DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


8.1.2022, 21:14, Aleš Telčer

Chci zjistit, kolik činí poplatek za svoz odpadu pro rok 2022

Dobrý den,

poplatky za svoz a třídění komunálního odpadu v Orlové se v letošním roce zvyšovat nebudou. Lidé budou platit stejně jako vloni, a to částku ve výši 792 Kč, která je splatná každoročně k 31. květnu.

S pozdravem
kancelář starosty6.1.2022, 13:28, Jitka Horvatova

Dobrý den kdy proběhne další Licitace bytů V Orlové děkuji Horvátová

Dobrý den,

nejbližší licitace městských bytů proběhne 31.01.2022 v 15:00 hodin v Domě kultury města Orlová.

S pozdravem
kancelář starosty5.1.2022, 20:12, Vlasta Radová

Dobrý den, na ulici F.S.Tůmy u č.1208 zmizela lavička, odpočívali na ni staří lide když vyšli kopec a pokračovali do obchodu, k lékaři.......... Údajně ji odnesli dva pracovnici kteří dělali chodníky, směrem dolů od 1208. A ještě jedna věc, rozbitý kontejner na elektro, nevím zda to někdo nahlásil firmě která vlastní tyto červené kontejnery.

Dobrý den,

ano, máte pravdu, jelikož na ulici F.S.Tůmy probíhá stavba, tak všechny lavičky byly odvezeny a budou nahrazeny lavičkami novými, ale až po ukončení stavby. Nové lavičky jsou součástí projektu regenerace V. etapy.

Děkujeme za pochopení.
odbor správy majetku a hospodářské správy4.1.2022, 16:34, Franta Kocourek

Dobrý den. Chci se zeptat proč je pro děti ve školce Karla Dvořáčka na pokyn managementu nařízeno ignorovat smogovou sutuaci a chodit ven i když je to proti zdraví, proč se s dětmi nesmí slavit svátek tří králů, apod. Jedná se o novou metodiku ministerstva nebo o mylný výklad pozice manažera paní ředitelky? Rádi bychom to jako rodiče pochopili

Dobrý den,

skutečnosti uvedené v tomto dotazu považujeme za nepravdivé

1. Smogová situace je v mateřské škole kontrolována každý den v čase před vycházkou tříd, tzn. okolo 9.00 hodin, a to sekretářkou školy. Kontrola probíhá přímo na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_data_CZ.html#legend).
Sekretářka školky v případě nepříznivé smogové situace ihned informuje telefonicky všechny třídy a tyto zůstávají s dětmi v budově. Děti
neopouštějí školku v případě zhoršené až špatné smogové situace, tzn. označené ČHMÚ 3A a 3B a v případě velmi silného deště, větru nebo mrazu.

2. Téma Tří králů proběhlo na školce v prvním lednovém týdnu na 4 třídách
MŠ, není tedy pravdou, že by se uvedený "svátek" ve školce s dětmi neprobíral nebo k němu byl vydán nějaký "zákaz" ze strany ředitelky MŠ.
Téma třídy na příslušný týden je plně v kompetenci učitelů na třídě. Třídy, které nezvolily téma Tří králů, probíraly s dětmi například ptáky nebo zimní sporty.

Vedení MŠ je vždy připraveno zodpovědět podobné dotazy písemně, mailem nebo osobně. Všichni naši rodiče komunikují s učitelkami i vedením velmi dobře. Schůzku si může za účelem projednání jakéhokoli dotazu smluvit s vedením školy prostřednictvím emailu.

S přáním pevného zdraví
ředitelka MŠ K. Dvořáčka, odbor městských financí a školství4.1.2022, 15:59, Zbigniew

Mam dotaz, kdy bude odstraněn rozbitý kontejner na elektroodpad na ulicí F.S.Tůmy u Bille? Je to blízko komunikace a hrozí poškození projíždějícím vozidlům.

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Rozbitý kontejner na elektroodpad byl již odstraněn.

odbor správy majetku a hospodářské správy30.12.2021, 16:59, Petr Kupec

Dobrý den, mám dotaz k parkování v oblasti ulic Osvobození, Lesní, Květinová. Se znepokojením sleduji, jak se stále více plní parkoviště u letního kina. Zatímco dříve tam večer stávalo pár aut, na která už nezbylo místo ve zmíněných ulicích, dnes tam každý večer parkují auta už v pěti řadách. Pokud bude kapacita tohoto parkoviště „poslední záchrany“ naplněna, nebo plochu na týden zaberou kolotoče, bude to pro místní velký problém. Naději na malé zlepšení vidím v dostavbě náměstí a vrácení parkoviště za kinem Vesmír původnímu účelu. K tomuto parkovišti směřuje můj dotaz. Bude po dokončení náměstí parkoviště opět funkční v celé ploše (odhadem 70 parkovacích míst)? Případně nezvažuje se jeho rekonstrukce a zvětšení kapacity? Mohlo by to alespoň trochu zlepšit situaci v okolních ulicích. I když bych jako všichni nejraději parkoval u domu, začínám si vážit toho, když to mám k autu jen 10 minut pěšky, může být hůř.

Dobrý den,

parkoviště pod kinem Vesmír nebude funkční v celé své původní ploše. Zprovozněna bude pouze část, která je blíže ulice Kpt. Jaroše. V budoucnu se uvažuje o rekonstrukci tohoto parkoviště. Ta bude ale až po, nebo současně s rekonstrukcí kina Vesmír.

Děkujeme za pochopení.
odbor rozvoje a investic17.12.2021, 7:58, Vlastimil Molnár

Dobrý den, chci Vás informovat o vyhazování odpadků nájemníky, na Spojenců 888 Orlová - Poruba. Vím, že nájemce je Heimstaden, ale už delší dobu, úklidová četa vůbec neuklizi,tyto odpadky. Děkuji

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Tuto problémovou lokalitu na ulicích Spojenců, Dělící a Kpt. Nálepky řešíme mimo jiné také úklidem prostřednictvím pracovníků VPP a VS průběžně, a to 2x týdně (v pondělí a pátky) nad rámec smlouvy s firmami, které o pořádek města pečují. V této části Orlové je bohužel okolí znečišťováno nájemníky mnohem více, než v ostatních částech města. Opětovně vyzveme společnost Heimstaden k součinnosti v této věci. Město Orlová vynakládá na úklid města nejen těchto lokalit nemalé úsilí, ale i finanční prostředky. Není reálné v této části města provádět úklid častěji.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy14.12.2021, 14:36, Michal Chval

Zdravím z Litvínova. Reaguji na článek Seznamu a včerejší zprávu ČT1, kdy podle Obce v datech se u vás žije nejhůř. Když oni do vás, tak vy do nich - podívejte se na tu důležitou firmu do obch. rejstříku (sídlo), do CEDR (dotace) a na jejich účetní závěrku (dotace, zaměstnanci - náklady). Ať se daří a i když jsem v Orlové nikdy nebyl, věřím, že se tam podívám :-)

Dobrý den,

děkujeme za podporu a přejeme klidné a pohodové Vánoce.
S pozdravem

Kancelář starosty14.12.2021, 12:55, M. Orlíková

Dobrý den, prosím o informace k službě TAXÍK MAXÍK, berete jako zdravotnické zařízení také zubaře? V Orlové, Havířově a Karviné, které pro dopravu pro seniory uvádíte, neexistuje reálná možnost najít zubaře. Budete seniorům tuto službu poskytovat i do Ostravy a jiných okolních měst? Tedy když vůbec budou mít štěstí zubního lékaře vůbec najít?

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že i návštěva zubaře je považována za návštěvu zdravotnického zařízení, a tudíž můžete kontaktovat službu TAXÍK MAXÍK a domluvit se na odvozu.

S pozdravem a přáním klidných svátků
kancelář starosty12.12.2021, 18:53, Dušan Putniorz

Je povoleno používat pyrotechniku v Orlové celoročně, nebo je nějaká vyhláška která to omezuje. Děkuji

Dobrý den,

město Orlová nedisponuje vyhláškou, která by omezovala používání zábavné pyrotechniky. Pokud by tomu tak bylo, nelze zakázat používání zábavné pyrotechniky na celém území města absolutně. Následně by došlo ke zrušení takového vyhlášky ústavní soudem, jak se již můžeme dočíst v nálezu ústavního soudu dotýkajícího se vyhlášek o zákazu používání zábavné pyrotechniky z jiných měst. To neznamená, že neexistují jiné právní normy, které řeší tuto problematiku. Je nutné si uvědomit, kdo používá pyrotechnický výrobek, kdy ho používá a jakým způsobem.

Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) upravuje věkovou hranici a další omezení. Pyrotechnický výrobek je rozdělen do čtyř kategorií a lze je zpřístupnit pouze osobě, která dosáhla určitého věku: 1. kategorie je prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie je prodejná osobám starším 18 let, 3. kategorie je prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie je prodejná osobám s odbornou způsobilostí.

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích řeší rušní nočního klidu. Pokud jsou pyrotechnické výrobky používány v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin, dochází tímto jednáním k rušení nočního klidu. Zde bych pouze upozornil na výjimky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2021 o nočním klidu. Ve vyhlášce jsou stanoveny výjimečné případy, pří nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit dodržování pravidel pro používání pyrotechnických výrobků. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, která by měla být dodržována. Nebezpečné může být také používání pyrotechnických výrobků v blízkosti objektů, které mohou zahořet nebo úmyslné jednání. Jako příklad z praxe uvedu, kdy děti vhodily zapálený pyrotechnický výrobek do kontejneru na smíšený odpad. Řešení takového jednání, je již v kompetenci HZS a PČR.

Městská policie Orlová12.12.2021, 17:09, Dušan Putniorz

Co chcete dělat v Orlové 3 s pouštěním petard. Vždyť si dovolují vypouštět je 20 m od služebny MP i státní policie. Jsou tu vůbec nějací policisté, nebo jsou všichni v karanténě. Děkuji.

Dobrý den,

město Orlová nedisponuje vyhláškou, která by omezovala používání zábavné pyrotechniky. Pokud by tomu tak bylo, nelze zakázat používání zábavné pyrotechniky na celém území města absolutně. Následně by došlo ke zrušení takového vyhlášky ústavní soudem, jak se již můžeme dočíst v nálezu ústavního soudu dotýkajícího se vyhlášek o zákazu používání zábavné pyrotechniky z jiných měst. To neznamená, že neexistují jiné právní normy, které řeší tuto problematiku. Je nutné si uvědomit, kdo používá pyrotechnický výrobek, kdy ho používá a jakým způsobem.

Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) upravuje věkovou hranici a další omezení. Pyrotechnický výrobek je rozdělen do čtyř kategorií a lze je zpřístupnit pouze osobě, která dosáhla určitého věku: 1. kategorie je prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie je prodejná osobám starším 18 let, 3. kategorie je prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie je prodejná osobám s odbornou způsobilostí.

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích řeší rušní nočního klidu. Pokud jsou pyrotechnické výrobky používány v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin, dochází tímto jednáním k rušení nočního klidu. Zde bych pouze upozornil na výjimky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 3/2021 o nočním klidu. Ve vyhlášce jsou stanoveny výjimečné případy, pří nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit dodržování pravidel pro používání pyrotechnických výrobků. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má však i svá pravidla, která by měla být dodržována. Nebezpečné může být také používání pyrotechnických výrobků v blízkosti objektů, které mohou zahořet nebo úmyslné jednání. Jako příklad z praxe uvedu, kdy děti vhodily zapálený pyrotechnický výrobek do kontejneru na smíšený odpad. Řešení takového jednání, je již v kompetenci HZS a PČR.

Městská policie Orlová12.12.2021, 12:01, Karel

Prosim Vas,je nutne aby ta stara postacka,co jezdi v tom aute po orlove,jezdila PO CHODNIKU???? vzdyt ona ohrozuje chodce a jeste se tomu smeje! dojede si v klidu po chodniku az pred vchod a jde do schranky s JEDNIM ČASOPISEM. to snad nemysli ani vazně.

Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět. Nicméně, oslovil jste zmíněnou pošťačku a upozornil na to, že autem nemůže jezdit po chodníku? Jistě pochopíte, že takto, na základě Vašeho e-mailu, nelze dohledat dotyčnou paní a neadresně jí sdělit, že někde jela po chodníku. Když vidíte takovýto přestupek, můžete paní upozornit, nebo zavolat na městskou policii a vše strážníkům sdělit. Oni pak mohou sjednat nápravu. Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám pěkné a klidné vánoční svátky.
S pozdravem
kancelář starosty9.12.2021, 7:41, Petr Moc

Dobry den,prosil bych o zaslani telefonniho kontaktu senior taxi v Orlove pripadne cenu od 1km,nemuzu to nikde najit ,dekuji s pozdravem Moc P.

SENIOR DOPRAVU TAXÍK MAXÍK VOLEJTE: 607 752 550

Senior doprava Českého červeného kříže je poskytována na území správního obvodu města Orlová za těchto podmínek:

Přepravní službu Taxík Maxík jsou oprávněny využívat výhradně osoby s trvalým bydlištěm ve správním obvodu města Orlová, které jsou starší 65 let, nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P.
Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba navíc jako doprovod.
Klienti jsou oprávněni si přepravní službu Taxík Maxík objednat pouze telefonicky na čísle 607 752 550. Klienti nemohou automobil poskytující službu Taxík Maxík zastavovat na ulici a na místech vyhrazených pro běžnou taxislužbu.
Telefonické objednávky přepravní služby Taxík Maxík se přijímají každý pracovní den v časech od 7 do 15 hodin.
Klienti si musí přepravní službu Taxík Maxík objednat s předstihem, a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem přistavení automobilu na určené místo. V rámci objednávky přepravní služby Taxík Maxík klient uvede jméno a příjmení, datum narození, informaci, zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
Den a hodinu, kdy má být automobil přistaven, adresu, na kterou má být automobil přistaven a adresu, na kterou chce být klient pomocí služby přepraven.
Přepravní služba Taxík Maxík funguje každý pracovní den v časech od 7 do 15.
Přepravní služba je poskytována na území správního obvodu města Orlová výhradně do zdravotnických zařízení, k lékařům, do lékáren, na úřady, do sídla České pošty, na hřbitovy. Mimo území správního obvodu města Orlová může být klient přepraven pouze do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov.
Řidič služby Taxík Maxík neposkytuje osobní asistenci a doprovody.
Délka jedné jízdy v případě přepravy po území města Orlová a jeho správního obvodu nepřesáhne 30 minut, a to včetně případné čekací doby.
Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 11 Kč / 1 km / včetně doprovodu (+ čekací doba 50 Kč platí pro jízdy do zdravotnických zařízení ve městech Karviná a Havířov). Jízda bude zaznamenána řidičem v zakoupené permanentce vydané provozovatelem služby. Permanentku si klient zakoupí při první jízdě a uhradí ji řidiči v hotovosti. Klient si dle vlastního uvážení může zakoupit permanentku v hodnotě 110 Kč / 330 Kč / 660 Kč přičemž cena odpovídá počtu kilometrů, které bude mít klient předplaceny.

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.9.20216.12.2021, 11:13, Jiří Vejvalka

Musím odhlásit zemřelou manželku z evidence obyvatel

Dobrý den,
zákon o evidenci obyvatel žádnou takovou povinnost občanovi neukládá. Je to rozhodnutí samotného občana, zda tak učiní, či nikoliv.

S pozdravem
odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad4.12.2021, 7:04, Pra dědek

Včera se kácely zdravé stromy u Vesny, Ale na 50 procent suché stromy za domem 789 se nikdo ani nepodívá. Suché větve mohou ohrozit ty. co se na přilehlém hřišti pohybují. A nebo umí Talpa kácet jen to co se hodí?

Dobrý den,

velice děkujeme za Váš podnět ke kterému Vám sdělujeme, že zahradnická firma Talpa s.r.o. určitě nekácí jen to, co se hodí, ale provádí zásahy na základě požadavků města Orlová.

Vámi zmiňované stromy (jasan ztepilý) byly pokáceny na základě povolení ke kácení dřevin podle §8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které vydal odbor výstavby a životního prostředí.

Tyto stromy zdravé nebyly, byly silně proschlé a jevily známky postupného úhynu pravděpodobně vlivem houbové choroby Chalara fraxinea, které v posledních letech zapříčiňuje velké množství úhynu jasanů.

Dále Vám sdělujeme, že nevíme, které proschlé stromy v blízkosti Vašeho bytového domu máte na mysli, ale za domem s čp. 789 dojde v tomto období vegetačního klidu do konce března 2022 k pokácení 6 ks silně proschlých topolů, které rostou v zapojeném porostu. Dále v této lokalitě dojde ke kácení dalších suchých jasanů v okolí tenisových kurtů.

S pozdravem
odbor správy majetku a hospodářské správy