DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


5.5.2021, 11:30, I.Juchelková

Vážený pane starosto ,nevím už opravdu na koho se obrátit z tímto letitým problémem ,pro někoho prkotiny ,ale pokaždým dešti a v zimě se brodit blátem přes travník k popelnicím o hulkách tak to je pro nás staré strašné a ját okolo po příjezdové cestě na parkoviště tak to taky je o žívot chodník od věžáku 738taky pro kořeny stromu taky není v zimě udržovanyjsem velmi zvědavá na odpovědi někdy nepřijdou a to je každý rok co to u Moravy to krásně vyřešili tak čekám na zprávu I.Juchelková

Dobrý den,

zvlnění hlavního přístupového chodníku od domu č.p. 738 směrem k parkovišti způsobují kořeny vzrostlého stromu. Odborem životního prostředí byl při místním šetření učiněn příslib, že bude moci být pokácen, ovšem až v období vegetačního klidu, reálně tedy na podzim letošního roku. Odstraněním stromu je podmíněno zahájení stavebních prací na opravě chodníku. Odbor správy majetku a hospodářské správy Městského úřadu Orlová tak zařadí opravu výše uvedeného chodníku jako prioritu do harmonogramu oprav komunikací na rok 2022.

S pozdravem
OSMHS5.5.2021, 8:24, Vlastimil Fedič

Dobrý den, Jak hodláte řešit úpravu zákona o silničním provozu a to povinný odstup aut od cyklistů při předjíždění - 1,5 m? Na silnici Masaryková třída díky dělícímu pásu (úsek nemocnice – čerp. Stanice Shell a zpět) není dostatečný prostor pro předjetí cyklisty. Ve chvílí kdy vejde toto pravidlo v platnost budeme jezdit v tomto úseku rychlostí nejpomalejšího cyklisty nebo budeme neustále porušovat zákon. Přejí pěkný den Vlastimil Fedič

Dobrý den,
ve zmíněném úseku Masarykovy třídy mají cyklisti vyhrazený jízdní pruh. V tomto případě stejně jako u souběžné jízdy platí, že nejde o vzájemné předjíždění, pokud ve vyhrazeném jízdním pruhu jedou vozidla, v našem případě cyklisti, jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem. Znamená to, že se na danou situaci nepoužije ust. § 17 zákona o silničním provozu o předjíždění, konkrétně nové ust. odst. 6, ale ust. § 14 stejného zákona o jízdě ve zvláštních případech.

S pozdravem
odbor dopravy4.5.2021, 6:09, Lenka

Dobrý den, zkusím to znovu, jelikož jsem odpověď nedostala. Kdy se bude opravovat zpomalovací práh na Dětmarovické ulici? A proč se stále rozdávají pokuty, i když značky zákazu stání tam již nejsou? Policie předtím tvrdila, že se pokuty rozdávají kvůli opravě retardéru, proto tam byly i zákazové značky, značky jsou dávno pryč, oprava žádná a pokuty stále. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
na jaře letošního roku město Orlová reklamovalo poškozený retardér na ulici Dětmarovická. Po počátečních sporech se zhotovitelem došlo k dohodě o způsobu opravy. Vzhledem ke skutečnosti, že oprava bude technicky i organizačně náročná, její povolení dotčenými orgány vyžaduje dle zákona až 30 dní a 20 dní dopravní uzávěru. Práce byl měly být dokončeny do konce června. Na dopravní omezení budou občané včas upozorněni. Vzhledem ke skutečnosti, že koncem května bude probíhat oprava komunikace Dětmarovická v úseku mezi čp. 1065 po čp. 1077, oprava retardéru bude na tuto stavbu navazovat.

Ve věci pokutování si Vás dovolujeme upozornit na trvalé dopravní značení a platné dopravní předpisy, které v této lokalitě parkování neumožňují. Dočasné dopravní značení bylo umístěno, protože lidé nerespektovali trvalé značení a docházelo k dalšímu poškozování retardéru a bohužel i automobilů.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic

Dobrý den,
ze strany městském policie dochází pouze k dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu a z místní úpravy vyplývá, že na retardéru na ul. Dětmarovické nelze stát (parkovat). Nejedná se o parkoviště.
Městská policie Orlová3.5.2021, 23:32, I.Juchelková

V Orlové se uklízí po zimě ,ale komu patří parkoviště u Billy tam je nehorázny binec v okolí uklizeno ,kvetou květiny a ten nepořádek vynikne I.J.

Dobrý den,

parkoviště před supermarketem Billa není v majetku města Orlové, ale právě v majetku supermarketu. Tudíž zde město Orlová neuklízí a ani nečistí parkoviště. Město se nemůže starat o cizí majetek, byť je na jeho území, ale patří někomu jinému. Děkujeme za pochopení.

odbor správy majetku a hospodářské správy3.5.2021, 16:55, Mecnerová

Dobrý den. Bydlíme na první nebo poslední ulici Orlové, podle toho z které strany se to vezme - na Porubské ulici. Je pravda, že nás zde bydlí poměrně málo, v pár rodinných domech od ulice Záchranářů po Ostravskou. Přesto bychom byli rádi, kdyby i my jsme slyšeli hlášení městského rozhlasu. Nejbližší hlásič je zřejmě na ulici U haldy, ale na Porubské hlášení není slyšet, snad jen nezřetelně gong. Nelze hlásič umístit i na Porubské ulici? Děkuji.

Dobrý den,

stávající varovný systém byl spolufinancován z prostředků Státního fondu životního prostředí. V současné době není vyhlášena žádná dotační výzva, tzn. že rozšíření "rozhlasu" je závislé na finančních možnostech rozpočtu města. Rozpočet pro rok 2021 již byl schválen orgány města, tj. rozšíření je možné zařadit do rozpočtu města pro rok 2022.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy3.5.2021, 14:40, Andrzej Rygiel

Krásný den přeji, mám dotaz ohledně parkování s dodávkou v Orlové. Od doby co se podstatná část parkovišť stala parkovišti pouze pro osobní vozidla je s parkováním dodávek velký problém, jelikož na zbylá také parkují osobní vozidla i přesto že na vyhrazených parkovištích jsou ještě místa. Z toho důvodu bych se rád zeptal, zdali by nebylo možné vyhradit parkoviště u LDN na ulici Školní pro nákladní vozidla, případně alespoň jeho pravou polovinu. Děkuji za Váš čas a těším se na reakci. S přáním krásného dne, Ing. Andrzej Rygiel

Dobrý den,

dodávku lze v sídlištní části Orlové - Lutyně zaparkovat buď na parkovištích v Rydultowské ulici (starší „spodní“ parkoviště pod Doubravanem, nové „horní“ parkoviště před školou), anebo na parkovišti u letního kina, které lze pro tento účel využívat po dobu záboru parkoviště pod kinem Vesmír stavbou náměstí. O vyhrazení parkoviště u LDN na ul. Školní pro silniční vozidla kategorie N1 se neuvažuje.

Děkujeme za pochopení.
odbor dopravy3.5.2021, 6:59, Barta

Dobry den kdy konecne opravite díru ve vozovce na Okružní ulici primo u domu 921 ?

Dobrý den,

oprava výtluků na ulici Okružní je v harmonogramu zařazena na druhý týden měsíce května 2021. Realizace oprav výtluků je mírně posunutá vlivem nepříznivého počasí.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy30.4.2021, 8:29, Ladislav Keklak

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz ohledně prakovacích míst na 4 etapě. Zároveň se omlouvám, pokud zde již podobný dotaz byl, ale nepovedlo se mi jej dohledat. Plánuje se nějaké rozšíření? Konkrétně mě zajímalo komu patří parkoviště / prostory vedle pivnice Pětka(bývalý Atom). Pokud by se zde zvládlo vybudovat patrové parkoviště, které by potencionálně mohlo zvýšit kapacity o 100 - 200 parkovacích míst, mohlo by to vyřešit potíže s parkováním (nebo jim hodně ulevit). Dle mého skromného názoru si myslím, že by to všichni zdejší spoluobčané více než uvítali. Děkuji za odpověď. Ladislav Keklak

Dobrý den,
k drobné úpravě a doplnění parkování dojde v rámci realizace stavby Regenerace panelového sídliště V. Etapa - 4 část, která bude zahájena na podzim letošního roku. Tato část zahrnuje ulici F.S. Tůmy a parkovací plochu před č.p. 1209, 1210 a 1212. Jedná se o rekonstrukci části místní komunikace ul. F.S. Tůmy, rekonstrukci parkovacích ploch a chodníků podél komunikace včetně přístupových chodníků k bytovým domům. V rámci stavby dojde k sjednocení šířky komunikace od supermarketu Billa po ulici Krátká na šířku 6,0 m mezi obrubami. Zároveň se jedná o novostavbu doplňovaných parkovacích stání pro osobní automobily a rozšíření stávající parkovací plochy před bytovými domy č.p. 1209, 1210 a 1212, zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad.
Vámi zmiňované parkoviště u "Atomu" bude součástí další etapy. Zde se plánuje pouze rekonstrukce povrchu tohoto parkoviště a prověřují se další možnosti, jako je např. karuselové parkování apod. Od původního záměru vybudování parkovacího objektu v této lokalitě bylo z technických a finančních důvodů upuštěno.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic29.4.2021, 18:02, Martin Kričfaluši

Dobrý den, chtěl bych poradit na koho se obrátit? Mám důvodné podezření že někdo přečerpává/vypouští splašky, místo aby je řádně zlikvidoval/vyvezl. Co dva měsíce se mi objevují na pozemků zapáchající laguny. Jak mohu postupovat, popřípadě zda je to legální. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď. S pozdravem Martin Kričfaluši.

Dobrý den,

odpadní vody je každý jejich původce povinen likvidovat v souladu s vodním zákonem. To znamená buď řádným napojením na veřejnou kanalizaci, nebo jejich zneškodňováním v souladu s vydaným povolením k vypouštění odpadních vod, a to v případě jejich likvidace prostřednictvím vlastní čistírny odpadních vod, anebo v případě žumpy pravidelným vývozem do zařízení, které je pro zneškodňování odpadních vod certifikováno, resp. předáním vod z žumpy oprávněné osobě, která tento vývoz zprostředkuje.
​Pokud existuje důvodné podezření na porušování vodního zákona, věc prošetří vodoprávní úřad, jehož pracovníci sídlí na Radnici, Staré náměstí 76, Orlová-Město. Podání je možno učinit i mailem na adresu posta@muor.cz.


Ing. Hana Juřicová
vedoucí OVŽP29.4.2021, 17:36, František Skupník

Můžu si zaregistrovat auto u vás i když jsem z okresu Ostrava? A dostanu u vás RZ.

Dobrý den,

zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel, stejně tak např. zápis změny vlastníka silničního vozidla, můžete řešit na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, tedy i v Orlové.

S pozdravem
odbor dopravy29.4.2021, 10:59, Filip

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o přidání popelnice na ulici Masarykova třída a to mezi domy č.p. 739 a 740. Jsou tam umístěny dvě popelnice, které jsou permanentně přeplněné. Děkuji.

Dobrý den,

další nádobu na komunální odpad o objemu 1100 litrů není kam umístit, překážela by v chodníku. Místo je zde pouze na dvě nádoby.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy29.4.2021, 5:54, Ivana Svobodová

Dobrý den, mám dotaz na zřízení kanalizace v části obce Orlová-Poruba ulice Porubská, domy čp.777, 778 a okolí směrem k drůbežárně. Děkuji

Dobrý den,

město Orlová plánuje připravit projektovou dokumentaci pro kanalizaci pouze na ulici Okrajová. Na tuto kanalizaci nelze Vaši nemovitost napojit. Žádnou jinou kanalizaci město Orlová v této lokalitě nevlastní a nemá v plánu budovat. Na ulici Porubská se nachází kanalizace, která je ve vlastnictví společnosti SmVaK.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic28.4.2021, 14:36, Petr

Dobry den.Prosim vás chtěl jsem se zeptat jak je to s grilováním mezi panelovými domy přes léto?Může se mezi panelovými domy grilovat?Protože mi jde dým do oken a nemůžu si otevřít v letě okno.Kde si prosím můžu stěžovat?Děkuji předem za odpovědˇ.

Dobrý den,
grilování na sídlišti není sice zakázáno, ale současně není povoleno. Není možné zakládat oheň na volném prostranství, kde může hrozit rozšíření ohně a následný požár. V takovýchto případech volejte městskou policii.
S pozdravem
Kancelář starosty26.4.2021, 19:57, Richard Kes

Dobrý den, prosím o informaci ohledně placení odpadků v tomto roce...je cena stejná, popř. kolik, a na jaký účet danou částku zaslat. Poštou zatím šek nepřišel. Děkuji za odpověď. Kes Richard

Dobrý den,

způsob úhrady je možný prostřednictvím SIPO, hotově na pokladně MěÚ Orlová (možno i platební kartou), převodem z bankovního účtu. Platební údaje, tj. číslo účtu a variabilní symbol, jsou po celou dobu poplatkové povinnosti poplatníka neměnné. Občané, kteří si chtějí zřídit platbu prostřednictvím SIPO (zřizuje Česká pošta), nahlásí spojovací číslo u kontaktních pracovníků právního odboru MěÚ Orlová. Občané, kteří doposud měli nastavenou úhradu složenkami, mohou použít platební údaje ze složenek z předchozích let. Nemáte-li k dispozici tyto údaje, lze je získat na právním odboru MěÚ Orlová u těchto pracovnic:

Bc. Dominika Buchtová, dominika.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 217
Bc. Tereza Mišíková, tereza.misikova@muor.cz, tel. 596 581 146
Bc. Simona Haroková, simona.harokova@muor.cz, tel. 596 581 150
Ing. Jaroslava Buchtová, jaroslava.buchtova@muor.cz, tel. 596 581 218

Kancelář starosty26.4.2021, 19:18, I.Juchelková

Chtěla bych poděkovat za super organizaci při očkování proti koroně rychlost a přístup zdravotníku k nám byla vynikající ještě jednou děkuji Juchelková

Dobrý den,

velmi nás těší Vaše spokojenost a ocenění přístupu zdravotníků, obzvlášť v dnešní složité době.
Přejeme Vám pevné zdraví a hodně radosti.

Kancelář starosty