DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


29.7.2021, 12:31, Sabina Gamrotová

Dobrý den, reaguji na zodpovězený dotaz ohledně uzavření parkoviště u DDM ze dne 26.7.2021 - píšete, že omezené parkování bude pouze na několika míst podélného stání a to pouze v pracovní dny Po-Pá v době 07:00 - 16:00 hodin. Tak proč je na parkovišti značka, že se týká zákaz stání celého parkoviště a doba omezení není u značky uvedena vůbec? Jak by se tohle řešilo v případě pokuty od MP? Nebo plánujete dodatečně k značce uvést? Děkuji

Dobrý den,

jak již bylo dříve zodpovězeno, přenosné dopravní značky jsou umístěny v souladu s jejich stanovením a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Zákaz zastavení umístěný na chodníku platí pro podélné parkování vozidel za značkou, toto dopravní značení již bylo doplněno o dodatkovou tabulku s uvedením doby, které se zákaz týká tj. PO-PÁ, 7:00 - 16:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor dopravy27.7.2021, 16:35, Petr

Dobrý den, musím navázat na dotaz p. Šťastného ohledně uzavírání parkoviště u Domu dětí a mládeže. Na dodatkové tabulce pod značkou zákazu (na té u DDM) je informace, že se zákaz týká celé plochy parkoviště. Takže některá informace zřejmě není pravdivá - buď ta Vaše odpověď, anebo dodatková tabulka pod značkou... Můžete prosím ověřit a znovu upřesnit ? Děkuji

Dobrý den,

kontrolou na místě bylo zjištěno, že přenosné dopravní značky jsou umístěny v souladu s jejich stanovením a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Zákaz zastavení umístěný na chodníku platí pouze pro podélné parkování vozidel za značkou, zákaz stání s dodatkovou tabulkou "platí pro celou plochu", platí pro plochu za značkou tzn. pro malou část parkoviště u DDM.

S pozdravem
odbor dopravy26.7.2021, 13:32, Tomáš Šťastný

Dobrý den, Proč se zavírá parkoviště u domu dětí a mládeže, podél Masarykové třídy od 30.7.2021 do 10.1. 2022? Kde bude moci parkovat půl roku kolem 50 aut, které toto parkoviště běžně každý den zaplňují ? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

důvodem pro toto omezení je provádění stavebních prací v rámci akce „Realizace energetických úspor v objektech města Orlová – Dům dětí a mládeže č. p. 958“. Rozsah stavebních prací a dovoz materiálu si vyžádá omezení průjezdnosti komunikace. Z důvodu zřízení nezbytného staveniště a zázemí pro stavební firmu bude uzavřena malá část parkoviště bezprostředně přiléhající k objektu DDM. Další omezení se týká několika míst podélného stání a to pouze v pracovní dne Po-Pá v době 07:00 - 16:00 hodin z důvodu zprůjezdnění komunikace pro návoz materiálu nákladními vozidly
Bohužel na stavbu není jiný přístup a stavební práce budou i tak velmi komplikované. Tímto žádáme občany, aby respektovali pokynů stavby a nevystavovali se potenciálnímu nebezpečí.

S pozdravem
odbor dopravy, odbor rozvoje a investic26.7.2021, 12:25, Marek

Dobrý den, Mezi ulicemi Václavská a Zátiší je dětské hřiště. Stále však je v tomto prostoru ještě dostatek místa. Bylo by možné doplnit tento prostor o Work-outové hřiště, plac na venkovní cvičení? Myslím že to velmi přispěje ke komunitnímu zdraví, které v důsledku covidu momentálně trpí. (Jistě by na to šla získat i dotace). Děkuji. Marek

Dobrý den,
stávající hřiště by určitě šlo rozšířit. Bohužel jsme limitování velikostí pozemku 3441/5, který je jediný ve vlastnictví města. V tomto duchu jsme již zaregistrovali žádost o doplnění dětských prvků, což je ale bohužel v rozporu s Vámi navrhovaným workoutem. V současné době město Orlová ještě nezahájilo diskuzi na toto téma. Jako občan můžete svůj návrh každý rok předložit do participativního rozpočtu https://www.lepsi-orlova.cz/cz/participativni-rozpocet/ a nemusí se týkat pouze tohoto záměru.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic26.7.2021, 10:45, Jarmila Molinková

Před týdnem jsem měla dotaz o neposečení a nedokošování trávy Na Výsluní 1276... V pátek 23.7. nastoupila brigáda mužů a vše dala do pořádku. Zase máme ve dvoře krásnou odpočinkovou zónu pro děti i dospělé a chlupatí miláčci se mají kde proběhnout. Děkuji!!!

Dobrý den,

jsme moc rádi, že jste spokojeni a vše je zase v pořádku. Děkujeme za Vaši reakci.

S pozdravem
kancelář starosty25.7.2021, 7:01, Anna S.

Dobrý den, prosím o informace. Jaké jsou možnosti a podmínky používání cykloboxu vedle bazénu v Orlové. Děkuji

Dobrý den,

tři cykloboxy se nacházejí před krytým bazénem v ulici Masarykova, přičemž v každém z nich lze bezpečně uschovat buď dvě kola, nebo jeden kočárek. Mimo to také koloběžky nebo in-line brusle. Cykloboxy se uzamykají pomocí mincovního zámku. Jedná se o bezobslužný systém, přičemž klíč nelze bez vhozené mince vyjmout. Po odemčení je desetikoruna vrácena.

S pozdravem
kancelář starosty23.7.2021, 12:57, Michal Želinský

Dobrý den. Můj dotaz zní zda je plánované otevření světelného přechodu mezi Albertem a MÚ či poštou. Děkuji Michal Želinský

Dobrý den,
ano po ukončení stavby náměstí bude světelný přechod mezi Albertem a městským úřadem obnoven.

odbor rozvoje a investic22.7.2021, 22:19, Filip

Dobrý den, je možné, aby vedení města nechalo zkulturnit prostor mezi budovou bytové družstva a knihovnou?? Prostor pravidelně okupují bezdomovci...., permanentně je zasypán odpadky, přeplněné koše.....a zápach. Některé koše jsou zničené (propadlé dno)...., dále kovové ochrany stromů jsou pokřivené, zohýbané atd. Je to prostor v samotném centru a dá se říci, že dělá městu jen ostudu. Děkuji za reakci.

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Odpadkové koše a kovové ochrany stromů jsou zadány k opravě. Lavičky taktéž postupně projdou opravami. Samotný prostor mezi knihovnou a ČSOB je pravidelně uklízen pracovníky veřejně prospěšných prací.

odbor správy majetku a hospodářské správy22.7.2021, 20:24, Věra Pavlíková

MÁM DOTAZ-BUDE K 1.SRPNU UMOŽNĚN PŘÍSTUP NA POŠTU ZE STRANY ČESKÉ SPOŘITELNY? TERMÍN BYL PRODLOUŽEN-PŮVODNĚ BYL DATUM 30.6. DŮVOD -CHÁPU.KAŽDÁ STAVBA MÁ NEPŘEDVÍDATELNÉ PŘEKÁŽKY. JINAK DRŽÍM PĚSTI A CHVÁLÍM, PRACOVNÍKŮM FIRMY DÍKY ZA JEJICH PRÁCI,KÉŽ BY UŽ JEJÍ FINIŠ NEBYL NIČÍM OHROŽEN.

Dobrý den,

bohužel termín opravy podloubí splněn nebude z provozních důvodů na straně zhotovitele a ani není možné stanovit termín nový.
V současné době, kdy váznou všechny dodávky a stavebnictví je téměř ochromeno, se nedá plánovat. Tímto Vás žádáme o trpělivost a doufáme, že se nám vše podaří řádně dokončit.

odbor rozvoje a investic22.7.2021, 14:32, Patrik

Dobrý den, bylo by možné navýšit počty strážníků hlídkující u Centrumu a to v noci v pátek a v sobotu? Po uvolnění restrikcí dochází opakovaně k rušení nočního klidu právě U Centrumu......, rovněž bych chtěl požádat o zrušení lavičky u zadního vchodu mezi domy č. p. 743 a 742 naproti domu č. 748, na které se hlavně v noci v pátek a v sobotu schází hlučná a často podnapilá mládež...., kdy na druhý den je místo proměněné v odpadkový koš. Děkuji.

Dobrý den.
Městská policie Orlová nedisponuje takovým počtem strážníků, aby obsadila preventivně všechna problematická místa, kde dochází v Orlové k narušování veřejného pořádku. Proto spoléhá na občany a jejich spolupráci ve formě oznamování jednotlivých případů. Nicméně v tomto letním, prázdninovým období je frekvence rušení nočního klidu na mnoha místech v Orlové vyšší, a proto byly v exponovaných dnech, pátky a soboty, dočasně nařízeny strážníkům přesčasové noční směny.

Městská policie Orlová22.7.2021, 12:28, Ladislav Urbánik

Dobrý den. Bydlíme Orlová-Lazy ul.V Zimném dole 731. Na dotaz z ledna 2021 ohledně opravy silnice u kanalizační šachty nám bylo slíbené že oprava proběhne do konce května. Zatím se nic neděje. Čekáme až autobus roztrhne pneu a skončí v baráku. Ďekuji za odpověď.

Dobrý den,
oprava propadlé komunikace u č. p. 731 na ul. V Zimném Dole bude provedena v letošním roce. Předpokládaný termín opravy je srpen-září 2021.
S pozdravem
OSMHS20.7.2021, 14:47, Ludmila Lazarová

Dobrý den, chtěla bych se přihlásit do některé volební komise v Orlové. Nevím, na koho se mám obrátit. Jsem již ve starobní důchodu, ale ještě dva dny v týdnu pracuji na Úřadu práce v Orlové (na DPP) jako pom. admin. pracovník. Děkuji za odpověď. Ludmila Lazarová

Dobrý den,
tuto problematiku řeší zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v § 14e odst. 3:

(3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.
Není-li dosažen nejnižší počet členů komise nominacemi volebních stran, dojmenovává starosta města - pro tento případ využíváme zájemce, kteří se přihlásí na oddělení kanceláře tajemníka.

Pěkný den
Kancelář tajemníka20.7.2021, 12:57, Zuzana

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak dlouho budou ty díry na ul. 17.listopadu a to od.... Beauty Products s.r.o. směrem na Karvinou, Vždyť tam jsou tak dlouho. Je zajímavé že vedlejší ulici, ul. Doktora Myroslava Tyrše jste opravily tak rychle. A na ul. 17.listopadu dáte jen značku upozornující na problém. :-(

Dobrý den,
komunikace na ulici 17. listopadu od kruhového objezdu u nemocnice směrem k Doubravě není v majetku města Orlová (na rozdíl od komunikace na ul. Dr. M. Tyrše), ale jedná se o silnici, o jejíž údržbu se stará Správa silnic Moravskoslezského kraje. Takže dotazy ohledně oprav této silnice musíte směřovat na tuto organizaci.
S přáním hezkého dne
OSMHS19.7.2021, 16:26, Molinková Jarmila

Dobrý den, chci se zeptat, proč při košení trávy není před domy v ulici Na Výsluní tráva dokošována i křovinořezem. Ve dvoře domů 1276 ...... není košeno už od jara. Tráva je již tvrdá, plná semen a chlupatým mazlíčkům může způsobit úraz. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

k této situaci došlo z důvodu, že stavební firma, které prováděla revitalizaci na Vámi uvedené lokalitě, provádí a bude provádět do konce roku 2023 i následnou a rozvojovou péči u stromů, keřů i trávníků. Firma již byla vyzvána ke sjednání nápravy. Trávník byl zde pokosen dne 23.07.2021.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy18.7.2021, 22:40, Blanka Matušková

Dobrý den, dnes mi skončila platnost řidičského průkazu. Je možno si objednat termín na vyřízení nového? A kde? Děkuji Matušková

Dobrý den,

požádat o výměnu řidičského průkazu si můžete kdykoliv v rámci úředních dnů PO, ST 8:00-11:30, 12:30-17:00 hodin, ČT 8:00-11:30, 12:30-13:30 hodin na odboru dopravy MěÚ Orlová, ul.Kpt. Jaroše 1345, Orlová Lutyně.

S pozdravem
odbor dopravy