reklamovány. Zvlnění však může také způsobit špatné používání (pojezd automobily a těžkou technikou), zásah třetích osob (překopy), vady na sítích pod chodníky (prosakující vodovod nebo kanalizace) apod. Vadný stav musí být vždy individuálně vyhodnocen.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic