DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


18.10.2023, 16:50, Elena

Dobrý den, chtěla bych znát termín dokončení opravy vozovky na ulici Polní. Nemohu vyjet s autem z garáže , kvůli vyfrézované hloubky vozovky. Po příjezdu z práce, už byla vozovka vyfrézována ale zkusila jsem zaparkovat a poškodila si u toho výfuk vozidla. Podotýkám,že auto má vyšší podvozek. Auto potrebuji každý den. To jsem se už smířila s tím, že mám na vjezdových vratech opřenou značku "práce na silnici". Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4. 12. 2023. Reálně se nyní budou realizovat obruby a následná pokládka asfaltu se předpokládá nejdříve v půlce listopadu.
Řešení dotčeného sjezdu bylo předáno přednostně zhotoviteli, který přislíbil okolo 26.10. řešení daného problému. Dále byl zhotovitel upozorněn na přesuny přechodného dopravního značení. Nicméně z důvodu probíhajícího občasného výtržnictví není v silách zhotovitele udržet dopravní značení se stávajícím umístěním. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
S pozdravem
ORI18.10.2023, 14:43, Ervin Suk

Zdravím. Dne 31.8. jsem psal o problému s parkováním invalidních osob na ulici Mládí 724, u zdravotního střediska, kde ordinuje celkem 7 lékařů. Na ulici je jedno parkoviště pro invalid. občany u bytových domů, ale nikoliv u zdravotního střediska, nebo u Domova seniorů Pohoda. Slíbili jste prošetření v září. Je již výsledek? Děkuji.

Dobrý den,
dne 26.09.2023 proběhlo místní šetření za účasti Policie ČR, dopravní inspektorát a zástupce odboru správy majetku a hospodářské správy, na místě bylo dohodnuto vytvoření dvou vyhrazených stání pro osoby se zdravotním postižením před zdravotním střediskem na ul. Mládí. Realizaci vyhrazených stání má v kompetenci odbor správy majetku a hospodářské správy. Realizace bude řešena co v nejkratším termínu.
S pozdravem
OD17.10.2023, 19:51, Zuzana

Zdravím, dívám se dívám a můj dotaz, ohledně značky stále nikde. No co já si počkám a snad se dočkám.

Dobrý den,
tato značka byla zřejmě omylem špatně umístěna. Přemístěna bude nejpozději 24.10.2023, a to k pískovišti u domu na ul. F.S. Tůmy 1234.
S pozdravem
OSMHS16.10.2023, 16:26, Samuel S.

Dobrý den, je chtěl bych se dotázat zdali se budou parkovací místa v Orlové zpoplatňovat. Když rozhlédnu po sídlišti a vidím, že najeden byt připadají i tři dopravní prostředky s tím, že pouze jedno vozidlo se pohne párkrát za měsíc ostatní stojí. Asi by bylo vhodné zpoplatnit parkovací místa pro druhé a třetí vozidlo včetně motorek. Sice to není řešení nedostatku parkovacích míst, ale některé majitele garáží donutí využívat pro nepoužívané vozidlo, místo zabíraní nedostatkového parkovacího místa. Případně zdali jste neuvažovali přiřazení některých parkovišť nebo jejich jen části pro určité domy. Minimálně pro rodiny s malými dětmi, by bylo vhodné některé místa rezervovat. Případně začít pokutovat majitele vozidel zabírajících více než jedno parkovací místo. Příkladu a fotografii bych mohl přiložit desítky. Chtěl bych Vás požádat o nějaké dlouhodobé řešení.

Dobrý den,
v současné době probíhá zpracování Návrhu managementu parkování ve městě Orlová, který navazuje na Koncepci statické dopravy z roku 2019. Následně, koncem letošního roku, příp. začátkem roku příštího bude projednán v orgánech města. Jeho závěry a doporučení, týkající se organizace parkování v sídlištní části Orlové – Lutyně budou postupně zaváděny do praxe. Zatím nebudeme předjímat, k jakým opatřením by mohlo být přistoupeno.
S pozdravem
OD16.10.2023, 11:58, dendys

Dobrý den,chtěla bych vás požádat o vyčištění betonového koryta,vedoucího přes trávník, mezi ul.Topolová a stadionem.Blíží se podzim,plísknice,sníh a déšť a a celé koryto je opět zarostlé travou,bahnem a listím.A pokud by to šlo,tak i žlábky kolem chodníku,z přední strany byt.bloku 701-706 ul.Topolová.Děkuji za kladné vyřízení

Dobrý den,
děkujeme za podnět, vyčištění žlabu přes louku je v plánu, zadané práce jsou pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby plněny postupně. Žlábky okolo domu 701 a 706 bychom vyčistili při jednom.
S pozdravem
OSMHS12.10.2023, 1:14, Daniel

Dobrý den, chtěl sem se zeptat zda se dne 11.10 2023 mezi 6:30 až 14:30 sekala tráva v ulici ke studance? U parkoviště restaurace Studánka děkuji

Dobrý den,
na tomto místě se v daném datu nesekalo ani neprováděly žádné práce na zeleni.
S pozdravem
OSMHS11.10.2023, 20:07, Zuzana

Dobrý den, chci se zeptat, zda budou doplněny odpadkové koše u zastávky Orlová střed u domu dětí a mládeže. Celkově se zde nacházely tři, které byly zrušeny a nahradil je zatím jeden nový. Jeden by byl ještě vhodný alespoň na konec zastávky. Děkuji za odpověď. Při venčení pejska bych ještě alespoň jeden na konec zastávky přivítala. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
odpadkové koše jsou umístěny u DDM, pak na samotné autobusové zastávce Orlová, střed a před přechodem pro chodce. V blízkosti autobusové zastávky jsou navíc umístěny nádoby na odpad, takže možností, kde vyhodit pytlík s exkrementem od pejska či jiný odpad je hodně. Žádný další odpadkový koš bohužel přidávat nebudeme.
S pozdravem
OSMHS11.10.2023, 10:55, Ilona Juchelková

tak takovou zprávu jsem čekala ,opravdu je velký problém odstranit asi 2etry rozpadlého obrubníku ,aby se posunuly popelnice dal z cesty a nemuselo se obchazet křoví ,nebo přez bláto ,volné betonové prostransví je po odvezene budce ,problem je ,takové problemy se ve měste neřeší ,ale my staří ,chceme mít taky pohodu

Dobrý den,
mezi nádobami na směšný komunální odpad bude vytvořen průchod, aby bylo občanům usnadněno odkládání odpadu do nádob k tomu určených. Pokud budete mít zájem, můžeme vyvolat schůzku na místě samém a projednat tuto záležitost. V případě zájmu napište na e-mail denisa.nitschova@muor.cz.
S pozdravem
OSMHS10.10.2023, 17:09, Emil Vyhlas

Dobrý den, mám dotaz,proč se neuklízí okraje chodníků a cest.které jsou plné marasu a prachu? děkuji za odpověd´

Dobrý den,
čištění komunikací a chodníků v našem městě je prováděno celoročně. Pokud se stane, že toto čištění z důvodu umístění komunikace nestačí (pod stromy, v místech, kde se drží vlhkost a náletové rostliny se ujmou a rozrostou), posíláme na dočištění pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby, kteří se mimo úklid věnují také okopům chodníků a komunikací - toto se děje na základě harmonogramu a poté také na základě nahlášení občanů telefonicky či e-mailem, kdy je třeba upřesnit místo, o které se občanům jedná a tato lokalita je v nejbližším termínu zkontrolována, popř. dočištěna. Prosím o upřesnění lokality, o kterou se Vám jedná.
S pozdravem
OSMHS9.10.2023, 12:43, Jaroslava Kuzníková

Černé skládky v Orlové- nelíbí se mi ani trochu a je třeba je řešit. Ale celková uzavírka ulice Nádražní začala v jiné dny než bylo uvedeno na stránkách Orlové , nešlo se dostat na sběrný dvůr v sobotu a současně nefungoval sběrný dvůr na SMO. Pak se nemůžete divit , že vznikne v tomto případě černá skládka, když objedete Orlovou dokola a nemáte kam odpad složit. Postihl nás v tento den stejný problém , ale nám mohl plný vozík stát do příštího týdne na dvoře. Jen řidička skřípala zubama.

Dobrý den,
neuvádíte, o kterou sobotu se jednalo. Jediný den, kdy byl sběrný dvůr na ulici Okružní uzavřen, bylo dne 16.9.2023, kdy zde probíhala akce Den otevřených dveří. Sběrný dvůr na ulici Nádražní byl a je přístupný neustále dle provozní doby, pouze vzhledem k opravě komunikace Nádražní, byl přístupný ze směru starého náměstí. Veškeré informace o uzavření sběrných dvorů jsou uvedeny na internetových stránkách SMO, m.a.s., na internetových stránkách města Orlová a také na sociálních sítích.
S pozdravem
OSMHS7.10.2023, 20:51, Barbora

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je na území Orlové zakázáno sekání trávy či používání hlučnějších strojů v neděle a o svátcích. Předem děkuji

Dobrý den,
sekání trávy a provozování hlučných činností není v Orlové v neděli a ve svátky zakázáno. Zastupitelstvo města již vícekrát projednávalo obecně závaznou vyhlášku omezující hlučné činnosti, vždy však dosud přihlédlo k tomu, aby občané měli možnost splnit si svou povinnost sekání trávy. Věříme, že sousedé si v takových případech vyjdou vzájemně vstříc a hlučné činnosti v nedělní odpoledne omezí na nezbytnou míru.
S pozdravem
OVŽP6.10.2023, 10:55, Pavla

Dobrý den,prosím šlo by udělat něco se schody na ulici Okružní k domu 922 ? Není zde udělaný sjezd pro kočárky. Lidé s kočárky a inv.vozìky ,proto jsou nuceni používat travnatou plochu vedle schodů. Děkuji.

Dobrý den,
v současnosti lze pro vozíčkáře a maminky s kočárky použít pěší trasu ve směru od supermarketu Albert kolem BD č. p. 1309 a dále mezi domy BD č. p. 920 a 921 podél místní komunikace na ul. Okružní a zpět k BD č. p. 922. Tato trasa je mírně delší, zato plně bezbariérová.
S pozdravem
OSMHS5.10.2023, 15:13, Radka

Dobrý den, bylo by prosím možné zajistit opravu výtluku na spojnici ulic Vnitřní a Mládí, do kterého vzhledem k jeho umístění auta pravidelně najíždějí kolem? Děkuji

Dobrý den,
oprava výtluku už je zadána společnosti SMO Orlová. Oprava bude provedena v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
OSMHS5.10.2023, 11:09, Patrik

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli už se ví, jestli byly městu schválené dotace na projekty, které město zasílalo v rámci Projektu spravedlivé transformace?? Případně, připravuje, nebo zašle město další??

Dobrý den,
první výzva z Fondu spravedlivé transformace, ve které jsou stanoveny všechny požadavky, byla vyhlášena teprve začátkem měsíce října. Žádosti se budou dle těchto požadavků teprve připravovat, z tohoto důvodu samozřejmě nemohou být schváleny.
S pozdravem
ORI3.10.2023, 22:15, Tomáš

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli by nebyla možnost zajistit aby každou hodinu co přijíždí vlak do Dětmarovic aby navazoval autobus do Orlové (Nemocnice nebo aspoň Autobusové nádraží) stalo se mi že jsem vystoupil z vlaku a žádný autobus nejel nebo dneska vlak měl zpoždění a autobus nepočkal a ujel jednalo se o 2 minuty autobus měl odjezd 15:05 a já i několik lidí jsme přišli na zastávku 15:07 a museli jsme jít pěšky já konkrétně 4 km protože ani ze zastávky Dětmarovice obecní úřad nejel žádný autobus do Orlové velice špatné dopravní spojení funguje mezi Orlovou a Dětmarovicemi to říká spousta lidí z Orlové není to pouze můj názor

Dobrý den.
v prosinci 2020 proběhla optimalizace Městské hromadné dopravy Orlová (MHD) z důvodu neustálého zvyšování nákladů na její provoz, kdy na základě vytížeností veškerých spojů jednotlivých linek došlo ke změnám jízdních řádů a snížení výkonů v podobě omezení či zrušení málo využívaných spojů. Nelze proto zajistit spojení na každý vlakový spoj v Dětmarovicích. Kromě spojů linek MHD Orlová zajíždí o víkendu i 3 spoje příměstské linky na zastávku Dětmarovice, žel.st. a 3 spoje zpět a jeden spoj v pracovní dny.
S pozdravem
OD