DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


21.3.2022, 10:57, Jan Francák

Dobrý den. Proč byly demontovány kovové lavičky, před Hypermarketem Albert? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

lavičky před Hypermarketem Albert nejsou v majetku města Orlová, tento krok byl učiněn ze strany Hypermarketu Albert. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem OSMHS16.3.2022, 14:33, Jana Czernerova

Dobrý den,na ulici Úzká 801 je porucha na sloupu veřejného osvětlení c.118. Problikava. Děkuji. Czernerova

Dobrý den,

dle správce veřejného osvětlení byla oprava již provedena.
S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy16.3.2022, 9:55, Jana

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kdy se bude opravovat chodník na ul. Masarykova třída směr k mateřské škole Ke Studance děkuji.

Dobrý den,

chodník mezi blokem bytových domů na Masarykově třídě č. p. 1009 - 1015 a mateřskou školkou na ul. Ke Studánce č. p. 1033 v Orlové-Lutyni má město Orlová v plánu opravovat v průběhu letošního roku. Přesní termín ještě není znám. V současné době probíhá naceňování zakázky, poté proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a pak teprve oprava samotná.

Děkujeme za pochopení.
OSMHS15.3.2022, 10:55, Ondřej

Dobrý den, rád bych znal důvod, proč se některé silnice v havarijním stavu pouze lokálně záplatují, místo aby byly uvedeny do stavu, kdy chůze i jízda po nich nebude představovat riziko. Opět jsem tam objevil jen značky okolo pár dírek, kdy o pár metrů dále už je skoro problém po ulici projet bez zadření podvozkem. Jedná se například o ulici Orlovská, Parcelní číslo: 2156/1, Obec: Orlová [599069], Katastrální území: Horní Lutyně [712531], Číslo LV: 10001... Děkuji

Dobrý den,

na místní komunikaci na ulici Orlovské a navazující ul. Klidné v Orlové-Lutyni město Orlová letos pouze vyspraví výtluky. Bohužel komunikací ve špatném technickém stavu je na území města Orlové více, ale každý rok můžeme opravit pouze takový rozsah komunikací, jaký nám výše finančních prostředků z rozpočtu města Orlové dovolí. Pro rok 2022 jsou v harmonogramu oprav zařazeny jiné komunikace, které si opravu také nesporně zaslouží a další, včetně například té na ulici Klidná a Orlovská, přijdou na řadu v následujících letech. Opravu Vámi zmiňované komunikace zařadíme do harmonogramu oprav komunikací na rok 2023.

S pozdravem
OSMHS12.3.2022, 9:23, Jaroslav Drobek

Zdravím, jistě nejsme jediní v Orlové, kdo zvažují nabídku bezplatného ubytování pro ukrajinské potřebné ve vlastních domácnostech. Ze strany města jsme zatím takovou výzvu nezaregistrovali. Z hlediska bezpečnosti by město mohlo být důvěryhodným garantem a zároveň průvodcem úředními kroky, které jsou s aktem spjaty. Je možno podat nějaké informace? Děkuji.

Dobrý den,

město aktuálně řešilo ubytování pro 18 ukrajinských běženců, kteří našli své útočiště v prostorách bývalé Obchodní akademie Orlová. Kapacita v tomto objektu je zatím volná. V případě, že bude třeba dalších ubytovacích možností, budeme veřejnost informovat.

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty11.3.2022, 15:24, Sam S.

Dobrý den, není tomu tak dávno, když zde byly uvedeny příklady vraků ve městě a výzva k jejich odstranění. A jak je vidno na ulici kpt. Jaroše se nic nestalo. Vraky jsou stále na svých místech nebyla na nich ani vylepena žádost k odstranění prostě vůbec nic!!! Je vidno, že město nedělá nic co by mohlo uvolnit zbytečně blokovaná parkovací místa. A je jim jedno co z vraků vytéká. Zaměstnanci Vesny nebyli vykázáni z parkovišť na ulici kpt. Jaroše na parkoviště u letního koupaliště ani majitelé užitkových vozidel. Taky si bylo možné všimnout, že dokud nepoškodí suchý strom auto tak se tady nikdo nepostará o prořezaní nebo kácení stromů. Ve městě jsou dva sběrné dvory a pravidelně jsou po městě umísťovány kontejnery na nadrozměrný odpad, ale stále nacházíme na ulici kpt. Jaroše nepořádek okolo popelnic, který poctivě popeláři uklízejí. Místo pravidelného odklízení by bylo vhodné umístit k popelnicím kamery nebo fotopasti a pachatele chytit a pokutovat. Není pak divu, že město Orlová je na posledním místě v indexu kvality života bohužel je to zasloužené umístění. Má otázka zní bude město něco dělat s těmito problémy nebo jen něco prohlásí, ale jelikož zde nežije z úředníku, tak se konat nebude?

Dobrý den,

jak již bylo za odbor dopravy opakovaně odpovídáno, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis (např. zákon o místních poplatcích, zákon o lesích, zákon o ochraně přírody a krajiny) jinak. Parkování vozidel, jejichž parkovaní v dané oblasti není povoleno, spadá do řešení MP, PČR.
odbor dopravy


Dobrý den,

při místním šetření dne 01. 04. 2021 na ul. Kpt. Jaroše nebyl nalezen ani jeden autovrak, pouze jeden automobil s prošlou platností TP, z kterého nic nevytéká. Jeho majitel bude vyzván k zajištění technické způsobilosti nebo odstranění vozidla z místní komunikace. Oproti stavu z konce roku 2021 ubyly v dané lokalitě dva dlouhodobě odstavené automobily s prošlou platností TP. Parkoviště na konci ul. Kpt. Jaroše není vyhrazeno pouze pro obyvatele této ulice, takže není důvod, proč by tam nemohl parkovat kdokoliv, včetně zaměstnanců domova seniorů Vesna. Kontrola dodržování zákazu parkování dodávkových a nákladních automobilů na ul. Kpt. Jaroše je plně v kompetenci Městské Policie Orlová.

Co se týká zeleně: špatný zdravotní stav stromu, který bohužel spadl na zaparkovaný osobní automobil, byl odboru správy majetku města a hospodářské správy znám. Právě z tohoto důvodu došlo k označení stromu, následně bylo na odboru výstavby a životního prostředí požádáno o povolení ke kácení, ale než došlo k samotnému kácení, tak se jeden strom vyvrátil vlivem nepříznivého počasí a silného větru. Odmítáme tvrzení, že si nikdo nevšímá stromu ve špatném zdravotním stavu. V říjnu loňského roku jsme žádali o kácení cca 17 ks stromů na Vámi uvedené ulici, které byly v době vegetačního klidu pokáceny.

Co se odkládání odpadu vedle nádob na odpad týče. I přes použití fotopastí či kamer, není vždy lehké odhalit občana, který černou skládku založil. Fotopast totiž zachytí kdejaký pohyb a při takové frekvenci pohybů občanů a aut např. na ulici Kpt. Jaroše, není umístění fotopastí zcela vhodné. Pokud je ale občan zakládající černou skládku identifikován, je také pokutován. Pro udržení čistoty města černé skládky u nádob na odpad odváží SMO, m.a.s.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem OSMHS11.3.2022, 12:47, Zbigniew

Dobrý den k odpovědí na odvoz kontejnerů od vchodu 1245 na ulici F.S.Tůmy, určitě to nebylo kvůli stížnostem obyvatel ale svozové firmy. Přitom stačilo vybrat kousek trávníku naproti a udělat tam stání na kontejnery. Ale přesun byl levnější že jo!

Dobrý den,

přesun nádob na odpad byl proveden na podnět stížnosti občanů. Nádoby byly občany umisťovány na chodník z důvodu parkování osobních vozidel, poté byly nádoby přeplněny odpadky, protože přes zaparkovaná vozidla nebyla svozová firma nádoby schopna vyvézt. Nové kontejnerové stání se nyní realizovat nebude, jelikož v následujících letech dojde k revitalizaci V.etapy právě v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení

OSMHS9.3.2022, 21:46, František Adamčík

Dobrý den. Je pravdou, že se v okrajových částech lesoparku počítá s výstavbou rodinných domů a celková rozloha lesoparku se tudíž ještě zmenší? Už tak je lesopark malý a teď po vykácení nemocných stromů i značně prořídl. Nebo zůstane i v budoucnu zachována nynější rozloha, popřípadě i současná podoba, jakožto odpočinkové zóny pro veřejnost ?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

a výstavbou rodinných domů v okrajových částech lesoparku se zatím nepočítá. V současné době je ale ve fázi zpracování změna územního plánu, která má za úkol mimo jiné prověřit, zda je vhodné využít pro budoucí zástavbu rodinnými domy část svahu jižně od zatravněných ploch na konci ulice Na Vyhlídce směrem k rybníku "Pionýrák". Tato plocha není přímo součástí lesoparku ale samozřejmě je v jeho bezprostředním sousedství. Návrh změny územního plánu bude veřejně projednáván v průběhu letošního roku. Bližší termín zatím neznáme.

S pozdravem
odbor rozvoje a investic9.3.2022, 17:27, Ivana Fleissigova

Dobrý den, jak již zde psal pan Kolář ohledně nepořádku ve městě, musím jen souhlasit. Na ul. 1.Máje, jak je dětské hřiště, se neuklizelo tak 2 měsíce, papíry, flašky... Z druhé strany u c. 1258 tam je taky u parkoviště nepořádek. Uklízí se jen u popelnic. Můžete sjednat v tomto nápravu, opravdu se na to nedá dívat a to jsem už opět posbírala pytel. Kdysi byly vidět oranžové vesty, na 5. etapě, nyní ne. Děkuji za nápravu. Fleissigova

Dobrý den, paní Fleissigová,

k Vašemu podnětu sdělujeme, že veškerá hřiště v našem městě jsou pravidelně kontrolována a uklízena správcem hřišť a mimo jiné, je úklid města posílen zaměstnanci veřejně prospěšných prací a veřejné služby (nosící žluté vesty). Od nového roku byli tito zaměstnanci vysláni do této lokality a okolních ulic několikrát a celou oblast uklidili. Dokonce byl přistaven velkoobjemový kontejner na úklid okolí, včetně lesa na ul. Dětmarovické. Jejich veškerou činnost, nejen úklid města, kontroluje odbor správy majetku a hospodářské správy. Bohužel není v našich silách uklízet celé město několikrát denně z důvodu neukázněnosti našich občanů. Ve městě jsou na hřištích vyvěšeny provozní řády, každý vchod má domovní řád, navíc je platná vyhláška města, kterou by se měl každý občan tohoto města řídit. V tomto ohledu žádáme občany o spolupráci a v případě, že se stanou svědky poškozování dětských prvků, mobiliáře či znečišťování veřejných prostranství, aby tuto skutečnost nahlásili na městskou policii, popř. sami tohoto občana na jeho nevhodné chování upozornili.
Děkujeme za pochopení.

odbor správy majetku a hospodářské správy9.3.2022, 17:01, Vlasta Dziková

Dobrý den,chtěla bych vědět jaké barvy budou na domu dětí a mládeže,prozatím to vypadá,že bude dům dětí černé barvy,není to smutné a depresivní? Děkuji.Dziková.

Dobrý den,

nebojte se! Dům dětí a mládeže nebude tmavý, ani ponurý Čtyřpodlažní část objektu bude mít provětrávanou fasádu tvořenou zlatými plechovými kazetami, a dům dětí tak dotvoří barevný celek se sousední základní školou. Tmavě šedou fasádu nižší části objektu oživí zrestaurovaná plastika a nový nápis se světelným logem domu dětí Barevné řešení obou budov navrhl městský architekt.

Děkujeme za pochopení.
Kancelář starosty8.3.2022, 20:03, Tereza Kráčmarova

Budou zbírky pro Ukrajinu jestli jo kde?

Dobrý den,
V Česku je několik organizací, které se touto aktivitou zabývají a jejichž prostřednictvím občané mohou svou podporu ukrajinskému lidu uskutečnit:

Charita pro Ukrajinu
Organizuje Charita Česká republika.
Sbírkový účet 55660022/0800, variabilní symbol 104
Dárcovské SMS na číslo 87 777: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90
Více informací ohledně sbírky na stránkách Charity ČR.

Pomoc Ukrajině!
Nadační fond pomoci ve spolupráci s organizací ADRA spustil sbírku, která chce finanční pomoc smysluplně nabízet lidem zasaženým konfliktem.
Přispět lze na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 222
Nebo poslat dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60, DMS ZNESNAZE 90
Více informací a možnost přispět přímo online na těchto stránkách.

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
Český červený kříž aktuálně zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí zdravotnický materiál.
Finančně přispět lze na účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502
Více na stránkách Českého červeného kříže.

Charita vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

V minulém týdnu proběhla v prostorách DKMO sbírka zdravotnické pomoci pro Ukrajinu. Probíhala od pondělí do pátku v odpoledních hodinách.
O každé další aktivitě ve prospěch Ukrajiny budeme včas informovat na webových stránkách města nebo na facebookovém profilu města Orlové. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty7.3.2022, 17:29, Sabina

Dobrý den, když proběhne další licitace městských bytů prosím ?.

Dobrý den,

další licitace městských bytů je plánována na konec března:

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 20
Velikost a kategorie: 0+1, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží
Další údaje: byt se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 27,74 m2
Celková obytná plocha bytu: 28,24 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 30.03.2022 v 15:00
Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 21.03.2022 od 16:00 do 16:30
22.03.2022 od 10:00 do 10:30
• bližší informace k licitaci získáte na odboru správy majetku a hospodářské správy na telefonním čísle 596 581 325 (p. Blanka Kaczorová),
• bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte na telefonním čísle 596 581 226 nebo 734 765 619 (p. Kateřina Nosková)

S přáním pěkného dne
kancelář starosty7.3.2022, 9:16, Hudakova

Dobrý den, Mohli byste mi napsat, kdy bude náměstí bude hotové? Předání stavba znamená, že to bude průchozí? Nebo se otevře až v září kdy proběhne kolaudace? Nájemci obchodů jsou vybráni nebo se bude zase čekat až po kolaudaci? Kdy si budou moci obyvatelé sednout na zmrzlinu na náměstí či kafe? Letos to chápu tedy tak, že nic??? Díky za informace

Dobrý den,
projekt Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně by měl být dle smlouvy se zhotovitelem dokončen v květnu letošního roku. V následujících týdnech pak bude probíhat předávání a kolaudace díla a od podzimu ho budou moci Orlované naplno využívat.

„Důvodem zdržení stavby byly potíže při přeložkách sítí, kdy na plánovaných trasách došlo k nepředvídatelným kolizím se stávajícími sítěmi. V minulosti musela být stavba několikrát pozastavena do vyřešení problémů v rámci koordinace jednotlivých projektovaných částí a v neposlední řadě se termín posunul o lhůty potřebné ke schválení změn a uzavření dodatků ke smlouvě,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.
V současné době pokračují práce na náměstí, kde probíhá pokládka dlažby, byla instalována socha orla a finišují práce na kašně. Orel na orlovské náměstí přiletěl už v listopadu loňského roku. Jeho socha zdobí mělkou kaskádovou kašnu. Autorem je sochař Jiří Plieštik z Písečného. Socha z bronzu se tyčí do výšky čtyř metrů a působí opravdu monumentálně.
V půli prosince byly vysázeny stromy. Profesionální zahradníci vysadili druh Magnolia kobus. Japonská magnólie, jak zní český ekvivalent, patří k nejvyšším, nejrychleji rostoucím a zároveň nejmrazuvzdornějším magnóliím světa. Kvete začátkem dubna, a to čistě bílými, vonnými květy. Pod stromy budou v průběhu rekonstrukce umístěny lavičky, které lidem poskytnou prostor pro příjemný odpočinek ve stínu.

„V Polyfunkčním domě se pilně pracuje na dokončování interiérů, pokládají se podlahy, instalují se dveře nebo zábradlí. Finišují práce na obálce budovy, kde se obkládá keramickým páskem. V komerčních prostorech probíhá instalace podhledů,“ upřesnila aktuální stav náměstí Szotkowská. Stavbu ještě čeká vybudování chodníků, osvětlení a instalace mobiliáře v městském parku, který nyní slouží jako skládka materiálu a staveništní doprava. Nutné je také dokončit chodníky před Polyfunkčním domem.

Co se týče výběru podnikatelů v prostorách nového objektu na náměstí, tak tady probíhala anketa, která skončila v minulém týdnu. Aktuálně se bude vyhodnocovat a výsledky bude projednávat rada města. Ve chvíli, kdy budeme mít více informací, zveřejníme.
Sledujte Orlovské noviny, webové stránky města a facebookový profil města.

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty4.3.2022, 8:08, RM

Dobrý den, bydlím na ulici 17. listopadu a přestože chápu, že lidé bydlící na sídlišti nemají příliš možností kde zaparkovat, tak musím řešit naši každodenní situaci s vyjížděním od domu. Pokud tam stojí podél cesty zaparkovaná auta, nemáme vůbec žádný rozhled, co se děje na hlavní cestě a ani nevidíme na křižovatku, kterou se vyjíždí z V. etapy. Abychom měli dobrý rozhled, musíme vyjet autem do 1/3 cesty někdy i dále a to už zasahujeme do vozovky tak, že můžeme kdykoli do někoho nabourat a vina bude samozřejmě vždy na naší straně. Někdy se parkujícím řidičům daří zaparkovat tak, že nám zasahují části auta do vjezdu. Můj dotaz tedy zní, dá se tato situace v dohledné době nějak řešit, ideálně ke spokojenosti všech? Je to každodenní hazard.

Dobrý den,

situace vozidel stojících na komunikaci byla prověřena na účasti zástupce dopravního inspektorátu, který doporučil v případě vozidel zasahujících do vjezdu, nebo stojících i zčásti mimo komunikaci za krajnicí (na travnaté ploše), pro řešení kontaktovat městskou policii. Jiná dopravní opatření zatím nejsou navrhována. Povinnosti řidiče při vjíždění na pozemní komunikaci stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
Děkujeme za pochopení.

odbor dopravy3.3.2022, 20:29, Vojkůvka Daniel

Dobrý den, rád bych se informoval, jestli je v Petřvaldu změna ve velikosti pozemku, který je třeba mít na stavbu domu. Údajně má být změna na 800m2, ale nepodařilo se mi nikde dohledat jestli je už tato změna platná nebo je to pouze v řešení. Děkuji za info. Vojkůvka

Dobrý den,

minimální velikost stavebního pozemku 800 m2 pro stavbu rodinného domu je stanovena ve Změně č. 2 územního plánu Petřvaldu. Změna č. 2 územního plánu Petřvaldu je již pořízena, projednána a nyní vyvěšena od 1. 3. 2022 na úřední desce. Patnáctým dnem od jejího vyvěšení tato změna nabývá účinnosti (tj. 16.3.2022).
S pozdravem

odbor výstavby a životního prostředí