DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


14.7.2023, 8:41, Milena

Dobrý den na ulici Vnitřní ani na velkém parkovišti a ostatních místech nelze po 17.h zaparkovat. Není možné na velkém parkovišti u Schell udělat čáry dalo by se tam zaparkovat více aut. Jsou někdy mezi auty velké mezery. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
situací ohledně parkování v Orlové se zabývá vedení města a na základě zkušeností z minulých let je známo, že se při zaznačení čar sníží počet parkovacích míst. Z tohoto důvodu se vodorovné dopravní značení na parkovišti u Shell provádět nebude.
S pozdravem
OSMHS12.7.2023, 21:15, LIBOR

Dobrý den,chci se zeptat,co mohu dělat se sousedem,který si v zastavěné obytné oblasti zřídil výrobnu palivového dříví a hlukem z řezání,dovozem kulatiny a odvozem naštípaného dřeva,často i po 22.hodině,ruší všechny okolo.Zvláště nepříjemné je to pro ty,kteří pracují na směny a potřebují se přes den vyspat.Přes několikeré slovní vyjednávání se sousedem,ten vždy poskytne nějakou výmluvu,např.mám to pro vlastní spotřebu,to by ale musel vytápět sídliště,nebo to neřežu já,ale člověk,kterému jsem kulatinu prodal,slíbí sice nápravu,ale klid vydrží max.několik dní,asi jen do další objednávky,neboť pod různými jmény nabízí palivové dřevo na inzerci.Volat Policii ČR nebo MP Orlová mi přijde neefektivní,protože před jejich hlídkama se umí obratně skrývat. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
živnostenský úřad provádí v rámci své činnosti živnostenskou kontrolu, při které sleduje, zda a jak jsou splněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání. V rámci kontrolní činnosti také prověřuje, zda podnikatel zajistil, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.
Z dotazu nelze zjistit místo činnosti, ani o jakou osobu se jedná. Můžete živnostenskému úřadu podat podnět k prověření dané záležitosti s uvedením údajů o místu činnosti a osobě, která tuto činnost provádí. V případě, že místo činnosti se nachází v územním obvodu Živnostenského úřadu Orlová (tedy na území Orlové, Petřvaldu nebo Doubravy), provede živnostenský úřad kontrolu na dodržování stanovených povinností. V případě, že místo činnosti se nachází mimo tento územní obvod, je potřeba podnět podat místně příslušnému živnostenskému úřadu.
Nicméně je nutno konstatovat, že živnostenský úřad může prověřit, zda provozovatel činnosti má příslušné živnostenské oprávnění a dodržuje podmínky stanovené živnostenským zákonem a zákony souvisejícími s podnikáním. V rámci kontroly může také prověřit způsobilost provozovny k provozování dané živnosti. Není však v jeho pravomoci posuzovat intenzitu hluku vznikajícího z předmětné činnosti, ani šetřit porušování nočního klidu.
Doporučujeme proto obrátit se na oddělení přestupků ve věci porušování nočního klidu podnikající fyzickou osobou – viz § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Ve věci nadměrného hluku mimo noční klid se tazatel může obrátit na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, tel. +420 585 719 111.
S pozdravem
OVVŽÚ10.7.2023, 17:00, Patrik

Dobrý den, připravuje vedení města do budoucna rekonstrukce svých veřejných ploch?? Např. prostranství před a u Centrumu je celkově velmi zanedbané. Další příklad...., Na soše ležící ženy jsou často rozmlácené sklenice a střepy. Z podstavce sochy odpadávají žulové části atd. Bude se tím vedení města zabývat??

Dobrý den,
proměna veřejného prostranství je dlouhodobým cílem města. Postupně se mění V. etapa i centrum města. Rychlost proměny však není taková, jakou bychom si přáli. Jako každé město, jsme limitování volnými finančními prostředky. Musíme souhlasit, že prostranství u bývalého Centrumu si úpravu také zaslouží. V současné době však není připravená projektová dokumentace a realizaci nelze očekávat v nejbližší době. Možná je tudíž hlavně základní údržba. Děkujeme za pochopení.
ORI
doplnění odpověďi:
ohledně opravy sochy ležící ženy zjišťujeme kontakt na dědice autora kvůli jejich souhlasu (autorská práva). Na celkovou rekonstrukci prostoru okolo OC Centrum bude zpracována investiční karta a celá záležitost bude předána odboru rozvoje a investic. V případě akutní potřeby budou provedeny nejnutnější opravy zpevněných ploch.
S pozdravem
OSMHS6.7.2023, 11:12, Alena Pastorová

Je to výborné, když čtu co se vše opravuje a opravilo v Orlové. Družstevníci Orlovanu z čp.755 žádali opravu parkoviště před domem, pod auty je velký výmol, který se táhne přes parkoviště. Světe div se, cestáři opravili malou rýhu před auty a výmolu si nevšimli, nebo se o něj nikdo nezajimal?

Dobrý den,
na ul. Kpt. Jaroše se opravovaly pouze výtluky, které vznikly přes zimní období. Na asfaltové ploše parkoviště před domy č. p. 753 - 754 se nejedná se o výtluky. Povrch parkoviště je rozpraskaný a celkově degradovaný. Parkoviště vyžaduje kompletní výměnu asfaltového povrchu. Tato oprava je v seznamu oprav komunikací a chodníků na rok 2023. Provedení realizace opravy v tomto roce bude záviset na množství finančních prostředků v rozpočtu města Orlová.
S pozdravem
OSMHS1.7.2023, 14:48, Martina Mrázková

Dobrý den, chci se zeptat co se dá dělat s bezdomovci a drogově závislými v našem městě. Poslední dobou je to hrozné a jejich čím dál tím více. Nikdy jich tolik nebylo a nebyl tady takový bordel ! Jsou doslova všude, vybírají popelnice, dělají kolem sebe nepořádek, spí na veřejných místech, dělají kravál, vyměšují tam své tělní tekutiny a smrdí na 10 metrů. Jsou u věžáku - u transformátoru, kde mají kutloch, u Hrušky zezadu a u Centrumu na lavičkách, kde je škola a děti tam denně kolem nich chodí, dokonce jsou u Hypernovy v centru města, kdy si jdete nakoupit a je to doslova hnus tam jen projít. Také jsou za gymplem a nemluvě o tom pánovi co posedává u obchodního domu Orel a kolem něj je moč. Je to odporné :( Co se dá s tím dělat? Děkuji za odpověď. Martina Mrázková

Dobrý den.
Městská policie v souvislosti s problematikou bezdomovců v našem městě využívá všechny zákonné prostředky dané ji zákonem. Přestože jsou tyto prostředky uplatňovány vůči této specifické skupině osob relativně často, míjí se účinkem a jsou neefektivní a nevymahatelné. Jiné možnosti či prostředky městská police k dispozici nemá, načež nutno podotknout, že státní moc lze dle Listiny základních práv a svobod uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
S pozdravem
MP30.6.2023, 19:16, Martina Koláčková

Dobrý den, jako občana města by mě zajímalo kdy budou dodělány paty u vjezdu a výjezdu z podzemních garáží, chodím kolem toho a stále to vypadá hrozně .

Dobrý den,
také nás tento stav neuspokojuje. Bohužel najít ekonomické, estetické a funkční řešení, na kterém se shodnou všechny strany, se nám prozatím nepodařilo. Věříme však, že se blížíme k určitému kompromisu. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
ORI30.6.2023, 18:42, Zaduban

Dobrý den, takhle si představujete práci pro občany města? Proč ta otázka? Není vám hanba zabrat 18 parkovacích míst pro zaměstnance města, když tito zaměstnanci by mohli parkovat v podzemních garážích? To by jim město muselo vystavit parkovací karty a to je asi problém. To raději občanům bydlícím na ulici Osvobození, zvlášť důchodcům, kteří toto parkoviště hojně využívají, zaberou parkovací místa. Takhle tedy řeší město otázku parkování, které paní starostka má ve svém programu? Mrzí mě, že občané jsou až na posledním místě a jsou upřednostňováni zaměstnanci města. Asi už nevíte, jak vybrat více peněz do pokladny města, tak ubíráte obyčejným občanům právo na parkování a ti budou muset parkovat na placených místech a platit to ze svých mizerných důchodů. Toto je vaše pomoc?

Dobrý den,
usnesením Rady města č. 2515/70 ze dne 20.4.2022 bylo schváleno vyčlenění 18 parkovacích stání (1. a 4. pole parkovacích stání) na parkovišti na Malém náměstí v Orlové-Lutyni pro zaměstnance Městského úřadu Orlová, a to v pracovní dny pondělí a středa od 6:00 hod. do 16:00 hod. a úterý, čtvrtek a pátek od 6:00 hod. do 14:00 hod. Nově vybudované podzemní garáže jsou určeny pro imobilní občany, nájemce bytových jednotek a nebytových prostorů, dlouhodobé pronájmy parkovacích stání a zbytek parkovacích stání je určeno pro průběžné využívání občanů, kterým jsme umožnili parkování na hodinu zdarma.
S pozdravem
KS28.6.2023, 21:41, Andy

Zdravim , pověřena se zeptat , jestli by ,, někdo ,, mohl opravit chodniček pod ul. Topolovou kolem stadionu . Schody , mustek ? Lide chodi do Vesny na navštěvy tzv. skratkou a pro některe je to vykon zvladnout . Po dešti ani nahodou . Děkuji za odpověd.

Dobrý den,
chodník kolem oplocení areálu zimního stadionu nikdy nebyl oficiálním chodníkem a město zde neprovádí technickou ani zimní údržbu. V terénu je patrné z vedení tras stávajících chodníků, že od ulice Topolová směrem k parkovišti na ul. Kpt. Jaroše byla v minulosti původně plánována výstavba lávky přes roklinu, ale k realizaci stavby nikdy nedošlo. Tak vznikl jakýsi provizorní chodníček, který díky svému prudkému sklonu neodpovídá technickým normám, nedá se udržovat v provozuschopném stavu a zajistit tak bezpečný pohyb chodců. Vybudování schodiště nebo lávky přes roklinu by vyžadovalo finančně velmi náročnou investici. Jakoukoliv stavební činnost v dané lokalitě komplikuje fakt, že se zde v současnosti nachází lesní porost. V této lokalitě ale město Orlová připravuje studie, které by mohly napovědět, jak celá rokle pod kinem Vesmír může v budoucnosti vypadat. Bohužel v současné době se zde žádná investiční akce (včetně budování chodníků) neplánuje.
S pozdravem
OSMHS, ORI28.6.2023, 17:44, Zdeněk Slezák

Dobrý den, chtěl jsem poprosit, zda by jste mi poradily kde mám správně napsat stížnost VS žádost o dodatečnou tabuli k parkování osobních vozidel. Bydlíme zde a rodinou na ulici Okružní 933, zde v Orlové tak jak ve více městech je problém s parkování vozidel. Je to známe po celé ČR což si samozřejmě dobře uvědomují. Naše parkoviště před domem má parkování, ale neustále nám ho berou šoféři s dodávkami. Následně my nájemníci dostáváme pokuty od strážníků s Orlové, kteří nás samozřejmostí poučí a také nám poradi kde máme třeba parkovat jako nákupní středisko Kaufland a podobně. Jsme si vědomi, že na takových místech můžeme parkovat, ale proč my nájemníci bychom měly docházet cca 1km k vozidlu když tam přece si můžou svými osobními auty jezdit šoféři dodávkami. Na ulici Masarykova 918 je na parkovišti namontována k dopravní značce parkoviště dodatečná cedule pouze pro osobní vozidla. Nám by to vyřešilo problém a byly bychom městu Orlové vděčný za tento projekt. Potřeboval bych vědět kam se s tímto můžu obrátit. Dany způsob mi doporučila městská policie Orlové. S pozdravem Zdeněk Slezák.

Dobrý den,
Váš podnět bude řešen na místním šetření dne 20.7.2023 za účasti zástupce PČR a Dopravního inspektorátu Karviná.
S pozdravem
Odbor dopravy28.6.2023, 8:11, René Chalupa

Dobrý den přeji. Měl bych dotaz. Kdysi dávno byl v Orlové výchovný ústav. Byl na ulici Lazecká 201. Chtěl bych se zeptat jestli náhodou nemáte nějaké fotky z té doby? Nebo nějaké dochovale záznamy o tomto ústavu. Pokud ano tak jestli byste mi je mohly poslat na email aspoň fotky . Já jsem pátral ale nic nenašel. Je to z nostalgických důvodu. Předem děkuji za kladnou odpověď . Chalupa

Dobrý den,
dle domovní knihy proběhla demolice uvedeného objektu v roce 1953. Bohužel stavební úřad archivuje doklady pouze do doby demolice stavby. Takže v našem městském archivu již žádné podklady nejsou. Můžete se samozřejmě obrátit na Státní archív v Karviné, který by Vám mohl pomoct.
S pozdravem
KS, OVŽP27.6.2023, 18:00, Jana

Dobrý den, mohlo by město něco udělat s majiteli domů, kteří pálí v létě posekanou trávu ? Ve 30 stupňových vedrech a bezvětří je to bezohledné. Zároveň bych chtěla pochválit redakci za nové vydání Orlovských novin, které jsou zajímavější.

Dobrý den,
zákon o ochraně ovzduší skutečně říká, že spalovat lze jen neznečištěné rostlinné materiály v suchém stavu. Zákon tedy pálení trávy sice přímo nezakazuje, ale obecně se nedoporučuje, protože rostlinný materiál při pálení vyvolává obtěžující kouř a zápach. Mimo to v době letních veder a sucha se může takové pálení či dokonce vypalování trávy rozrůst na požár. Pokud někdo pálí nevysušený, znečištěný rostlinný materiál, jedná se o přestupek a občan se tím přinejmenším vystavuje riziku postihu dle zákona o ovzduší.
OVŽP
Za redakci Orlovských novin Vám děkujeme za pochvalu.
S pozdravem
KS27.6.2023, 10:16, Werusca

Dobrý den, na koho se mohu obrátit s dotazem když v ulici, které dle KN vlastní město Orlová má jedna firma pronajato až 5 parkovacích míst, která NEJSOU každý den pravidelně 24 hodin vůbec nevyužívana? Aktivně jsou max 2 místa.

Dobrý den,
se svým dotazem se můžete obrátit na odbor Dopravy MěÚ Orlová, silniční správní úřad, tel. 596 581 626 Bc. Žaneta Seberová.
S pozdravem
OD27.6.2023, 7:55, Vojtěch Szabo

Dobrý den jsem zastánce pořádku kultury a pěkného kulturního života a prostředí , jak je možné že ve 21století žijeme v bordelu a nepořádku přijedte se podívat do Orlové -Poruby ul.Pod Vlečkou jak to tady vypadá Finské domky vybydlené vymlacené zarostlé rás krajiny prostě pro mě naprosto odporné to snad aní není možné a to v blízkosti v tahu na Ostravu nedá se na to dívat vy jako uřednící Orlové si určite stou zaležitostí poradíte nahodou jsem danou lokalitou projížděl a jsem ztoho v naprostém šoku jak se žije na Orlovsku přijedte se podívat do Karviné pro inspiraci krásného a kulturního života nepokojený občan města Karviné.

Dobrý den,
poblíž lokality ul. Nad Vlečkou se nachází finské domky na ul. Stará Štreka. Pozemky na kterých stojí, včetně domů bohužel nejsou v majetku města Orlová, ale v soukromém vlastnictví. Z velké části se jedná o pozemky a domy ve vlastnictví společnosti Heimstaden s.r.o. Z hlediska stavebního úřadu tyto nemovitosti nejsou ve stavu, kdy by bylo nutno nařídit udržovací práce, případně jiné opatření k zajištění bezpečnosti. Jedná se pouze o neobydlené domy, což je opravdu věc vlastníka nemovitostí a v tomto ohledu ve vztahu k budovám nemáme v této věci kompetence.
S pozdravem
OSMHS, OVŽP26.6.2023, 18:09, Dagmar Ruislova

Zdravím,ještě jsem se chtěla zeptat,jestli bude ke zhlédnutí ten film,který byl v sobotu v kině o Orlové,slyšela jsem,že to bylo pěkné,dekuji

Dobrý den,
dokumentární film Orlová včera, dnes a zítra bude promítán během letních prázdnin v letním kině Orlová. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.dkorlova.cz.
S pozdravem
KS26.6.2023, 11:29, Honza

Dobrý den, původní hřiště za domy č. 1206-1209 na F. S. Tůmy je v žalostném stavu. Neplánuje město pokládku nového asfaltu, nebo alespoň odstranění prorostlé trávy? Děkuji.

Dobrý den,
vámi uváděné hřiště za domy č. 1206-1209 je řešeno projektovou dokumentací na regeneraci panelového sídliště V. etapa - část 5. V současné době město čeká, zda budou vypsány dotační programy pro její realizaci.
S pozdravem
OSMHS