DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


8.6.2022, 16:51, F.

Dobrý den. zaslechl jsem, že o pozemky u Horníka měly zájem dvě společnosti s informací, že na daných pozemcích by mělo vyrůst hobby centrum, nebo jiné obchodní centrum. Jedna měla zájem o obě plochy, druhá jen o jednu. Jak to tedy vypadá a najdou konečně pozemky u Horníka nějaké smysluplné využití? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

město Orlová eviduje momentálně žádosti od dvou žadatelů na odkoupení pozemků lokality "U restaurace Horník". Pokud se jedná o dotaz na smysluplné využití, tak se žádosti o pozemky musí řídit funkční plochou v platném znění Územního plánu města Orlová, viz územní plán na stránkách města Orlová.
Momentálně jsou pozemky zahrnuty do funkční plochy VS - plochy smíšené výrobní, komerční, logistické.
Mějte hezký den a děkujeme za dotaz.

Odbor správy majetku a hospodářské správy.7.6.2022, 14:29, Milan Pučok

Mohli byste mi sdělit, kdy bude dokončeno náměstí kolem radnice? Děkuji

NÁMĚSTÍ V ORLOVÉ SE KONEČNĚ DOKONČUJE

Přestože se termín předání stavby musel několikrát posunout, dokončení náměstí se opravdu blíží. Stavbu za 344 mil. Kč si v minulých dnech přišli zkontrolovat zástupci ministerstev, která se podílejí na jejím financování částkou ve výši 242 mil. Kč. Kromě fyzické prohlídky se úředníci zúčastnili kvartálního kontrolního dne, na němž byli seznámeni s postupem prací, provedenými změnami a plánem dokončení stavby.

V současné stavbě je stavba polyfunkčního domu a podzemních garáží téměř dokončena. Nejvíce dokončovacích prací zůstává na ploše náměstí a v přilehlém parku. „Pokud počasí dovolí, stavba by mohla být dokončena a předána do konce července. Potom již zbývá městu hlavně ta administrativní část, v rámci které proběhne kolaudace všech staveb a následně se občané budou moci po novém náměstí projít. Slavnostní otevření je plánováno na září,“ upřesňuje vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.

S dokončením stavby se v létě plánují také prohlídky bytů a nebytových prostor, které budou nabídnuty k pronájmu formou licitací. Jedná se celkem o 15 bytů a 5 nebytových prostor. K dlouhodobému pronájmu bude také vyhrazena část parkovacích stání v podzemních garážích.7.6.2022, 11:00, Adéla Kunčická

Dobrý den chci se zeptat zda ve městě u paneláku plánujete popelnice na bio odpad? Děkuji za info

Dobrý den,

nádoby na bioodpad byly do sídlištní zástavby umístěny, bohužel vzhledem k tomu, že občané nerozlišovali barevné značení nádob a do nádob na bioodpad vhazovali kdeco, jsme byli nuceni nádoby stáhnout. Prosím, uveďte ulici a číslo popisné, a zvážíme umístění alespoň 240 l nádoby na bioodpad.

Děkuji

OSMHS7.6.2022, 9:50, F.

Dobrý den, v Karviné zrekonstruovali tři historické domy za pomoci krajské dotace. Chtěl jsem se zeptat, proč město neudělá něco podobného s budovou č.p. 840 u Starého náměstí? Proč tedy město nepožádá kraj o dotaci a nenechá zrekonstruovat historickou budovu na byty a komerční prostory? Takto budova jen chátrá a náklady budou v dalších letech mnohem vyšší. A prodávat tuto historickou a pro Orlovou velmi cennou budovu není dobré a myslím si, že ani žádoucí. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

i nás osud této budovy trápí. Bohužel stav budovy je tak špatný, že celkové náklady rekonstrukce se budou téměř rovnat nákladům na rekonstrukci všech tří domů v Karviné. V současné době není rozhodnuto ani o způsobu jejího využití. Na základě petice občanů a ekonomické analýzy zastupitelstvo města v roce 2018 rozhodlo o zrušení záměru přebudování objektu na dům pro matky s dětmi a od té doby nebylo o dalším využití definitivně rozhodnuto. Střídaly se záměry od prodeje po projekt administrativní budovy v rámci revitalizace pohornické krajiny, ale žádný ze záměrů nezískal potřebnou většinu nebo finanční podporu. Město Orlová bude i nadále hledat vhodný způsob využití i potřebné zdroje financování.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic7.6.2022, 8:18, Jiri

Dobry den nevíte co se děla v bývalé škole na Zimný Důl Dekuji za Odpověd

Dobrý den,
stavební povolení pro adaptaci budovy bývalé školy v Zimném dole na bytový dům, které vydal stavební úřad v roce 2013, je stále v platnosti, vlastník si žádal o jeho prodloužení. Vlastnictví objektu se několikrát změnilo, podle informací z katastru nemovitostí, které jsou veřejně přístupné, je v současné době vlastníkem objektu společnost PROMET REAL, s.r.o. Ostrava, ale opět probíhá změna ve vlastnictví. Stavební úřad v nejbližší době provede kontrolní prohlídku stavby k zjištění, zda stavebník provádí stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací.

Ing. Hana Juřicová
vedoucí OVŽP5.6.2022, 18:00, Petra Kunová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda budou někdy v budoucnu instalovány popelnice v panelákových lokalitách BIO-popelnice na BIO odpad, předem děkuji za odpověď P. Kunová

Dobrý den,

nádoby na bioodpad byly do sídlištní zástavby umístěny. Bohužel vzhledem k tomu, že občané nerozlišovali barevné značení nádob a do nádob na bioodpad vhazovali kdeco, jsme byli nuceni nádoby stáhnout. Prosím, uveďte ulici a číslo popisné, a zvážíme umístění alespoň 240 l nádoby na bioodpad.

Děkuji
odbor správy majetku a hospodářské správy5.6.2022, 14:54, Zuzana Pelánová

Dobrý den,jak lze uhradit platbu za odpady tak,abych každý rok zjistila aktuální částku a mohla zadat platbu přes internetové bankovnictví?Děkuji Pelánová

Dobrý den,
platby za poplatky za odpady a psy zasílejte na příjmový účet Města Orlová č: 107216397/0300.
S pozdravem
právní odbor4.6.2022, 11:58, Pavel

Dobrý den, kdy bude zpřístupněný prostor náměstí občanům a v místě bývalé tržnice se sníží počet parkovacích stání?

NÁMĚSTÍ V ORLOVÉ SE KONEČNĚ DOKONČUJE

Přestože se termín předání stavby musel několikrát posunout, dokončení náměstí se opravdu blíží. Stavbu za 344 mil. Kč si v minulých dnech přišli zkontrolovat zástupci ministerstev, která se podílejí na jejím financování částkou ve výši 242 mil. Kč. Kromě fyzické prohlídky se úředníci zúčastnili kvartálního kontrolního dne, na němž byli seznámeni s postupem prací, provedenými změnami a plánem dokončení stavby.

V současné stavbě je stavba polyfunkčního domu a podzemních garáží téměř dokončena. Nejvíce dokončovacích prací zůstává na ploše náměstí a v přilehlém parku. „Pokud počasí dovolí, stavba by mohla být dokončena a předána do konce července. Potom již zbývá městu hlavně ta administrativní část, v rámci které proběhne kolaudace všech staveb a následně se občané budou moci po novém náměstí projít. Slavnostní otevření je plánováno na září,“ upřesňuje vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.

S dokončením stavby se v létě plánují také prohlídky bytů a nebytových prostor, které budou nabídnuty k pronájmu formou licitací. Jedná se celkem o 15 bytů a 5 nebytových prostor. K dlouhodobému pronájmu bude také vyhrazena část parkovacích stání v podzemních garážích.3.6.2022, 19:05, Eva Eliášová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ke kterému datu plánujete otevřít přístup přes zrekonstruované náměstí směrem ke spořitelně, respektive k domu kultury. Nebo zda plánujete alespoň otevření koridoru přes náměstí, který by usnadnil přístup starším obyvatelům města. Děkuji za odpověď. Eliášová

Dobrý den,

náměstí bude otevřeno po dokončení, převzetí a kolaudaci stavby. Převzetí díla je prozatím plánováno do konce července a kolaudace po dokončení díla.
Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic3.6.2022, 8:53, Warcholková Eliška

Dobrý den, chci se zeptat zda už jsou někde vyvěšeny obchody, které budou na novém náměstí a zda už někde je nabídka práce. Děkuji.

Sdělujeme Vám, že v rámci projektu Humanizace a revitalizace centra Orlová-Lutyně na Náměstí 28. října v Orlové-Lutyni schválila Rada města Orlová pro nově vybudované nebytové prostory tyto níže uvedené účely užívání:

- pro nebytový prostor č. 1 (celková podlahová plocha 92,14 m2) účel užívání "KAVáRNA + CUKRáRNA"
- pro nebytový prostor č. 2 (celková podlahová plocha 88,73 m2) účel užívání "PEKAřSTVí"
- pro nebytový prostor č. 3 (celková podlahová plocha 88,73 m2) účel užívání "KNIHKUPECTVí"
- pro nebytový prostor č. 4 (celková podlahová plocha 88,73 m2) účel užívání "DáRKOVá GALERIE, KVěTINářSTVí, DEKORACE"
- pro nebytový prostor č. 5 (celková podlahová plocha 61,32 m2) účel užívání „VOLNý“ s tím, že i tento účel užívání musí splňovat využití dle územního plánu.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, budou záměry pronájmů v nejbližších dnech zveřejněny na úřední desce města Orlové.
odbor správy majetku a hospodářské správy2.6.2022, 20:17, Koňaříková Iveta

Přeji hezký den, chtěla bych vědět proč revitalizace V. etapy v Orlové nepokračuje až po obytné domy 1237 F. S. Tůmy, chodníky a komunikace jsou v katastrofálním stavu, neopravené od roku 2001, pouze zalité díry,ale jít zde s kočárkem, nebo jet na kole je o život. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

regenerace panelového sídliště V. etapa probíhá postupně. Přestože se jedná o nejnovější část města, jsou zde rekonstrukce nejrozsáhlejší. Již hotové etapy jsou znázorněny na https://www.lepsi-orlova.cz/cz/pripravujeme/89-regenerace-paneloveho-sidliste-v-etapa.html.
Na podzim bude pokračovat oprava parkoviště u Atomu a připravuje se regenerace vnitrobloku směrem k základní škole. V rámci města pokračují samostatné opravy chodníků a cest a lokální opravy. Kompletní oprava Vámi zmiňovaného chodníku není v současné době plánována. Bohužel město z finančních důvodů neopravuje komunikace a chodníky tak rychle, jak by si zasloužily. Tento problém se týká celého města.
Děkujeme za pochopení.

odbor rozvoje a investic2.6.2022, 19:17, I.Juchelková

prosím poděkujte firmě která dělá chodník Na Stuchlíkovci v blízko věžáku 738 ti chlapi jsou pracanti jak se patří šéf měl by být rád že v dněšní době má takové zaměstnance kluci dík vidím na vás z okna I Juchelková

Dobrý den,
děkujeme za pochvalu pracovníků. Máme z toho radost.1.6.2022, 10:11, Michal Želinský

Dobrý den. Chci se zeptat, prosím, zda je znám termín ukončení revitalizace náměstí a kdy bude zprovozněn světelný přechod pro chodce u MÚ. děkuji

NÁMĚSTÍ V ORLOVÉ SE KONEČNĚ DOKONČUJE

Přestože se termín předání stavby musel několikrát posunout, dokončení náměstí se opravdu blíží. Stavbu za 344 mil. Kč si v minulých dnech přišli zkontrolovat zástupci ministerstev, která se podílejí na jejím financování částkou ve výši 242 mil. Kč. Kromě fyzické prohlídky se úředníci zúčastnili kvartálního kontrolního dne, na němž byli seznámeni s postupem prací, provedenými změnami a plánem dokončení stavby.

V současné stavbě je stavba polyfunkčního domu a podzemních garáží téměř dokončena. Nejvíce dokončovacích prací zůstává na ploše náměstí a v přilehlém parku. „Pokud počasí dovolí, stavba by mohla být dokončena a předána do konce července. Potom již zbývá městu hlavně ta administrativní část, v rámci které proběhne kolaudace všech staveb a následně se občané budou moci po novém náměstí projít. Slavnostní otevření je plánováno na září,“ upřesňuje vedoucí odboru rozvoje a investic Martina Szotkowská.

S dokončením stavby se v létě plánují také prohlídky bytů a nebytových prostor, které budou nabídnuty k pronájmu formou licitací. Jedná se celkem o 15 bytů a 5 nebytových prostor. K dlouhodobému pronájmu bude také vyhrazena část parkovacích stání v podzemních garážích.

O zprovoznění světelné křižovatky budeme včas informovat.1.6.2022, 9:41, I.Juchelková

dobrý den odpověděli jste mi na dotaz ohledně nového chodníku Na Stuchlíkovci 738 mám dotaz když se likvidoval strom který zvedal asfaltové podloži proč jste zjistili až nyní že to dělá i druhý strom a bude se teprve likvidovat až nyní a druhá věc vedle jak jsem psala dělají celý dlouhy chodník byla tam jedna větší prolákninakde byla kaluž

Vážená paní tazatelko,

při plánování oprav chodníků konzultujeme celou věc se stavebními firmami, aby měla oprava nějaký smysl, když už se do ní investují docela velké finanční prostředky. U č. p. 737 se jednalo zprvu především o opravu jedné prolákliny, kde se zdržovala voda, ale kdybychom opravili pouze toto místo, přesunuli bychom si tu kaluž pouze o kousek dále. Je zapotřebí sledovat spádové poměry chodníků v dané lokalitě a také najít vhodné místo pro ukončení opravovaného úseku a napojení na navazující chodníky. Takže u č. p. 737 jsme se nakonec rozhodli pro opravu celého úseku, aby se zde nikde nedržela voda. U č. p. 738 byl nejhorší úsek od hlavního vstupu směrem k prodejnímu stánku u parkoviště. V těchto místech byl chodník zvlněný prorůstáním kořenů blízkého stromu. Po konzultaci s odborem životního prostředí byl strom loni na podzim pokácen, aby mohly být jeho kořeny z podloží chodníku odstraněny. Ale aby měla celé oprava chodníku u domu č. p. 738 nějaký smysl, rozhodli jsme opravit i navazují úsek poškozeného chodníku od hlavního vstupu k severnímu nároží domu směrem k trafice a zastávce MHD, kde bylo také jedno silně zvlněné místo prorostlé kořeny stromu. Tento strom již nebude pokácen, pouze dojde k šetrné úpravě kořenového systému. Předpokládaný termín dokončení celé opravy chodníku je 01. 07. 2022.
Celý úsek od prodejního stánku až k severnímu nároží bytového domu č. p. 738 bude plošně opraven a umožní všem obyvatelům bezpečný pohyb na jednu stranu k parkovišti a kontejnerům a na druhou stranu směrem k trafice a zastávce MHD.
Věříme, že dosáhnout tohoto stavu snad bylo i Vaším cílem. Přejeme, ať Vám nový chodník slouží dlouhé roky k plné spokojenosti.

S pozdravem

OSMHS31.5.2022, 17:57, Denis Vojtek

Dobrý den. Miluji foceni a stará zapomenutá místa.. moc rád bych se zeptal, zda byste dovolili a zpřístupnili mi kino vesmír i koupaliště a mohl bych si nafotit. Fotografie bych určitě zveřejnil na stránkách Orlové a nechal si i pro sebe na památku. Moc by mě to potěšilo. I ostatní občany. Už několik fotek jsem zveřejnil na facebookových stránkách Orlové a občané byli nadšení. Byl bych vděčný. Děkuji pěkně za odpověď. Příjemný den. S pozdravem Vojtek Denis.

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem o focení a zveřejňování snímků našich objektů. Bohužel Vám však musíme sdělit, že špatný technický stav areálu letního koupaliště a také kina Vesmír neumožňuje z bezpečnostních důvodů vstup neoprávněným osobám.

S pozdravem OSMHS