DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


24.3.2023, 10:27, Karin

Dobrý den. Souhlasila bych z větším prostorem psího hřiště.

Dobrý den,
svůj návrh v rámci participativního rozpočtu zašlete na jeho koordinátorku, kterou je paní Dominika Ganovská (dominika.ganovska@muor.cz).
S pozdravem
KS23.3.2023, 10:41, Zuzana

Tak jsem dnes koukala, že se v prostoru Dolni Kopaniny staví asi solární panely. A vy jste říkaly že se tam nic nestavi.

Dobrý den,
ptala jste se totiž na dvě věci dohromady, Dolní kopaniny, ul. Hraniční jsou skutečně terénní úpravy, tj. využití území ("záměr" - nestavebního charakteru), jak jsem uvedli minule. Na cit. pozemcích (a dalších), v blízkosti shora uvedeného, pak probíhá "stavba" fotovoltaické elektrárny společnosti AGRO PV3 s.r.o. Brno a jde o lokalitu Dombrovec. Obě akce byly loni řádně povoleny, u obou bylo město Orlová účastníkem řízení (tj. povolení, vč. situací jsou k dispozici rovněž u OSMHS).
S pozdravem
OVŽP23.3.2023, 9:47, Jadwiga Pochylová

Dobrý den, můžete napsat číslo účtu na který poslat poplatek za psa, abych ne musela na pokladnu? Na strankach Orlové jsem nedohledala.

Dobrý den,
číslo účtu na který můžete posílat poplatky za psa je 107216397/0300. Budete ale muset uvést variabilní symbol podle kterého Vaší platbu přiřadíme. Proto prosím kontaktujte Ing. Michaelu Krulovou, která má tyto věci na starosti (michaela.krulova@muor.cz nebo tel. číslo 596 581 218). Vždy budete muset uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
S pozdravem
KS21.3.2023, 12:00, Ela

Dobrý den. Po rekonstrukci parkovacích míst na ulici F.S.Tůmy je zúžená silnice před vchodem 1208 směrem do sídliště. Na pravé straně jsou parkovací místa, silnice je do mírné zatáčky. Dochází k situacím, že řidiči jedoucí do sídliště nevidí protijedoucí auto ze sídliště. Jeden z řidičů musí couvnout...., a když je více aut za sebou je situace nepřehledná. Co na to odbor dopravy. Dotaz je, kdo z řidičů musí uvolnit průjezd ( ten, který vjíždí do sídliště, nebo který vyjíždí). Před úpravou stání se dalo projet oběma směry.

Dobrý den,
dát přednost a tím umožnit průjezd v místě, kde se vozidla nemohou bezpečně vyhnout, musí ten řidič, na jehož straně je překážka, v tomto případě řidič, jedoucí od OD Billa. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné (§ 20 zák. č.361/2000 Sb.). Dopravní situace bude prověřena na nejbližším místním šetření za účasti dopravního inspektora PČR, Dopravního inspektorátu Karviná.
S pozdravem
odbor dopravy"21.3.2023, 8:32, Marie Hrádková

Dobrý den, mám doplňkový dotaz k dotazu od Pavla Nováka ze dne . 3. 2023, kde píšete, že město nemůže zasáhnout, protože budova Orla mu nepatří. Kdo tedy může zasáhnout a jak v tomto případě postupovat? Není v tomto případě porušen nějaký zákon? Třeba o propagaci a šíření drog? Vždyť je to hrozné a proč před tím město zavírá oči?

Dobrý den,
v této věci byly dle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedeny úkony předcházející kontrole týkající se dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a rovněž byl předán podnět České obchodní inspekci, Inspektorátu Ostrava k přijetí vlastních opatření. V záležitosti právní úpravy prodeje konopných produktů ve vztahu k zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek si živnostenský úřad navíc vyžádal stanovisko Odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na jehož podkladě provede další úkony.
S pozdravem
KS
doplnění informace k 31.3.2023:
Dne 30. 03. 2023 obdržel živnostenský úřad MěÚ Orlová od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyjádření ve věci právní úpravy prodeje konopných produktů (tzv. psychomodulačních látek) ve vztahu k zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V této věci si Krajský úřad MS kraje vyžádal stanovisko Odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, které sdělilo, že vzhledem k neexistující právní úpravě prodeje tohoto typu výrobků je mohou prodejci v současné době prodávat legálně a nelze je zatím postihnou, neboť se nejedná o právně regulované látky.
Problematika psychomodulačních látek bude řešena v připravované právní úpravě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů včetně zákona o ochraně zdraví, kdy teprve po nabytí jejich účinnosti dojde k regulaci výroby, distribuce a prodeje psychomodulačních látek.
Závěrem MPO sděluje, že tedy bude nutné vyčkat na novelu zákona, příp. novou právní úpravy, která by řešila uvedenou problematiku.“
S pozdravem
OVVŽÚ21.3.2023, 4:59, Terezie Dörrerová

Dobrý den; chtěla bych se zeptat, kdy se začne s úklidem chodníků a travnatých ploch - nejen po zimním posypu - na okrajích chodníků je vrstva tlejícího listí, části opadaných větviček a různé kamínky ze zimního posypu (při větru zvyšují už tak vysokou prašnost, ničí obuv), na travnatých plochách je stále vrstva spadaného listí z podzimu. Jedná se o každoroční problém, úklid se provádí až kolem dubna - vždy je k tomu "vysvětlení ", že je nyní firma sjednána na zimní údržbu (posyp), takže nemůže provádět úklid, který je v danou chvíli aktuální. Bude tomu tak i letos, nebo je již firma i smlouva flexibilbější a reagujicí na aktuální situaci? Jedná se o chodníky Kpt.Jaroše, Mládí, U Centrumu, Vnitřní, Osvobození .... (další ulice by jistě přidali občané podle míst, kde se pohybují oni). Děkuji za odpověď

Dobrý den,
čištění chodníků probíhá od 9.března. Práce začaly bezprostředně poté, co bylo možno, s určitou mírou pravděpodobnosti, předpokládat ukončení spadu sněhu a ustálení denních teplot nad bodem mrazu. Stejně tak nelze provádět čištění v silném nebo dlouhotrvajícím dešti. Je neefektivní provádět čištění a následně opět krýt chodníky posypem. Ve městě je více než 30 kilometrů chodníků, řada parkovišť a více než 60 km silnic, které je zapotřebí vyčistit a proto práce postupují dle harmonogramu, který se upravuje dle aktuální povětrnostní situace. Z důvodu snížení prašnosti je zapotřebí vyčistit především komunikace a parkoviště, u kterých se jedná o mnohem větší plochy. Tyto práce budou započaty 3.dubna a proto věříme, že občané a především řidiči budou respektovat přechodné dopravní značení a urychlí a zefektivní tak celý proces údržby komunikací.
Co se týká travnatých ploch a zeleně, dle sdělení firmy bude v termínu od 10. 4. 2023 započato první čištění zeleně, v případě vyššího výskytu listí bude proveden také jeho sběr.
S pozdravem
OSMHS20.3.2023, 13:44, Ivana Ježová

20.3.2023.Dobrý den,mužů se zeptat proč se na ulici Adamusova kácí vzrostlé smrky? Ničemu nepřekáží...rostli tady 33 let...copak už nikdo normálně neuvažuje?..

Dobrý den,
tyto stromy musely být pokáceny z důvodu zahájení rekonstrukce kabelových rozvodů elektrického vedení, které se nachází přímo pod těmito stromy. Jednalo se o plánované a povolené kácení.
S pozdravem
OSMHS18.3.2023, 4:56, Radislav Antoszyk

Dobrý den, u přechodu pro chodce u Albertu nově vyrostl nějaký sloup, který zakrývá výhled na světelný semafor. Nevím zda si tuto skutečnost autor tohoto díla uvědomil. Najde se řešení, nebo se bude čekat, až se stane neštěstí?

Dobrý den,
základní návěstidlo řízeného přechodu pro chodce ze strany městského úřadu může být v určitých úhlech z pohledu cyklistů v cyklopruhu zastíněno. Dle norem ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky a ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel právě pro takovéto případy existují i opakovací návěstidla nad středem vozovky. V tomto případě je toto opakovací návěstidlo vždy viditelné. Tato světelná signalizace odpovídá normám a předpisům a byla v tomto stavu předána do majetku města.
S pozdravem
OSMHS17.3.2023, 17:29, Zuzana

Dobrý den, zajímalo by mě, co se staví v prostoru Dolní Kopaniny, na parcelách 2390-2394, 2220-2222, a na 2060. Na ul. Hraniční

Dobrý den,
na uvedených pozemcích (ul. Hraniční, Orlová) a dalších pozemcích v areálu se nestaví nic. Jsou to soukromé pozemky. Dochází zde ke srovnávání poddolovaného terénu pro další podnikatelské záměry v návaznosti na reliéf krajiny. Tyto pozemky dosud ležely ladem. Došlo zde k vyčištění, kácení stromů bez narušení odtokových poměrů. Provádí se návozy stavebních recyklátů, haldoviny, popeloviny a zeminy, vrstvy jsou hutněny pojezdy těžkých vozidel, upravují se svahy a bude provedena náhradní výsadba. V areálu má firma umístěnou drtičku betonu a cihel tzn. stroj, který se stěhuje na místa, kde je třeba drtičku využít. Vše je realizováno a povoleno na základě projektu a předepsaných podkladů.
S pozdravem
OVŽP17.3.2023, 6:10, Štefan Novák

Dobrý den, prosím o informaci kdy budou prořezány a nebo nejlépe pokáceny Kaštany na ulici F. S. Tůmy. Padající kaštany každoročně ničí zaparkována auta. Dále prosím o radu komu na městě hlásit škodu vozidle k proplacení. Děkuji

Dobrý den,
na ul. F.S. Tůmy se vyskytuje ořešák černý (Juglans nigra), nikoliv Jírovec maďal (Kaštan). Dřeviny nevykazují snížení vitality, ani symptomy napadení chorobou nebo škůdcem. Kácení dřevin z důvodu opadu plodů je v rozporu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Opad plodů je přirozený fyziologický projev této dřeviny, který nastává pravidelně každý rok. Pro kácení předmětných dřevin nejsou naplněny zákonné podmínky.
Ořez dřeviny z důvodu tvorby a opadu plodů je neefektivní a zbytečný. Dřevina po ořezech nepřestane plodit. Naopak po provedeném zásahu u řezu ze spících pupenů vyraší množství sekundárních výhonů, kterými dřevina nahrazuje odstraněnou větev a asimilační aparát. Každý řez na dřevině by měl být důvodný, jako je např. stabilizace dřeviny, zdravotní řezy, podjezdné nebo podchozí výšky..... Opad plodů není důvod pro ošetření koruny.
Co se týče hlášení škody na vozidle, obraťte se na Bc.Lenku Oraveczovou, email: lenka.oraveczova@muor.cz a přiložte prosím fotografie poškozeného vozidla.

s pozdravem OSMHS16.3.2023, 9:45, Jurdas

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,proč na nedávno otevřeném parkovišti na ulici Osvobození za kulturním domem ,kde byly na parkovišti umístěny značky P jako parkoviště jsou tyto značky zakryty černými pytly.

Dobrý den,
stavba parkoviště sice byla ke dni 1.3.2023 převzata, ale odstraňují se ještě drobné vady a nedodělky. Proběhne dosadba keřů a celkové zatravnění. Stavba prozatím není zkolaudována a tudíž označení místa jako parkoviště by nyní bylo předčasné.

Děkujeme za pochopení

ORI14.3.2023, 9:33, Jiří Trčka

Před asi 20 lety jsme odkoupili byty do družstevního vlastnictví. Z 12 obyvatel domu koupilo byty 11 . Dvanácty být jsme koupili společně.V roce 2022 byl tento byt prodán.Penize za tento byt byl rozdělen mezi 11 podilníku, kteří původně být zaplatili Musíme platit daň z příjmu? Dík za odpověď.

Dobrý den,
s tímto dotazem se musíte obrátit na vyměřovací oddělení Finančního úřadu - územní pracoviště v Karviné, které Vám dotaz zodpoví.
S pozdravem
KS10.3.2023, 9:24, Martin

Dobrý den, protože mi nikdo neodpověděl na můj první dotaz, zeptám se znovu a trochu jinak. Je možné odkládat odpad vedle kontejnerů na tříděný odpad a hyzdit tak okolí? Předpokládám, že ne. Jak se proti tomu bránit? Děkuji.

Dobrý den,
omlouvám se, že jsme nestihli ihned zareagovat na Váš první dotaz. Tímto odpovídáme na oba dva dotazy najednou.
Ohledně nepořádku u kontejnerových stání se můžete obrátit na e-mail denisa.nitschova@muor.cz. Chtěli bychom Vás požádat o upřesnění, o které kontejnerové stání se jedná.
S pozdravem
OSMHS9.3.2023, 15:39, Dagmar Ruislova

Zdravím,nemůžu najít orlovský expres ze soboty,naposledy je 25.2.,dekuji

Dobrý den,
od 1.3.2023 skončilo 14 minutové vysílání pořadu Orlovské noviny, které byla vysíláno na televizní stanici LTV-Plus. Místo něho teď můžete nově zhlédnout aktuální reportáže každý den. Najdete je na YouTube kanále iTVO, na facebookové stránce iTVO a také budou umístěny ve videogalerii na webu města.

S pozdravem
KS9.3.2023, 6:19, Peter

Rád by sa opýtal kompetentných v mestskej polícii ,kde majú ľudia parkovať ?keď tak veselo rozdávame pokuty či Vám to není akože blbé ?Kde majú ľudia parkovať napríklad ulica F.S.Tůmy to už neviete trozka súdne rozlíšiť ,a troška mať pochopenie ,ďakujem

Dobrý den,
parkovat (stát) na ul. F.S.Tůmy lze pouze na místech označených jako parkoviště, jelikož jde o obytnou zónu. V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Viz zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
S pozdravem
MP