Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den, prosím o aktuální a funkční emailový kontakt na krytý bazén v Orlové. Ani jeden z uvedených na webových stránkách (bazénu a města Orlové) nefunguje. Děkuji, Latová.

Monika Latová

Dobrý den, děkujeme za upozornění. Kontaktovala jsem SMO, m.a.s. a e-mailová adresa by už měla být v pořádku. Správně je: bazen@smo-orlova.cz
S pozdravem
Nataša Cibulková
Jsem senior - 70 let - platí v Orlové nějaká sleva na místní autobusovou dopravu, je k tomu třeba nějaký dokla a jaký, platí sleva i pro meziměstské linky?!? Na stránkách Orlové se mi takovou informaci nepodařilo najít. Jsem s pozdravem a děkuji za odpověď. Fismol

Ing. Zdeněk Fismol

Odpovídá Miroslava Cygonková z odboru dopravy:

Dobrý den.
K Vašemu dotazu Vám sděluji:
Jako 70-letý si můžete vyřídit čipovou kartu pro bezplatnou přepravu. Je nutno navštívit přepravní kancelář v Orlové, cena karty je 180,-Kč a v případě, že bydlíte na území Orlové či Doubravy by Vás karta stála 50,-Kč. Další postup:
Výňatek z Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová:

d) Výdej čipových karet na bezplatnou přepravu

2. U nákupu čipové karty pro občany starší 70 let je nutno předložit platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty. Karta je vzájemně uznávána v MHD Havířov a MHD Karviná. Platnost čipové karty se při ověřování omezí na jeden rok ode dne vzniku nároku na bezplatnou přepravu. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu u dopravce uplatnit.

Tato karta platí na linkách MHD Orlová 501-505 a na těchto příměstských linkách:
870534 Karviná-Orlová a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Doubrava, Špluchov
- Karviná, Jánská;
870551 Orlová-Petřvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Petřvald,Březiny;
870553 Orlová-Rychvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Rychvald,zámek,
870558 Orlová-Petřvald-Bohumín a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN –Petřvald,Březiny.
Plné znění Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová je k dispozici na stránkách:
http://www.3csad.cz/mhd-orlova/tarifni-podminky/
Dobrý den. Syn bydlí již 15let v zahraničí. Má trvalé bydliště na Okružní 905. Tento byt mu byl odebrán v roce 2013 družstvem, jelikož tam měl nájemníky, kteří neplatili. Je povinen platit odpady, když na adrese od 2013 bydlí jiní lidé a syn nemá přístup do tohoto bytu? Je sice občanem Orlové, ale nenbydlí v Orlové. Je, prosím nějaké řešení a pokud ano, kde se mám a na koho obrátit. Děkuji a přejí hezký den.

Alena

Dobrý den,
i když Váš syn již v Orlové nebydlí a žije v zahraničí, je povinen platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), neboť zde má stále trvalé bydliště. Tento poplatek hradí každá fyzická osoba, která má ve městě Orlová trvalý pobyt (§ 10b odst. 1 písm. a) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Váš syn však může být dle Obecně závazné vyhlášky města Orlová (dále jen „OZV“) č. 3/2012, v platném znění (od 3.3.2016 dle nové OZV č. 1/2016), od poplatku osvobozen z titulu dlouhodobého pobytu v zahraničí (déle než 1 rok). Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku osobně nebo písemně, a současně doložit doklad tento nárok potvrzující (např. pracovní povolení v zahraničí, potvrzení od zaměstnavatele, nájemní smlouvu apod.). Pokud je doklad v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je nutno přiložit vlastní překlad. Pouze na základě takto doložených dokladů, a po jejich posouzení správcem poplatku, může být Váš syn od poplatku osvobozen a to od roku, ve kterém doklady doložil na dobu 2 let, případně na neurčito.
Bližší informace Vám budou sděleny na:
Městském úřadě Orlová
Osvobození 796
Finanční odbor
II. patro, kancelář č. 47, 48

e-mailová adresa: michaela.krulova@muor.cz
Kdy začnete řešit parkování! Hrůza asi to bude muset jit tvrdě s Váma pánove

Bjalsky

Dobrý den,

je pravdou, že parkování na V. etapě našeho města je velmi problematické a řešení není mnoho. Městská policie v současné době pokutuje parkování mimo vyhrazená parkovací místa, ovšem přikročila k tomu až po čtrnácti dnech, kdy informovala metodou letáčku za stěrač automobilu o špatném parkování.
Důvody proč k tomu došlo, jsou následující:
V poslední době probíhá na V etapě kontrola průjezdnosti pro vozidla IZS z důvodu pořízení nového vozidla profesionálními hasiči. Postupem je zjišťováno, že v některých místech nejsou jejich vozidla schopna projet, a tak vznikají místa, kde opravdu nebude možno parkovat. Chápu, že do doby, než se něco stane, je priorita parkování, ale nechtěl bych zapříčinit neprůjezdnost komunikace v případě nutného zásahu. Tolik pouze na vysvětlenou.
Jak danou situaci řešit? V minulosti byly vyčleněny finanční prostředky na výstavbu parkovacího domu na pozemku u cukrárny (vedle Billy). Bohužel tento projekt byl peticí občanů V. etapy smeten a k výstavbě nedošlo. V současné době máme vypracován projekt druhého parkovacího domu na ulici Dětmarovické s kapacitou 142 míst. Tento projekt ovšem naráží na financování. Chtěli bychom, aby se na tomto projektu podílela i družstva, která vlastní bytové domy v dané lokalitě. A ještě jeden příklad, vyprojektovali jsme parkoviště s 8 místy (ne mnoho, ale každé místo dobré) a od družstva přišlo zamítavé stanovisko, že nesouhlasí místní občané s umístěním stavby. Chápu, že ten, komu by se mělo postavit parkoviště pod okny, nesouhlasí, ale kde potom na V. etapě stavět? Mnoho variant není, ale věřím, že se nám podaří alespoň zčásti vybudovat nějaká parkovací místa. Toto jaro se začnou budovat parkoviště na ul. K. Dvořáčka a F.S.Tůmy.
Ing. Tomáš Kuča, starosta města
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je nějaký kontakt na osobu která se stará o zaparkované auta ( vraky ) na parkovištích a jejich odtah děkuji.

Michal

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala k vyjádření odboru dopravy. Obdrženou odpověď zveřejním.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo je zodpovědný za tragické vánoční nazdobení města? Jedna věc jsou staré, v některých případech špatně svítících, či vůbec nesvítících ozdoby. Druhá věc je tragické umístění ozdob...., např. ozdoby jen na jedné straně, na druhé nic, částečné ozdobené rondly...., neesteticky nazdobené stromy na Masarykově tř. Bohužel tohle není jen můj názor, podobné názory zaznívají celou Orlovou, např. při jízdě autobusem a podobně. Jen bych chtěl doporučit, zastupitelům, radním, aby zajeli do okolních měst i obcí, protože i daleko menší obce mají krásnější a vkusnější vánoční výzdobu. Vánoční výzdoba je bohužel jen jedna velká ostuda, ostuda města... Děkuji za zamyšlení a odpověď...., tedy pokud odpověď dostanu, jelikož už na jednu čekám a to od konce října, kdy jsem směřoval dotaz na Dr. Kuču ohledně vlakotramvaje.

Filip

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala odboru správy majetku města. Jejich vyjádření zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková
dobry den chci se zeptat kdy chodi preplatky ci doplatky za vodu a teplo.. F.S. Tumy 1242 dekuji

Tomas

Odpovídá odbor správy majetku města:
Dobrý den, přeplatky z vyúčtování služeb jsou zasílány v termínu do 31.7. daného roku (z vyúčtování služeb za předcházející rok) a nedoplatky z vyúčtování služeb jsou splatné do 31.7. daného roku.
Dobrý den,nedá se k Vám dovolat měl bych dotaz jak je možné že už od pátku nemám vyvezenou popelnici.Mají jezdit v pátek a dodneška nic.Já musím platit pravidelně popelnice a popeláři nemusí vyvážet odpad.Nechápu co to je za bordel!!!Takže to znamená že já nemusím taky paltit.Děkuji Szostok Rychvaldská,Orlová-Lutyně

Szostok Jiří

Odpovídá odbor správy majetku města:
V posledních dvou týdnech dochází ke změně svozových tras odpadů, tím pádem také ke změně termínů svozů.
O této akci byli občané informováni letáčky, které byly umísťovány do poštovních schránek, byla zde také informace, že sběrová nádoba má být k vývozu přistavena po celou dobu. Pokud byla nádoba vyvážena v pátky, je možné, že bude vyvážena například ve čtvrtky. Podle poskytnutých informací z SMO byl směsný komunální odpad vyvážen na ulici Rychvaldská dne 3.12.2015.

Prosíme o trpělivost, nádoby budou vyvezeny v co nejbližší době.
Dobrý den chci se zeptat zdali i zde v Orlové existuje vyhláška ohledne nedělního a svátečního klidu. děkuji

Daniel

Dobrý den, předpokládám, že máte na mysli obecně závaznou vyhlášku o rušení nedělního klidu, která by v neděli zakazovala kosit trávu apod. Takováto vyhláška v Orlové není. Odbor životního prostředí neeviduje ve větší míře požadavky ze strany občanů na vznik takovéto vyhlášky, pouze ojedinělé připomínky.
Dobrý den chtěla bych se zeptat kde nahlásit nesvítící pouliční lucerny na Staré štrece už rok nesvítí a očividně nikdo se nezajíma o nápravu.Vzhledem ktomu ,že mám stále ranní směny tak mi to vadí.Děkuji za odpověď.

Melounová

Odpovídá Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku města:

Dobrý den, případné nefunkční veřejné osvětlení je možné nahlásit na odboru správy majetku města, kontaktní osoba Ing. Lukáš Valový, tel. 596 581 330, popř. e-mail: lukas.valovy@muor.cz. Ve věci nesvítícího veřejného osvětlení na ul. Stará Štreka budeme kontaktovat správce veřejného osvětlení, aby sjednal nápravu. Děkujeme za Váš podnět.

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30