DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


19.5.2021, 4:55, Ivana

Dobrý den,chtěla bych se zeptat:V Orlovských novinách bylo psáno,že se bude na podzim(2021)rozšiřovat či řešit parkoviště na 5 etapě F.S.Tůmy u domů 1209,1210,1211..Teď můj dotaz:Bude se kácet alej vzrostlých, zdravých stromů okolo cesty?Mluví se,že údajně ANO,když tu byli už i měřiči a právě měřili tento úsek.Jak to tedy je,ať víme co se chystá.Je-li to pravda a krásné stromy se mají odstranit,není to škoda?Ano,zasadí se třeba nové,ale trvá to i 30 let,než vzrostou do té velikosti.Taky je nám jasné,že není kde parkovat,ale odstranit kvůli aut tyhle nádherné velké zdravé stromy?Co vím,tak lidi se zděsili před touto případnou realizací,proto se raději ptám,zda-li je to v plánu,nebo jen..".jedna paní povídala".Moc Vám děkuji za Vaši odpověď .

Dobrý den,
v rámci stavby Regenerace panelového sídliště dojde k úpravě zeleně. Při návrhu byly v maximální možné míře zachovány stávající perspektivní vzrostlé stromy. Vybraní jedinci s nízkou sadovnickou hodnotou, se špatnou fyziologickou vitalitou, taktéž jedinci přestárlí, popř. jedinci v kolizi se stavbou, které nelze přesadit, budou před započetím stavebních prací skáceny. Kácení a mýcení stávajících neperspektivních (zdravotně nevyhovujících) a nevhodně umístěných stromů a keřů, je navrženo na základě místního šetření za účasti zástupce odboru životního prostředí. Za kácené stromy je požadována náhradní výsadba. Ke kácení jsou určeny 2 stromy (třešeň a jeřáb) a žádný z nich nevyžaduje povolení. Zároveň budou odstraněny keře a keřové skupiny. Vysázeny budou nové stromy: třešeň 1 ks, buk 2 ks, javor 4 ks.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic18.5.2021, 23:43, Lucie Kričfaluši

Dobrý večer. Bydlíme na ulici U Haldy 1426. Spolu s našim domem jsou zde ještě tři další. Náš soused bydlící nad námi, každý měsíc, kolem 20 dne, ve večerních hodinách, vypouští svůj septik k nám do zahrady. I přes upozornění a domluvy se situace neustále opakuje. Kromě hrozného zápachu, který se samozřejmě tlačí oknem do domu (konkrétně ložnice), zamořené zahrady a několika zničených stromů nám ohrožuje na zdraví dvouleté dítě, které si na zahradě hraje. Již jsme řešili několik vyrážek, zvracení, bolesti hlavy a loupající se kůži na rukou, bez zjevné příčiny. Můžete mi prosím říci, jak dále postupovat, nebo kde mohu řešit? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem.

Dobrý den,

podejte prosím Váš podnět na odbor výstavby a životního prostředí. Tuto nepřípustnou likvidaci odpadních vod prošetříme. Specifikujte v podání prosím dům, ze kterého je takto odpad likvidován (číslo popisné), ať nedojde k nedorozumění.

odbor výstavby a životního prostředí17.5.2021, 18:55, Dagmar Ruislova

Zdravím,děkuji za knihu Za starou Orlovou.Moc se mi líbí,některá místa z ranného místa matné pamatuji.Moc lituju,že už nežije můj otec,ten by byl z knihy nadšený,protože byl tu s tela jak se říká.Muselo to dát hodně práce.Dik.

Dobrý den,

máme velkou radost, že se Vám kniha líbila, je opravdu moc pěkná. Stejně tak nás těší Váš zájem o historii našeho města.

Přejeme pevné zdraví a spoustu radosti ze života.
kancelář starosty15.5.2021, 13:30, M. Kraina

Dobrý den, Mohlo by město doplnit písek v pískovištích na Masarykové třídě naproti školky Ke Studánce ? Děkuji.

Dobrý den,
u mateřské školy Ke Studánce bude zachováno pouze jedno pískoviště, do kterého bude po opravě torza dosypán písek. Druhé pískoviště by mělo být časem zlikvidováno.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy14.5.2021, 18:09, Švédová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli bude Vítání občánků? Popřípadě kdy? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

věříme, že vítání občánků bude v letošním roce pokračovat, ale zatím jej nelze uskutečnit, protože dle vládních opatření a nařízení je povoleno pouze 10 osob uvnitř. Jen počet osob osob zajišťujících samotný obřad je sedm. Prosíme o pochopení a trpělivost.

S pozdravem
Kancelář starosty13.5.2021, 16:08, Barta

Na co mame v Orlove MP kdyz Sanmarku na terase je plna a toči se pivo 10.5., 11.5. 12.5. plna terasa !!!!!!!!!

Dobrý den,

pakliže se děje cokoliv protizákonného nebo v rozporu s celostátními opatřeními, a Vy to vidíte, je nepsanou občanskou povinností na to upozornit Policii ČR, případně městskou policii. Pokud jste takto učinil a policisté nebo strážníci nedorazili na místo, nebo nepřijali zákonná opatření, je třeba podat stížnost. Území našeho města je poměrně rozsáhlé a není možné, aby strážníci byli na všech místech najednou. Je skutečně nezbytné je na všechny nesprávnosti upozornit.
Děkujeme za pochopení.

kancelář starosty12.5.2021, 16:30, Filip

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali má vedení města vizi, jak řešit problém s parkováním v našem městě? Každý vidí, že situace se neustále zhoršuje, aut přibývá. Chtěl jsem se zeptat, zda-li město neuvažuje např. o zřízení rezidentního parkování, např. jedna bytová jednotka rovná se jedno parkovací místo. Tím to by do rozpočtu města mohlo přibýt nemálo finančních prostředků. Dále bych se chtěl zeptat na to, co ví město o budovaném parkovacím domu, který se připravuje z bývalého bazénu u Kapličky. Termín dokončení atd. Děkuji za Vaše odpovědi.

Dobrý den,
parkování je problém nejen v Orlové. Město Orlová má zpracovaný generel statické dopravy, který vyhodnocuje možnosti pro vybudování maximálního počtu parkovacích míst ve městě. Město postupně počet parkovacích míst navyšuje. Další opatření musí již být komplexní a ano, rezidenční stání mohou být jedním, nikoli jediným řešením. Takové opatření musí být vždy vyváženo nějakou alternativou, jako jsou např. záchytná parkoviště, caresharing nebo napojení na železniční a tramvajovou dopravu atd.
Město Orlová se v blízké budoucnosti stejně jako ostatní města nevyhne nutnosti regulace dopravy ve městě a tato regulace se musí týkat celého města, jinak by se problém pouze přesouval z jedné části města do druhé. V současné době město Orlová takovou koncepci zpracovanou nemá a prozatím sleduje účinnost a úspěšnost obdobných opatření v jiných městech. Řešení tohoto problému vyžaduje změnu myšlení a do řešení se musí zapojit také vlastníci nemovitostí a samotní občané (vlastníci automobilů).
S pozdravem
odbor rozvoje a investic10.5.2021, 11:47, Daniel O

Dobrý den, chci se zeptat kdy se bude sekat tráva v okolí ulice Květinová jelikož byl zasazen nový trávník, který už je opravdu velice vysoký. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Dobrý den,

na ulici Květinová se budou trávníky kosit v průběhu následujících cca dvou dní.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy8.5.2021, 12:20, radek

mam zahrádku v zimnem dole platí se nějaké poplatky za odpad trvale bydliště Havířov dekuji za odpověď

Dobrý den,

poplatek za provoz systému shromažďování,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Pokud jste vlastníkem zahrádky se zahradním domkem, jste povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne,kdy Vám povinnost vznikla.

S pozdravem
právní odbor7.5.2021, 16:35, K. Koláčková

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by mohl být udělan alespoň přechod pro chodce na zastávce Dvě Hranice. Cesta se zde ve špičce celkem špatně přechází. Některé auta zde jezdí jako prasata. Při představě, že mi tam mají přecházet děti na autobus do školy mám z toho obavy. Dalo by se s tím něco udělat? Děkuji Koláčková

Dobrý den,

hlavním kritériem pro zřízení přechodu pro chodce je dostatečná zatíženost lokality jak pěší, tak motorovou dopravou, tj. minimálně 50 chodců/hodina a 200 vozidel/hodina. Dané místo nesplňuje požadovanou intenzitu pěších. Zřízení přechodu pro chodce se dále řídí příslušnými ČSN a Technickými podmínkami, jde především o stavebně technické řešení, řádné nasvětlení doplňkovým veřejným osvětlením apod. Na základě uvedeného nelze v tomto případě o zřízení přechodu pro chodce uvažovat.

Děkujeme za pochopení.
odbor dopravy7.5.2021, 8:57, vlasta dziková

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,co bude místo zvláštní školy? děkuji Dziková

Dobrý den,

objekt bývalé Zvláštní školy na ul. Polní č. p. 963 v Orlové-Lutyni rekonstruuje společnost Room 4 You, s. r. o., která jej koupila i s přilehlými pozemky od města Orlová, se záměrem vytvořit a nabídnout k prodeji či pronájmu nové bytové a komerční prostory a vystavět na přilehlých pozemcích jednopodlažní řadové domy.

odbor správy majetku a hospodářské správy7.5.2021, 7:50, Andrej

Dobrý den, jelikož se mi stejně, jako paní Lence přede mnou odpovědi poprvé nedostalo, táži se znovu. Kde bych mohl najít či nahlédnout do jakéhokoliv odborného posudku nebo vyjádření ohledně poškozeného retardéru na ulici Dětmarovická? Stále by mě zajímalo, na jakém základě jste vyhodnotili, že podélným stáním automobilů na okraji silnice "docházelo k dalšímu poškozování retardéru a bohužel i automobilů". Je něco takového k dispozici? Nebo bylo toto doporučení a následné zrušení většího množství parkovacích míst vydáno na základě posudku laika? Děkuji.

Dobrý den,

velmi se omlouvám, pokud jsem se nevyjádřila přesně. Podélné parkování není zakázáno z důvodu poškozeného retardéru. Toto parkování není povoleno několik let, minimálně od dokončení stavby regenerace panelového sídliště (viz dopravní značení a dopravní předpisy). Nelegální stání způsobuje, že oboustranný provoz probíhá pouze v jednom jízdním pruhu místo ve dvou a zhotovitel na tuto skutečnost v rámci reklamačního řízení poukázal. Dopravní značení je vždy navrženo autorizovanou osobou v oboru dopravních staveb, je samozřejmě schváleno policií a odborem dopravy. S laiky nespolupracujeme.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic6.5.2021, 14:34, Silvia Božiková

Dobrý den žádám o doplnění dopravního značení na ulici adamusova kde bylo vytvořeno parkovací místo pro postižené ale bohužel chybí značka již 8měsíců takže ani městská policie s tim nemůže nic dělat.V březnu bylo přislíbeno že značka bude ale bohužel stále nic.Nemluvě o tom že toto parkovací místo je jediné v celé ulici. Město by mělo zvážit zda je to že zákona vůbec dostačující. Děkuji moc za nápravu. Mám postižené dítě a tím že že zákona nárok na parkovací místo dcera před domem má ale díky vyhlášky Orlové ne. Děkuji Božiková

Dobrý den,

dopravní značení na ul. Adamusova u čp. 1254 - 1255 bude instalováno do konce měsíce května.
S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy6.5.2021, 11:37, Dana Urbaníková

Dobrý den, ctěla bych se zeptat, zda v Orlové na Lesní ulici budete přistavovat kontejnery na velkoobjemový odpad. Děkuji za odpověď. Dana

Dobrý den,

ulice Lesní není zahrnuta v harmonogramu pro přistavování velkoobjemových kontejnerů. Prosím obraťte se přímo na odbor správy majetku a hospodářské správy pro upřesnění požadavku pro přistavení velkoobjemového kontejneru. E-mail denisa.nitschova@muor.cz.

S pozdravem
Kancelář starosty5.5.2021, 16:11, Jana Gvuzdová

Dobrý den, kolik má zaplatit v letošním roce (2021) dvoučlenná rodina žijící v rodinném domku za odvoz odpadu? Jsme důchodci žijící v rodinném domku a v loňském roce jsme měli slevu na "poplatek ze psů". Platili jsme 100 Kč. Platí to i v letošním roce? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

platební podmínky a výše poplatku pro rok 2021 je stejná jako v roce 2020.

S pozdravem
Právní odbor