Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den přeji, prosím o informaci kdy bude probíhat u městské policie bezplatné čipování jízdních kol v Orlové? Dále bych poprosil o cenu za měsíc za svoz odpadů za jednu nádobu v části města Orlová - Poruba? Předem moc děkuji

Michal Czapla

Dobrý den,
V současné době jsme schopni označit cca. 30 kol syntetickou DNA. Nové sady na označení kol očekáváme do měsíce. Termíny značení zatím nejsou známy, ale zájemci o označení kola mohou kontaktovat MěP Orlová na e-mail: pavel.cernousek@muor.cz, kde obratem obdrží další informace. Pokud počasí dovolí a bude možné značit , budeme telefonicky kontaktovat zájemce o označení kola, koloběžky či invalidního vozíku.

Pavel Černoušek
Městská policie Orlová
Na podzim loňského roku byl položen nový chodník před domem v ul. V.Martínka,po provedených pracích však zůstalo nevzhledné prostranství mezi domy - písek, hromady hlíny a rozrýpaná zemina přes celé prostranství.Zajímalo by mně, zda dojde ještě někdy k úpravě travnaté plochy, neboť již stačí,že tam nejsou téměř žádné stromy, a teď ještě takový děsivý výhled.Děkuji.

Emilie Krainová

Dobrý den,
terénní úpravy včetně provedení zatravnění budou provedeny v termínu do 31.05.2017.

Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku města a hospodářské správy
Ne to jsem nechtěla vědět . Výděly jsme orla mořského a je možné že se tady rozmnožuje a je nutné to nahlásit.

Lenka Veselovská

O výskytu orla mořského víme, není nutno nikam již hlásit. Zřejmě hnízdí v Doubravě, na Kozinci.

S pozdravem

Květoslava Vítová
ochrana přírody
odbor výstavby a životního prostředí
Dobrý den,mám dva dotazy. Kdy se budou opravovat chodníky na ulici Ke Studánce,zvláště kolem školního plotu jsou v hrozném stavu? Jak se bude do budoucna řešit parkování v okolí ulice Ke Studánce,již dnes je problém zaparkovat po 20 hodině?

Radek Vašíček

Dobrý den,

oprava chodníku na ul. Ke Studánce je zařazena do harmonogramu oprav na letošní rok. Ve věci řešení parkování na této ulici Vám sdělujeme, že odbor rozvoje a investic bude v letošním roce realizovat výstavbu nového parkoviště na ul. Masarykova mezi domy č.p.1024 a 1025. Nově bude vybudováno 12 nových parkovacích stání, z toho 1 imobilní.
Bc. Šárka Kepenyesová
vedoucí oddělení komunálních služeb
Dobrý den,platím za psa v paneláku a chci ho darovat do rodinného domku rovněž v Orlové,kolik se platí v rod.domě?Hana

anna

Dobrý den,
pokud psa chcete darovat jinému držiteli, musíte psa nejprve odhlásit a nový držitel přihlásit.
Základní sazba za psa v RD a zahradách činí 240,-Kč ročně, pokud je držitel psa poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu (doloží důchodový výměr), činí poplatek 100,-Kč ročně
Ing. Buchtová Jaroslava
Dobrý den, mám dotaz, zda se radnice zabývala neutěšeným stavem chodníků na V. etapě. Chodníky jsou rozbité, vydrolené, nebezpečné. Odpadkové koše jsou staré oprýskané, snad instalované po výstavbě etapy.

Sylvie Rohrsetzerová

Dobrý den,

V. etapa prochází postupně revitalizací, při které je měněn také městský mobiliář, tzn. lavičky, odpadkové koše apod.
Pokud je stav odpadkových košů nevyhovující, prosím o bližší určení místa, kde se tyto koše vyskytují a pokusíme se s touto situací něco udělat.
Ke stavu chodníku na V. etapě sdělujeme, že město Orlová v letošním roce plánuje lokální opravy nejvíce poškozených míst na těchto chodnících.
Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku města a hospodářské správy
Zdravím. Jak to je s placením poplatků za odvoz odpadků. Kdysi se platilo 4x za rok a teď od března každý měsíc. Co se stalo?Zdvihly se platy popelářů nebo vaše na úřadu. Doufám v brzkou odpověď. Nas.... občan.

Jarek

Dobrý den,
Orlovští zastupitelé na svém únorovém zasedání sjednotili splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů z kvartální na roční splatnost a zároveň na poplatku za komunální odpad upravili osvobození.
Dosud platili Orlovští místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve čtyřech stejných splátkách, vždy ke konci března, května, srpna a listopadu, pouze poplatníci, kteří měli ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, měli splatnost poplatku k 31. květnu. V nové vyhlášce bude tato splatnost sjednocena se splatností nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku.

Orlovští se nemusí obávat, že by museli roční platbu za poplatek komunálního odpadu, která představuje částku 624 Kč, uhradit najednou v daném termínu. Poplatník, který dostává složenku (platí na pokladně MěÚ Orlová aj.) si poplatek může rozložit do více částek, ale celková částka musí být uhrazena nejpozději do 31. května. Jste-li poplatníkem, který hradí poplatek prostř. SIPA, budete mít roční poplatek rozdělen do čtyř měsíců po sobě následujících.

Za zmínku stojí, že se prodlužuje osvobození malých dětí do jednoho roku věku, přičemž od března 2016 dosud byly osvobozeny děti pouze do tří měsíců věku.
Občany jsme o této skutečnosti informovali na webových stránkách města, na facebookovém profilu města, v městských novinách i v ostatních sdělovacích prostředcích.
Dobrý den.Myslíte že nová herna umístěná místo baru Atom zkultůrní pátou etapu?Ve všech městech se ruší herny ale nám tu vyrostl tenhle skvost který bude určitě ozdobou už tak mizerných podmínek v této části města.Dobrá práce jen tak dále.

Ladislav

Stavební úřad prověří provádění stavebních úprav Atomu, informace poskytneme následně.
Ing. Hana Juřicová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Stížnost na jednání Městské policie,která velice ráda rozdává botičky i za úplné malichernosti.V Orlové je katastrofální nedostatek parkovacích míst.Městská policie pokutuje sebemenší rádoby přestupek. Postrádám lidský přístup,když se ví o tomto nedostatku míst k parkování.

Vladimír Giecek

Dobrý den,
chápu Vaše rozhořčení, nicméně je to třeba vzít i z jiného úhlu. Městská policie je tady od toho, aby dohlížela na dodržování veřejného pořádku a tudíž i na parkování na místech, která k tomuto účelu nejsou určena. Jinými slovy - městská policie si plní své úkoly, nic víc, nic míň. Na druhé straně je tady problém s nedostatkem parkovacích míst. Město každoročně vytváří nová parkovací místa, nicméně všichni víme, že možných ploch nepřibývá a na úkor zeleně to zas tak úplně není možné. Naši předci, když budovali sídliště v Orlové, tak netušili, kolik tady bude aut, a že bude běžnou realitou mít v rodině i dvě či více automobilů. Jistým řešením by mohly být parkovací domy. O jednom se svého času hodně mluvilo, město jej chtělo vybudovat, nicméně občané se postavili proti. Existuje pak v téhle situaci jiné řešení?
Dobrý den, co bude vybudováno před DKMO a v prostoru bývalého parkoviště u MěÚ? A kdy budou zhruba tyto práce dokončeny? Máme velikou trpělivost, avšak velmi chybí ta zrušená parkovací místa. Děkuji za odpověď

Mila

Odpovídá: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic:

V rámci revitalizace centra města bude upravena plocha stávajícího parkoviště mezi Městským úřadem Orlová a Domem kultury města Orlové. Tato část bude rozdělena na odpočinkovou zónu s mlhovou fontánou a lavičkami a na část pro parkovaní aut. Parkoviště bude mít kapacitu 39 kolmých parkovacích stání, z toho dvě parkovací stání budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště je prostorově rozděleno na čtyři části. Odpočinková zóna bude dlážděná s travnatou elipsovou plochou s mlhovou fontánou a chodníky. Mlhový prvek bude podúrovňový.
Bohužel celkově se celá stavba humanizace a revitalizace centra města potýká s řadou problémů a dochází v prodlevách v realizaci. Výkopové práce, které byly naplánované v zimě, nebyly z důvodu velkých mrazů uskutečněny a ani jarní vytrvalé deště těmto pracím neprospívají. Nyní je nutné počkat na vyschnutí, aby práce mohly pokračovat. V současné době lze předpokládat, že prostranství před městským úřadem by mohlo být do konce roku zprovozněno. Město Orlová si je vědomo nedostatku parkovacích míst v centru a žádá občany města o trpělivost.

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30