DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


1.3.2022, 9:56, Vlasta Radová

Dobrý den, mám ještě jeden a podstatný dotaz. Před vchodem 1208 jsou nyní veškeré kontejnery na odpad, byly zde jen dva po dodělání parkoviště a chodníku již nezbylo místo na kontejnery před vchody 1207 -1206. Lidé nejsou ochotní zajit dál a házejí objemný domácí odpad do malých košů a tím dělají nepořádek. Jak se to dořeší. Děkuji

Dobrý den,

jelikož na ulici F.S.Tůmy stále pokračují stavební práce, jsou velké 1100 l nádoby na odpad provizorně přistaveny ke komunikaci. Současně jsou nádoby na odpad před č.p. 1208 a tyto mají být do budoucna přemístěny na opačnou stranu komunikace, vznikne zde nové kontejnerové stání. Pokud budou občané nadále zaplňovat odpadkový koš "domovním odpadem", bude tento koš odstraněn.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS1.3.2022, 9:42, Viki

Dobrý den, chci se zeptat. Proč jíž nechodí požárnici na kontrolu chodeb a společných prostor. Některé chodby si pletou nájemníci ze skladištěm různého divného odpadu, regálu ....... Děkuji

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že město Orlová v bytových domech ve svém vlastnictví tyto kontroly provádí prostřednictvím domovníků a požárního preventisty. V případě, že se ve společných prostorech a únikových cestách nacházejí nějaké překážky a věci, které tam nepatří, řešíme to s nájemci individuálně. Pokud víte o konkrétních případech, které se dějí v domech ve vlastnictví města, obraťte se, prosím, osobně, telefonicky nebo písemně na správce bytového fondu na Městském úřadě Orlová (tel 596 581 226 nebo 596 581 365). V případě, že se nejedná o bytový fond města, je nutno se obrátit na vlastníka domu (bytová družstva, SVJ atp.).

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy28.2.2022, 19:43, dendy

Dobrý den můžete nám sdělit,kde je možné se v Orlové schovat před případným radioaktivním ohrožením?Prý by tu měl být někde kryt?V jakém je stavu?Je funkční?A jak je to třeba s plynovými maskami?Anebo jak vlastně postupovat?!pokud to bude co platné!Můžete to trošku obšírněji popsat a dát třeba na stránku aktualit?doufám,že to nebude potřeba,ale aspon malá jistota by byla fajn!!!děkujeme

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

S pozdravem
kancelář starosty28.2.2022, 19:29, Jana Kuzníková

Dobrý den, kde máme v Orlové nějaké kryty, kam by se člověk v případě potřeby mohl schovat, pokud vůbec existují? V dnešní době je třeba být informovaný.

Dobrý den,

vzhledem k množícím se dotazům občanů na možnosti ukrytí v případě mimořádných událostí město Orlová sděluje:
Stálé tlakově odolné úkryty, vybudované v 50. a 60. letech minulého století, byly vzhledem k jejich havarijnímu stavu rozhodnutím Hasičského sboru České republiky zrušeny bez náhrady. Pro ukrytí v případě mimořádných událostí se doporučuje využívat tzv. improvizované ukrytí.

Za nejvhodnější prostory k improvizovanému ukrytí se považují podzemní prostory v budovách, a prostory částečně zapuštěné pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.

Pro improvizované ukrytí platí tyto hlavní zásady:
• pro vlastní ukrytí vyberte vhodný prostor ve vašem domě nebo bytě, např. sklep s železobetonovým stropem, silnými obvodovými zdmi,
• proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu,
• v případě přicházející hrozby útoku mějte připraveno evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady. Zavazadlo by mělo obsahovat také pitný režim a trvanlivé potraviny, léky, které pravidelně užíváte, případně svítilnu či jiný náhradní zdroj světla.

Pro další informace sledujte oficiální informační kanály, tj. webové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Ministerstva obrany (www.army.cz) či webové stránky HZS ČR (www.hzscr.cz).

Děkujeme za pochopení.
kancelář starosty28.2.2022, 14:32, Martin Novák

Mě by zalímalo,proč se kácí zdravé stromy,tráva se seká až do hlíny.Je to opravdu jen proto,aby jste měli zaměstnání pro nezaměstnané.....

Dobrý den,

věřte, že zdravé stromy město určitě nekácí. V poslední době proběhlo rozsáhlé kácení v Zámeckém parku ve staré Orlové a v areálu městského hřbitova v Orlové-Městě. Tam se kupříkladu kácely stromy, které možná, že vypadaly zdravě, ale rozhodně tomu tak nebylo. Šlo o stromy postižené jmelím, které by při silném větru mohly ohrozit bezpečnost chodců. V této lokalitě bylo třeba i všechny větve z těch stromů poctivě zlikvidovat, aby se jmelí nešířilo dál.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
kancelář starosty28.2.2022, 9:34, Monika

Dobrý den, Orlová byla zase a opět vyhlášena nejhorším městem. Upřímně se tomu v určitých ohledech nedivím. Město disponuje smo a i přesto v určitých lokalitách města je nehorázný nepořádek. Ano nepořádek dělají lidé, ale přeci jen ho nemůžeme přehlížet. Bydlím v Orlové 3 cca 5 let za celou dobu jsem zde služby ohledně úklidu města viděla maximálně 3x. Když se rozhlednu kolem sebe je mi smutno kam až to zašlo. To vážně Orlovou 3 konkrétně okolí penny (třeba ul. A. Jiráska, Janáčkova atd) budeme brát za vyloučenou lokalitu? To je vážně všem jedno jak tato část města vypadá?! Nepořádek okolo popelnic i v částech zeleně. Proto bych se chtěla zeptat zde je možnost zde někoho zaslat a ne jednorázově, ale v pravidelných intervalech aby se zde pořádek udržoval? (Jen poznatek. v Bohumíně v takové lokalitě přiložilo ruce k dílu i vedení města.) Pokud chcete jsem schopná a ochotná dodat fotodokumentaci. S pozdravem Monika

Dobrý den,

lokalitě, kterou zmiňujete, což je Orlová - Poruba, se věnujeme mnohem více, než ostatním částem Orlové. Posílili jsme běžný úklid firem, se kterými má město smlouvu na úklid města jak chodníků, tak zeleně, pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby, kteří tuto část uklízejí navíc 2x v týdnu. Bohužel někteří neukáznění spoluobčané stihnou udělat nepořádek opětovně během chvilky. Určitě nám záleží na tom, jak naše město vypadá a snažíme se mimo jiné také jednat s firmami, které zde pronajímají byty, aby jejich nájemníci neznečišťovali okolí. Nelze bohužel ovlivnit, kam lidé odkládají velkoobjemový odpad. Místo do sběrného dvora jej pokládají ke kontejnerovým stáním a město tak vynakládá nemalé finanční prostředky na úklid takto vzniklých černých skládek na území města. Tato se uklízejí 1-2x měsíčně.

Děkujeme za pochopení.
odbor správy majetku a hospodářské správy23.2.2022, 8:14, Milena

Dobrý den jake jsou podmínky k dostání bytu v domě s bývalou pecovatelskou sluzbou u gymnázia děkuji za odpověď

Dobrý den,

žádost o poskytnutí bytů do nájmu v domě s pečovatelskou službou (dále DPS) a bezbariérových bytů je občan povinen podat písemně na předepsaném formuláři na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Orlové.
Žádost o poskytnutí bytu v DPS a bezbariérového bytu do nájmu může podat svéprávný občan České republiky, který:
a) má trvalé bydliště v Orlové (v mimořádných případech může příslušná komise přijmout žádost občana, který není trvale hlášen ve městě Orlová);
b) je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby;
c) dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdravotního stavu apod.;
d) kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popele apod.);
e) manželská dvojice či jiná dvojice (např. druh a družka) splňuji-li bod a)-d), a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují poskytování pečovatelské služby a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytovat;
f) nemá žádné nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová (doloží potvrzení o bezdlužnosti vydané právním odborem MěÚ).
V odůvodněných případech lze zapsat do evidence i žádost občana, který má nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová, pokud žadatel doloží platný splátkový kalendář a čtvrtletně doloží kopie potvrzení úhrad splátkového kalendáře.

Na Váš e-mail zasíláme i formulář žádosti.
S pozdravem
odbor sociální a zdravotní22.2.2022, 17:22, Zbigniew

Mam dotaz, proč byly odvezeny kontejnery na odpad z ulice F.S.Tůmy od vchodu čp. 1245

Dobrý den,

město Orlová ve spolupráci s SMO, m.a.s. bylo nuceno k tomuto kroku přistoupit po četných stížnostech občanů. Nádoby na komunální odpad byly přesunuty na kontejnerové stání opodál, jelikož neukáznění občané nádoby přesouvali na chodník, aby zde zaparkovali svými vozidly. Obsluha svozového vozu tak měla problém s vývozem. Když už zde zaparkovaná vozidla nestála, byl problém plné a těžké nádoby přesunout z chodníku ke svozovému vozidlu, navíc hrozil jak úraz pracovníků, tak poškození nádob.
Děkujeme za pochopení.

OSMHS15.2.2022, 17:25, Dagmar Ruislova

Zdravím,chci se zeptat,jsou už v Orlové popelnice na použitý olej?

Dobrý den,

ano, město Orlová má rozmístěny nádoby na použité jedlé tuky a oleje. Jejich rozmístění najdete např. na webových stránkách městského úřadu
https://www.mesto-orlova.cz/cz/radnice/odpadove-hospodarstvi/36083-kam-v-orlove-s-jedlymi-tuky-a-oleji.html
nebo na webových stránkách SMO, m.a.s.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WwCX73uWvxNIhCiG0rTuuaQUCYE&ll=49.87529904755373%2C18.431665589183808&z=15

S pozdravem

odbor správy majetku a hospodářské správy14.2.2022, 7:30, Emil Vyhlas

Dobrý den, mám dotaz,proč se neuklízí krajnice cest a chodníky i přes zimní období,auta a vítr to roznáší,kdo to má dýchat ten prach-viz ulice Okružní s pozdravem Emil Vyhlas za lepší Orlovou.....

Dobrý den,

úklid komunikací provádí SMO m.a.s. až po skončení zimního období, tedy od dubna. V zimním období používá společnost SMO m.a.s. veškerou dostupnou techniku i personál na zvládání zimní údržby komunikací a chodníků (strojní i ruční odklízení sněhu a posyp solí, případně inertním materiálem). Na úklid komunikací během zimního období schází jednak finanční prostředky v rozpočtu města, jednak už zmíněný potřebný personál. Aby mohlo být vůbec strojní čistění komunikací realizováno, předchází mu zajištění vymístění vozidel z daných lokalit. Jinak totiž takové čištění pozbývá jakýkoliv smysl. Navíc čištění se provádí systematicky po celých úsecích a ulicích, ne jen v místech, kde zrovna ulpěla nějaká nečistota, nebo kde vítr navál prach a zbytky posypového materiálu. Takovéto čištění komunikací a chodníků není možné technicky ani finančně zajistit a ani by to nebyl příliš racionální přístup. Určitě to není jenom postoj města Orlová, ale i v jiných městech to funguje obdobně...

S pozdravem

OSMHS12.2.2022, 16:00, Jana Švecová

Dobrý den, mohu se prosím zeptat, jak se nakládá s městským bytem, pokud ten, na koho je napsán, umře, a v bytě v tu dobu bydlí jeho bývalá manželka a syn? Přejde byt automaticky na syna, prosím? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

v návazností na Váš dotaz sdělujeme, že smrtí nájemce nedochází k zániku nájmu. Nájemcem bytu zůstane pozůstalý manžel, pokud se jednalo o společné nájemní právo.
V případě, že se nejednalo o společné nájemní právo manželů, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti. Mezi těmito osobami má přednostní právo potomek nájemce. Člen domácnosti, na kterého má nájem bytu přejít musí splňovat dvě podmínky, a to, že:
- ke dni smrti nájemce prokazatelně žil v bytě a
- nemá vlastní byt.
Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let ode dne, kdy nájem přešel.

K přechodu nájmu nedochází u služebního bytu a bytu zvláštního určení.

Problematika přechodu nájmu v případě smrti nájemce je upravena v ust. § 2279 až 2284 nového občanského zákoníku.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy10.2.2022, 4:38, Jan

Dobrý den, píšu již několikátý dotaz a stále žádná odpověď. Takže se ptám na to zda bude někdy výstavba chodníků na ulici Zátiší ( pod kopcem).bydlím tam již deset let a chodník stále nikde,je tam autobusová zastávka a chodník?nikde.Deti už chodí ze školy samy domů a víte po čem chodí?Po cestě kde jezdí někteří rychlostí 100 km/h. Byl bych rád kdyby se to začalo řešit,nebo čekáte až tam někoho srazí?To už bude pozdě!!! Myslím že mluvím za všechny občany co bydlí na Zátiší. P.S. Není lepší dát ten radar co měří rychlost v kopci (aby se jim netřásl dům)dát dolů na rovinu kde chodí děti po silnici?

Dobrý den,

velice děkujeme za Váš podnět, ke kterému Vám sdělujeme, že město Orlová, odbor správy majetku města a hospodářské správy v současné době neplánuje v této lokalitě výstavbu chodníku. V současné době, ale řešíme s projektantem možnost vybudování pruhu pro chodce od rodinné zástavby až k Vámi zmiňovaným autobusovým zastávkám. Původním záměrem města bylo umístění radarové skříně dole "pod kopcem", nicméně toto místo neprošlo z hlediska metrologie.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy9.2.2022, 16:31, Silvie Staniková

Dobrý den, neplánuje se náhodou nějaká cyklostezka v lese spojující Zimný důl a Havířov-Šumbark? Po cestě, kde jezdí auta chodí hodně pejskařů, je tam i hodně běžců a samozřejmě cyklistů. Díky za odpověď

Dobrý den,

po cestě, která je prodloužením ul. V Zimném dole (v Orlové) a napojuje se na ul. U Jelena (v Havířově) je již vedena regionální cyklistická trasa č. 56 (páteřní trasa v rámci regionu Těšínské Slezsko).

Pokud Váš dotaz směřuje spíše k technické stránce věci, tzn. jestli se připravuje výstavba nové stezky, popř. rozšíření nebo jiné stavební úpravy stávající komunikace, musím Vám sdělit, že nepřipravuje.

Důvodem je záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR na výstavbu nové silnice I. třídy propojující silnici I/11 v Havířově s dálnicí D 1 v Bohumíně. Tato silnice měla procházet Orlovou pouze okrajově a právě tímto územím, čímž by došlo ke změně dopravních vazeb mezi Lazy a Šumbarkem. Přesto, že se v současné době jedná o opuštění záměru výstavby této silnice, v územním plánu Orlové i v nadřazených Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je koridor stále územně hájen. Po definitivním zrušení záměru ze strany ŘSD bude možné v koordinaci s Havířovem o úpravě komunikace uvažovat.

odbor rozvoje a investic6.2.2022, 8:54, Jarmila Kapusnakova

Dobry den.Hledáme bydlení,jsme matka60let,dcera33let.Nebyla u vas možnost.

Dobrý den,

město nabízí volné byty prostřednictvím licitace. Ta nejbližší se uskuteční koncem března:

Adresa a číslo bytu: F. S. Tůmy čp. 1241, Orlová-Lutyně, byt č. 20
Velikost a kategorie: 0+1, I. kategorie, 3. nadzemní podlaží
Další údaje: byt se nachází v osmipodlažním obytném domě čp. 1241 na V. etapě, dům má plastová okna a je zateplen
Plocha pro výpočet nájemného: 27,74 m2
Celková obytná plocha bytu: 28,24 m2
Vyvolávací cena: 50,00 Kč/m2/měsíc
Termín a místo licitačního řízení: 30.03.2022 v 15:00
Městský úřad Orlová, zasedací místnost ZM
Termíny prohlídek bytu: 21.03.2022 od 16:00 do 16:30
22.03.2022 od 10:00 do 10:30
• bližší informace k licitaci získáte na odboru správy majetku a hospodářské správy na telefonním čísle 596 581 325 (p. Blanka Kaczorová),
• bližší informace k prohlídce a stavu výše uvedeného bytu získáte na telefonním čísle 596 581 226 nebo 734 765 619 (p. Kateřina Nosková)
Prvního kola licitačního řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie
a dlouhodobě pobývající rezidenti na území Evropské unie starší 18 let, způsobilí k právním úkonům, kteří:
• mají trvalý a prokazatelný pobyt na území města,
nebo
• mají místo trvání zaměstnání v Orlové na dobu neurčitou, případně 1 rok trvající zaměstnání ve městě Orlová

Licitačního řízení se mohou zúčastnit občané, kteří splňují tyto podmínky
• nemají úřední adresu trvalého pobytu na území ČR shodnou s adresou ohlašovny MěÚ
• nejsou dlužníky vůči městu Orlová
• nebydlí na základě ubytovací smlouvy na ubytovně
• nevlastní byt nebo obytný dům ani nejsou členem bytového družstva, nebydlí v samostatném bytě v domě svých rodičů (platí i pro manžela/ku, druha/družku)

• nejsou vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
• nejsou zapsáni v insolvenčním rejstříku v posledních třech letech
• nepobírají opakující se dávky hmotné nouze (netýká se občanů, kteří pobírají dávky sociální péče na zvláštní pomůcky pro těžce zdravotně postižené či dávky státní sociální podpory vyplácené úřadem práce nebo dávky nemocenského pojištění), a to nepřetržitě po dobu šesti měsíců předcházející datu licitačního řízení. Společně posuzované osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou, která pobírá tyto dávky, se zúčastnit mohou po doložení potvrzení o vlastním příjmu po dobu minimálně jednoho roku před konáním licitace (např. zaměstnání, důchod, rodičovský příspěvek)
• nebyl jim ukončen nájemní vztah k městskému bytu v Orlové výpovědí na základě důvodů uvedených v § 2291, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. ObčZ, v platném znění, s výjimkou, že již uběhla lhůta jednoho roku od výpovědi a sjednání nápravy. Stejný postup město uplatní v případě, že nájem bytu skončil uplynutím doby určité a nájemní smlouva nebyla prodloužena z důvodu porušení povinností nájemce
• budou schopni pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu, což potvrdí čestným prohlášením při licitačním řízení. Při podpisu nájemní smlouvy prokáže schopnost hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu potvrzením zaměstnavatele o svém průměrném výdělku nebo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení o výši důchodu.

Průběh licitace najdete na www.mesto-orlova.cz
S pozdravem

kancelář starosty5.2.2022, 15:26, Daniel Harčarik

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli smi na parkovišti pro osobní vozidla parkovat přívěsný vozík. Konkrétně na parkovišti 1.maje 1270. Majitel si z místa pro jedno vozidlo udělal stálé místo pro svůj přívěsný vozík. Děkuji za odpověď Harčarik

Dobrý den,

samozřejmě, že na parkovišti pro osobní vozidla nesmí parkovat přívěsný vozík. Pokud zmíněné přípojné vozidlo (přívěsný vozík) je nadále odstavené na parkovišti ul. 1. Máje, oznamte tuto skutečnost Městské policii Orlová.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
odbor dopravy