Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Prosím o zprávu, zde bude možno zakoupit parkovací stání, které bude pod MěÚ, případně kdy a v jaké výši bude roční poplatek, kolik bude parkovacích míst. Byty, které budou stavěny na novém náměstí, budou patřit městu, či BD? Děkuji za odpověď

Iva

Odpovídá Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic:

V současné době není rozhodnuto o způsobu provozování podzemního parkoviště o kapacitě 92 parkovacích míst. Po vybudování parkoviště bude vypracována nová koncepce parkování ve městě, která bude zahrnovat i placená parkoviště. Byty na novém náměstí budou ve vlastnictví města. Zda budou prodávány nebo se bude jednat o nájemní byty, rozhodnou orgány města na základě zájmu občanů.
Dobrý den, Marně hledám informace o platbách za svoz odpadu(popelnice) Dokdy má být polatek zaplacen, jaká částka. Maminka má zahradu v Orlevé Lazy. Má tam 1 polelnici. Jelikož už má přes 70 let, chtěl bych to zaplatit převodem z ůčtu ať nemusí maminka jezdit z Havířova do Orlové jen zaplatit poplatek.Jaké je číslo účtu a variabilní symbol? Děkuji za odpověď. S pozdravem Zdeněk Brokeš

Zdeněk

Vážený pane Brokeši,
složenky budou vytisknuté a dány na roznos v měsíci březen. Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 5. 2017. Chcete-li již poplatek nyní uhradit, zašlete na níže uvedený e-mail osobní údaje poplatníka – Vaší maminky (jméno a příjmení, datum narození či rodné číslo), a následně Vám zašleme platební údaje k úhradě tohoto poplatku.
michaela.krulova@muor.cz (Ing. Michaela Krulová)
jaroslava.buchtova@muor.cz (Ing. Jaroslava Buchtová)
Proč musím platit poplatek za odpady jednorázově, když jsem ho doposud platil přes inkaso a městu tímto nevznikly náklady za složenky čímž zdůvodňujete jednorázové placení. Jak to bude s vracením peněz po osobě, která zemře po zaplacení poplatku a nebude mít dědice, zůstanou městu??? A proč nejde osvobodit od poplatku osoby, které prokazatelně bydlí přechodně mimo Orlovou v ČR ( studenti, zaměstnáni v jiném regionu atd.) a v našem městě odpad nevytváří?

Petr

Vážený pane,
poplatníkovi, který platí tento místní poplatek z komunálního odpadu prostřednictvím SIPO, bude zaslána platba do SIPA ve čtyřech po sobě jdoucích měsících.
Správce poplatku eviduje přeplatek na místním poplatku po dobu 6 let. Pakliže v rámci této lhůty není poplatníkem, dědicem požádáno o jeho vrácení, až po-té se přeplatek stává příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce poplatku.
V Obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je v čl. 6 odst. 2 stanoveno, kdo je osvobozen od poplatkové povinnosti. Zde můžou uplatnit osvobození i ty fyzické osoby, které se např. zdržují alespoň 6 měsíců v zahraničí. K tomu, aby byla fyzická osoba osvobozená od poplatkové povinnosti na tomto poplatku, je nezbytné, aby doložila existenci skutečností zakládající nárok na toto osvobození (např. vysokoškolský student doloží ubytovací smlouvu z kolejí apod.). Bližší informace Vám budou sděleny na Městském úřadě Orlová, 2. patro, v kanceláři č. 323 a č. 324, popř. telefonicky na čísle 596 581 217/218.
Ing. Michaela Krulova
odbor správy majetku a hospodářské správy
Dobrý den,na jaře t.r. by měla proběhnout revitalizace domu 1370 na ulici Rydultowská část A.Zajímalo by mne zda je již znám přesný termín revitalizace a v jakém rozsahu bude probíhat? Děkuji Kolářová

K.

Odpovídá Ing. Martina Szotkowská, ORI:
V současné době je znám vítěz zadávacího řízení a připravuje se podpis smlouvy.
Stavba zahrnuje zateplení pláště kontaktním zateplovacím systémem, opravu lodžií (dlažba, zábradlí), výměnu oken, výměnu vstupních dveří (mimo hlavní vstup pod spojovacím krčkem), opravu garážových vrat, a výměnu klempířských prvků oken. Po podpisu smlouvy dojde k rozplánování stavby, k zaměření a výrobě oken a k zahájení stavebních prací. Předpokládaný termín zahájení stavby byl květen, ale stavba pravděpodobně bude zahájena o něco dříve. Všichni nájemci budou o všech skutečnostech informováni.
Dobrý den, mám dotaz, zda se radnice zabývala neutěšeným stavem chodníků na V. etapě. Chodníky jsou rozbité, vydrolené, nebezpečné. Odpadkové koše jsou staré oprýskané, snad instalované po výstavbě etapy.

Sylvie Rohrsetzerová

Dobrý den,
Váš dotaz jsem předala odboru správy majetku a hospodářské správy k vyjádření.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den. Zajímalo by mne, kolik je v Orlové heren s hracími automaty. A zda Orlová uvažuje o omezení počtu těchto heren. V novinách se objevuje stále více případů trestné činnosti v Orlové a tyto herny zřejmě na tom mají podíl. A také to, že lidé odkázání na dávky, utrácejí na automatech.Děkuji. Lubomír

Lubomír

Odpovídá p. Alena FRICOVÁ, odbor městských financí a školství:

Město Orlová se regulací hazardu zabývá od roku 2014, kdy přijetím Obecně závazné vyhlášky města Orlové č. 2/2014 byla stanovená místa, na kterých mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry. Příloha vyhlášky obsahuje 29 míst (herny, pohostinská zařízení, provozovny se zvláštním provozním režimem atd.), kde mohou být tyto hry provozovány. Uvedená vyhláška nabyla účinnosti dne 16.5.2014 a jejím záměrem je zamezení vzniku nových heren, herních středisek a kasin mimo vyjmenované objekty.
Na území města Orlová je povoleno celkem 360 ks výherních hracích přístrojů a jiných herních technických zařízení.
V současné době se připravuje nová vyhláška, která sníží počet míst, kde budou moci být hazardní hry provozovány, a to v návaznosti na nový Zákon o hazardních hrách, který vymezuje prostory, ve kterých lze provozovat hazardní hry a stanoví nové podmínky při provozování hazardních her.
Dobrý den ,mám dotaz ohledně otce ,který bydlel v Orlové Poruba a zemřel19.3.2015 a já nevím adresu ani kam se mám obrátit ohledně uzavření dědictví,jelikož nás nikdo do dnešního nevyrozuměl a záměrně opomněl.Můžete my poradit ,kam se mám obrátit o informaci.Děkuji Martina Horská dcera

Martina

Dobrý den,

ve věci dědického řízení zemřelého otce trvale bytem Orlová-Poruba je zapotřebí se obrátit na notáře dle trvalého bydliště zemřelého: JUDr. Radim Duda, Masarykova třída 1323, Orlová-Lutyně, tel. 596 511 985.

--
Bc. Rút Langová
sociální pracovník
odbor sociální a zdravotní
oddělení sociální práce
Městský úřad Orlová
Dobrý den. Potřeboval bych zjistit přesný datum otevření restaurace Centrum v Orlové. Letos 50 let, ale nevím kdy. Děkují s pozdravem Zbyšek Gazda

zbyšek gazda

Dobrý den,
pro odpověď na tento dotaz se nejspíš budete muset obrátit na pamětníky. Město takovýto údaj nemá k dispozici.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Nataša Cibulková
Dobrý den,ráda bych jsem se zeptala kdy je vítání Občánků?malý se narodil 17.1.2017 děkuji moc.

Aneta

Dobrý den,

v měsíci březnu již máme obsazeno v dubnu je vítání 23.4.2017, 21.5.2017, po výběru termínu, prosím napište na email jméno a příjmení dítěte, datum narození a bydliště a já obratem sdělím hodinu obřadu.

Pěkný den

Mgr. Jiřina Lízalová
odbor sociální a zdravotní
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč jste neuveřejnili můj dotaz, namísto toho tady zveřejňujete pořád stejné dotazy na web kameru, případně schodiště k poště. Můj dotaz se týkal na důvod zastavení projektu revitalizace okolí a údolí Zimovůdky a budoucnost revitalizace staré Orlové v návaznosti na výsledky soutěže o cenu Petra Parléře. Děkuji.

Filip

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že nemám informaci o tom, že by došlo k zastavení projektu revitalizace okolí a údolí Zimovůdky, požádala jsem o vyjádření odbor výstavby. Po obdržení jejich vyjádření zveřejníme.
S pozdravem

Vyjádření odboru výstavby:

Vaše informace nejsou správné. Řádná projektová dokumentace revitalizace nebyla dosud zpracována; švýcarští studenti zpracovávali jen jakési ideové řešení, které mělo být podkladem pro budoucí projekční zpracování. "Projekt" Revitalizace údolí Zimovůdky, ve smyslu ideového záměru, je v současné době ve fázi ověřování, zda je možné získat potřebné pozemky v této lokalitě do vlastnictví města. Většina pozemků není ve vlastnictví města Orlová a není možné realizovat projekt na pozemcích cizího vlastníka.

Co se týče staré Orlové, na výsledky Soutěže O cenu Petra Parléře se navazuje pořízením regulačního plánu, jehož zadání schválilo zastupitelstvo v roce 2016. Zakázka na zpracování návrhu regulačního plánu byla svěřena vítězi urbanisticko - architektonické soutěže, tj. ateliéru Architekti Headhand, ing. arch. Miroslavu Šajtarovi a jeho kolektivu. V současné době proběhla vstupní jednání s projektanty. Na zpracování regulačního plánu se aktivně pracuje. O výsledné podobě regulačního plánu bude po jeho dokončení a projednání (i s veřejností) rozhodovat Zastupitelstvo města.


Ing. Hana Juřicová
OVŽP

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30