Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:
Zodpovězené dotazy občanů:


Dobrý den,platím za psa v paneláku a chci ho darovat do rodinného domku rovněž v Orlové,kolik se platí v rod.domě?Hana

anna

Dobrý den,
pokud psa chcete darovat jinému držiteli, musíte psa nejprve odhlásit a nový držitel přihlásit.
Základní sazba za psa v RD a zahradách činí 240,-Kč ročně, pokud je držitel psa poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu (doloží důchodový výměr), činí poplatek 100,-Kč ročně
Ing. Buchtová Jaroslava
Dobrý den, mám dotaz, zda se radnice zabývala neutěšeným stavem chodníků na V. etapě. Chodníky jsou rozbité, vydrolené, nebezpečné. Odpadkové koše jsou staré oprýskané, snad instalované po výstavbě etapy.

Sylvie Rohrsetzerová

Dobrý den,

V. etapa prochází postupně revitalizací, při které je měněn také městský mobiliář, tzn. lavičky, odpadkové koše apod.
Pokud je stav odpadkových košů nevyhovující, prosím o bližší určení místa, kde se tyto koše vyskytují a pokusíme se s touto situací něco udělat.
Ke stavu chodníku na V. etapě sdělujeme, že město Orlová v letošním roce plánuje lokální opravy nejvíce poškozených míst na těchto chodnících.
Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku města a hospodářské správy
Zdravím. Jak to je s placením poplatků za odvoz odpadků. Kdysi se platilo 4x za rok a teď od března každý měsíc. Co se stalo?Zdvihly se platy popelářů nebo vaše na úřadu. Doufám v brzkou odpověď. Nas.... občan.

Jarek

Dobrý den,
Orlovští zastupitelé na svém únorovém zasedání sjednotili splatnost poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů z kvartální na roční splatnost a zároveň na poplatku za komunální odpad upravili osvobození.
Dosud platili Orlovští místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve čtyřech stejných splátkách, vždy ke konci března, května, srpna a listopadu, pouze poplatníci, kteří měli ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, měli splatnost poplatku k 31. květnu. V nové vyhlášce bude tato splatnost sjednocena se splatností nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku.

Orlovští se nemusí obávat, že by museli roční platbu za poplatek komunálního odpadu, která představuje částku 624 Kč, uhradit najednou v daném termínu. Poplatník, který dostává složenku (platí na pokladně MěÚ Orlová aj.) si poplatek může rozložit do více částek, ale celková částka musí být uhrazena nejpozději do 31. května. Jste-li poplatníkem, který hradí poplatek prostř. SIPA, budete mít roční poplatek rozdělen do čtyř měsíců po sobě následujících.

Za zmínku stojí, že se prodlužuje osvobození malých dětí do jednoho roku věku, přičemž od března 2016 dosud byly osvobozeny děti pouze do tří měsíců věku.
Občany jsme o této skutečnosti informovali na webových stránkách města, na facebookovém profilu města, v městských novinách i v ostatních sdělovacích prostředcích.
Dobrý den.Myslíte že nová herna umístěná místo baru Atom zkultůrní pátou etapu?Ve všech městech se ruší herny ale nám tu vyrostl tenhle skvost který bude určitě ozdobou už tak mizerných podmínek v této části města.Dobrá práce jen tak dále.

Ladislav

Stavební úřad prověří provádění stavebních úprav Atomu, informace poskytneme následně.
Ing. Hana Juřicová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Stížnost na jednání Městské policie,která velice ráda rozdává botičky i za úplné malichernosti.V Orlové je katastrofální nedostatek parkovacích míst.Městská policie pokutuje sebemenší rádoby přestupek. Postrádám lidský přístup,když se ví o tomto nedostatku míst k parkování.

Vladimír Giecek

Dobrý den,
chápu Vaše rozhořčení, nicméně je to třeba vzít i z jiného úhlu. Městská policie je tady od toho, aby dohlížela na dodržování veřejného pořádku a tudíž i na parkování na místech, která k tomuto účelu nejsou určena. Jinými slovy - městská policie si plní své úkoly, nic víc, nic míň. Na druhé straně je tady problém s nedostatkem parkovacích míst. Město každoročně vytváří nová parkovací místa, nicméně všichni víme, že možných ploch nepřibývá a na úkor zeleně to zas tak úplně není možné. Naši předci, když budovali sídliště v Orlové, tak netušili, kolik tady bude aut, a že bude běžnou realitou mít v rodině i dvě či více automobilů. Jistým řešením by mohly být parkovací domy. O jednom se svého času hodně mluvilo, město jej chtělo vybudovat, nicméně občané se postavili proti. Existuje pak v téhle situaci jiné řešení?
Dobrý den, co bude vybudováno před DKMO a v prostoru bývalého parkoviště u MěÚ? A kdy budou zhruba tyto práce dokončeny? Máme velikou trpělivost, avšak velmi chybí ta zrušená parkovací místa. Děkuji za odpověď

Mila

Odpovídá: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic:

V rámci revitalizace centra města bude upravena plocha stávajícího parkoviště mezi Městským úřadem Orlová a Domem kultury města Orlové. Tato část bude rozdělena na odpočinkovou zónu s mlhovou fontánou a lavičkami a na část pro parkovaní aut. Parkoviště bude mít kapacitu 39 kolmých parkovacích stání, z toho dvě parkovací stání budou pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Parkoviště je prostorově rozděleno na čtyři části. Odpočinková zóna bude dlážděná s travnatou elipsovou plochou s mlhovou fontánou a chodníky. Mlhový prvek bude podúrovňový.
Bohužel celkově se celá stavba humanizace a revitalizace centra města potýká s řadou problémů a dochází v prodlevách v realizaci. Výkopové práce, které byly naplánované v zimě, nebyly z důvodu velkých mrazů uskutečněny a ani jarní vytrvalé deště těmto pracím neprospívají. Nyní je nutné počkat na vyschnutí, aby práce mohly pokračovat. V současné době lze předpokládat, že prostranství před městským úřadem by mohlo být do konce roku zprovozněno. Město Orlová si je vědomo nedostatku parkovacích míst v centru a žádá občany města o trpělivost.
Dobrý den. Bylo by možno v co nejkratší době spíše hned. Na ulici F.S.Tůmy naproti domu 1234 odstranit 2 staré klepače. Pokud se nechce Orlová zapsat mezi města ČR kde tyto klepače už děti zabily. Jsou u zemně zrezivělé a dokonce jeden je uplně. Poslal bych foto kdBy to šlo. Děkuji snad ještě tento týden to město nechá uříznout.

Michal

Dobrý den,
na základě Vašeho podnětu, jsme technicky nevyhovující konstrukci dvou starých klepáčů, ul. F.S.Tůmy před č.p. 1234, 9.5.2017 odstranili.
S pozdravem,
Ing. Lukáš Valový
Odbor správy majetku a hospodářské správy
Ještě si dovolím k mému mailu z dnešního dne připojit dotaz, proč úklidová četa neodstraní střepy skla, které již několik měsíců lemují celou boční stěnu Komerční banky. Tento chodníček je využíván hlavně za deště pejskaři, ale i kdyby nebyl, tak střepy tam prostě nepatří. Zajímalo by mně, zda někdo kontroluje práci těchto pracovníků. Kazí to celkový dojem z města, které je návštěvníky kladně hodnoceno hlavně díky práci zahradníků, která je obdivuhodná - zvlášť záhony na Masarykově ulici, ale i údržba stávající zeleně.

Valent

Dobrý den,
připomínka na provádění úklidu byla odeslána na společnost SMO, m.a.s., která pro město zajišťuje úklid veřejných prostranství.
Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku města a hospodářské správy
Dobrý den, já bych se rád zeptal, kdy už konečně někdo udělá pořádek s tzv. pejskaři. Celá Orlová je plná psích výkalů. Sem tam někdo to h...o sebere, ale to maximálně každý pátý. Nešlo by provádět ranní hlídky a pokutovat? Ne jen botičky za špatné parkování. Aby se pejskaři moc neunavovali, záměrně venčí své čokly jen před domy na trávě, opravdu chuťovka. Nebo je nechají trápit dlouho v bytě o samotě a pak po vyběhnutí před dům ihned vykonávají potřebu, někdy i přímo na chodník jak už musí. Děkuji za odpověď.

Jaroslav

Odpovídá velitel Městské policie Orlová Mgr. Bc. Roman GALIA:
V loňském roce jsme řešili 310 případů týkajících se porušení obecně závazné vyhlášky. V letošním roce v tom pokračujeme. Občan má možnost kdykoli zavolat a upozornit nás na pejskaře, který nedodržuje městskou vyhlášku - a my tam v rámci možností dojedeme.
Dobrý den, jsem silně proti tomu, aby se nějak zásadně upravovalo prostranství U Moravy. Konkrétně mám na mysli schody se stěnami. Píšu Vám za početnou skupinu parkouristů a to ne jen z Orlové. Ty schody jsou jedním z nejlepších míst pro trénink toho, co máme nejradši. Když seberete lidem to poslední co mají rádi, tak co potom asi budou dělat? Už tak je Orlová známa především tím, že se tady u nás berou drogy mnohem častěji, než v kterémkoli jiném městě v Česku. Takto akorát zabráníte mladým lidem v pohybu a ti si potom budou hledat jinou zábavu.. Ano, nechali jste postavit workout hřiště, ale tam chodí pouze ti, co posilují a že jich není mnoho, zatímco parkouristů čím dál více přibývá.. Jestli chcete, tak klidně sepíšeme petici, ať sami vidíte, kolik lidí tím rozhořčíte. Tímto bych Vás chtěl požádat o to, abyste si to ještě nechali projít hlavou. S pozdravem, M. Fierla

Michal Fierla

ODPOVÍDÁ vedoucí odboru rozvoje a investic Ing.Martina Szotkowská:

Úprava prostranství je teprve zpracována ve fázi studie a rekonstrukce schodiště určitě nebude v první etapě realizace. Velmi nás zajímá názor občanů a určitě jsme připraveni k diskuzi. Velmi bychom ocenili aktivní přístup občanů při tvorbě veřejných prostranství. Vzhledem ke skutečnosti, že nám nejsou známy potřeby parkouristů, dovolujeme si Vás požádat o kontaktování odboru rozvoje a investic Ing. M. Szotkowské, martina.szotkowska@muor.cz , abychom případné návrhy mohli v rámci veřejných prostranství začlenit.

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30