DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


15.2.2024, 20:10, Tomáš

Dobrý den chtěl jsem se zeptat kdy budete opravovat cestu 17 listopadu.Ta cesta je v katastrofálním stavu,vyhnete se jedné díře a hned vyjede do druhé děkuji za odpověď

Dobrý den,
silnice 17. listopadu spadá pod údržbu Správy silnic Moravskoslezského kraje. Budeme informovat o stavu silnice zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje.
S pozdravem
OSMHS14.2.2024, 19:56, Vlastimil

Dobrý den. Už od neděle nesvítí pouliční osvětlení, na Dělící. Romské děti, které nikdo nehlídá, ničí úmyslně kryty na sloupech a to i ve večernich pozdních hodinách. Uvítali by jsme rychlou opravu a častější kontroly, sociálních pracovníků a MP. Děkuji

Dobrý den,
osvětlení v této lokalitě bylo nahlášeno smluvnímu správci veřejného osvětlení k opravě a zajištění bezpečnosti zařízení. V rámci možností budou prováděny častější kontroly.
S pozdravem
OSMHS14.2.2024, 13:42, Hana

Dobrý den, zajímalo by mě i mé okolí z jakého důvodu nebylo nikam vráceno červené orlovské srdce?? Srdce bylo krásné, pochybuji že ho opravujete už několik let. Člověk by se u něho i teď na Valentýna rád vyfotil.. Děkuji, Hana J.

Dobrý den,
červené orlovské srdce bylo dnes nainstalováno na náměstí 28. října.
S pozdravem
KS13.2.2024, 8:59, Lenka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč se zrušily lampy u chodníku, který je mezi hlavní cestou a velkým parkovištěm u orla? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
při pravidelných kontrolách technického stavu světelných míst ve Vámi zmíněné oblasti zjistil dne 29.1. smluvní správce havarijní stav stožáru na 3 světelných místech s čísly 57.14, 57.17 a 57.18. Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku musely být tyto stožáry seříznuty do bezpečného stavu. Světelná místa jsou určena k opravě, ovšem vzhledem k dostupnosti materiálu jehož část má v současné době dodací lhůtu 6 - 7 týdnů, budou však tato místa opravena tedy cca do 8 týdnů. Za toto prodlení se omlouváme.
S pozdravem
OSMHS9.2.2024, 12:34, Marie Hrádková

Dobrý den, navštěvuji místní krytý bazén, a opět jsou stropní panely, asi 13 kusů promáčeny z protékající střechy. Již jednou jsem na to upozornila, bylo to jiném místě, panely vyměněny, ale voda si vždy najde někudy cestu, jak známo. Proto by bylo třeba udělat rekonstrukci střechy, aby bazén mohl zůstat nadále v provozu, když tu už tedy nebudeme mít koupaliště, jak bylo oznámeno současnými zastupiteli. Děkuji.

Dobrý den,
děkujeme za váš zájem. Vedení společnosti SMO, m.a.s. Orlová tuto záležitost řeší. Vzhledem k příznivému počasí na konci roku 2023 již byla opravena část střechy bazénové části. V současné době probíhá výběrové řízení na realizaci opravy další části střešní krytiny.
Samotné stropnice, pokud se nacházejí nad bazénovou vanou, nelze vyměnit ihned. V takovém případě je nutno bazén nejprve vypustit a následně postavit lešení a provést výměnu. Toto je možné realizovat pouze v době odstávky. Odstávka je plánována na měsíc červen tohoto roku. O přesném datu odstávky Vás budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a na našich webových stránkách.
S přátelským pozdravem

Ing. Petr Maciejovský
Provozně technický manažer
SMO, městská akciová společnost Orlová9.2.2024, 10:27, Tkáčikova Šárka

Dobrý den bydlím v panelovém domě Osvobození 830 v posledních letech je situace v přístupu do domu neúnosná z důvodu najíždění a nepovoleného parkování přístup do i z venku je nebezpečný znemožněn příjezd sanitek vozíčkářů hasičů u zadního vchodu je značka stezka chodník pouze pro chodce není vůbec respektována ze strany řidičů osobních vozů na místě s původním klepacem koberců parkují běžné osobní vozidla obtěžují výfukovými plyny z nastartovanych aut hlukem a triskanim dveří, halasnou hudbou a řvaním. Popelářem ztěžují vyprazdňování kontejnerů a mohla bych pokračovat dál. Navíc jsem si všimla že jediná bariéra snižující prach a hluk a zápach z odpadků vzrostlá bříza je označená značka pro zkrácení. Apeluji proto na město Orlová aby byla vyřešena tato tristní situace především u zadního vchodu do jmenovaného bytového domu a to především přijetím a realizací účinných opatření k zabránění najíždění a parkování osobních aut a zachování zeleně a nejlépe k osazení nového ozelenění. Rovněž si stěžují na nevychované zákazníky prodejen v objektu durcak, který je nám obyvatelům přilehlých výškových obytných domů trnem v oku z důvodu rozslapnych trávníků, objet durcak zastiňuje nižší patra obytných domů, chodník kudy souběžně vede cyklistická stezka provozu nestačí současné tam také najíždějí dodávky zásobování, osvětlení z reklam umístěných na předmětnem objektu narušují světelnou pohodu v nižších patrech domu a v letním období zhoršují klimatické podmínky v bytech sáláním z absorbovaného tepla objektem durcak. Věřím, že se timto skutečně nevyhovujícím stavem budete zabývat a budou učiněna nápravná opatření v rámci možností, aby byla zachována bezpečnost a pohoda bydlení včetně zachování a výsadby nové zeleně.

Dobrý den,
k výše uvedenému Vám sdělujeme, že ze strany města Orlové jako vlastníka chodníku a komunikací v dané lokalitě bylo provedeno místní šetření za účasti Městské policie, která má sjednat nápravu v dané lokalitě.
K objektu č.p. 1311 ve vlastnictví p. Jaroslava Durčáka bylo vedeno několik územních a stavebních řízení, v rámci kterých byly stavby tohoto objektu, přístaveb a nástavby povoleny. Ke každému řízení byla předložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v oboru projektování staveb. Projektant navrhuje stavbu vždy tak, aby splňovala veškeré ČSN předepsané pro určitý typ stavby. Otázka oslunění, odstupových vzdáleností, napojení na komunikace, vytápění a dalších aspektů je v každém projektu rozsáhle odborně řešena. Bez řádného projektu stavební úřad povolení pro stavbu nevydá. Stavba je řádně povolena a zkolaudována. Jednopodlažní objekt nemůže v žádném případě zastiňovat sousední budovu, ani nemůže zhoršovat klimatické podmínky sousedního objektu. Reklamní zařízení instalovaná v centrech měst jsou běžná nejen v České republice. Žádné porušení závazných norem nenastalo, proto nebudou žádná nápravná opatření řešena.
S pozdravem OVŽP a OSMHS8.2.2024, 14:43, ZÁVODNÁ

Dobrý den, prosila bych vysvětlit, proč se mi tento měsíc v inkasu objevilo 480,- za odvoz odpadu. když řádnéplací svozu je v 5. měsíci a loni jste navyšovali. Děkuji a s přáním hezkého dne Jarmila Závodná

Dobrý den,
od r. 2024 došlo ke sjednocení způsobů úhrad u plateb SIPO (roční poplatek 960,- Kč se rozloží do 4 splátek, tj. únor - květen, aby do splatnosti bylo řádně uhrazeno). Pro poplatníky rozložení do splátek představuje menší finanční zátěž. Informace byla v Orlovských novinách.
S pozdravem
PO7.2.2024, 9:24, Patrik

Dobrý den, je skoro polovina února a na novém náměstí jsou pořád dřevěné budky z Vánočních trhů. Kdy budou odvezeny, aby nehyzdily nové náměstí? Trhy se nekonají každý týden, tudíž není nutné, aby tam byly nastálo.

Dobrý den,
podle posledních informací Rada města na svém posledním zasedání rozhodla, že by měly stánky na náměstí zůstat celoročně a mají být nabízeny zájemcům o drobný prodej. V tuto chvíli tedy dolaďujeme návrh smlouvy a řešíme ze Správou majetku města způsob zapojení elektřiny a průběžných odečtů.
S pozdravem

Bc. Bára Heczková
ředitelka DKMO p.o.6.2.2024, 14:35, Petr

Dobrý den, když se na stránkách ŘSD dívám na mapu plánované přeložky silnice I/67 Bohumín – Karviná, přijde mi škoda, že se neplánuje napojení Orlové. Přitom stávající mimoúrovňové křížení stávající I/67 a silnice 474 se k tomu přímo nabízí. Zajímalo se město Orlová o tuto stavbu?

Dobrý den,
přeložka silnice I/67 v úseku Bohumín Karviná je navržena severně v souběhu se stávající železniční tratí Bohumín - Karviná. V Dětmarovicích je koridor pro přeložku silnice umístěn mezi železnici a elektrárnu. Napojení silnice II/474 se uvažuje v prodloužení této silnice za nadjezdem směrem k elektrárně, na okraji areálu EDĚ, kde je navržena úrovňová křižovatka. Mimo to zůstane samozřejmě zachováno napojení na stávající silnici I/67, která bude po stavbě přeložky převedena do nižší kategorie.
S pozdravem
ORI6.2.2024, 9:28, Iveta

Dobrý den,vzhledem k tomu že cestou Osvobozeni jezdím každý den a nemohu si všimnout upadnutého kanálu která je u pošty hned z kruhového objezdu. A chci se zeptat na ulici Květinová kolem domu 890 naproti jsou schody které jsou v dezolatním (jsou to shody co vedou na parkoviště) stavu nejen staří lidé maji problém po nich chodit ale i mladší lidé.

Dobrý den,
právě provádíme kontrolu stavebně - technického stavu komunikací a chodníků po zimním období a připravujeme seznam oprav na rok 2024. Děkujeme za podnět a ulici Květinovou prověříme.
S pozdravem
OSMHS5.2.2024, 22:38, Karel klus

Prosím zrušte odpadkový koš na 1.máje ,lidi tam hažou pytle z domů a dávají to kolem když už je plnej , a jak přinde vítr a bezdďáci tak je bordel kolem dokola než to smo přinde vybrat

Dobrý den,
betonový odpadkový koš bude častěji vyvážen, pokud bude nadále přeplňován odpadem, který do něj nepatří, bude koš bez náhrady odstraněn.
S pozdravem
OSMHS5.2.2024, 20:19, Lucie Quisová

Dobrý den, chci se zeptat, kam zmizela socha "velryby", která byla umístěná ve foyer Domu kultury? Děkuji

Dobrý den,
Socha "Torzo těla" (velryba) je uložena v depozitáři DKMO (archív), stejně jako ostatní díla. Při rekonstrukci v DK roce 2009, betonový podstavec praskl a tím se znehodnotil. Socha samotná bez podstavce být nemůže. Renovace je poměrně složitá, poněvadž potřebujeme povolení autora (a ti jsou těžko dohledatelní, většinou již ani nežijí) a také finančně náročná. Již jsme jednali se zřizovatelem, jak dále postupovat.
Pěkný den

Bc. Bára Heczková
ředitelka DKMO p.o.5.2.2024, 12:32, Hana

Opět se ptám - jak se do ceny poplatku za odvoz odpadu zde v Orlové (pro letošek je roční částka 960 Kč/osobu) promítne finanční výnos z prodeje vytříděného odpadu - papír, plast, kov, sklo ? Domnívám se, že by bylo fér minimálně jednou za rok, třeba do Orlovských novin, uvést kolik MěÚ (SMO) na vytříděném odpadu utržilo a jak bylo s financemi naloženo ? Děkuji.

Dobrý den,
do výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad) vstupují v podmínkách města Orlová i náklady spojené s odvozem, likvidací a uložením komunálního odpadu. Tyto náklady jsou každoročně snižovány o příspěvky ze separace odpadů od společností EKO KOM, a.s., ASEKOL, a.s. a ELEKTROWIN a.s., které v roce 2023 představovaly částku 3 174 tis. Kč.
S pozdravem
OSMHS2.2.2024, 17:31, Jura

Dobrý den, psali jste že na Adamusové ulici 1246 jsou zabrány 2 místa pro potřeby firmy která dělá bytové jádra, není to pravda. Firma si ohradila a zabrala 4 místa. Na dvou mají kontejnery na materiál, ano v pořádku, ale další 2 používají na soukromé auta dělníků, nebo dodávku kterou postaví ze šikma protože je moc dlouhá. Tak proč když píšete že mají mít 2 místa firma si zahradila plotem místa 4, už takhle není kde parkovat. Řešte to prosím.

Dobrý den,
na základě vašeho podnětu byla věc prošetřena a sjednána náprava s neoprávněným záborem dalších dvou parkovacích míst.
S pozdravem
OD1.2.2024, 7:57, Kateřina Jasinská

Dobrý den, při placení poplatku za odpady přímo na pokladně, mohu použít variabilní symbol z loňského roku? Nebo si musím zajit do kanceláře pro nový? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
ano, pokud jste uhradil poplatek za komunál loni s variabilním symbolem, který Vám byl "vygenerován", platí tento variabilní symbol pro další léta, tedy včetně roku 2024. Tedy, každý poplatník místního poplatku má svůj variabilní symbol, na základě kterého se v evidenci přiřazuje jeho platba.
S pozdravem
PO