DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


10.3.2023, 9:24, Martin

Dobrý den, protože mi nikdo neodpověděl na můj první dotaz, zeptám se znovu a trochu jinak. Je možné odkládat odpad vedle kontejnerů na tříděný odpad a hyzdit tak okolí? Předpokládám, že ne. Jak se proti tomu bránit? Děkuji.

Dobrý den,
omlouvám se, že jsme nestihli ihned zareagovat na Váš první dotaz. Tímto odpovídáme na oba dva dotazy najednou.
Ohledně nepořádku u kontejnerových stání se můžete obrátit na e-mail denisa.nitschova@muor.cz. Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění, o které kontejnerové stání se jedná.
S pozdravem
OSMHS9.3.2023, 15:39, Dagmar Ruislova

Zdravím,nemůžu najít orlovský expres ze soboty,naposledy je 25.2.,dekuji

Dobrý den,
od 1.3.2023 skončilo 14 minutové vysílání pořadu Orlovské noviny, které byla vysíláno na televizní stanici LTV-Plus. Místo něho teď můžete nově zhlédnout aktuální reportáže každý den. Najdete je na YouTube kanále iTVO, na facebookové stránce iTVO a také budou umístěny ve videogalerii na webu města.

S pozdravem
KS9.3.2023, 6:19, Peter

Rád by sa opýtal kompetentných v mestskej polícii ,kde majú ľudia parkovať ?keď tak veselo rozdávame pokuty či Vám to není akože blbé ?Kde majú ľudia parkovať napríklad ulica F.S.Tůmy to už neviete trozka súdne rozlíšiť ,a troška mať pochopenie ,ďakujem

Dobrý den,
parkovat (stát) na ul. F.S.Tůmy lze pouze na místech označených jako parkoviště, jelikož jde o obytnou zónu. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Viz zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
S pozdravem
MP8.3.2023, 14:24, Hana

Mě a mé spoluobčany zajímá z jakého důvodu se pokácelo po sídlišti zde v Lutyni tolik vzrostlých stromů, jehličnanů i listnáčů ? Podle zbylých pařezů se zjevně nejedná o prohnilé stromy, provozu rovněž desetiletí nebránily. Výsadbu nových stromů a keřů jsme nezaznamenali, přitom okres Karviná patří k nejprašnějším regionům v ČR !

Dobrý den,
velice děkuji za Váš podnět ke kterému Vám sdělujeme, že z Vašeho dotazu není patrné o které konkrétní stromy se jedná. V měsíci únoru 2023 byly na území města pokácené stromy, na které bylo vydáno rozhodnutí odboru životního prostředí o povolení ke kácení stromů. Tyto stromy byly vytipované během vegetačního období. Ve většině případů se jedná o stromy suché, se sníženou vitalitou a jasany, které v posledních letech intenzivně chřadnou a odumírají vlivem choroby Chalara fraxinea.
S pozdravem

OSMHS6.3.2023, 13:03, Pavel Novák

Opakovaně se ptáme a zas jsme nedostali od představitelů Měú odpověď. Kdo povolil automat na 5.etapě na prodej konopí. To je povoleno hned , ale hřiště pro dětí v nedohlednu , zavřeno už víc jak rok a další i když jsou prostory ve dvorcích se nepostaví. Raději mít v Orlové feťáky než vidět si hrát dětí.

Dobrý den,
k Vašemu dotazu sdělujeme, že město Orlová není vlastníkem uvedené budovy, ale je v rukou soukromého vlastníka. Povolování automatů není v kompetenci živnostenského úřadu města Orlová, ani nemáme možnost do procesu povolování a následného provozu automatů zasahovat.
S pozdravem
KS2.3.2023, 18:10, Natálie Pokludová

Dobrý den, chtěla bych vědět datum, kdy se konečně otevře parkoviště na ulici Osvobození před domem č. 872??? Termín do 21.2. nebyl očividně dodržen a konečně bysme rádi po půlročním čekání na opravu tak malého parkoviště, parkovali před domem a netahali se s věcmi i více než kilometr. Je to doopravdy ostuda města Orlové, že si neumí ohlídat a dle plánu zrealizovat tak obyčejný projekt...

Dobrý den,
oficiální otevření uvedeného parkoviště je možné až po jeho kolaudaci. Termín stavby dle smlouvy a uzavřených dodatků byl samozřejmě dodržen. Jedná se o komplexní revitalizaci vnitrobloku za DKMO, v rámci které bylo provedeno kompletně nové parkoviště, chodníky, komunikace, odvodnění, veřejné osvětlení apod. Součástí byly také přeložky, kontejnerové stání nebo nový mobiliář. Ke dni 1.3.2023 bylo dílo ukončeno, převzato. Nyní probíhá vyklízení staveniště a odstraňování drobných vad a nedodělků. Ty budou odstraněny do konce měsíce dubna. Jedním z nedodělků je např. dosadba keřů a celkové zatravnění. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a zapsání stavby do katastru nemovitostí proběhne kolaudace stavby. Kolaudace stavby ale není součástí díla a je v gesci investora.

ORI28.2.2023, 13:00, Eva

Dobrý den,chci se zeptat kdy bude pokračovat rekonstrukce chodníku na ulici na Výsluní, chodník už je opravdu v žalostném stavu.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
oprava chodníku na ul. Na Výsluní není v harmonogramu oprav komunikací a chodníků na rok 2023. Chodníků ve špatném technickém stavu je na území města Orlová více a není ve finančních možnostech města opravit všechny najednou. Opravujeme postupně každým rokem tolik komunikací a chodníků, kolik toho rozpočet města dovolí.
S pozdravem OSMHS26.2.2023, 14:51, Hana

Dobrý den do kdy mám zaplatit psa na rok 2023?Děkuji

Dobrý den,
poplatek ze psů je splatný do 31.05.2023.
S pozdravem
Právní odbor23.2.2023, 19:41, Petr V.

Dobrý den před několika měsíci byla přesunuta velká klouzačka z orlího kaňonu do lesoparku. Už to jsme špatně nesli. Teď čekáme kdy ji půjde použít, protože je tam všude bláto. Blíží se jarní prázdniny... Moc nechápu, když dětem přemístili klouzačku , proč tam nenasypali aspoň multikáru štěpky ať se můžou klouzat ? Demontáž , montáž a přeprava ocelové klouzačky stála určitě mnohem více, než trochu štěpky ... Děkuji za odpověď

Dobrý den,

dřevní štěpka bude pod skluzavku samozřejmě doplněna. Skluzavka byla z Orlího kaňonu do lesoparku přesunuta na sklonku minulého roku. Dětská hřiště na území města Orlová jsou v provozu od 1. dubna do 31. října běžného kalendářní roku. Mimo toto období je na hřištích prováděna údržba, nutné opravy a také doplnění dopadových ploch. Užívání dětských hřišť mimo provozní období je na zvážení rodičů.

S pozdravem OSMHS23.2.2023, 8:48, Kuzníková Jaroslava

Dobrý den.Obracím se s požadavkem na zhodnocení situace a ev. řešení vzniklého problému.Na ulici 17.listopadu v místě RD č.p.297,494,286,416 je podél cesty příkop, který odvádí vodu stékající ze silnice. Z něho je pak na konci voda odváděna výpustí pod cestou.Protože je problém s parkováním na V.etapě, parkují vozidla na této cestě a krajnici, která je neustále zatlačována do příkopu a tím je bráněno správnému odtoku vody. Nechtěli bychom se dočkat problému, který již v r. 2022 ev. 2021 hlásili p. Třaska a Kozubek , kteří bydlí od RD 416 výše.Ti mají na příjezdové cestě rybník při každém větším dešti, protože při stavbě chodníku zrušila stavební firma v tomto místě příkop a voda ze silnice a chodníku nemá kam odtékat. Děkuji za zpětnou informaci, zda se tyto problémy budou nějak řešeny.Kuzníková

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Odpovědné odbory prověří situaci přímo na místě.
S pozdravem
KS22.2.2023, 17:58, drobková

kdo vlastní budovu zvláštní školy na polní? děkuji za odpověď, Drob.

Dobrý den,
budova bývalé zvláštní školy není v majetku města, ale v rukou soukromého vlastníka.
S pozdravem
KS22.2.2023, 8:41, Dagmar Petrova

Dobrý den,do konce roku 2022 měla být nově opravena ulice Nad Vlečkou.Nenašla jsem nikde zminku o rekonstrukci ani jiné související sdělení .Kde najdu informaci, zda se bude tato ulice opravovat?

Dobrý den,

komunikace na ul. Nad Vlečkou se v roce 2022 neopravovala z důvodu nedostatku finančních prostředků. Figuruje v harmonogramu oprav komunikací na rok 2023 a měla by být také letos opravena.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy20.2.2023, 11:57, Naďa

Dobrý den, bydlíme na ulici Na Stuchlíkovci a už dva krát jsme si všimli strážníků městské policie s kamerou, jak natáčejí ulice kolem vchodů a parkujici auta. Chtěla bych se zeptat z jakého důvodu. Děkuji

Dobrý den,

Městská policie Orlová provádí v daném případě monitoring, týkající se statické dopravy v městě Orlová.
S pozdravem

Městská policie Orlová20.2.2023, 6:54, Halaszová

Dobrý den,prosím vás o sdělení věku dítěte ,kdy je nutnost platit za komunální odpad.

Dobrý den,

dle aktuálně platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jsou od placení poplatku osvobozeny děti do 3 let. V případě nejasností je vhodné, aby se zákonný zástupce informoval na oddělení místních poplatků. V okamžiku zahájení poplatkové povinnosti je zaslána na jméno dítěte a adresu složenka s výší poplatku, která uvědomí zákonné zástupce o tom, že dítěti skončilo období osvobození od poplatku a je za něj zákonný zástupce povinen hradit.

Právní odbor19.2.2023, 21:35, Filip Adm

Dobrý den, mám velkou prosbu. Ze záhadných důvodů zmizel horní kryt na veřejném osvětlení na ul. Výsluní. Bydlíme v horním patře máme v oknu rolety i žaluzie, ale osvětlení ve večerních hodinách poměrně silně osvětluje okolní domy, máme malé děti, proto bych se chtěl zeptat jestli by se s tím nedalo něco udělat.. V případě upřesnění o kterou lampu se jedná mě kontaktujte.. díky moc za info. přeji hezký večer. F.Adam.

Dobrý den,

dané svítidlo na ulici Na Výsluní s označením 55|14 bylo pro poškození opravováno, byl tedy dočasně demontován i kryt. Náprava byla sjednána smluvním správcem v rámci rutinních prohlídek fyzického stavu zařízení soustavy veřejného osvětlení.

S pozdravem
OSMHS