Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den.Kdy budou započaty prace spojené s revitalizací Zimovudky a staré časti Orlová Město jak jeto v plánu několik let a byly již k tomu vypracovány projektové dokumentace.Stonava má skvělého starostu pana Febera ,,byla taktéž zdevastovaná,stojí na poddolovaném uzemí a dnes je to téměř unikát,lidé tam staví domy a jsou spokojeni.Bohumín má skvělého starostu pana Vichu se svým složením obyvatelstva a prumyslu je to dnes unikát,,proč né Orlová.Kdo nebo co tomu brání..??Něco je špatně na to třeba přijít, poukázat a vyřešit kde se vše zadrhává..Píši tady v určitých intervalech a mé dotazy nejsou nikdy zodpovězeny.Hlavně že odpovídáte na čipování pejsku..

Daniel Kučera

Odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:
Město Orlová nemá vypracované projektové dokumentace na revitalizaci Zimovůdky a staré části Orlová- Město. V minulosti město požádalo mezirezortní komisi o financování přípravy těchto projektů. Podpora projektu byla schválena, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků je v současné době "pod čarou".
Město má připraveno několik strategických projektů, na jejichž realizaci se v současné době nedostává finančních prostředků. Z výše uvedeného vyplývá, že bez podpory ministerstva financí nebude v nejbližších letech fyzická revitalizace Zimovůdky zahájena. Vedení města jedná se zástupci ministerstva o financování alespoň minimálních úprav.
V Orlovských novinách ze dne 12.2.2016 je článek o vydání stolních kalendářů pro občany.Bydlím na V. etapě,v prodejně potravin Orel mi bylo sděleno, že kalendáře jsou jen pro chalupníky, dostali pouze 30 ks. Měla jsem z článku dojem, že kalendář může obdržet každý občan Orlové. Proč klamete občany? Děkuji za odpověď.

Švecová Marta

Dobrý den,
kalendáře nejsou jen pro domkaře, ale pro všechny občany města. Lidé si je mohou vyzvednout na distribučních místech uvedených v Orlovských novinách nebo na podatelně městského úřadu, případně na tiskovém oddělení. Pakliže v prodejně potravin Orel dojdou, mohou si zavolat na tiskové oddělení, které jim další kalendáře dodá. Občané opravdu nejsou klamáni.
Přeji hezký den.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den. Jakým způsobem lze získat čipovou kartu na autobus pro důchodce nad 65 let a na které spoje v Orlové platí? Na stránkach města se mi to nepodařilo najít. Děkuji za vysvětlení.

Miroslav

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala odboru dopravy.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Miroslava Cygonková z odboru dopravy:

Dobrý den.
K Vašemu dotazu Vám zasílám výňatek z Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová:

d) Výdej čipových karet na bezplatnou přepravu

1. U nákupu čipové karty pro občany starší 65 let do 70 let je nutno předložit platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas. Tato čipová karta je nepřenosná a smí ji používat pouze držitel karty. Karta je uznávána v MHD Orlová. Platnost čipové karty se při ověřování omezí na jeden rok ode dne vzniku nároku na bezplatnou přepravu. Po uplynutí této doby je nutno nárok na bezplatnou přepravu znovu u dopravce uplatnit.

Tato karta platí na linkách MHD Orlová č. 501-505 a na těchto příměstských linkách:
870534 Karviná-Orlová a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Doubrava, Špluchov
- Karviná, Jánská;
870551 Orlová-Petřvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Petřvald,Březiny;
870553 Orlová-Rychvald-Ostrava a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN – Rychvald,zámek,
870558 Orlová-Petřvald-Bohumín a zpět
v úseku zastávek: Orlová,Lutyně,AN –Petřvald,Březiny.

Plné znění Tarifních a přepravních podmínek platných v MHD Orlová je k dispozici na stránkách:
http://www.3csad.cz/mhd-orlova/tarifni-podminky/
Dobrý den Můžu se zeptat jaké jste přijali opatření? Děkuji „Městský úřad Orlová se při výkonu sociálně-právní ochrany nezletilého Vojtěcha dopustil pochybení, jež spočívají v poměrně pasivním postoji při řešení neurovnaných vztahů mezi matkou a synem, v nevyužití všech přiměřených prostředků směřujících k respektování práv matky a syna,“ napsala ochránkyně lidských práv. http://www.novinky.cz/domaci/394306-babicka-si-vymyslela-ze-dcera-tyra-vnuka-a-sebrala-ji-ho.html

Jiří Schuster

Dobrý den,
celý případ je trošku jinak, než je uvedeno v článku. Paní redaktorka měla pro objektivitu požádat o vyjádření i druhou stranu, tedy odbor sociální a zdravotní MěÚ Orlová. Je to velmi složitý a citlivý případ a rozhodně zde nedochází k žádnému porušování zákona. Nález ombudsmanky, který je v článku citován - toto "vyjádření" je v článku použito z odpovědi ombudsmanky na základě stížnosti matky na postup OSPOD v minulém roce, který je ovšem vytržen z celého kontextu.
Proč MP pokutuje řidiče,čekající cca pět minut ani ne na nástup kolegy při dopravě do práce (aby uvolnili místo k parkování čekajícímu vozidlu) u Nového gymnázia i když to není za tou značkou "zákaz vjezdu"?A při nějakých sportovních akcích tam stává množství vozidel dlouhou dobu a ta tam jistojistě nemají povolené parkování a nic se neděje.Důvod MP:"Ničí se dležba a občané si stěžují".Mám tomu rozumnět tak,že vozidla "domácích" při stání cca 5 minut tuto zámkovou dlažbu ničí a vozidla "přezpolních" při dlouhodobém stání ne? Také jste mi ještě neodpověděli na dotaz stran vyhrazeného placeného parkování,které se neposkytuje od r.2000 a pořád ho po městě vidím i když to není parkování pro invalidy.Žádná parkovací VIP místa snad zavedena v interních předpisech města nejsou,či snad ano?

Victor

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala městské policii a odboru dopravy. Jejich stanoviska zveřejníme.
S pozdravem
Nataša Cibulková

Odpovídá Mgr. Roman Galia, velitel městské policie:
Není sice uvedeno konkrétní místo, ale mohu uvést, že v případě porušení zákona je strážník povinen konat, zejména jde-li o případy, kdy nám je věc oznamována, popř. z vlastní iniciativy nebo přesněji, z úřední povinnosti. Není v silách městské policie vyřešit kompletně statickou dopravu ve městě. Jsou dny, kdy se soustředíme na konkrétní místa, a to dle závažnosti a vyhodnocení dopravních rizik.

Odpovídá odbor dopravy:
Městský úřad Orlová, odbor dopravy, silniční správní úřad, sděluje, že v měsíci září 2000 bylo Radou města Orlové, s přihlédnutím na územní možnosti parkovacích ploch v sídlištních částech města rozhodnuto o pozastavení povolování nových placených vyhrazených parkovacích míst občanům, s možnou výjimkou pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P (tito musí splňovat určité zásady pro poskytování těchto vyhrazených parkovacích míst). Rada města nerozhodla o zrušení stávajících vyhrazených parkovacích míst, která byla před tímto obdobím občanům vyhrazena. Tito občané města plní dle příslušné obecně závazné vyhlášky města svou každoroční ohlašovací povinnost poplatníka za užívání veřejného prostranství - vyhrazení parkovacího místa, a platí stanovený poplatek. V těchto případech se v rámci údržby obnovuje svislé i vodorovné dopravní značení. V případě neplnění výše uvedených povinností – např. změna bydliště, úmrtí poplatníka, je toto vyhrazená místo zrušeno.
Jestliže tazatel je obeznámen s konkrétním případem, může se obrátit přímo na odbor dopravy, silniční správní úřad, kdy následně bude tento podnět prošetřen.
S pozdravem

Bc. Věra Górecká
silniční správní úřad
Odbor dopravy
dobry den potřebuji vyřešit situaci komunalni odpady v městě orlova lutyně jestli mužete byt tak laskavy ozvat se mi na telefony čislo nebo na emaily děkuji pozdravem doležalova

simona doležalova

Dobrý den,
pokud potřebujete řešit záležitosti ohledně komunálního odpadu, pak volejte na tel.č.: 596 581 323, případně pište na e-mail: jana.fojtova@muor.cz
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda byla městem vydaná obecně závazná vyhláška dle § 24/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pokud ano, na koho se v této věci mohu obrátit. Děkuji. Zdeněk Brevčinský

Zdeněk Brevčinský

Dobrý den

Obecně závazná vyhláška města Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, dle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, byla schválena na včerejším zastupitelstvu města. Účinná bude ale až 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce úřadu.

Na koho se máte obrátit, je těžší říct, záleží totiž v jaké konkrétní věci. Vyhlášku připravoval odbor životního prostředí, její dodržování kontroluje policie, případné její porušení bude řešit oddělení přestupků. Máte-li další dotazy, volejte nejlépe na tel. 596 581 723 - Olšarová.
Dobrý den, vzhledem k čím dál častějším návštěvám policistů v ulici Ke Studánce z důvodu chybného parkování by mě zajímalo zda-li se město chystá tuto situaci nějak řešit nebo bude jen rýžovat na pokutách. Většina aut, které dostaly botičku nijak nepřekáželi jiným vozům nebo chodcům. Kde tedy mají parkovat? Děkuji za odpověď

Eva

Dobrý den,
o vyjádření jsem požádala odbor dopravy. Stanovisko zveřejním.
Děkuji za pochopení
Nataša Cibulková
Dobrý den, prosím o sdělení bližších informací k procesu vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu v obci Petřvald, zejm. zda se vynětí týká celého pozemku nebo jen zastavěné plochy domu, příp. zpevněných ploch apod., jakým způsobem se o toto žádá a jaké finanční náklady si to vyžaduje. Dále, zda o toto mohu žádat již ve fázi, kdy mám v ruce kupní smlouvu a již probíhá proces vkladu na KÚ Karviná. Děkuji, příjemný den Malysz

David Malysz

Odpovídá Ing. Renata Olšarová z odboru životního prostředí:

Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu se odnímají plochy zastavěné a zpevněné. Žádat je možno ve fázi zpracovaného projektu stavby - bez ohledu na vlastnictví pozemku: pokud žadatel ještě není vlastník, přiloží vyjádření vlastníka. Souhlas k odnětí půdy se vydává v rámci koordinovaného závazného stanoviska pro konkrétní stavbu (tiskopis žádosti přikládám) nebo samostatně rozhodnutím (záleží na navazujícím stavebním řízení).
Výše odvodů se určuje převážně podle bonity půdy, výpočet je jedním z podkladů žádosti.
Když zavoláte a uvedete parcelu a druh stavby, mohu Vám odpovědět konkrétněji - tel.: 596 581 723.
Dobrý den, chci se zeptat ohledně "kotlíkové dotace". Na seznamu spolufinancujících obcí jsem vyčetl,že máte k dispozici prostředky na dotace ohledně kotlíkové dotace. Kde můžu zažádat o dotaci z Vaší strany na realizaci vytápění a jak by vypadal příspěvěk ? Děkuji za odpověď Aleš Mourek

Aleš Mourek

Dobrý den,

Obec Orlová se zavazuje poskytnout částku ve výši 10 % způsobilých výdajů, celkově však maximálně do výše 200 000 Kč na rok 2016.
Žádosti o „kotlíkové dotace“ jsou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou) v období od 1. února do 29. dubna 2016.
Formulář žádosti o dotaci na výměnu kotle a veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách www.lokalni-topeniste.cz.

Ing. Lucie Komínková, odbor životního prostředí

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30