DOTAZY OBČANŮ

Níže uvedený formulář slouží pro vložení dotazu, oznámení, podnětu nebo připomínky:Zodpovězené dotazy občanů:


11.10.2023, 20:07, Zuzana

Dobrý den, chci se zeptat, zda budou doplněny odpadkové koše u zastávky Orlová střed u domu dětí a mládeže. Celkově se zde nacházely tři, které byly zrušeny a nahradil je zatím jeden nový. Jeden by byl ještě vhodný alespoň na konec zastávky. Děkuji za odpověď. Při venčení pejska bych ještě alespoň jeden na konec zastávky přivítala. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
odpadkové koše jsou umístěny u DDM, pak na samotné autobusové zastávce Orlová, střed a před přechodem pro chodce. V blízkosti autobusové zastávky jsou navíc umístěny nádoby na odpad, takže možností, kde vyhodit pytlík s exkrementem od pejska či jiný odpad je hodně. Žádný další odpadkový koš bohužel přidávat nebudeme.
S pozdravem
OSMHS11.10.2023, 10:55, Ilona Juchelková

tak takovou zprávu jsem čekala ,opravdu je velký problém odstranit asi 2etry rozpadlého obrubníku ,aby se posunuly popelnice dal z cesty a nemuselo se obchazet křoví ,nebo přez bláto ,volné betonové prostransví je po odvezene budce ,problem je ,takové problemy se ve měste neřeší ,ale my staří ,chceme mít taky pohodu

Dobrý den,
mezi nádobami na směšný komunální odpad bude vytvořen průchod, aby bylo občanům usnadněno odkládání odpadu do nádob k tomu určených. Pokud budete mít zájem, můžeme vyvolat schůzku na místě samém a projednat tuto záležitost. V případě zájmu napište na e-mail denisa.nitschova@muor.cz.
S pozdravem
OSMHS10.10.2023, 17:09, Emil Vyhlas

Dobrý den, mám dotaz,proč se neuklízí okraje chodníků a cest.které jsou plné marasu a prachu? děkuji za odpověd´

Dobrý den,
čištění komunikací a chodníků v našem městě je prováděno celoročně. Pokud se stane, že toto čištění z důvodu umístění komunikace nestačí (pod stromy, v místech, kde se drží vlhkost a náletové rostliny se ujmou a rozrostou), posíláme na dočištění pracovníky veřejně prospěšných prací a veřejné služby, kteří se mimo úklid věnují také okopům chodníků a komunikací - toto se děje na základě harmonogramu a poté také na základě nahlášení občanů telefonicky či e-mailem, kdy je třeba upřesnit místo, o které se občanům jedná a tato lokalita je v nejbližším termínu zkontrolována, popř. dočištěna. Prosím o upřesnění lokality, o kterou se Vám jedná.
S pozdravem
OSMHS9.10.2023, 12:43, Jaroslava Kuzníková

Černé skládky v Orlové- nelíbí se mi ani trochu a je třeba je řešit. Ale celková uzavírka ulice Nádražní začala v jiné dny než bylo uvedeno na stránkách Orlové , nešlo se dostat na sběrný dvůr v sobotu a současně nefungoval sběrný dvůr na SMO. Pak se nemůžete divit , že vznikne v tomto případě černá skládka, když objedete Orlovou dokola a nemáte kam odpad složit. Postihl nás v tento den stejný problém , ale nám mohl plný vozík stát do příštího týdne na dvoře. Jen řidička skřípala zubama.

Dobrý den,
neuvádíte, o kterou sobotu se jednalo. Jediný den, kdy byl sběrný dvůr na ulici Okružní uzavřen, bylo dne 16.9.2023, kdy zde probíhala akce Den otevřených dveří. Sběrný dvůr na ulici Nádražní byl a je přístupný neustále dle provozní doby, pouze vzhledem k opravě komunikace Nádražní, byl přístupný ze směru starého náměstí. Veškeré informace o uzavření sběrných dvorů jsou uvedeny na internetových stránkách SMO, m.a.s., na internetových stránkách města Orlová a také na sociálních sítích.
S pozdravem
OSMHS7.10.2023, 20:51, Barbora

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je na území Orlové zakázáno sekání trávy či používání hlučnějších strojů v neděle a o svátcích. Předem děkuji

Dobrý den,
sekání trávy a provozování hlučných činností není v Orlové v neděli a ve svátky zakázáno. Zastupitelstvo města již vícekrát projednávalo obecně závaznou vyhlášku omezující hlučné činnosti, vždy však dosud přihlédlo k tomu, aby občané měli možnost splnit si svou povinnost sekání trávy. Věříme, že sousedé si v takových případech vyjdou vzájemně vstříc a hlučné činnosti v nedělní odpoledne omezí na nezbytnou míru.
S pozdravem
OVŽP6.10.2023, 10:55, Pavla

Dobrý den,prosím šlo by udělat něco se schody na ulici Okružní k domu 922 ? Není zde udělaný sjezd pro kočárky. Lidé s kočárky a inv.vozìky ,proto jsou nuceni používat travnatou plochu vedle schodů. Děkuji.

Dobrý den,
v současnosti lze pro vozíčkáře a maminky s kočárky použít pěší trasu ve směru od supermarketu Albert kolem BD č. p. 1309 a dále mezi domy BD č. p. 920 a 921 podél místní komunikace na ul. Okružní a zpět k BD č. p. 922. Tato trasa je mírně delší, zato plně bezbariérová.
S pozdravem
OSMHS5.10.2023, 15:13, Radka

Dobrý den, bylo by prosím možné zajistit opravu výtluku na spojnici ulic Vnitřní a Mládí, do kterého vzhledem k jeho umístění auta pravidelně najíždějí kolem? Děkuji

Dobrý den,
oprava výtluku už je zadána společnosti SMO Orlová. Oprava bude provedena v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
OSMHS5.10.2023, 11:09, Patrik

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli už se ví, jestli byly městu schválené dotace na projekty, které město zasílalo v rámci Projektu spravedlivé transformace?? Případně, připravuje, nebo zašle město další??

Dobrý den,
první výzva z Fondu spravedlivé transformace, ve které jsou stanoveny všechny požadavky, byla vyhlášena teprve začátkem měsíce října. Žádosti se budou dle těchto požadavků teprve připravovat, z tohoto důvodu samozřejmě nemohou být schváleny.
S pozdravem
ORI3.10.2023, 22:15, Tomáš

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli by nebyla možnost zajistit aby každou hodinu co přijíždí vlak do Dětmarovic aby navazoval autobus do Orlové (Nemocnice nebo aspoň Autobusové nádraží) stalo se mi že jsem vystoupil z vlaku a žádný autobus nejel nebo dneska vlak měl zpoždění a autobus nepočkal a ujel jednalo se o 2 minuty autobus měl odjezd 15:05 a já i několik lidí jsme přišli na zastávku 15:07 a museli jsme jít pěšky já konkrétně 4 km protože ani ze zastávky Dětmarovice obecní úřad nejel žádný autobus do Orlové velice špatné dopravní spojení funguje mezi Orlovou a Dětmarovicemi to říká spousta lidí z Orlové není to pouze můj názor

Dobrý den.
v prosinci 2020 proběhla optimalizace Městské hromadné dopravy Orlová (MHD) z důvodu neustálého zvyšování nákladů na její provoz, kdy na základě vytížeností veškerých spojů jednotlivých linek došlo ke změnám jízdních řádů a snížení výkonů v podobě omezení či zrušení málo využívaných spojů. Nelze proto zajistit spojení na každý vlakový spoj v Dětmarovicích. Kromě spojů linek MHD Orlová zajíždí o víkendu i 3 spoje příměstské linky na zastávku Dětmarovice, žel.st. a 3 spoje zpět a jeden spoj v pracovní dny.
S pozdravem
OD2.10.2023, 17:15, Dagmar

20.8.2023 jsem psala dotaz k domu č.911, odpověd, že vyzvete vlastníka domu k nápravě, posečení, binec atd. 2.10. a stále nic, jen začali rabovat stromy v zahradě.řezat a odvážet.

Dobrý den,
u domu č.p. 911 jsme provedli kontrolu stavu, stejně jako u minulého dotazu (ze dne 20.8.2023) a bylo zjištěno, že kolem domu č.p. 911 se nachází nějaké židle, jízdní a dětská kola, které jsou v užívání obyvatel domu. Pozemek zpevněných ploch vlastní soukromý vlastník a správnímu orgánu nenáleží hodnotit umístění nábytku a jiných movitých věcí u domu. Co se týče odpadu, ten kolem domu nebyl zjištěn. Travnatá plocha je z části vykosená a z části náleží Městu Orlová, kde jsme poslali výzvu k vykosení. Na pozemcích se však nenachází žádný škodlivý organismus (byliny), který by poškozoval zdraví lidí či zvířat, proto je na vlastníkovi zda pokosení provede.

Dřevo, které se nachází pořezané u domu, pochází pravděpodobně z přilehlého lesa. Jedná se o drobné stromky nebo větve malého průměru. Vzrostlé pokácené dřeviny kolem domu nebyly nalezeny. Nicméně pokud dochází k nepovolenému kácení dřevin, je nutné při zjištění volat městskou Policii, která může kácejícího občana legitimovat a věc je potom podkladem pro řízení správního orgánu a hlavně k vyčíslení škody pro vlastníka lesa.
S pozdravem
OVŽP2.10.2023, 10:54, Radek Myšák

Dobrý den. Dne 24.8. byl podán podnět ohledně nefunkční pouliční lampy na ulici Žofínská(PID: MUORX01T337X) . Dnes je 2.10. problém stále neodstraněn a nedostal jsem ani vyrozumění, kdy se tak stane. V tuto chvíli již se nejedná o jednu lampu,nýbrž už tři.

Dobrý den,
v 8. měsíci byla v dané lokalitě na 48 svítidlech rozváděče RVO 26 prováděna komplexní údržba, probíhalo čištění skel, výměny výbojek a opravy výměnným způsobem, kdy svítidla poblíž s označením 26/44, 26/45 a 26/46 byla vyměněna za LED, dotčené svítidlo 26/43 v té době nevykazovalo žádné známky poruchy a požadavek byl považován za vyřešen. V průběhu 9. měsíce byla světelná místa v dané lokalitě dále hlášena telefonicky jinými občany. Dne 3.10.2023 byla místa 26/43, 26/29, 26/32 opravena výměnným způsobem za LED svítidla.
Požadavek je tímto považován za vyřešen. V případě nově vzniklých poruch Vás prosíme o nahlášení číselného označení dotčeného světelného místa, které je vyznačeno buď na podpěrném bodě (sloup, stožár) nebo v případě takovýchto konzol na objektech přímo na výložníku pod svítidlem, na tel. číslo 596 581 330 nebo 778 975 029 nebo na e-mail tomas.polasek@muor.cz s Vašimi kontaktními údaji.
S pozdravem
OSMHS29.9.2023, 21:24, David

Dobrý den,zajímalo by mě,kdy uskutečníte celoplošnou opravu obslužné komunikace u domu(823-826) k MŠ Lesní a ulice od domu(834-841) k Moravě tyto komunikace nepůsobí že jsou mírně řečeno v kondici a za 20 let co bydlím v této lokalitě se jenom lokálně látají děkuji za odpověď.

Dobrý den,
plošnou opravu zmíněných dvou úseků místních komunikací zařadíme do návrhu oprav komunikací na rok 2024.
S pozdravem
OSMHS29.9.2023, 18:22, Veronika

Kdy je prosím v plánu oprava chodníku od domu Vnitřní 748 směrem k obchodu Hruška a všechny tyto přilehlé chodníky před budovami Tradetex, Hruška az k Centrumu? Jsou pravdu v havarijním stavu. Vozíčkáři, maminky s kočárky mají velký problém.

Dobrý den,
stejně jako letos, tak i na začátku příštího roku proběhne za účasti vedení města a příslušného odboru kontrola všech komunikací a chodníků nacházejících se na území města Orlové. Následně bude vytvořen seznam oprav komunikací a chodníků dle priority nejzávažnějších havarijních stavů těchto komunikací a ty potom budou dle finančních možností postupně během roku 2024 opravovány.
Samozřejmě s Vámi souhlasíme, že stav některých komunikací a chodníků není v pořádku. Jejich oprava si ale vyžádá nemalé finanční prostředky, a i když město vynakládá na opravy komunikací a chodníků každý rok mnoho milionů korun, nepostupuje náprava tak rychle, jak bychom si představovali. K dnešnímu dni již máme v roce 2023 opraveny chodníky a komunikace za cca 11 mil. Kč.
S pozdravem
KS29.9.2023, 18:20, Verča

Moc chválím, že si Rakosnickovo hřiště vzalo pod křídla Město Orlová a je jeho majitelem. Je možné prosím dosypat písek? Tuším že před několika měsíci byl dosypan, ale dnes už jakoby nebylo.

Dobrý den,
tento rok se již písek do pískovišť dosypávat nebude. Blíží se konec oficiální provozní doby dětských hřišť města Orlová, která je od 15.4. do 31.10. běžného kalendářního roku. Na jaře bude z důvodů dodržení hygienických norem veškerý starý písek z pískoviště odstraněn a následně navezen písek nový.
S pozdravem
OSMHS28.9.2023, 17:35, Hedvika

Dobrý den, proč kontejnery na tříděny odpad nejsou aspoň 1 ročně umyté? Jde o Adamusovou, ale i v inných částech města vidím stejně špinavé, je to hnus, když se zvedá poklop, aby člověk potom půl hodiny drhnul ruce.

Dobrý den,
děkujeme za upozornění na špinavé nádoby. Vzhledem k počasí již nádoby není možné umýt, na jaře se na čistotu nádob zaměříme.
​S pozdravem
OSMHS