Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den, zajímalo by mě jestli nebo kdy proběhne hromadné očkování psů. Jelikož platím psa byl bych rád kdyby mě město nějakou formou informovalo což se nestalo ani v roce 2014 .Děkuji

Novotný

Dobrý den, Váš dotaz jsem předala odboru životního prostředí k vyjádření. S pozdravem
Nataša Cibulková

Opdovídá odbor životního prostředí:
Ano, hromadné očkování bude jako každý rok třetí pondělí v květnu, letos 18. 5., a jako každý rok je první informace o datu očkování rozesílána na poštovních poukázkách s poplatkem za psa všem vlastníkům psů na přelomu února a března (zajišťuje finanční odbor, Ing. Buchtová). Před očkováním, na začátku května informujeme o termínu a časech očkování vždy na webových stránkách města, na stránkách útulku pro psy, v Orlovských novinách a plakátky vyvěšujeme také ve všech vývěskách města, včetně okrajových částí.

I letos zajišťuje očkování veterinární ošetřovna MVDr. Konieczny - MVDr. Michejda:
8:30 – 9:30 hod Orlová – Poruba, hasičská zbrojnice
9:45 – 10:30 hod Orlová – Lazy, útulek pro psy
10:45 – 11:30 hod Orlová – Město, radnice
13:30 – 14:30 hod Orlová – Lutyně, klubovna PZKO
14:45 – 15:45 hod Orlová – Lutyně, za kinem Vesmír

Cena očkování je 140 Kč. Psa přiveďte na vodítku, s náhubkem a v doprovodu dospělé osoby.

Možná stojí za užitečné říct, že organizace hromadného očkování je nabídkou města chovatelům. Není povinností města zajišťovat očkování psů, protože podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb. je chovatel psa povinen mít své zvíře v imunitě proti vzteklině. Protože však praxe minulých let je tak zažitá a protože je o ni stále zájem, město ji i nadále hodlá podporovat. Je totiž v zájmu všech obyvatel města, žít v prostředí prostém nákazy vztekliny. Každopádně každý pejskař může využít nabídky kterékoliv místní veterinární ordinace a nechat svého psa pravidelně očkovat v jiném, pro něj vhodnějším termínu."
Dobrý den, děkuji za odpověď a doplňuji svůj předchozí dotaz: Mají strážníci městské policie a osoby pověřené Městským úřadem Orlová technické prostředky pro měření úrovně hluku, která by dle Dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. neměla (pokud jsem dobře pochopil) přesáhnout v obytných místnostech hodnotu 25 - 35 dB ? Kolikrát byly v loňském roce tyto kontroly provedeny, kým a s jakým výsledkem ? Mohu já, jako občan podat podnět k řešení problematiky tohoto hluku OHS, anebo toto přísluší MěÚ ? Zatím "vybavím" maminku na Vesně vatou do uší... Děkuji za informaci

Petr

Dobrý den,
hlukoměr má odbor výstavby a MěP ho má nyní zapůjčený. Provádíme jen namátkové měření kolem restaurací, ale oficiální měření může provést jen OHS, jak píše tazatel. V bytech městská policie nemá co dělat. Tazatel také jako stěžovatel na překročení hluku, může vyzvat k činnosti OHS, což by měl učinit písemně. Naše měření je jen orientační, nic neřeší.
Rostislav Szczurek, městská policie
Dobry den, vcera jsem objednavala dedu, p. JAROSLAVA Bohace k podani zadosti o OP, ale neprisel mi potvrzovaci mail. Chtela bych pozadat ale o zruseni, vyridil si to uz dnes. Jedna se o termin 30.4. V 10.30. Dekuji, K. Seligova

karin seligova

Dobrý den, Vaši žádost jsem předala odboru vnitřních věcí k vyřízení.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Margit Plívová, odbor vnitřních věcí:
Vámi provedená rezervace byla na základě tohoto požadavku zrušena. Administrátor provedl zkoušku zasílání potvrzovacích e-mailů s tvrzením, že by mělo být vše vpořádku, nevyloučil možnost doručení do spamu.
Proč město organizuje "Fórum Zdravého města"? Je to zbytečné divadlo. Copak neznáte problémy města- to musíte každý rok opakovat šaškárnu s tzv. Zdravým městem? Asi v Orlové nežijete, když problémy města takhle zbytečně administrujete! Jednou jsem se Fóra zůčastnil a stačilo mi to! Celá agenda Zdravých měst je nesmyslný byrokratický "projekt". Nic neřeší ( vše lze řešit při běžné pracovní činnosti na příslušných odborech MěÚ) a jen vede k nárustu administrativy a zbytečným výdajům na zbytečné činnosti ( vč. úředníků). No ale v Orlové už se ničemu nedivím, v negativním smyslu je tady možné všechno- bohužel. Probuďte se už konečně!

Klimovič Pavel Ing.

Dobrý den, odpovídá Ing. Michal KOZÁK, koordinátor sportu a Zdravého města:
Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušného města, obce či regionu. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji dané municipality očima veřejnosti. Specifickým způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech k řešení (tedy emotivní zainteresování účastníků jako spoluautorů výstupu akce).

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty.

Organizace FZM je jedním ze základních kritérií stanovující Národní síť Zdravého města, kterou v roce 1998 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodním Projektem Zdravé město (WHO Healthy Cities Project).
Dobrý den mám několik dotazu,kdy se bude něco dělát s koupalištěm,kdy se konečně opravi chodniky kolem Centrumu a jak jsou nastaveny kamery měta,na 733když bylo nabourané mé auto tak žádny z policie nic neviděl,jedna kamera je na věžáku ve výšce 24m kde absolutně při setměni nemůže nic nafilmovat a navíc se pry otáči i směrem na benzinku.Proč se neudělá lepší kamerový system..děkuji

Jaroslav Doffek

Dobrý den, Váš dotaz zahrnuje tři odlišné oblasti. Požádala jsem o vyjádření dotčené odbory a po obdržení jejich stanoviska zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá odbor správy majetku města:
Dobrý den, k dotazu kdy se opraví chodníky kolem Centrumu sdělujeme, že v průběhu dubna 2015 provede technik kontrolu stavebně technického stavu chodníků a na základě této kontroly pak bude rozhodnuto o způsobu a termínu realizace oprav. Další informace poskytne tazateli p. Venglař, tel. 730 807 478.

Odpovídá Rostislav Szczurek, městská policie:
Kamerový systém je pro užívání MěP dostatečný. Kamery nejsou nastaveny na pevno, ale každá se ovládá pracovníkem určeným ke sledování prostoru za pomocí kamer. Nabourané auto není nafilmováno, protože se asi kameraman díval na jinou část Orlové, nebo pracoval s jinou kamerou.
Dobrý den, předpokládám, že "kolotočové atrakce" na parkovišti pod letním kinem jsou provozovány se souhlasem MěÚ za určitých podmínek. Zajímalo by mě, jestli je někým kontrolováno nepřekračování povolené úrovně hluku a dodržování povolené doby hudební produkce. Mám maminku v domě Vesna, často ji navštěvuji a věřte, že ten "kravál" je i při zavřených oknech často neúnosný. Chudáci ti, co jsou upoutáni na lůžko a nemohou svůj pokoj opustit. Doporučuji, aby ten, co tyto produkce povoluje, se zeptal obyvatel Vesny (těch, co dobře slyší), jak se jim to líbí. A je to názor nejen můj, ale i zdejšího personálu... Děkuji

Petr

Dobrý den, pořadatel pouťových atrakcí je povinen se řídit Obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2005 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Orlová. Mezi základní povinnosti patří zajištění nepřekročení hygienických limitů stanovených zvláštními právními předpisy(1) a zajistit, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným hlukem zejména v době nočního klidu bezprostředním okolí místa, kde se koná veřejná hudební produkce.
Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat strážníci městské policie, osoby pověřené Městským úřadem Orlová a Policie ČR, nicméně kompetentním orgánem zabývajícím se podněty řešení problematiky hluku je Odbor hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den. žádám Vás o datum oslav "Dne dětí 2015" v lesoparku Orlová. Mnohokrát děkuji. Kolářová

Kolářová J.

Dobrý den, podle informace z odboru školství, kultury a sportu proběhne Den dětí města Orlové dle plánu, to je 1.6.2015. S pozdravem Nataša Cibulková
Dobrý den, zajímalo by mne zdali projekt revitalizace Zimovůdky upadl v zapomnění, případně pokud ne, tak co město učiní pro jeho realizaci a hlavně k jaké variantě revitalizace Zimovůdky se kloní. Podobný dotaz se týká Starého náměstí a okolí. Bude se město snažit lokalitu oživit, případně co město udělá pro jeho revitalizaci a záchranu? Děkuji

Filip

Dobrý den, Váš dotaz jsem předala odboru výstavby k vyjádření. Po obdržení stanoviska zveřejním. S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá Ing.Hana Juřicová, vedoucí odboru výstavby:
Záměrem revitalizace území Zimovůdky se město Orlová zabývá již řadu let. Původním záměrem bylo zpřístupnění území a obnovení jeho prostupnosti propojením Zámeckého parku v části Orlová-Město a lesoparku v Orlové-Lutyni. Projekt revitalizace území s opětovným navrácením přírodního charakteru toku s vytvořením ploch pro volný čas byl zpracován pracovníky městského úřadu v květnu 2010 a následně předložen Mezirezortní komisi pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje společně s žádostí o jeho financování. Zpracování studie možného využití lokality bylo zároveň nabídnuto švýcarskému partnerskému městu. Do dnešního dne Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem financí o předložených projektech nerozhodlo.
Je jasné, že tak nákladný projekt spojený s rozsáhlými úpravami zanedbaných přírodních ploch nemůže město financovat samo. Navíc většina ploch není v majetku města.
Chtěli bychom občany města ubezpečit, že projekt rozhodně neupadl v zapomnění. Záměr je však v současné době ve fázi studie a hledají se na něj finance. Území není ani jasně vymezeno a není analyzován jeho současný stav. Teprve na základě řádného průzkumu území při zpracování projektové dokumentace bude možné říci, co vše by mělo být předmětem řešení.

Staré náměstí a jeho okolí bylo předmětem veřejné urbanisticko architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Soutěž byla městem Orlová vypsána, aby se podařilo lokalitu oživit. Projekty předložené v rámci soutěže byly v lednu tohoto roku odbornou porotou vyhodnoceny a předány městu. Se zpracovatelem vítězného soutěžního nnávrhu se bude moci orlovská veřejnost setkat při komentované prohlídce této lokality, kde bude návrh představen občanům města. Na základě tohoto vítězného návrhu, příp. dalších zajímavých řešení z ostatních návrhů by mělo následovat zpracování tzv. Regulačního plánu lokality, o jehož pořízení musí rozhodnout Zastupitelstvo města.
Dobrý den, zajímalo by mne, zda město, případně Městská policie provádí kontrolu vraků, které jsou zaparkované na tak již přecpaných parkovištích. Například na parkovišti u domu Masarykova třída 844 jsou takto odstaveny 2 vozidla (zelená Octavia a modrá Felicia) Děkuji Vám za odpověď. R.Janoušek

Radim Janoušek

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, šetří všechny podněty týkající se odstavených vozidel. Podněty dostává od městské policie i od občanů.
Nejprve se pořizuje fotodokumentace. Poté se posuzuje se, zda se jedná o vrak, či pouze vozidlo, jehož řidič nebo majitel se dopustili nějakého protiprávního jednání.
Jedná-li se o vrak, vyzývá se majitel k odstranění vraku. Nelze dát rovnítko mezi pojmy nepojízdné vozidlo a vrak.
Vozidlo musí být pojištěno i v případě ponechání na pozemní komunikaci. V případě, že vozidlo není pojištěno, zahajuje se s majitelem vozidla přestupkové řízení. Dále se posuzuje, zda řidič zaparkoval vozidlo v souladu s pravidly silničního provozu. Protiprávním jednáním však není parkování na parkovišti, a to ani dlouhodobé.
S pozdravem Ing. Zuzana Ožanová, vedoucí oddělení dopravně správních agend, odbor dopravy, Městský úřad Orlová
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,měla bych potom,co se dostaví nové obchodní centrum místo bývalého trestlesu zájem o práci,kde bych měla poslat životopis? děkuji za odpověd Smutná

Smutná

Dobrý den, koncem března začala společnost FASTAV na pozemcích bývalého Trestlesu, v blízkosti autobusového nádraží na ulici Okružní a v těsné blízkosti Kauflandu, s výstavbou nového obchodního centra Fastmall. Jeho součástí by měly být prodejny Deichmann, TAKKO, Drogerie DM, JYSK, Planeo elektro, Sportissimo a Pepco. Stavba by měla být dokončena na podzim letošního roku. Pokud se chcete v budoucím obchodním centru ucházet o práci, pak se budete muset obrátit na výše uvedené prodejny. Město bohužel kontakty na prodejny nemá, ale určitě je najdete na internetu.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30