Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den Mám dotaz ohledně parkovani v ul. Masarykova třída..není označeno kde parkovat(při napruhovani parkování pribude denně i 5-8 míst) ,díry po zimne už jsou víc než hluboké..Kdy se bude vše dávat do pojízdného stavu?

Bednarik

Dobrý den,
děkuji za Váš dotaz, požádala jsem o vyjádření odbor dopravy a OSMM. Jejich stanovisko zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková
Za prve zkopirováné odkazy p.Kuči moc nesvědčí o zájmu lidi v dané oblasti.Dále nejen 5 etapa ,ale i část u benzinky Shel a ul.Vnitřní na tom nejsou dobře a auta namačkána jsou kolikrát odřena manipulaci auta v malém prostoru,kde celou část hlídá jedna kamera která slídí jednou tam a podruhé tam ve výšce 30m kde už za setmění nepozná oč jde..Bude se i tam něco dělat nebo jen psát

Doffek Jaroslav

Dobrý den, vůbec se tady nejedná o nezájem starosty o problémy dané lokality, ale o fakt, že na stejný dotaz obvykle existuje jedna odpověď, jedno stanovisko.Nelze na stejný dotaz, byť od různých autorů, odpovídat různě, proto vždy stejná odpověď. K problematice části u benzínky a na ulici Vnitřní ověřím fakta a zveřejním.
Děkuji za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem Nataša Cibulková


Odpovídá vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Martina SZOTKOWSKÁ:

Město Orlová má zpracované projektové dokumentace na nová parkovací stání na ul. Masarykova čp. 1016 -1020 a čp. 1005-1015, ul. Ke Studánce čp. 1031-1032, ul. Zátiší čp. 1021-1025 a projektovou dokumentaci rekonstrukce parkoviště a chodníku vč. odvodnění za DKMO u čp. 871-873.
Bez realizace již připravených akcí není zpracování dalších projektových dokumentací na parkovací místa v současné době možné. Stavební povolení mají omezenou platnost. Samozřejmě si město uvědomuje problémy a potřeby parkování na ul. Na Stuchlíkovci. Vzhledem k délkám přípravy a realizace investičních akcí není vybudování nových parkovacích míst v této lokalitě otázkou nejbližších dvou let.
Dobrý den Prosím kdy pŕesně bude zveřejněn program Dne města Orlová a Dne dětí? děkuji. :)

Korbsa

Dobrý den,
program na Dny města a Den dětí se zatím pečlivě připravuje a dolaďuje. Ve chvíli, kdy bude známa jeho definitivní podoba, bude zveřejněn na webových stránkách města a v městských novinách.
S pozdravem
Nataša CIbulková
Dobrý podvečer,můžete mi vzdělit zda senior taxi je i pro občany ZTP? Zda mne odveze do Ostravy Na Hornickou polikliniku ? Jsem po operaci nadaru ns mozku a pobiram příspěvek na péči. Přechodné bydlim NS Masarykově tř.v Orlové ,trvale v Ostravě Porubě. Nebude problém? Děkuji za zodpovězeni dotazu. Popř.prosím o kontakt.Šmaterová

Sylva Šmaterová

Dobrý den,
Senior taxi je určeno pro seniory a pro osoby ZTP, takže by neměl být problém. Kdyby se problém přece jen objevil, ozvěte se.
S pozdravem Nataša Cibulková
Zdravím, chtěla bych se zeptat, proč byly pokáceny všechny stromy a keře naměstě u pošty.

Pavla

Dobrý den,
počátkem letošního roku jsme veřejnost informovali všemi dostupnými prostředky (městské noviny, webové stránky, Deník, TV Polar i Český rozhlas) o nezbytném kácení stromů v centru města.

Orlová se intenzivně připravuje na rekonstrukci náměstí v rámci projektu Humanizace a revitalizace centra Orlové-Lutyně. „V rámci projektu bude
provedena kompletní přestavba centra města, výstavba podzemních garáží, výstavba polyfunkčního domu a revitalizace dalších ploch,“ upřesňuje starosta města Ing. Tomáš Kuča.
Součástí revitalizace centra jsou však i vegetační úpravy. Vzhledem k tomu, že rozsah stavby bude značný, vyžaduje i kácení stromů a skupin keřových porostů, které jsou v kolizi s budoucí výstavbou. Kácení bylo zahájeno koncem ledna a ukončeno nejpozději v půli března. V současné době se kácelo 41 stromů a 9 keřových porostů. Převážná část stromů má podle odborníků zhoršený zdravotní stav a vykazuje poškození.
Podstatné ale je, že se v projektu počítá s náhradní výsadbou. Celkem by mělo být vysazeno 80 stromů a bezmála 8 tisíc keřů. Vegetační úpravy proběhnou na hlavním náměstí, které bude zdobit 22 stromů a 865 keřů, zbývající stromy a keře budou vysazeny na náměstí před úřadem a kulturním domem a následně i v městském parku.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Chtěl bych se zeptat, z jakých důvodů nebyla přidělena dotace na sport jednomu z nejstarších spolků na území města. který letos oslaví své 108 výročí založení a V rozhodnutí rady je pouze uvedeno, že dotace nebyla přidělena, zápis sportovní komise nemohu najít. Za sdělení důvodu děkuji.Petr Bernatík, tajemník TJ SLOVAN Orlová

Petr Bernatík

Dobrý den,

usnesením Rady města Orlové č. 900/23 spolku Tělovýchovná jednota Slovan Orlová, IČ: 48005215, nebyla schválená žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z důvodu nesplnění kritérií dotačního programu č. 4/2016 – Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců, bodu 5. Kritéria pro přiznání dotace, písm. a) Základní pravidla, odrážky druhé: „mít aktivní členskou základnu minimálně z 50 % s trvalým bydlištěm ve městě Orlová“, kdy dotčený spolek vykazuje pouze 4 % aktivních členů působící v klubu (1 sportovec).

Po řádném ukončení dotačního programu bude statuárnímu zástupci Tělovýchovná jednota Slovan Orlová zaslána písemná oficiální odpověď včetně odůvodnění nevyhovění žádosti.

V případě jakýchkoli dotazů ke sportovní oblasti ve městě Orlová se neváhejte obrátit na odpovědného pracovníka odboru školství, kultury a sportu Ing. Michala Kozáka – michal.kozak@muor.cz, tel.: 596 581 360.

Ing. Michal Kozák, OŠKS
Dobrý den, ohledně parkování na V.etapě. Mohu vědět proč vysoce nákladový parkovací dům (na něž není dostatek financí) na ulici Dětmarovická - nestačilo by jen zavezení té obrovské doliny a vybudování normálního parkoviště?Nemyslím si totiž, že je parkovací dům vůbec rentabilní co se obsazenosti (vzhledem k poplatkům v něm) i do budoucna týká. Mladé rodiny pokud se sem vůbec nastěhují (utíkají spíš jinam!)budou mít sotva na nájem a provoz auta (pokud si ho pořídí). Prosím o nezkopírovanou odpověď, viz.dotazy níže. Předem děkuji Tomečková

Ivana Tomečková

Dobrý den,
o efektivnosti a nákladnosti "zavezení doliny" lze polemizovat. Část pozemků není ve vlastnictví města Orlové a z velké části se jedná o lesní pozemky, kde podobné stavby nejsou možné. Z urbanistického hlediska bohužel parkovací domy budou jedinou možnou alternativou parkování ve městě, protože není možné nekonečné zabírání veřejných prostor parkovacími místy. Proti dalším parkovacím místům protestují nejen ekologové, ale také samotní občané přilehlých domů. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný a budoucí koncepce parkování bude pravděpodobně muset počítat nejen s určitým zpoplatněním parkování, budováním parkovacích domů, ale také se zavedením služeb sdílení aut, podpory hromadné dopravy apod. S narůstajícím počtem aut musí tento problém řešit všechna města.
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Děkuji za zodpovězený dotaz ohledně revitalizace staré části Orlová..Není to však pro mě uspokojivá odpověd..Vím že nic nelze dělat ze dne na den,,ale nedovedu pochopit,když byly vypracovány plány a soutěž adresně na tuto část města,,nedávno se uváděla ve sdělovacích prostředcich revitalizace parku která by měla začít na jaře tohoto roku,,mluví se o tom už tolik let a stále se nic neděje..Je pro mě nepochopitelné,proč to lze v jiných oblastech a obcích,ale zrovna Orlová,která je zasažena ted nejvíc,tak na tu peníze nezbudou..Již zminovaná Stonava a Bohumín byly na tom obdobně a finance se prostě našly.Vlakotramvaj,revitalizace,zalidnění,zpětné vybudování,ztraceného centra,toto vše už mělo být dávno v pohybu.Nevěřím tomu ,že to nelze..To by to nesmělo jít vubec nikde,,ale jak je vidět,jinde to prostě jde..Ikdyž pomalu ,,ale jde...

Daniel Kučera

Odpovídá Ing. Martina SZOTKOWSKÁ z odboru rozvoje a investic:

V rámci rozpočtu je prioritou zabezpečení chodu města, poskytování základních služeb a údržba majetku města. Na významné investice a strategické projekty již nezbývají dostatečné finanční prostředky, z čehož vyplývá, že bez dotační podpory není město Orlová schopno realizovat velké strategické projekty.
V rámci realizace revitalizace lesoparku město neobdrželo podporu ze Státního fondu životního prostředí a je nuceno hledat jiné finanční zdroje. Tato skutečnost posunula termín realizace projektu.
Ministerstvo financí v současné době dotuje rekonstrukci náměstí a je pochopitelné, že do dokončení této stavby není financování dalších projektů v Orlové pro ministerstvo prioritou.
V posledních letech se v rámci města investovaly nemalé finanční prostředky, které jsou vidět na každém kroku.
Vámi preferované projekty jako je vlakotramvaj, revitalizace lesoparku nebo zpětné vybudování ztraceného centra nemusí být prioritou pro ostatní občany, které trápí např. parkování, koupaliště, vybavení škol nebo veřejného osvětlení.
Město Orlová bude připravovat nový strategický plán, který by měl reagovat právě na podněty veřejnosti.
Dobrý den,říká se,že MěNV nemněl peníze na parkování u cukrárny a vzniklá petice pochází z MěNV kde jsou inicijatoři teto petice.Kolik podpisu je z V.etapy.Je tato petice veřejně dostupná.Kolik podpisu je MěNV ?

Waltrys

Dobrý den,
požádala jsem právní odbor o informaci ohledně petice proti vybudování parkovacího objektu na V. etapě a o kontrolu počtu podpisů ze strany města. Informaci zveřejním.
S pozdravem Nataša Cibulková

Odpovídá Lenka Richterová z právního odboru:
S ohledem na skutečnost, že se předmětná petice nachází již v archívu MěÚ Orlová, bude tento dotaz zodpovězen v pozdějším termínu. Děkujeme za pochopení.
dobrý den. měla bych jen dotaz..je třeba odevzdat starý pas,nebo se nemusí?pokud platnost skončila už dávno,platí se něco?děkuji za info.

Katka

Dobrý den,
ano, starý pas se odevzdává.
S pozdravem Nataša Cibulková

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30