DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


14.11.2021, 9:19, K. Večeřa

Již velmi dlouhou dobu jsem neviděl Měst.policii Orlová kontrolovat parkování aut na parkovišti u nemocnice. Na poliklinice pár lidí a parkoviště po celý den plné.

Dobrý den,

vzhledem k nepříznivé situaci v oblasti statické dopravy v městě Orlová se městská policie nezabývá primárně parkováním vozidel z úřední povinnosti v rámci preventivní hlídkové činnosti, ale řeší případ od případu na základě konkrétního oznámení. Nicméně parkoviště u nemocnice je městskou policií nepravidelně kontrolováno a řidiči jsou v případě zjištění přestupku projednáváni v příkazním řízení.

S pozdravem
Městská policie Orlová10.11.2021, 12:43, Kateřina

Dobrý den, v jedné z odpovědí tady, jste uvedli, že do konce měsíce října 2021 dodáte popelnici na plast, na ulici Květinová 892, Orlová. Dnes je 10.11.2021 a popelnice tam stále není. Tak nevím jestli si neděláte z nás srandu, už to tak vypadá, popelnice tam nebyla minimálně čtvrt roku.

Dobrý den,

ano, odpověď opravdu tak zněla. Nádoby byly ovšem dovezeny až ve 44. týdnu, musely se ještě načipovat a samotný rozvoz bude probíhat v 46. týdnu. Děkujeme za pochopení.

OSMHS9.11.2021, 14:48, Daniel Kučera

Dobry den,četl jsem nyní článek obchod s chudobou z 8.11.21..Myslim si ,že by nebylo od věci,tento nelehký ukol řešit tím,že veškeré sociálně slabé obyvatelstvo dané obce bude spadat do téže sociální evidence obce,kdy pokud bude chtít nárokovat dávky,musí pro obec vykonávat veřejně prospěšné práce,(pracovni povinnost)a to do doby nástupu stabilního zaměstnaneckého poměru,(či výhry v loterii.)V opačném připadě nebudou dávky vyplaceny a tyto osoby vystěhovány tam,kde je budou "vítat,milovat asimilovat" K tomuto problému by se měl vyjádřit každý občan,a na základě těchto výsledků přijmout opatření na celostátní urovni....Nelze tyto miliardové úniky a laxnost nadále tolerovat.Děkuji

Dobrý den,
děkujeme za Váš názor. Věříme, že se touto problematikou bude zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Je to v zájmu měst i jejich obyvatel.
S pozdravem
Kancelář starosty5.11.2021, 16:27, Ervin Suk

Dobrý den. Docházím na zdravotní středisko v ulici Mládí 724. Není tam výtah a kdo má potíže s chůzí mi dá za pravdu, že vyjít do 4 patra je problém. Nevím proč se dosud nikdo nepostaral aspon" o to, aby bylo podél schodů madlo, o které by se člověk zachytil při chůzi nahoru i dolů. Zábradlí schodů na jedné straně je nedostačující. Děkuji za zprávu, na koho se obrátit. Suk

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět a bezpochyby máte pravdu, nicméně tento objekt není v majetku města, ale v soukromých rukou. Město nemůže zasahovat do cizího majetku a není v jeho moci jakkoliv tuto záležitost řešit. Jediným řešením je obrátit se na lékaře, které v tomto objektu navštěvujete a upozornit ho na tento problém.

Držíme palce!
S pozdravem
Kancelář starosty19.10.2021, 16:50, Jarošová

Dobrý den, chci se zeptat ohledně odpadu na příští rok, pro osoby nad 70 let. O slevu se bude muset žádat a platí až po dosažení věku např. 70 roků dosaženo v 8/2022. Děkuji za odpověď.

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 18. 10. 2021 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude účinná od 1. 1. 2022. Nahradí tak, v souladu se změnou zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dosavadní obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Roční sazba poplatku zůstává ve výši 792 Kč za osobu ročně.

Nově je v citované obecně závazné vyhlášce schválena úleva pro občany – poplatníky, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou věku 70 let a více, (čl. 7, odst. 4). Úleva je ve výši 50 % roční sazby s podmínkou, že občan – poplatník nemá k 1. 1. 2022 vůči městu Orlová žádný nedoplatek na zavedených místních poplatcích.

Vyzýváme proto občany – poplatníky tohoto místního poplatku, kterých by se výše uvedená úleva mohla týkat, aby kontaktovali Městský úřad Orlová a uhradili do konce letošního roku případné nedoplatky. Jen tak mohou využít úlevu pro poplatkové období roku 2022.

Občanům, kteří nebudou mít v evidenci nedoplatky na místních poplatcích, bude úleva zavedena automaticky, není třeba o ni žádat.

Bližší informace vám ochotně poskytnou zaměstnankyně Městského úřadu Orlová, právního odboru, agenda místních poplatků, na tel. číslech 596 581 217, 596 581 150 a 596 581 146.16.10.2021, 20:39, Petr Vavříček

Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda současná situace nedostatku stavebního materiálu a zvýšených cen nějak ovlivní stavbu náměstí. A pokud ano, jak? Myslím tím především termín a cenu. Děkuji.

Dobrý den,

termín stavby byl již posunutý z důvodu problémů při překládání podzemních sítí na květen 2022 a v současné době je dostačující.
Většina materiálu je již na stavbě nebo je dlouhodobě zajištěna. Současná situace by na dokončení náměstí již neměla mít vliv. Pokud se ještě nějaké problémy objeví, budou operativně řešeny. Samozřejmě, případná epidemická opatření nebo karantény ještě stavbu ovlivnit mohou, tyto skutečnosti však nedokážeme ovlivnit.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic15.10.2021, 8:14, Jaroslav Doffek

Chtěl bych se zeptat,jak dlouho ještě bude chátrat byvala restaurace u koupaliště a tak samo minigolf,byl někdo se podívat na minigolf v Bohumině??doporučoval bych a maji stále plno

Dobrý den,

v minulosti se uvažovalo o demolici bývalé restaurace u koupaliště, která je schválená radou města, ale na tuto realizaci nebyla poskytnuta dotace. V nedávné době se objevilo několik zájemců, kteří měli o koupi tohoto objektu zájem. V nejisté době Covidu si to však investoři rozmysleli. O dalším osudu se bude muset pravděpodobně znovu rozhodovat.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic12.10.2021, 21:07, Jarmila Káňová

Dobrý den. Mám dva dotazy. Sleduji ze strany od Alberta pokračující stavbu náměstí. Od přechodu k poště jsou jen schody, žádný nájezd pro vozíčkáře a kočárky. Přístup na náměstí vedle Prioru k mému překvapení vede do kopce. Bude bezbariérový přístup? V Orlovských novinách bylo oznámení, které chodníky se budou v roce 2021 opravovat. Je tam i chodník od Centrumu ke kurtům. V půlce října se stále nic neděje. Dojde letos k opravě? Předem děkuji

Dobrý den,

od přechodu přímo k poště není bezbariérový přístup, výškové rozdíly jej neumožnily. Od Masarykovy třídy se imobilní občané dostanou na náměstí a k poště mezi Polyfunkčním domem a Priorem.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic12.10.2021, 18:11, Macek Radomír

Dobrý den. Na ulici Květinová č. 892 byl odvezen kontejner na plasty a už nebyl přivezen zpět. Veškeré plasty a tašky plné plastu končí na zemi. Chci se zeptat kdy bude kontejner přivezen zpět ať třídění odpadu má smysl. Děkuji Macek Radomír

Dobrý den,

ano, nádoba na plastový odpad byla odvezena, jelikož byla poškozena. Koncem měsíce října očekáváme dodání většího počtu nádob na tříděný odpad, ty budou okamžitě rozvezeny na místa, kde chybí, tudíž také na adresu Květinová k čp. 892.
S pozdravem

OSMHS12.10.2021, 8:30, Daniel Kučera

Dobry den.Zaznamenal jsem nechutnost ze strany (ne)občanů co likvidují usíli lidí snažící se v rámci možností udržovat a zkrášlit Starou Orlovou,,,a to devastací okrasné zeleně, výzdoby a květin.Proto si myslím ,že bude na mistě zřidit bud kamerový systém a policejni prevenci.Nejsou to jen květiny,ale hulváti co zde jezdí agresivně,špatně parkují a v noci dělají hluk.V každém připadě děkujeme pani Kubalové za snahu zkrášlit tuto čast města,kde má i skvělý nápad udělat okrasnou flóru na místě bývalé Harendy.Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za podnět.

S pozdravem
Městská policie Orlová10.10.2021, 9:41, Petr Vavříček

Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda někdo z Města přebírá ukončenou práci po firmě, která musí v rámci oprav zničit chodník, aby mohla vykopat jámu a závadu odstranit. Již jsem jednou psal, že firma zanechala místo opravy v hrozném stavu. Teď se to stalo na chodníku spojujícím vchody 782 a 784 u házenkářského hřiště. Zasypáno a ještě nedostatečně kameny a kousek dále trčí kanál. Opět se stalo to, že zástupce města nezkontroloval místo práce po ukončení opravy? Prosíme o nápravu. Děkuji

Dobrý den,

v dané lokalitě mezi domy č. p. 782 a 784 na ul. Kpt Jaroše v Orlové opravovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava poruchu kanalizace. Dnes jsme tuto vyzvali k neprodlenému uvedení místa opravy do původního stavu, aby byl chodník opět průchozí a provedeny patřičné terénní úpravy. Děkujeme za Váš podnět.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy9.10.2021, 15:04, Šindelková Kateřina

Dobrý den, nepřišli mi složenky na komunální odpad za tento rok .

Dobrý den,

hromadný tisk a rozesílání složenek pro platbu poplatku za komunální odpad a psy bylo od r. 2021 zrušeno. Splatnost obou poplatků byla do 31.05.2021. Pro platební údaje kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo osobně pracovníky právního odboru, úseku místních poplatků.

právní odbor8.10.2021, 14:48, Jan

Dobrý den, chci se zeptat, je někde možnost vidět, jak by mělo vypadat ulice F.S.Tůmy a okolí po rekonstrukci, která začíná 11.10.? Děkuji

Dobrý den,

celá projektová dokumentace je veřejnosti k dispozici na https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=regenerace-paneloveho-sidliste-v-etapa-v-orlove-lutyni-4-cast

S pozdravem7.10.2021, 22:38, HYKOVÁ

Chtěla bych touto cestou ,velice poděkovat za krásný nejen herecký ,ale i fyzický výkon herců ve hře CHlap na zabití...pan Vladyka a Blažej byli opravdu užasní.....nepamatuji ,kdy naposledy byla v našem městě uvedena tak kvalitní hra...jen mně mrzí že město neocenilo ani malou kytičkou jedinou herečku v této hře ,která podala svůj kousek na na výbornou....no i přesto Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš komentář, který předáme Domu kultury města Orlové, který tato vystoupení organizuje.

S přáním všeho dobrého
kancelář starosty7.10.2021, 18:22, Jarmila Molinková

Dobrý den, poslední dobou na hřbitově v Orlové spásají květiny srnky. V pondělí byl u hrobečku i trus. Květiny nejsou zadarmo a určitě se najde nějaké řešení. Děkuji

Dobrý den,

není to tak dávno, co jsme o tomto problému psali na stránkách Orlovských novin. Návštěvníci hřbitova udělají díru v plotě nebo nechají otevřenou branku. Srnky tudy projdou a vrhnou se na květiny. Správce hřbitova díru v plotě odstraní, ale po čase ji tam lidé znovu vytvoří a situace se opakuje. Nezbývá, než apelovat na slušnost a pochopení občanů. Hřbitov má svou provozní dobu a lidé jsou povinni ji dodržovat, stejně tak má hřbitov vstupní vrata a netřeba do jeho prostor vcházet či vycházet dírou v plotě.
Děkujeme za Váš podnět, který opětovně připomeneme občanům na stránkách Orlovských novin.

S pozdravem
Kancelář starosty