DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


20.4.2023, 1:36, Martin

Dobrý den Chci upozornit na velký otevřený kanal u rybníku pod letištěm, kde kdysi stála hospůdka Valaška. Otvor do kanalu je dost velký, aby tam zahučel i 100kilový chlap a hluboký asi 2 metry .Píšu to sem, protože sem tam potkal malé děti na procházce se psem Ps.kanal je otevřen už přes 20 let a kdysi tam byla policejní páska zákaz vstupu je to asi 5 metrů za památným stromem. A pokud tam někdo nedej bože spadne...sám nevyleze.Žebřík už uhnil a v kanále je voda kdo ví jak hluboká

Dobrý den,
pozemek, na kterém se otevřená šachtice nachází není v majetku města Orlová, každopádně bude majitel pozemku vyzván, aby šachtici zajistil.
S pozdravem
OSMHS20.4.2023, 1:03, Martin

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli má město v plánu obnovit budovu bývalé spořitelny ? Či jestli v posledních 5 letech byl vypracován plán na obnovení funkčnosti této budovy. Děkuji

Dobrý den,
město Orlová nemá v plánu obnovit budovu spořitelny z vlastních prostředků a již dlouhodobě nabízí objekt k prodeji. V posledních době město pozoruje o koupi tohoto objektu zájem. Město Orlová si nechalo před 5 lety zpracovat investiční záměr na přestavbu tohoto objektu na byty a toto využití by preferovalo i u soukromých investorů.
S pozdravem
ORI19.4.2023, 18:33, Patrik

Dobrý den, na ulici Ke Studánce a to konkrétně od úseku, kde se kříží s ulicí Rydultowskou po prodejnu potravin, stojí na ulici zaparkovaná auta, tudíž úsekem projedou jen auta jedním směrem. Úsek je navíc v zatáčce, kdy není vidět při nájezdu do tohoto úseku protijedoucí auto. Musí se často složitě couvat atd. Je možné udělat úsek jednosměrný, případně dát značku zákaz stání? Děkuji za odpověď Patrik

Dobrý den,
předmětný úsek ul. Ke Studánce se nachází v obytné zóně (§ 39 zák. č. 361/2000 Sb.) a může v něm stát ve stávajícím režimu parkoviště s podélným stáním minimálně 30 vozidel. Takto se zde parkuje 13 let. Průjezdný prostor činí 4 metry a tím splňuje podmínku minimální šířky 3,5 m stanovenou Technickými podmínkami 103 - Navrhování obytných a pěších zón. S ohledem na poptávku po parkování se neuvažuje se změnou stávajícího dopravního režimu.
S pozdravem
odbor dopravy18.4.2023, 20:16, Ella

Dobrý den, dne 21.3.2023 jste reagovali na dotaz týkající se průjezdnosti zúžené silnice na sídlišti 5.etapa, přibližně před č.p. 1208. Chtěla bych se zeptat, zda již proběhlo šetření za účasti dopravního inspektora PČR ... Šetření proběhne ( proběhlo ) v podvečerních hodinách, kdy jsou parkovací místa plná; nebo dopoledne za polovičního provozu ? Děkuji za odpověď a zveřejnění výsledku šetření.

Dobrý den,
šetření za účasti dopravního inspektora PČR, Dopravního inspektorátu Karviná proběhlo 6. 4. 2023 v dopoledních hodinách. Provoz v předmětném úseku komunikace byl rušný a v inkriminovaném místě parkovalo více vozidel než kolik je tam vyznačených stání. Závěr šetření je, že bude prodlouženo vodorovné dopravní značení V 12a - Žlutá klikatá čára (zákaz stání) až k samotnému svislému dopravnímu značení IP 11c (parkoviště podélné stání) a dále pak bude umístěno od posledního, tj. třetího vyznačeného podélného stání až ke zpomalovacímu prahu.
S pozdravem
odbor dopravy18.4.2023, 10:45, Pavlína

Dobrý den, bydlím na ulici Lesní, kde se momentálně kácí stromy. Naši sousedé mají plno řečí, že se kácí zdravé stromy, aby měly ty ku..y na úřadě čím topit. Tyto řeči šíří mezi své vrstevníky a ti přitakávají. Tito lidé nejsou bohužel schopni si dohledat informace, které jste již na své stránky o kácení nemocných stromů dávali. Prosím o znovu vysvětlení proč se tyto stromy kácí, děkuji.

Dobrý den,
město Orlová provádí pravidelné prohlídky veřejné zeleně se zaměřením na zdravotní stav dřevin. Při nalezení potencionálně nebezpečných a zdravotně nevyhovujících dřevin je nutno provést jejich odstranění, aby se předešlo škodám na majetku a ohrožení osob na zdraví a životě. Na ulici Lesní se kácely stromy ze zdravotního a bezpečnostního důvodu, hrozilo vyvrácení mohutného stromu přímo na vozovku a poblíž zaparkované automobily.
S pozdravem
OSMHS14.4.2023, 9:31, Filip

Dobrý den, vedle budovy ČS na náměstí 28.října je nevyužitý pozemek. Uvažuje město o prodeji tohoto pozemku investorovi, který by, dle správně nastavených podmínek mohl na náměstí vybudovat bytový dům, kde by v přízemí mohly vzniknout komerčními prostory? Město by mohlo získat finanční prostředky, které by tak mohlo investovat třeba do rekonstrukce koupaliště, opravu budovy bývalé spořitelny atd., a náměstí by se tak dál oživilo

Dobrý den,
děkujeme za velmi podnětný a zajímavý dotaz. Město Orlová mělo zpracovanou projektovou dokumentaci na Polyfunkční dům B u parku v Orlové Lutyni. Jednalo se čtyřpodlažní objekt, který vymezoval prostor náměstí na jihovýchodní straně (vedle spořitelny). Tato stavba byla vyňata z původního záměru rekonstrukce náměstí, kdy město mělo v rámci nového náměstí kromě podzemních garáží vybudovat dva bytové domy. V roce 2019 byl celkový záměr výstavby další budovy zrušen. Město Orlová má v současné době v úmyslu ponechat náměstí odcloněné pouze od hlavní cesty, celý prostor ponechat otevřený a postupně propojit náměstí, kino Vesmír a lesopark. V současné době je nabídka bytů a komerčních prostor ve městě více než dostačující a tento pozemek si město ponechá pro případný další rozvoj centra města.
S pozdravem
ORI13.4.2023, 6:43, Petr Minařík

Dobrý den, chci se zeptat, plánuje město opravit výmoly na parkovištích? Přesněji řečeno - Masarykova třída, parkoviště u domů 1005 - 1015. Je tam několik výmolů, které by mohly být použity jako nové koupaliště. Věřím ale, že to není jejich pravý účel. Dá se očekávat v blízké době vyřešení této nepříjemnosti? Předem děkuji za informaci. S pozdravem Petr Minařík

Dobrý den,
výtluky na území města Orlová začala opravovat společnost SMO Orlová, m.a.s. v těchto dnech. V průběhu dubna, respektive května budou opraveny i výtluky na parkovišti u č.p. 1005-1015 na Masarykově třídě.
S pozdravem
OSMHS11.4.2023, 18:58, Jiří Kapusta

Dobrý den, chci se zeptat , proč máme jedny z nejdražších poplatků za odpad v ČR. Děkuji

Dobrý den,
na stránkách města vyšel dne 6.1.2023 článek o výši částky placení místního poplatku za odpad, kde najdete bližší informace:
https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/40966-jake-zmeny-cekaji-na-obcany-v-novem-roce.html
S pozdravem
KS11.4.2023, 17:15, Lubomír Miksa

Dobrý den. Nedávno proběhla akce Ukliďme Česko. Chtěl bych upozornit na nepořádek na ulici Porubské, směrem na Ostravskou, u železničního nadjezdu. Před více jak rokem tam vznikla obrovská černá skládka, na jejíž likvidaci byla zapotřebí dva obrovská kontejnerová auta. Nyní tam zatím skládka nevzniká, ale brzo bude. Na větším prostranstvím pod náspem jsou pohozeny plastové láhve, papíry a jiné nečistoty, chtělo by to pohrabat a posbírat do pytlů. Zatím to je jen na pytle, ale pokud se to neuklidí, tak opět začnou zastavovat auta a nějací "pořádní občané" tam budou svážet, či přinášet odpad. Chtělo by to také cedulku se zákazem, což je myslím levnější, než pak kontejnerová auta na odpad.

Dobrý den,
děkujeme za Vaše upozornění, o nepořádku na tomto místě víme. Pozemek není v majetku města Orlová, proto byl předán podnět na úklid na odbor výstavby a životního prostředí, který vyzve majitele pozemku k úklidu.
S pozdravem
OSMHS11.4.2023, 14:14, Dana Urbaníková

Dobrý den, chtěla bych se informovat na výši poplatků za odpady, zda nedošlo letos k jeho zvýšení. Děkuji za odpověď. DU

Dobrý den,
pokud máte na mysli úhradu poplatků za odpady kontaktujte pracovníky oddělení místních poplatků (tel. 596 581 217, 596 581 146, 596 581 150), kde obdržíte platební údaje, případně lze poplatek hradit prostřednictvím SIPO.
S pozdravem
KS10.4.2023, 12:02, pavel travnicek

dobrý den ,kdy se bude revitalizovat ulice 1.máje na páté etapě,nějak se přeskočila

Dobrý den,
v této lokalitě byl v původním záměru regenerace panelového sídliště navržen podzemní parkovací objekt. Od této investice se z finančních i technických důvodů upustilo. Pro komplexní revitalizaci veřejného prostranství, zde není příliš prostor a bude zde docházet pouze k běžné údržbě a opravám dle potřeb.
S pozdravem
ORI9.4.2023, 16:43, VĚRA SALAMONOVA

Jak mohu zaplatit odpadky , prosim o zaslaní cisla uctu a částku

Dobrý den,
pokud máte na mysli úhradu poplatků za odpady kontaktujte pracovníky oddělení místních poplatků (tel. 596 581 217, 596 581 146, 596 581 150), kde obdržíte platební údaje, případně lze poplatek hradit prostřednictvím SIPO.
S pozdravem
KS7.4.2023, 14:41, Dagmar Titzová

Dobrý den, na internetu jsem před pár dny náhodou narazila na článek, že sochaři Martinu Chmelařovi, který zhotovuje sousoší pro památník sedmidenní války, bylo zcizeno nářadí, a to již v říjnu 2022. Organizace DONIO vypsala sbírku na nákup nového nářadí. Ale na stránkách města nikdo o tom neinformoval, snad by i občané města něčím přispěli. A to byl u něj 8.2. na návštěvě místostarosta p. Stuchlík. Proč se o tom nikde nepíše? Také z toho důvodu se zpozdí předání a nakonec ho město bude i sankcionovat? Děkuji za odpověď, Titzová.

Dobrý den
na základě výběrového řízení město Orlová uzavřelo se sochařem smlouvu o dílo, podle které postupuje. Sochař musel být řádně pojištěn a město Orlová mu uhradí sjednanou cenu díla. Ač z lidského hlediska chápeme tíživou situaci pana Chmelaře, medializace ztráty nářadí ani vyhlášené sbírky městu Orlová nepřísluší. Sochař tuto politování hodnou situaci řešil s policií i pojišťovnou. Sbírka je jeho soukromou záležitostí a nejedná se o akci města. Tato událost neměla vliv na plnění smlouvy a sochař nebude za ni sankcionován.
S pozdravem
ORI6.4.2023, 15:27, Stanislava

Dobrý den, nikde jsem nenašla plán strojního čistění komunikací pro rok 2023. Kdy se bude čistit ul. Energetiků a parkoviště u bytového družstva Orlovan? Děkuji!

Dobrý den,
strojové čištění komunikací a parkovišť na ulici Energetiků bude probíhat ve dnech od 14. - 19.4.2023 vždy od 6.00 do 14.00 hodin.
S pozdravem
KS4.4.2023, 14:05, Věra Pavlíková

Připojuji se k připomínce nebo spíše k dotazu-ohledně uzavření poboček pošt- v Orlové Lutyni v Orlu a v Orlové Porubě. Byli jsme tak postavení na úroveň menších sedmitisícových měst či vesnic,které mají jednu poštu.Pošta v Orlové Lutyni na 5. etapě je pro nás nepostradatelná! Jednak pro listovní poštu,dále důchody a další. Je využitá na 100%. Vracíme se do doby "temna",když bych to přirovnala. Žádám o intervenci našich zástupců Města u ministra Rakušana. Jsme snad občané, které zastupuje a má mít na zřeteli naše blaho- byl zvolen lidem a je placen lidem! Má konat pro nás!

Dobrý den,
vedení Orlové nesouhlasí s uzavřením dvou orlovských poboček České pošty. Starostka Lenka Brzyszkowská proto ve středu 5. dubna připojila svůj podpis k otevřenému dopisu Havířova, který je adresován ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Společně s ní vyjádřili svůj nesouhlasný postoj také primátoři Havířova Josef Bělica, Karviné Jan Wolf, Opavy Tomáš Navrátil, starosta Bohumína Petr Vícha a starostka Rychvaldu Dagmar Pížová. Poukazují na řadu manažerských selhání, neznalost místních specifik při rozhodování a nulovou vůli komunikovat. Vedení měst a obcí, s cílem hájit zájmy občanů, proto dnes 6. dubna 2023 zaslalo své námitky v otevřeném dopise na Ministerstvo vnitra České republiky. Jeho znění si můžete přečíst na stránkách města Orlové a na Facebooku města.
S pozdravem
KS